Notă informativă asupra proiectului Regulamentului privind activitatea Depozitarului CentralYüklə 24,85 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü24,85 Kb.
#68995

NOTĂ INFORMATIVĂ

asupra proiectului Regulamentului privind activitatea Depozitarului Central
Depozitarul Central de instrumente financiare este o instituție de importanță sistemică pentru piaţa financiară din Republica Moldova. Orice tranzacție pe piaţa reglementată cu instrumente financiare este urmată de procese post-tranzacționare care duc la decontarea tranzacției, adică predarea instrumentelor financiare contra numerar. Depozitarul Central este instituția cheie, care permite decontarea prin gestionarea așa-numitelor sisteme de clearing decontare a instrumentelor financiare. De asemenea, Depozitarul Central are funcţia de ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare ce asigură deschiderea conturilor de instrumente financiare şi administrarea acestora.

În prezent activitatea de Depozitar Central în Republica Moldova este desfăşurată de Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare. Cadrul legal ce reglementează activitatea Depozitarului Central cuprinde:

- Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”;

- Regulamentul referitor la activitatea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr. 3/2 din 12.02.1998.

Prin adoptarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare Legea nr. 171/11.07.2012), apare necesitatea imperativă a revizuirii cadrului normativ actual și elaborării unui nou cadru de reglementare subordonat noii legi.

Totodată, în conformitate cu modificările efectuate la art. 81 din Legea nr. 171 din 11.07.2012, aprobate prin Legea nr. 180 din 25.07.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (în vigoare din 15.08.2014), instituţia de Depozitar Central a fost divizată în funcţie de calitatea emitenţilor de instrumente financiare, inclusiv:

- pentru emitenţii de interes public care sunt instituţii financiare, funcţia de Depozitar Central va fi deţinută de Banca Naţională a Moldovei;

- pentru emitenţii de interes public altele decît instituţii financiare, funcţia de Depozitar Central va fi deţinută de Ministerul Justiţiei;

- pentru emitenţii care nu se încadrează în definiţia de interes public, avînd intenţia de a transmite registrul deţinătorilor de instrumente financiare către Depozitarul Central, funcţia de Depozitar Central va fi deţinută de persoana juridică autorizată în conformitate cu Legea nr. 171/11.07.2012.

Respectiv, proiectul Regulamentului privind activitatea Depozitarului Central (în continuare – proiectul Regulamentului) este elaborat întru implementarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 şi executarea măsurilor stabilite de pct. 3.2. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014, aprobat prin Legea nr. 35 din 03.03.2011 “Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014”.

Proiectul Regulamentului are drept scop punerea în aplicare dispoziţiilor din Legea nr. 171/11.07.2012 ce se referă la activitatea Depozitarului Central.

Cele mai bune practici internaţionale în domeniul reglementării instrumentelor financiare solicită utilizarea de depozitari centrali, în cazul în care instrumentele financiare sunt dematerializate sau imobilizate, pentru a facilita clearingul şi decontarea instrumentelor financiare pe o bază sigură şi eficientă, în vederea minimizării riscului sistemic, unul din obiective incluse în Obiectivele şi Principiile Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) și al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO).

În prezent, UE nu are o directivă cuprinzătoare privind depozitarii centrali. Singurele documente ale Comisiei Europene (CE) de relevanţă pentru compensare, decontare şi depozitarii centrali sunt mai multe articole din Directiva 2004/39/CE din 21.04.2004 privind Pieţele de Instrumente Financiare (MiFID), care abordează accesul şi libertatea de alegere cu privire la alternativele de compensare şi decontare, precum şi Directiva 98/26/CE din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare.

Prevederile MiFID în ceea ce priveşte accesul la compensare şi decontare, precum şi dispoziţiile definitive ale CE privind decontarea sunt incluse în Legea nr. 171/11.07.2012.

Totuşi, la data de 28.08.2014, Comisia Europeană CE a publicat Regulamentul nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului UE nr. 236/2012. Acest regulament bazat pe cele mai bune practici din UE, prevede cerințe uniforme pentru decontarea instrumentelor financiare în UE, precum și norme referitoare la organizarea și activitatea depozitarilor centrali de instrumente financiare pentru a asigura siguranța și buna desfășurare a decontării. Din acest motiv în proiectul Regulamentului elaborat de C.N.P.F. au fost preluate norme din Regulamentul CE nr. 909/2014.

Proiectul Regulamentului este divizat în 3 capitole, abordînd în principal cerinţe faţă de:1. organizarea, administrarea şi responsabilitatea Depozitarului Central:

Întrucât Depozitarul central are o importanță sistemică și prestează servicii esențiale pentru piața instrumentelor financiare, proiectul Regulamentului include cerinţe prudențiale stricte pentru a garanta viabilitatea acestora și protecția participanților. Totodată, proiectul Regulamentului prevede că Depozitarului Central să dispună de mecanisme de guvernanță solide, de personal de conducere superioară, de acționari corespunzători și cu experiență, fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare. În general Depozitarul central va desfăşura activitatea sa conform unor criterii nediscriminatorii, transparente și bazate strict pe riscuri.2. activităţile desfăşurate de Depozitarul Central:

Proiectul Regulamentului prevede un set de cerinţe care reglementează accesul la sistemele Depozitarului central, transparența în ceea ce privește comunicarea publică a informaţiilor legate de activitatea Depozitarului Central. Totodată, proiectul Regulamentului aduce ca noutate, accesarea la distanţă a sistemelor Depozitarului Central prin crearea conexiunilor electronice şi canalelor securizate de transfer a datelor, ceea ce va condiţiona reducerea sau chiar eliminarea costurilor pentru hîrtie (corespondenţa pe purtători de hîrtie) şi deplasări (prezenţa fizică la sediul Depozitarului Cental).3. supravegherea Depozitarului central.

Proiectul Regulamentului stabileşte principii clare de supraveghere a Depozitarului Central, modalitatea de interacţiune a acestuia cu organul de supraveghere.

Totodată, proiectul stabileşte cerinţe faţă de înregistrările, evidenţele și documentele constituite în activitatea Depozitarului central care ar permite organului de control să efectueze o supraveghere fără a perturba activitatea continuă a Depozitarului Central.

Varianta preliminară a proiectului aprobat de C.N.P.F. urmează a fi consultată cu autorităţile publice competente, participanții profesioniști ai pieței valorilor mobiliare și alte părți interesate și definitivată după examinarea avizelor acestora.

Yüklə 24,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə