Naziv predmetaYüklə 31,7 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü31,7 Kb.
#37348

Naziv predmeta:

Osnovi geologije II

(geotektonika i istorijska geologija)

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova(vidi napomenu)

Obavezni

II


4

2 P + 1 V

Studijski programi za koje se organizuje :

  • Akademske osnovne studije program za Istoriju i geografiju (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispit iz Osnova geologije I (mineralogija i petrografija)

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet pruža osnovna znanja (kurs jednosemestralne nastave) iz Geotektonike (savremeni model građe Zemlje; litosfera; tektonski pokreti;globalna tektonika i tektogene epohe Zemlje; geološke strukture - nabori i rasjed; složene geološke strukture; geodinamički procesi i oblici reljefa koji njima nastaju) i Istorijske geologije ( geohronologija; nastanak krupnih oblika Zemljinog reljefa; glavne odlike organskog svijeta i evolucija živih organizama; facije i fosili; glavne etape u evolucijonom razvoju Zemlje; geološka dokumentacija)

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof. dr Staniša Ivanović- nastavnik; Mr Gojko Nikolić- saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva:

Predavanja, vježbe, terenski rad (jednodnevne terenske vježbe). Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.


Sadržaj predmeta:


Pripremne nedjelje
I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

XVI nedjelja


Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja

Priprema i upis semestra
Uvod, Geotektonika-geološki procesi, sredine i dinamička djelovanja; Savremeni model građe Zemlje

Tektonski pokreti i oblici reljefa koji njima nastaju; Sloj i njegovi elementi u proučavanju tektonike;

Tangencijalni i radijalni poremećaji u Zemljinoj kori (nabori i rasjedi);

Tektonske faze i ciklusi u istoriji razvoja Zemlje; Neomobilizam i tektonika ploča;

Geotektonske jedinice spoljašnjih Dinarida; Tektonska građa Crne Gore;I domaći zadatak

I test (1 sat) Istorijska geologia i stratigrafija (geološki principi, facije i fosili);

Vrijeme u geologiji-geostratigrafske jedinice; Metode određivanja starosti stijena;Terenska nastava

Glavne odlike globalnog geološkog razvoja Zemlje; Osnovna obilježja razvoja prekambrijske ere;

Osnovna obilježja razvoja paleozojske ere (stariji i mlađi);

Osnovna obilježja razvoja mezozojske ere (trijas, jura, kreda);

Osnovna obilježja razvoja kenozojske ere (tercijar i kvartar);Završni kolokvijum

Geološki razvoj SE Evrope i Crne Gore; II domaći zadatak

Geološka dokumentacija; III domaći zadatakZavršni ispit

Ovjera semestra i upis ocjena


Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTEREĆENJE STUDENATA

Nedjeljno
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta

Struktura:

2 sata predavanja;

1 sat vježbe;

2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije (1 sat);

U toku semestru

Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)

2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta;

Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati;

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 17 sata;

Struktura opterećenja:

85 sati i 20 minuta (Nastava) + 7 sati (Terenska nastava) + 10 sati i 40 minuta (Priprema) + 17 sata (Dopunski rad);

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, rade i predaju sve domaće zadatke, rade obadva testa, završni kolokvijum i obave terensku nastavu;

Literatura: S.Ivanović i G. Nikolić; Autorizovana predavanja; P. Nikolić; Geotektonika; Naučna knjiga; Beograd; 1989; L. Pešić; Endodinamika; Rudarsko-geološki institut; Beograd; 1995; Z. Bešić; Geologija Crne Gore- geotektonika i paleogeografija; knjiga III; CANU- odeljenje prirodnih nauka; Titograd; 1983; D. Rabrenović, Lj. Rundić, S. Knežević; Istorijska geologija (sa praktikumom); Univ-tet u Beogradu; Beograd; 1996; M. Dimitrijević; Geološko kartiranje (uđbenik za IV razred geodetsko-geološke struke); Naučna knjiga; Beograd; 1981;

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

  • 3 domaća zadatka (geotektonika, istorijska geologija, geloška dokumentacija) se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (2 +2+1 poen za svaki domaći zadatak);

  • Dva testa iz vježbi sa 10 poena;

  • Završni kolokvijum 35 poena;

  • Završni ispit 50 poena.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Posebnu naznaku za predmet:

Nastava (P) se izvodi sa ukupnim brojem upisanih studenata, a vježbe (V) u grupama od 15 - 20 studenata.Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Staniša Ivanović
Napomena: : Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i temama studenti će dobiti na početku semestra
Yüklə 31,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə