Ödemeler DengesiYüklə 285 Kb.
tarix20.09.2018
ölçüsü285 Kb.
#69625


Ödemeler Dengesi


Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde yaptığı tüm ekonomik faaliyetlerin sistematik şekilde kaydedildiği tablodur. Bilançonun ana bölümleri şunlardır:

   • A. CARİ İŞLEMLER HESABI
   • B. SERMAYE HESABI
   • C. FİNANS HESABI
   • D. NET HATA VE NOKSAN
   • E. REZERV VARLIKLAR


Ödemeler DengesiÖdemeler DengesiÖdemeler DengesiÖdemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

  • BP = CAB + KAB
  • BP = CAB [Y, Yf, (Pf/P).R] + KAB [i, (if + De)]
  • CAB = Current Account Balance (Cari İşlemler Dengesi)
  • KAB = Capital Account Balance (Sermaye Hesabı Dengesi)
  • BP = 0 Dış Denge
  • BP > 0 Dış Fazla
  • BP < 0 Dış Açık


Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

  • BP = CAB [Y, Yf, (Pf/P).R] + KAB [i, (if + De)]
  • (-) (+) (+) (+) (-)
  • Cari İşlemler Dengesini Etkileyen Unsurlar
  • Y = ülkenin gelir düzeyi ; M = f(Y)+
  • Yf = Ticaret ortaklarının gelir düzeyi ; X = f(Yf)+
  • (Pf/P).R = Reel döviz kuru
  • Pf = Yabancı ülke fiyatlarının ulusal para cinsinden ifadesi
  • P = Yurtiçi fiyatlar
  • R = Nominal döviz kuru
  • Eğer Y  M ; Yf  Mf
  • Reel döviz kuru (Pf ve P sabit iken, R)  X ve M


Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

  • BP = CAB [Y, Yf, (Pf/P).R] + KAB [i, (if + De)]
  • (-) (+) (+) (+) (-)
  • Sermaye Hesabı Dengesini Etkileyen Unsurlar
  • i = yurtiçi faiz oran
  • if = yurtdışı faiz oranı
  • De = Beklenen devalüasyon ya da depresiasyon oranı
  • Eğer i  Yabancı sermaye girişi
  • (if + De)  Yabancı sermaye çıkışı
  • Uzun vadede faiz oranı (i), Cari İşlemler Dengesini de etkiler.
  • Dış borç faizleri cari işlemlere kaydedilir (Hizmet Giderleri).


Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

  • BP = CAB [Y, Yf, (Pf/P).R] + KAB [i, (if + De)]
  • (-) (+) (+) (+) (-)
  • BP’yi türetmek için Y ve i dikkate alınıp, Yf, P, Pf, R sabit kabul edilir. Aksi halde, BP sağa veya sola hareket eder.
  • BP = CAB [Y] + KAB [i]
  • (-) (+)
  • Y  M böylece (X-M) olumsuz etkilenir.
  • if ve De sabit kabul edilirse,
  • i  Yabancı sermaye girişi
 • Bu durumda, genel dış denge, gelir düzeyi ve faiz oranlarının bir fonksiyonudur.Ödemeler DengesiÖdemeler DengesiÖdemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

 • C gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin üzerinde bir faiz oranı (i2>Y1) olduğu için, Dış Fazla vardır.

 • Y gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin altında bir faiz oranı (Y1>i3) olduğu için, Dış Açık vardır.

 • (M-X) fonksiyonunun kayma nedenleri; Yf, Reel Kur, if, De

 • Reel KurX, M ve (M-X) fonksiyonu ile BP sağa kayar. [BP1]

 • if  ve iNet SG ve KAS fonksiyonu ile BP sola kayar. [BP2]Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

 • BP doğrusu, üzerindeki her noktada dış dengeyi sağlayan uygun i-Y bileşimlerini gösterir.Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

 • Bu doğru üzerinde dış denge, milli gelirin doğurduğu dış ticaret bilançosu açığının (fazlasının), faiz oranlarının uyardığı net sermaye bilançosu fazlası (açığı) ile dengelendiğini ifade eder.

 • Y1  BP = 0 çünkü i1 faiz oranı dengesizliğe izin vermiyor.

 • i1  BP = 0 çünkü Y1 gelir düzeyi dengesizliğe izin vermiyor.

 • BP doğrusunun sağı, ödemeler bilançosu açığı bölgesidir. Çünkü, bu bölgede dış dengenin sağlanması için gerekli milli gelir düzeyi çok yüksek veya faiz oranı çok düşüktür.

 • BP doğrusunun solu, ödemeler bilançosu fazlası bölgesidir. Çünkü, bu bölgede dış dengenin sağlanması için gerekli milli gelir düzeyi çok düşük veya faiz oranı çok yüksektir.Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

 • Dış denge doğrusunun (BP) eğimi, sermaye akımlarının faiz oranlarına karşı duyarlılığına bağlıdır. Bu duyarlılık (sermayenin faiz esnekliği) ne kadar yüksek olursa, BP doğrusu o derece yatıklaşır (eğimi azalır).Ödemeler Dengesi

 • Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)

 • Sermaye girişi 1.000.000 $, 1$=1.400.000 TL, i=%20

 • 1.000.000 * 1.400.000 = 1.400.000.000.000 TL

 • Her 1 TL, %20 faizden 1,2 TL olacak.

 • (Anapara + Faiz = 1 + 0,20 =1,20)

 • 1.400.000.000.000 * 1,20 = 1.680.000.000.000 TL vade sonunda elde edilecek toplam gelir.

 • Eğer t+1 döneminde;

  • 1$ = 1.400.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.400.000 = 1.200.000 $ çıkar.
  • 1$ = 1.100.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.050.000 = 1.600.000 $ çıkar.
  • 1$ = 1.750.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.750.000 = 960.000 $ çıkar.


Ödemeler Dengesi

 • Genel Denge

 • Ekonomide genel denge iç denge (IS=LM) ve dış dengenin (BP) birlikte sağlandığı durumu ifade eder.Ödemeler Dengesi

 • Dış Açık Durumu

 • Ekonomide iç denge (IS=LM) varken dış açık (BP<0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha düşük ya da faiz oranı daha yüksek olmalıydı ki dış açık olmasın.Ödemeler Dengesi

 • Dış Fazla Durumu

 • Ekonomide iç denge (IS=LM) varken dış fazla (BP>0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha yüksek ya da faiz oranı daha düşük olmalıydı ki dış fazla olmasın.Ödemeler Dengesi

 • Dış Açık veya Fazlanın Sürdürülebilmesi

 • Ekonominin dış dengesizliklerin bulunduğu E1 ve E2 noktalarında kalabilmesi için, bu dengesizliklerin parasal etkilerinin sterilize edilmesi gerekir.

 • Sterilizasyon politikasının amacı; dış dengesizliklerin parasal etkilerini ters yönde açık piyasa işlemleri ile önlemek ve böylece, IS ve LM’de kaymaların ortaya çıkmasını engellemektir.

 • Dış Açık : Döviz Geliri < Döviz Gideri  Döviz Miktarı

 • Döviz Miktarı  Ms  LM sola kayar ve yeni denge kurulur. Para otoriteleri, piyasada Ms düşmesini istemiyorsa, ters yönde açık piyasa işlemleri ile para arzını eski düzeyine getirir.Ödemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Harcama Değiştirici Politikalar
   • Para Politikası
   • Maliye Politikası
  • Harcama Kaydırıcı Politikalar
   • Döviz Kuru Politikası (Sabit Kur Sisteminde olmaz.)
   • Dolaysız Kontroller (Gümrük vergileri, ithalat yasakları, ihracat sübvansiyonları.)


Ödemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

 • Dış Denge : Ödemeler bilançosunun otonom gelir ve gider kalemlerinin eşitlenmesiyle sağlanmakta, yani, döviz piyasasında arz ve talebin eşit olması anlamına gelmektedir.

 • İç Denge : Fiyat istikrarı ile tam istihdamın birlikte gerçekleşmesi, yani, milli gelirin tam istihdam düzeyinde dengeye gelmesidir.

  • Kısa dönemde iki dengeden birisi tercih edilebilir.
  • Uzun dönemde iç ve dış denge birlikte sağlanmalıdır.


Ödemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

 • İç Dengesizlikler :

 • Enflasyon  Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları

 • İşsizlik  Genişletici Para ve Maliye Politikaları

 • Dış Dengesizlikler :

 • Dış Açık  Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları

 • Dış Fazla  Genişletici Para ve Maliye PolitikalarıÖdemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Enflasyon + Dış Açık  Çelişki Yok (Daraltıcı Politikalar)
  • Enflasyon + Dış Fazla  Çelişki Var
  • İşsizlik + Dış Açık  Çelişki Var
  • İşsizlik + Dış Fazla  Çelişki Yok (Genişletici Politikalar)
 • Çelişkili durumlar için Robert A. Mundell’in “Etkin Piyasa Sınıflaması İlkesi” dikkate alınır. Yani, politikalar hangi alanda daha etkinse o alanda kullanılmalıdır. Buna göre;

   • Maliye Politikası – iç dengede daha etkilidir. (Vergiler = G)
   • Para Politikası – dış dengede daha etkilidir. (Para Arzı = Ms)
  • Enflasyon + Dış Fazla  Daraltıcı Maliye P. + Genişletici Para P.
  • İşsizlik + Dış Açık  Genişletici Maliye P. + Daraltıcı Para P.


Ödemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

 • Para Politikası – Amaç: Dış açığı düşürmek.

 • Ms  i  I  Y  M

 •  Net YSG

 • Likidite tuzağı olmamalıdır. Yatırımın faiz elastikiyeti önemlidir.

 • Maliye Politikası – Amaç: Dış açığı düşürmek.

 • G  Y  M

 •  Md (Ms)  i  Net YSG

 • Sonuç Belirsizdir. Para Politikası dış dengede daha etkindir.Ödemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı)

 • Para PolitikasıÖdemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı)

 • Maliye PolitikasıÖdemeler Dengesi

 • Sabit Kur Sisteminde Otomatik Dengelenme Mekanizması

 •  P  (X-M)  Dış Açık

 • Dış Açık  Ms (Parasal Etki)  Y  (X-M)  Dış Açık

 •  i  Net YSG  Dış AçıkÖdemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Sabit kur sisteminde, fiili dengesizliklerin ortadan kalkması şeklinde olan otomatik dengelenme mekanizması; Esnek kur sisteminde, potansiyel dengesizliklerin giderilmesi gibi farklı bir nitelik kazanmaktadır.
  • Sabit kur sisteminde, gelir ve nispi fiyat değişmeleri dengelenme mekanizmasında ortaklaşa rol oynarken; Esnek kur sisteminde, nispi fiyat değişmeleri ön plana geçmekte, gelir değişmeleri ise otomatik dengelenme sürecinde tersine çevirici ve dengelenmenin etkinliğini azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır.


Ödemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Sabit kur sisteminde, dolaylı olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, para arzı ve fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlıdır.
  • Esnek kur sisteminde, dolaysız olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, döviz kuru değişmelerine bağlıdır.


Ödemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

 • Sabit Kur Sistemi [Para Politikası]

 • Ms  i  I  Y  M

 •  Net YSG

 • Esnek Kur Sistemi [Para Politikası] – Fiili değil, Potansiyel Açık

 • Ms  i  I  Y  M  R

 •  Net YSG  RÖdemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Para politikasının iç denge üzerindeki etkisi esnek kur sisteminde artmaktadır. Bunun istisnaları vardır:
   • Likidite Tuzağı Durumunda,
 • Ms  i  i  İç Denge üzerinde Para P. etkisiz.  Dış Denge üzerinde Para P. etkisiz.

   • Yatırım Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise,
 • Ms  i  I  I devam etmiyor. Çünkü YTFE=0.

 •  Net YSGÖdemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

 • [Maliye Politikası] – Genişletici Maliye Politikası Uygulaması

 • G  Y  M (Dış Açık)  R

 •  Md  i  Net YSG (Dış Fazla)  R

 • Esnek Kur Sisteminde Devam Eden Durum: R  Y

 • R  Y

 • Hangi etki ağır basarsa, o sonuç oluşur. R ise, Genişletici Maliye Politikasının Gelir üzerindeki etkisi artırıcı olur.Ödemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Maliye politikasının iç denge üzerindeki etkisinin istisnaları vardır:
   • Likidite Tuzağı Durumunda,
 • G  Y  M  R  Y

 •  Md  i  i (2nci etki gerçekleşmez)

   • Para Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise,
 • G  Y olmayacaktır (Y). Çünkü bu durumda G’deki artış tamamen faiz oranı yükselmesine yol açıp yatırımları dışlayacaktır (crowding-out).Ödemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler

  • Para Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise,


Ödemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı)

 • Para PolitikasıÖdemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı)

 • Maliye PolitikasıÖdemeler Dengesi

 • Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı)

 • Maliye PolitikasıÖdemeler Dengesi

 • Tam Sermaye Mobilitesi Durumunda:

  • Sabit Kur Sisteminde: Maliye Politikası Etkin
  • Esnek Kur Sisteminde: Para Politikası EtkinYüklə 285 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə