MüNÂfiklik, BÜYÜklenme ve cuhûD (İNKÂR) KÜFÜrleri nelerdiR?Yüklə 1,76 Mb.
tarix16.11.2018
ölçüsü1,76 Mb.
#79937


MÜNÂFIKLIK, BÜYÜKLENME VE CUHÛD (İNKÂR) KÜFÜRLERİ NELERDİR?

] Türkçe [


تعريف كفر النفاق والاستكبار والجحود

[باللغة التركية ]

Muhammed Şahin

محمد بن مسلم شاهين

Tetkik eden: Ümmü Nebil

مراجعة: أم نبيل

Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 - 2007Münâfıklık Küfrü Nedir?

Bu insanlara karşı riyâkârlık olsun diye zâhiren emre itaat ediyor görünmekle birlikte kalbin tasdik etmemesi ve gerekli ameli yerine getirmemesiyle ortaya çıkan küfürdür. İbn-i Selûl ve taraftarlarının küfrü ile Allah Teâlâ'nın haklarında şöyle buyurduğu kimselerin küfrü gibi:ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ سورة البقرة الآيات: ٨ – ١٦]

"İnsanlardan bazıları da vardır ki, îmân etmedikleri halde ‘Allah’a ve âhiret gününe îmân ettik’ derler.Onlar (akıllarınca) Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar.Halbuki onlar kendilerini aldatırlar ve fakat onlar bunun farkında değillerdir.Onların kalplerinde bir hastalık vardır.Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söyledikleri yalanlar sebebiyle de onlar için acıklı bir azap vardır. Onlara (münâfıklara): ‘Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın’ denildiğinde ‘biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Biliniz ki onlar bozguncuların tâ kendileridir, fakat onlar (cehâletleri ve inatları sebebiyle bunu) hissetmezler.Onlara: ‘İnsanların (sahâbenin) îmân ettiği gibi, îmân edin’ denildiğinde, ‘biz, hiç akılsızların îmân ettikleri gibi îmân eder miyiz? derler. Biliniz ki akılsızlar onların tâ kendileridir. Ancak (onlar dalâlet ve hüsranda olmaları sebebiyle bunu) bilmezler.(Bu münâfıklar) mü’minlerle karşılaştıklarında ‘biz de (sizin gibi) îmân ettik’ derler. Şeytanları (liderleri) ile başbaşa kaldıklarında ise ‘biz sizinle beraberiz, biz onlarla (mü’minlerle) sadece alay ediyoruz’ derler. Hakikatte Allah onlarla alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir.Bu yüzden onlar, bir süre başıboş dolaşırlar.O münâfıklar, hidâyete (îmâna) karşılık dalâleti (küfrü) satın alanlardır. Ancak onların ticâreti kazançlı olmamış, kendileri de doğru yolu bulamamışlardır.”1

ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ[ سورة النساء الآيتان :142- 143 ]

Münâfıklar (zanlarınca) Allah’ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların hilelerini başlarına geçirir.Onlar namaza kalktıklarında, üşenerek kalkarlar. Namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı da pek az anarlar. Onlar, küfürle îmân arasında şaşkın bir şekilde bocalarlar. Ne mü’minlere, ne de kâfirlere bağlıdırlar. Allah, kimi(n kalbini îmândan) saptırırsa (hidâyetten alıkoyarsa), artık ona bir kurtuluş yolu bulamazsın.”2İnat ve İstikbâr (Hakka Karşı Büyüklenme) Küfrü Ne Demektir?

Hakkı kabul etmekle birlikte hakka bağlanıp, ona itaatten sonra ortaya çıkan küfürdür. İblis'in küfrü buna örnektir.

Nitekim Allah Teâlâ onun hakkında şöyle buyurmaktadır:

ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ[ سورة البقرة الآية :34 ]

"(Ey Muhammed!) Hani biz meleklere; (fazîletini göstermek için) Âdem’e secde edin, dedik.İblis’in dışında bütün melekler hemen secde ettiler.O secde etmekten kaçındı ve büyüklük tasladı. Böylece kâfirlerden oldu." 1

İblisin Allah Teâlâ'nın secde etme emrini verdiğini inkâr ve kabul etmemesi imkânı yoktur. O, Allah Teâlâ'nın emrine itiraz etti ve bu emri verenin hikmet ve adâletine dil uzatarak şöyle dedi:ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [ سورة الإسراء الآية: ٦١]

"(Ey Muhammed!) Hani biz meleklere; (fazîletini göstermek için) Âdem’e secde edin, dedik. İblis’in dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde etmekten kaçındı: Ben bir çamur (parçası) olarak yarattığın kişiye secde eder miyim? dedi."2

ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

[ سورة الحجر الآية: ٣٣]

"Ben kuru bir çamurdan, değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim."3

ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [ سورة الأعراف الآية: ١٢]

"Ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."4

Cuhûd (İnkâr) Küfrünün Mâhiyeti Nedir?

İçten içe hakkı bilip tanımakla birlikte açıktan açığa hakkı gizlemek ve ona itaat etmemekle ortaya çıkan bir küfürdür.

Firavun ve kavminin, Musa -aleyhisselâm-'ı inkâr etmeleri ve yahudilerin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i inkâr etmeleri gibi.

Allah Teâlâ, Firavun ve kavminin inkârları hakkında şöyle buyurmaktadır:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [ سورة النمل الآية: ١٤]

"Kendileri de bunlara kalpten inandıkları halde, zulûm ve kibirlerinden onları inkâr ettiler.(Ey Peygamber! Allah'ın âyetlerini inkâr ederek yeryüzünde) bozgun-culuk yapanların sonlarının nice olduğuna bir bak!"5

Yahudiler hakkında da şöyle buyurmaktadır:ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ

[ سورة البقرة من الآية: ٨٩]

"İşte o tanıdıkları (peygamber) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Bundan dolayı Allah'ın lâneti, inkârcıların üzerine olmuştur."1

Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır:[ سورة البقرة من الآية: 146]

"Bununla birlikte içlerinden bir grup bilip durdukları halde yine de mutlaka hakkı gizlerler."2

1 Bakara Sûresi: 8-16

2 Nisâ Sûresi:142-143

1 Bakara Sûresi: 34

2 İsrâ Sûresi: 61

3 Hicr Sûresi: 33

4 A'râf Sûresi: 12

5 Neml Sûresi: 14

1 Bakara Sûresi: 89

2 Bakara Sûresi: 146


Kataloq: articles
articles -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
articles -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
articles -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
articles -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
articles -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
articles -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
articles -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
articles -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
articles -> Affektiv psixozlar

Yüklə 1,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə