Natriy va oltingugurtning reaksiyasidan 7,8 g Na₂S olindi va g oltingugurt qoldi. Reaksiya uchun qancha oltingugurt olinganYüklə 0,92 Mb.
tarix21.10.2023
ölçüsü0,92 Mb.
#130437
07.10.2023 katta guruh imtihon


DIYORBEK | Norov Registan Karshi +99893507797407.10.2023 KATTA GURUH IMTIHON

1. Natriy va oltingugurtning reaksiyasidan 7,8 g Na₂S olindi va 4 g oltingugurt qoldi. Reaksiya uchun qancha oltingugurt olingan.


A) 8 B) 3,2 C) 4 D) 7.2

massasi
2 .

vaqt
Agar hosil bo’lgan XY2 0,5 mol bo'lsa, Y ning nisbiy atom massasini hisoblang.


A) 8 B) 12 C) 14 D) 16


3. Quyidagi rasm asosida kolbadagi x moddasini aniqlang.

A) magnezit B) gips
C) apatit D) olevin

4. 39 g Al(OH)3 tutuvchi eritmaga (n.sh) da 33.6 litr HCl gazi eritilganda olingan tuzni aniqlang.


I. AlCl3 II. Al(OH)2CI III. Al(OH)Cl₂

A) faqat I B) faqat II C) faqat III D) I, III


5. B + BaCl2 NaCl + BaSO4


Mg + CO2 C + MgO
B + C D + CO2

Noma’lum D moddaga mos bo’lmagan javobni aniqlang.


A) mis (II) sulfat eritmasi bilan reaksiyag kirishsa cho’kma hosil bo’ladi.
B) Nordon tuzlar sinifiga mansub
C) bromid kislota bilan reaksiyaga kirishsa gaz hosil qiladi
D) o’rta tuzlar sinfiga mansub

6. Qaysi javobda kovalent, ion va metal bog`lanishli moddalar mos ravishda ko`rsatilgan?


A) B2O3, NaF, Li B) CO2, SiC, Hg
C) O3, P2O5, Fe D) Si, SF6, KBr

7. CuSO4 A B C D E F


Agar hamma noma`lum moddalar o`z tarkibida mis tutishi ma`lum bo`lsa, D ni toping.

A)CuO B) CuCl2 C) Cu(OH)2 D) CuCl


8. Massasi 56,7 g bo`lgan ma`lum bir tuz qizdirilganda 13,44 l (n. sh.) qo`ng`ir gaz ajralib chiqdi. Tuz formulasini ko`rsating.


A) Cu(NO3)2 B) Mn(NO3)2


C) Fe(NO3)2 D) Zn(NO3)2

9. MgBr2 ∙xH2O ning 96 gr miqdori tarkibida Br va O ning birgalikdagi massasi 84 gr bo’lsa, “x” ni aniqlang?


A) 5 B) 2 C) 6 D) 4


10. Molekulyar formulasi C2H4Ox bo`lgan birikma tarkibida uglerodning massa ulushi 40% ga teng. C2H4Ox ning nisbiy molekular massasini aniqlang.


A) 58 B) 62 C) 60 D) 90


11. Mg(H2PO2) tuzlarning qaysi sinfiga mansub?


A) qo`shtuzlar B) nordon tuzlar
C) asosli tuzlar D) o`rta tuzlar

12. Qutbli kovalent bog`ga ega bo`lgan moddalarni aniqlang.


1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksidi; 3) natriy ftorit; 4) potash; 5) kaliy xlorid; 6) kislorod; 7) ammiak; 8) silvin; 9) ammoniy gidroksid.

A) 2, 1, 7 B) 2, 5, 7 C) 3, 4, 8 D) 4,6,8


13. x + y +


Ushbu yadro reaksiyasiyada A – B = 12 = 0.375 teng bo’lsa asosida 38,1 mg fermiy yemirilishidan hosil bo‘lgan elektronlar sonini hisoblang.
A) 6.02 1019 B) 12.04 1019
C) 18.06 1019 D) 36.12 1019

14. Tartib raqami 35 bo’lgan element tarkibida s va p elektronlar nisbatini aniqlang.


A) 8: 12 B) 4 : 6 C) 8 : 17 D) 6 : 17


15. Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi elektron pog‘onada elektronlar soni ortib borishi tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.


1) brom ani
oni; 2) kobalt(III) kationi; 3) temir(III) kationi; 4) nikel(II) kationi; 5) xrom(II) kationi.

A) 5, 3, 2, 4, 1 B) 1, 4, 2, 3, 5


C) 1, 2, 4, 3, 5 D) 5, 2, 4, 3,1

16. [Pt(NH3)2Cl4] ; K4[Fe(CN)6] birikmalardagi markaziy atomning oksidlanish darajasi va koordinatsion son qiymatini aniqlang.


A) +4, 6; +2, 6 B) +2, 4; +3, 5
C) +4, 5; +4, 6 D) +6, 6; +3, 6

17. 3,36 l (n.sh.) kislorod olish uchun necha gramm kaliy permanganatni termik parchalash kerak (reaksiya unumi 75%)?


A) 63,2 B) 94,8 C) 47,4 D) 31,6


18. Oltingugurt(IV) va oltingugurt(VI) oksidlardan iborat 22,4 l (n.sh.) aralashmaning og‘irligi 73,6 g bo‘lsa, har bir gazning massa ulushini hisoblang.


A) 0,4; 0,6 B) 0,35; 0,65


C) 0,15; 0,85 D) 0,5; 0,5

19. CH4, CO dan iborat 11.2 l (n.sh.) aralashma yondirilganda 22 g CO2 hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashma tarkibidagi moddalar (berilgan tartibda) mol nisbatini aniqlang.


A) 1:2 B) 1:1 C) 4:1 D) 1:2


2 0. Agar reaksiyaga X ning 80% kirsa, m- ni aniqlang.


A) 56 B) 48 C) 32


D) 45

Vaqt

21. 1,2 g magniy 8 g X2 bilan toʻliq reaksiyaga kirishib, MgX2 hosil qiladi. X ning nisbiy atom massasini hisoblang.


A) 160 B) 80 C) 64 D) 120
22. Metan va propan ulardagi vodorod atomlari soni teng bo'lganda ularning hajm nisbati qanday bo'ladi?
A) 2:1 B) 2:3 C) 3:1 D) 3:2
23.

X va Y ni aniqlang.

X Y
A) CaO H2
B) Ca(OH)2 H2
C) Ca(OH)2 O2
D) Ca(OH)2 O3

25. Tarkibida va bog'lar nisbati 7:1 bo'lgan birikmani aniqlang.


A) temir (II) gidroksosulfat
B) alyuminiy digidroksosulfat
C) kalsiy gidrokarbonat
D) xrom (III) gidropirofosfat

26. Mol nisbati 2:1 bo'lgan EO va EO2 aralashmasining 0,15 moli 5,3 g kelsa, noma’lum elementni aniqlang.


A) kremniy B) qalay C) azot D) uglerod


27. CaSO4 * 2H2O kritallogidrati qizdirilganda massa 31% gacha kamaysa hosil bo’lgan kristallogidrat massasini aniqlang.


A) 2CaSO4 * H2O B) 3CaSO4 * 2H2O


C) CaSO4 * H2O D) 5CaSO4 * H2O

28. Noma’lum metall oksidi sulfat kislota bilan ta'sirlashganda 40 g tuz va 5,4 g suv hosil qildi. Metallni aniqlang.


A) Au B) Na C) Fe D) Cr


29. Tarkibida 4 mol atom bo'lgan ammiak hajmini (litr, n. sh.) aniqlang.


A) 44,8 B) 89,6 C) 22,4 D) 33,6

30. Azot (IV) va azot (III) oksidlari qanday (mol) nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 1,2:1 nisbatda bo'ladi?


A) 1:1 B) 3:1 C)2:1 D) 1,5:1
Tuzuvchi : Diyorbek Norov


Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə