Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo’yicha qo’mita (mhxsq)ning maqsadi va uning tavsifiYüklə 25,86 Kb.
tarix05.04.2023
ölçüsü25,86 Kb.
#104277
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo


Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo’yicha qo’mita (MHXSQ)ning maqsadi va uning tavsifi
Bugungi kunda, buxgalteriya hisobining xalqaro standarti sifatida ikkita etalon: Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari – MHXS (International Financial Reporting Standards – IFRS) hamda AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalari – BHUQ (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) tan olingan. Jahon fond bozorlarida listingdan o„tish uchun taqdim qilinadigan moliyaviy hisobot aynan shu ikki standart talablari asosida tayyorlanadi va taqdim etiladi. Bunda shuni e‟tiborga olish lozimki, AQSh fond bozori listingiga kirish uchun GAAP (BHUQ) talablari, qolgan fond birjalari uchun esa MHXS talablari asosida moliyaviy hisobot taqdim etiladi. To„g„ri, AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalarida “standart” so„zi mavjud emas. Lekin yuqoridagi standartlarga berilgan ta‟riflarga muvofiq, GAAPni buxgalteriya hisobining xalqaro standarti sifatida qarashimiz mumkin. Ko„pgina xorijiy olimlar tomonidan ham GAAP xalqaro standart sifatida tan olinadi. Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti hisoblangan GAAP yaratilishida Ingliz-sakson buxgalteriya hisobi qoidalari katta manba bo„lib xizmat qilgan. Shu bilan birga, uning nazariy asoslarini ishlab chiqishda mamlakatning, nafaqat buxgalteriya hisobi bilan bevosita shug„ullanuvchi olimlari, balki barcha iqtisodiy yo„nalishda faoliyat yurituvchi mashhur olimlar o„z hissalarini qo„shishgan. Lekin GAAPning rivojlanishida qanchalik ko„p omillar o„z izini qoldirmasin, u pozitivizm ta‟siri doirasida shakllandi (pozitivizm-fanning rolini faktlar va hodisalarni yozib borishdangina iborat deb cheklab qo„yadi, ularning mohiyatini tushuntirib berishdan bosh tortadi, u asosan amaliyot va tajribaga tayanadi). Ishonch bilan aytish mumkinki, GAAP AQSh iqtisodiyotining ellik yillik amaliy tajribasining mevasidir. Amaldagi GAAP Amerika moliyaviy hisobi standartlari bo„yicha Kengash - FASB tomonidan ishlab chiqilmoqda. Unda 7 nafar ekspert faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, GAAPni ishlab chiqish va qabul qilishda Amerika qimmatli qog„ozlar va birjalar bo„yicha Komissiyasi (SEC) katta ta‟sir ko„rsatadi. Bundan tashqari, ushbu jarayonlarda Amerika ijtimoiy diplomli buxgalterlar instituti - AICPA, Amerika buxgalterlar assotsiatsiyasi – AAA va Davlat tashkilotlari hisobi uchun standartlar Boshqarmasi - GASB ham faol ishtirok etishadi. GAAP jahonning boshqa mamlakatlari buxgalteriya hisobi standartlariga qanchalik sezilarli ta‟sir ko„rsatmasin, u barcha mamlakatlarni qamrab ololmaydi. U, asosan AQSh fond bozori listingiga kiradigan mamlakatlar uchun talab belgilaydi. Tabiiyki, bunday sharoitda, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun buxgalteriya hisobining yangi xalqaro standartlari yaratish zarurati tug„iladi. Ana shunday omillar ta‟siri ostida, hozirda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qo„mitasi (MHXSQ) deb nomlangan Buxgalteriya hisobining xalqaro 8 standartlari qo„mitasiga (BHXSQ) asos solindi. Ushbu qo„mitalar tomonidan Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS) va Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) ishlab chiqilgan. O„quvchi to„liq tasavvurga ega bo„lishi uchun, biz BHXSQ va MHXSQning faoliyati to„g„risida batafsilroq ma‟lumotlar beramiz. – 1973-yilning 29-iyunida 10 ta yirik mamlakatning (Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Meksika, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Irlandiya va Amerika Qo„shma Shtatlari) buxgalter va auditorlar uyushmasi tomonidan BHXSQga asos solindi. – 1975-yilda ilk standartlar hisoblangan 1-BHXS (1975-y.) “Hisob siyosati yoritilishi” va 2-BHXS (1975-y.) “Tovar-moddiy zaxiralarni tarixiy qiymat bo„yicha hisob tizimi doirasida baholanishi va taqdim etilishi”ning yakuniy variantlari chop etilgan. – 1989-yilda Yevropa buxgalterlar federatsiyasi (EBF) buxgalteriya standartlarining xalqaro uyg„unlashuvini va BHXSQ faoliyatida Yevropa mamlakatlarining yanada faol qatnashishini qo„llab-quvvatlaydi. Yevropa buxgalterlar federatsiyasi Kengashi (IFAS) davlat sektori korxonalari uchun davlat tijorat korxonalari tomonidan moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda BHXSdan foydalanish majburiyatini yuklaydigan ko„rsatmalarni tasdiqlaydi. – 1994-yilda BHXSQni nazorat qilish va moliyalashtirish masalalari bilan shug„ullanuvchi Maslahat Kengashiga asos solindi. – 1995-yilda Yevropa Komissiyasi (EK) BHXSQ va QQKXT (Qimmatli qog„ozlar bo„yicha komissiyalarning xalqaro tashkiloti) o„rtasidagi asosiy standartlarni ishlab chiqishni yakunlash to„g„risidagi bitimni qo„llab-quvvatlaydi hamda Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga BHXSni qo„llash majburiyatini yuklaydi. – 1996-yilda Qimmatli qog„ozlar va AQSh birjalari bo„yicha komissiyasi qimmatli qog„ozlarni xalqaro bozorlarda joylashtirish maqsadida moliyaviy hisobotni tayyorlashga doir standartlarni tezkor ishlab chiqish borasidagi BHXSQning tashabbusini qo„llab-quvvatlaydi. – 1998-yilda “Katta yettilik” mamlakatlarining Moliya vazirlari va Xalqaro valyuta fondi (XVF) “Xalqaro moliyaviy arxitekturani mustahkamlash” maqsadida BHXSni qo„llab-quvvatlashga chorlaydi. – 2000-yilda QQKXT o„z a‟zolariga transmilliy kompaniyalar tomonidan qimmatli qog„ozlarni xalqaro fond bozorlariga joylashtirilishida BHXSQ standartlaridan foydalanishga ruxsat berishni tavsiya etadi. – 2000-yilda BHXSQ a‟zolari bo„lgan tashkilotlar BHXSQni qayta tashkil etish va uning yangi nizomini tasdiqlaydi. – 2001-yilda MHXSQ tarkibi va qo„mitaning yangi nomi e‟lon qilinadi. BHXSQ Fondi tashkil etiladi. 2001-yil 1-aprelda MHXSQ BHXSQdan standartlarni chop etish va qabul qilish mas‟uliyatini qabul qilib oladi. MHXSQ amaldagi BHXS va Sharhlash bo„yicha doimiy qo„mitani (ShDQ) tasdiqlaydi. – 2002-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan Yevropa Fond birjasida muomalada bo„lgan kompaniyalar aktsiyalari uchun 2005-yildan boshlab MHXSni qo„llash majburiyati belgilandi. 9 – 2002-yilda MHXSQ va Amerika moliyaviy hisobi standartlari bo„yicha kengash - FASB o„rtasida konvergensiya (birlashtirish) to„g„risida bitim imzolandi. – 2004-yildan boshlab, MHXSQ majlislari Internet orqali uzatilmoqda. – 2004-yilda MHXSlarning yakuniy variantlari va ShDQning birinchi loyihasi chop etilgan. – 2005-yilda MHXS va Amerika moliyaviy hisobi standartlari o„rtasidagi farqlarni tushuntirish bo„yicha belgilangan talablarni bekor qilish to„g„risida SECning Harakat rejasi qabul qilingan. – 2008-yilda QQKXT moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda MHXSQ tomonidan qabul qilingan standartlarga qat‟iy rioya qilish to„g„risida ko„rsatma berdi. – 2008-yilda MHXSQ va FASB 2014-yilda ko„pgina mamlakatlar, shu jumladan, AQSh ham MHXSni qabul qilish munosabati bilan konvergensiya bo„yicha qo„shma loyihalarni tezlashtirishga qaror qildi. – 2008-yilda Amerika ijtimoiy diplomli buxgalterlar instituti – AICPA, o„z “Axloq kodeksi”da MHXSKni buxgalteriya standartlarini belgilovchi tashkilot sifatida tan oldi. – 2009-yilda MHXSK davlatlar va davlatlararo tashkilotlar vakillaridan iborat Kuzatuv kengashini ta‟sis etdi. – 2010-yilda Vasiylar ikkinchi marta Nizomni qayta ko„rib chiqdilar. Oldingi BHXSQ Fondi nomi MHXSQ Fondi nomiga o„zgartirildi. Bundan tashqari, o„tkazilgan islohotlardan so„ng, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qo„mitasining tarkibiga MHXS Fondi va MHXS Kengashi (keyingi matnda Kengash) kiritildi. Bundan tashqari, uning tarkibida Standartlar bo„yicha maslahat kengashi (IFRS Advisory Council), Standartlar bo„yicha Sharh berish bo„yicha qo„mita (IFRIC, IFRS) hamda MHXSni joriy etish bo„yicha tezkor xizmat faoliyat yuritadi. Yangi tashkil topgan MHXS qo„mitasining tarkibiy tuzilishi 1-chizmada keltirilgan. O„tkazilgan islohotlardan so„ng standartlar Kengash tomonidan ishlab chiqiladi va qabul qilinadi. Bugungi kunga qadar Kengash tomonidan 13 ta yangi standart (International Financial Reporting Standards – IFRS) ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilmoqda. Kengash 16 a‟zoga ega bo„lib, MHXS Fondiga hisobdor hisoblanadi. MHXS fondi – xususiy sektorning jamiyat manfaatlari maqsadida ishlaydigan, mustaqil, notijorat tashkilot bo„lib, uning asosiy maqsadi: – MHXS standartlarni o„rnatuvchi idora ‒ Kengash tomonidan yuqori sifatli, tushunarli, amalda kuchga ega va xalqaro miqyosda tan olingan moliyaviy hicobotning xalqaro standartlari yagona to„plamini ishlab chiqish; – ushbu standartlarning joriy etilishi va qat‟iy qo„llanilishini ilgari surish; – rivojlanayotgan mamlakatlar hamda kichik biznesning moliyaviy hisobot bo„yicha ehtiyojlarini hisobga olish; – Kengash tomonidan chiqariladigan standart va izohlar bo„lmish Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlarini milliy standartlar va MHXSni konvergensiyasi (birlashishi) orqali ilgari surish va ularning qabul qilinishini jadallashtirishdan iborat. 10 1-chizma. MHXS fondining tashkiliy tuzilmasi MHXSQ tomonidan standartlarni qabul qilish bo„yicha qat‟iy tartibot tizimi ishlab chiqilgan. MHXSQ standartlarni qabul qilish va ishlab chiqishda qat‟iy va oshkoralik tartibotlariga rioya qiladi. MHXSQ va Sharx berish bo„yicha qo„mita majlislari veb-translyatsiya orqali oshkora o„tkaziladi. Standartlarni ishlab chiqish va qabul qilish quyidagi bosqichlardan iborat: - ishlab chiqilishi lozim bo„lgan mavzu bilan bog„liq savollarni aniqlash va tahlil qilish, moliyaviy hisobot tuzish qoidalarini ushbu savollarga nisbatan qo„llash masalasini ko„rib chiqish; - buxgalteriya hisobining milliy qoidalari va amaliyotini o„rganish, milliy standartlar o„rnatuvchi idoralar bilan fikrlar almashish; - Kengash majlisi kun tartibiga ushbu masalani kiritish bo„yicha Maslahat Kengashi va vasiylar bilan kelishish; - Kengashni maslahat bilan qo„llab-quvvatlash uchun maslahat guruhini tuzish; - munozarali hujjatlar bo„yicha sharxlar olish uchun ularni nashr qilish; - ko„pchilik ovoz (60 %) bilan tasdiqlangan standart loyihasini sharxlar olish uchun, MHXSQ a‟zolari o„rtasidagi tafovutli fikrlarini ilova qilgan holda nashr qilish; - Standart loyihasini ma‟qullashga asos bo„lgan omillarni nashr qilish; - munozarali hujjatlar va standart loyihasi muhokamasi bo„yicha olingan sharhlarni oshkora ko„rib chiqish; Тартибга солувчи органлар МҲХС (IFRS Foundation Trustees) Фонди васийлари (22 та ишончли бошқарувчилар) Кузатув кенгаши Шарх бериш бўйича Қўмита (IFRIC, IFRS), (аъзолар сони 14 та) Стандарт бўйича маслаҳат кенгаши (IFRS Advisory Council) (аъзолар сони 45 та) МҲХС бўйича Кенгаш (IASB) (аъзолар сони 16 та) Стратегик маслаҳат Тайинлайди Ахборот беради Тайинлайди, молиялаштиради, назорат қилади Ахборот беради Тайинлайди, кузатади Ҳисобот Стандартларни ишлаб чиқиш МҲХСни жорий этиш бўйича тезкор хизмати МҲХС фонди 11 - zarur holatlarda ommaviy ma‟lumotlarni olish va aniq vaziyatlarda testlar o„tkazish; - MHXSQ a‟zolarining kamida 8 ovozi bilan standartni tasdiqlash; - standartni qabul qilishda qo„llanilgan asoslar va standart loyihasi bo„yicha olingan sharhlar muhokamasi yoritilgan holda nashr qilish. MHXS Fondi faoliyatini boshqarish va moliyalashtirilishini ta‟minlash uchun javobgar MHXS (IFRS Foundation Trustees) Fondi vasiylari (keyingi matnda Vasiylar) tomonidan amalga oshiriladi. Vasiylar oshkora ravishda davlat idoralarining monitoringi bo„yicha Kengashiga hisob beradilar. Shuningdek, ular MHXS Fondining bilan xalqaro kapital bozorini tartibga soluvchi organlar bilan rasmiy hamkorligini ta‟minlaydi. Bundan tashqari, Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarini yaratish o„ta muhim va murakkab vazifa hisoblangani sababli quyidagi besh nufuzli xalqaro tashkilot ham uning faoliyatida faol ishtirok etmoqda. 1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (UNO) qoshidagi xalqaro hisob va hisobot standartlari bo„yicha “Hukumatlararo ekspertlar guruhi”. 2. Iqtisodiy hamkorlik rivojlanish tashkiloti (OECD). 3. Yevropa Ittifoqi - European Union (EU). 4. Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi - International Federation of Accountants (IFAC). 5. Qimmatli qog„ozlar va birjalar bo„yicha Komissiya xalqaro tashkiloti (IOSCO). 2012-yildan boshlab Vasiylar jahonning barcha mamlakatlari vakillarini qamrab olish maqsadida Yevropa, Shimoliy Amerika, Osiyo/Okeaniya va boshqa barcha qolgan dunyo regionlariga bo„lingan holda faoliyat yuritishmoqda. Yuqoridagi dalillarga asosan aytishimiz mumkinki, 2001-yildagi Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari qo„mitasida o„tkazilgan islohotlar natijasida BHXSning nomi MHXSga o„zgartirildi. Shunga mos ravishda qo„mitaning nomi ham o„zgargan. Bu esa, ayrim iqtisodchi olimlarimiz tomonidan BHXS va MHXSlarni alohida standartlar sifatida xato talqin qilinishiga sabab bo„lmoqda. BHXS va MHXS yagona standartlar bo„lib, bugungi kunda ular – quyidagilardan iborat: a) Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari; b) Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari; d) MHXSlarni sharxlash bo„yicha qo„mita (MHXSShQ) tomonidan chiqarilgan sharhlar; e) Sharhlash bo„yicha doimiy qo„mita (ShDQ) tomonidan chiqarilgan sharhlar. Bu yerda yana shuni ta‟kidlash lozimki, Moliyaviy hisobotning konseptual asosi standart hisoblanmaydi. Konseptual asos moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim qilish asoslarini tashkil qiluvchi qoidalarni belgilaydi, ya‟ni: - Kengashga yangi standartlarni ishlab chiqish va amaldagi standartlarni qayta ko„rib chiqishda yordam beradi; - buxgalteriya hisobi bo„yicha muqobil yondashuvlarni kamaytirish va ularni uyg„unlashtirish uchun asoslar bilan ta‟minlaydi; 12 - auditorlarga moliyaviy hisobotning MHXSga muvofiqligi yoki nomuvofiqligi to„g„risidagi xulosani shakllantirishda yordam beradi; - moliyaviy hisobot tayyorlovchi xo„jalik subyektlariga MHXSni qo„llashda yordam beradi. Fikrimizcha, MHXSQda amalga oshirilgan islohotlardan yana bir maqsad, shakl bilan mazmunni moslashtirishdan iborat bo„lgan. Ma‟lumki, buxgalteriya hisobi hisob davri bilan bog„liq barcha jarayonlar, ya‟ni buxgalteriya hisobiga oid ma‟lumotlarni dastlabki tan olish, zarur hollada ularni birlamchi hujjatlarda rasmiylashtirish, ma‟lumotlarni hisobvaraqlar va hisob reestrlarida qayd etish va moliyaviy hisobot tayyorlash bosqichlarini qamrab oladi. Albatta, foydalanuvchiga moliyaviy hisobot taqdim etildi. Shu bois, MHXSQ asosan, moliyaviy hisobotga nisbatan talablar belgilaydi. Lekin bundan standartlar birlamchi hujjatlar, hisobvaraqlar va hisob reestrlarini inkor qiladi deb xulosa qilish noto„g„ri. Masalan, transformatsiya usulida milliy hisobotni MHXSga o„girishda hisobvaraqlarda yig„ilgan ma‟lumotlardan foydalanishning o„zi ham yuqorida aytilgan fikrni tasdiqlaydi. Birlamchi hujjatlardagi ma‟lumotlarsiz, nafaqat moliyaviy hisobot, balki oddiy hisobchilikka asoslangan hisobotlarni ham tuzish mumkin emas. Hozirda MHXS – buxgalteriya hisobining xalqaro etaloni hisoblanadi, Xalqaro kapital bozorining o„zaro bog„liqligini inobatga olgan holda Moliyaviy Barqarorlik Forumi (Financial Stability Forum) tomonidan MHXS global iqtisodiyotning barqaror faoliyat yuritishi uchun zarur 12 ta global standartning biri sifatida tan olindi. Shu sababli, MHXSni qabul qilayotgan mamlakatlar kundan-kunga ko„payib, u 150 dan ortiq kasbiy uyushmalarni qamrab oldi. Jumladan, O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi “2011-2015-yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko„rsatkichlariga erishishning ustuvor yo„nalishlari to„g„risida”gi PQ1438-sonli qaroriga muvofiq, bank-moliya tizimi buxgalteriya hisobi va hisobotini to„liq MHXSga moslashtirish ishlari olib borilmoqda. Iqtisodiy adabiyotlarda “Buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari” va “Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari” kabi atamalar yoki shu nomdagi mavzularda ilmiy maqolalar berilmoqda. Ayrim olimlar ularni aynan bir xil standartlar deb baholasa, ayrimlari esa ularni o„zaro farq qiluvchi turli standartlar, deb talqin qiladilar. Qolaversa, ularning mohiyati to„g„risida ham turlicha fikrlar mavjud. Standart inglizcha so„z bo„lib, o„zbek tilida me‟yor, namuna yoki o„lcham ma‟nosini anglatadi. Shuningdek, u o„xshash obyektlarni taqqoslash uchun asos hisoblangan etalon sifatida ham e‟tirof etiladi. Standart so„zining huquqiy ma‟nosi esa, ma‟lum obyektga nisbatan qo„llanuvchi me‟yor, qoida va talablar majmuyi mujassamlashgan rasmiy me‟yoriy hujjatdir. Yuqoridagi standart so„zining lug„aviy va huquqiy mazmunlaridan kelib chiqib, “Buxgalteriya hisobi standartlari”ga buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi aniq qoidalar to„plami deb ta‟rif berishimiz mumkin. “Qoida’ so„zi qonun hujjatlarida belgilangan qat‟iy normalar yoki jamoatchilik tomonidan qabul qilingan asosiy tamoyillar bo„lishi mumkin. Standart buxgalteriya hisobi obyektiga yoki moliyaviy hisobot elementiga nisbatan aniq talablar o’rnatishi bilan, u buxgalteriya 13 hisobining umumiy yo„nalishlarini belgilovchi buxgalteriya hisobi modellaridan farq qiladi. Jahon olimlari tomonidan Standartlar, Buxgalteriya hisobining nazariy asoslarini yoritadi, Standartlar to„plami esa buxgalteriya hisobi asoslaridir, deb izoh berish odat tusiga aylangan. Masalan, AQSh olimlari Standartlar moliyaviy hisobotni tuzish qoidalari bo’lib, umumqabul qilingan tamoyillarni aks ettiradi, deb hisoblashsa, Alan Pizzey (Rossiya Federatsiyasi Buxgalteriya hisobini isloh qilish xalqaro markazi) moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim qilish uchun ishlatiladigan norma yoki standartlar Buxgalteriya hisobi standarlaridir, deb xulosa bergan. Ko„rinib turibdiki, olimlar o„rtasida “Buxgalteriya hisobi standarlari”ning mohiyatini yoritish bo„yicha jiddiy ziddiyatlar mavjud emas. Ma‟lumki, Buxgalteriya hisobi standarlari milliy va xalqaro standartlarga bo„linadi. Barcha mamlakatlarda buxgalteriya hisobini to„g„ri va aniq yuritish maqsadida buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi tamoyillar va qoidalar, ya‟ni milliy standartlar ishlab chiqilgan. Jumladan, bizning respublikada 1996 yildan beri “Buxgalteriya hisobi to„g„risida”gi qonun hamda O„zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan qabul qilingan 24 ta “Milliy standart”lar amal qilib turibdi. Global integrallashgan iqtisodiyot sharoitida turli mamlakat xo„jalik subyektlari, banklari va boshqa moliyaviy korporastiyalar o„rtasida iqtisodiy aloqalar o„rnatiladi. Bu esa, xalqaro hamkorlikdagi subyektlar bir-biriga zid kelmaydigan bir xil tamoyil va qoidalar asosida moliyaviy hisobotni tayyorlash uchun yagona “biznes tili”ga bo„lgan xalqaro standartlar yaratish talab etiladi. 1.2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining birinchi marta qo„llanishi (1-sonli) Ushbu MHXSning maqsadi tadbirkorlik subyektining MHXSlar bo„yicha birinchi moliyaviy hisobotlari va ushbu hisobotlar qamrab olgan davrning bir qismi uchun oraliq moliyaviy hisobotlari: (a) foydalanuvchilar uchun shaffof va taqdim qilingan barcha davrlar uchun qiyoslanuvchan; (b) buxgalteriya hisobini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXSlarga) muvofiq yuritish uchun munosib tayanch nuqtasi sifatida xizmat qiladigan; (v) undan olinadigan nafdan oshmaydigan xarajatlar sarflanib tayyorlanishi mumkin bo„lgan yuqori sifatli ma‟lumotlarni o„z ichiga olishini ta‟minlashdan iboratdir. Qo„llash doirasi Tadbirkorlik subyekti ushbu MHXSni: (a) o„zining MHXS bo„yicha birinchi moliyaviy hisobotlarida; va (b) u tomonidan MHXS bo„yicha birinchi moliyaviy hisobotlari qamrab olgan davrning bir qismi uchun BHXS 34-“Oraliq moliyaviy hisobotlar” ga muvofiq taqdim qilinadigan hamma oraliq moliyaviy hisobotlariga nisbatan, agar shunday hisobotlari bo’lsa, qo„llashi kerak. 14 Tadbirkorlik subyektining MHXS bo„yicha dastlabki moliyaviy hisobotlari – tadbirkorlik subyekti o„z moliyaviy hisobotlarining MHXSlarga muvofiqligi to’g’risida aniq va shartsiz bildirib, Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlarini qo’llagan birinchi yillik moliyaviy hisobotlaridir. MHXSlarga muvofiq moliyaviy hisobotlar tadbirkorlik subyektining MHXS bo„yicha birinchi moliyaviy hisobotlari hisoblanadi, agar tadbirkorlik subyekti, masalan: (a) oldingi davrlarning eng oxirgisi uchun o„zining moliyaviy hisobotlarini quyidagilarga muvofiq taqdim etgan bo’lsa: (i) MHXSlarga to’liq bo’lmagan darajada mos keluvchi milliy talablarga muvofiq; (ii) MHXSlarga barcha jihatdan mos bo„lgan, lekin tadbirkorlik subyekti moliyaviy hisobotlarda ularning MHXSlarga muvofiqligi to„g„risida aniq va shartsiz bildirmagan bo’lsa; (iii)MHXSlarning ba’zilariga, biroq hammasiga emas, muvofiqlik to„g„risida aniq bildirgan bo’lsa; (iv)MHXSlarga mos bo’lmagan milliy talablarga muvofiq bo„lib, ushbu hisobotlarda milliy talablar belgilanmagan moddalar ayrim MHXSlar asosida hisobga olingan bo’lsa; yoki (v) milliy talablarga muvofiq bo„lib, ushbu hisobotlardagi ba’zi summalarning MHXSlarga muvofiq aniqlanadigan summalar bilan qiyoslamasi taqdim etilgan bo’lsa; (b) moliyaviy hisobotlarni MHXSlarga muvofiq faqat ichki foydalanish uchun tayyorlagan bo’lsa, va ushbu hisobotlarni tadbirkorlik subyektining egalari va boshqa tashqi foydalanuvchilariga taqdim etilmagan bo’lsa; (v) hisobotlar to’plamini jamlash (konsolidatsiyalash) maqsadida MHXSlarga muvofiq tayyorlagan bo’lsa-da, lekin bunda (2007-yil tahriridagi) 1-sonli BHXS 1 “Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish”da belgilangan moliyaviy hisobotlarning to’liq to’plamini tayyorlamagan bo’lsa; Ushbu MHXS tadbirkorlik subyekti MHXSlarni birinchi marta qabul qilganida qo„llaniladi. U, masalan, quyidagi holatlarda qo’llanilmaydi: (a) agar tadbirkorlik subyekti oldin moliyaviy hisobotlarni milliy talablarga ko„ra taqdim etish bilan birga ularning yana bir to„plamini MHXSlarga muvofiqlik to’g’risida aniq va shartsiz bildirib taqdim etgan bo’lsa, keyinchalik moliyaviy hisobotlarni milliy talablarga ko’ra taqdim etishni to’xtatsa; (b) agar tadbirkorlik subyekti otgan yil moliyaviy hisobotlarini milliy talablarga ko„ra taqdim etgan bo„lsa va ushbu moliyaviy hisobotlarda MHXSlarga muvofiqlik to’g’risida aniq va shartsiz bildirgan bo’lsa; (v) agar tadbirkorlik subyekti o’tgan yil moliyaviy hisobotlarida MHXSlarga muvofiqlik to„g„risida aniq va shartsiz bildirgan bo„lsa-da, auditorlar ushbu moliyaviy hisobotlar bo„yicha tushuntirish paragrafi bilan auditorlik xulosasini bergan bo„lsa. Oldingi hisobot davrida MHXSlarni qo„llagan tadbirkorlik subyekti, uning eng oxirgi yillik moliyaviy hisobotlarida MHXSlarga muvofiqlik to„g„risida aniq va shartsiz bildirmagan bo„lsa, mazkur MHXSni qo„llashi yoki 8-sonli BHXS “Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o„zgarishlar va xatolar” ni retrospektiv 15 tarzda, xuddi tadbirkorlik subyekti MHXSlarni qo„llashni hech qachon to„xtatmaganidek, qo„llashi kerak. Tadbirkorlik subyekti ushbu MHXSga muvofiq qo„llamaslikni tanlasa, bunga qaramay, 1-sonli MHXSda belgilangan ma‟lumotlarni ochib berish bo„yicha talablar bilan 8-sonli BHXSdagi ma‟lumotlarni ochib berish talablarini qo„llashi kerak. MHXSlarni qo„llovchi tadbirkorlik subyekti tomonidan hisob siyosatlariga kiritiladigan o„zgarishlarga nisbatan mazkur MHXS qo„llanilmaydi. Bunday o„zgarishlarga nisbatan quyidagilar qo„llaniladi: (a) 8-sonli BHXS “Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o„zgarishlar va xatolar” ning hisob siyosatlaridagi o„zgarishlarga nisbatan talablari; va (b) boshqa MHXSlarning o„tish davriga oid maxsus talablari; Tan olish va baholash MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisobot; Tadbirkorlik subyekti MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisobotni MHXSlarga o„tish sanasiga tayyorlashi va taqdim etishi kerak. Bu sana buxgalteriya hisobini MHXSlarga muvofiq yuritishning boshlanishi hisoblanadi. Hisob siyosatlari.Tadbirkorlik subyekti MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisobotida va uning MHXS bo„yicha birinchi moliyaviy hisobotlari qamrab olgan hamma davrlarda bir xil hisob siyosatlarini qo„llashi kerak. Ushbu hisob siyosatlari MHXS bo„yicha birinchi hisobot davrining oxirida kuchga ega hamma MHXSlarga mos kelishi lozim. Tadbirkorlik subyekti MHXSlarning oldinroq amalda bo„lgan boshqa tahrirlarini qo„llamasligi kerak. Tadbirkorlik subyekti qo„llanilishi hali shart bo„lmagan yangi MHXSni, mazkur MHXSni muddatidan oldin qo„llash ruxsat etilganida, qo„llashi mumkin. Misol: MHXSlarning eng oxirgi tahririni izchil ravishda qo‗llash Dastlabki ma‘lumotlar ―A‖ tadbirkorlik subyektining MHXS bo‗yicha birinchi hisobot davrining oxiri 2015-yil 31-dekabriga to‗g‗ri keladi. ―A‖ tadbirkorlik subyekti ushbu moliyaviy hisobotlaridagi qiyosiy ma‘lumotlarni faqat bir yil uchun taqdim qilishga qaror qildi. Shuning uchun, uning MHXSlarga o‗tish sanasi 2014-yilning 1- yanvarida ish kuni boshiga (yoki, ekvivalent ravishda, 2013-yilning 31-dekabrida ish kuni oxiriga) to‗g‗ri keladi. ―A‖ tadbirkorlik subyekti o‗zining moliyaviy hisobotlarini, 31-dekabrda yakunlanadigan va 2014-yil 31-dekabrigacha bo‗lgan (shu jumladan 2014-yilning 31-dekabrini ham o‗z ichiga olgan) har yili uchun uning oldingi Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan tamoyillariga (BHUTga) muvofiq taqdim etgan. Talablarni qo‗llash ―A‖ tadbirkorlik subyekti 2015-yilning 31-dekabrida tugaydigan davrlar uchun amalda bo‗lgan (kuchga kirgan) MHXSlarni quyidagilarga nisbatan qo‗llashi lozim: (a) 2014-yilning 1-yanvar holatiga MHXS bo‗yicha moliyaviy holat to‗g‗risidagi boshlang‗ich hisobotni tayyorlashda va taqdim etishda; va (b) 2015-yil 31-dekabr holatiga moliyaviy holat to‗g‗risidagi hisobotni (shuningdek, 2014-yil uchun qiyosiy ma‘lumotlarni), 2015-yil 31-dekabrda yakunlangan yil uchun umumlashgan daromad to‗g‗risidagi hisobot, kapitaldagi 16 o‗zgarishlar to‗g‗risidagi hisobotni va pul oqimlari to‗g‗risidagi hisobotni (shuningdek, 2014-yil uchun qiyosiy ma‘lumotlarni) hamda ochib beriladigan ma‘lumotlarni (shuningdek, 2014-yil uchun qiyosiy ma‘lumotlarni) tayyorlashda va taqdim etishda. Agar yangi MHXSning qo‗llanishi shart bo‗lmasa, lekin muddatidan oldin qo‗llanishiga ruxsat etilsa, ―A‖ tadbirkorlik subyektiga ushbu MHXSni uning MHXS bo‗yicha birinchi moliyaviy hisobotlarida qo‗llash ruxsat etiladi, lekin talab etilmaydi. Boshqa MHXSlardagi o„tish davriga oid maxsus talablar MHXSlarni qo„llovchi tadbirkorlik subyekti tomonidan hisob siyosatlariga kiritiladigan o„zgarishlarga nisbatan qo„llaniladi; ular MHXSlarni birinchi marta qo„llaydigan tadbirkorlik subyektining MHXSlarga o„tishiga nisbatan qo„llanilmaydi. Tadbirkorlik subyekti MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisobotida: (a) MHXSlar bo„yicha tan olinishi talab qilingan barcha aktivlar va majburiyatlarni tan olishi kerak; (b) MHXSlar tan olinishini ruxsat etmaydigan aktiv va majburiyatlarni tan olmasligi kerak; (v) oldingi BHUTga ko„ra aktiv, majburiyat yoki kapitalning bitta turi sifatida tan olingan, lekin MHXSlarga muvofiq aktiv, majburiyat yoki kapitalning boshqa turi sifatida tan olingan moddalarni qayta tasniflamasligi kerak; (g) barcha tan olingan aktivlar va majburiyatlarni baholashda MHXSlarni qo„llashi kerak. Tadbirkorlik subyekti MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisobotida qo„llaydigan hisob siyosatlari u oldingi BHUT bo„yicha xuddi shu sanaga qo„llagan hisob siyosatlaridan farq qilishi mumkin. Buning natijasida yuzaga keluvchi tuzatishlar MHXSlarga o„tish sanadan oldin ro„y beruvchi operatsiya va hodisalar natijasida paydo bo„ladi. Shu bois, tadbirkorlik subyekti ushbu tuzatishlarni MHXSlarga o„tish sanasida to„g„ridan-to„g„ri taqsimlanmagan foydada (yoki, o„rinli bo„lsa, kapitalning boshqa toifasida) tan olishi kerak. Ushbu MHXS tadbirkorlik subyektining MHXS bo„yicha moliyaviy holat to„g„risidagi boshlang„ich hisoboti hamma MHXSlarga muvofiq bo„lishi talabidan ikkita toifadagi mustasno holatlarini belgilaydi: (a) MHXSlarning ba‟zi jihatlarining retrospektiv qo„llanilishiga yo„l qo„ymaydi. (b) boshqa MHXSlarning ba‟zi talablaridan ozod qiladi. Boshqa MHXSlarni retrospektiv qo„llashdan istisnolar. Mazkur MHXS boshqa MHXSlarning ayrim jihatlarini retrospektiv tarzda qo„llashni ta‟qiqlaydi. Taxminiy baholovlar.Tadbirkorlik subyekti tomonidan MHXSlarga o„tish sanasida MHXSlarga muvofiq qilingan taxminiy baholovlari ushbu sanada oldingi BHUTlarga muvofiq qilingan taxminiy baholashlariga (hisob siyosatlaridagi farqlarni aks ettirish uchun tuzatishlar kiritilganidan keyin) mos kelishi kerak, agar bu taxminiy baholashlar noto„g„ri ekanligiga obyektiv dalil bo„lmasa.
Yüklə 25,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə