Pedaqogika fənnindən Dövlət imtahanı suallarıYüklə 20,55 Kb.
tarix05.10.2017
ölçüsü20,55 Kb.
#3344

Pedaqogika fənnindən Dövlət imtahanı sualları.2016

 1. Pedaqogikanın mövzusu, humanitar elmlər sistemində yeri.

 2. Pedaqoji elmin qolları,digər elmlərlə əlaqəsi,

 3. Pedaqogika elminin mənbələri.

 4. Pedaqoji elmin tədqiqat metodları.

 5. Əsas pedaqoji cərəyanlar

 6. Pedaqoji fikrin və pedaqoji elmin inkişaf tarixi.

 7. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı

 8. XIX əsrdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı.

 9. Y.A.Komenskinin pedaqoji ideyaları

 10. K.D.Uşinskinin pedaqoji ideyaları

 11. XX əsrdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin və pedaqogika elminin inkişafı

 12. Uşaqların yaş dövrləri haqqında..

 13. Körpəlik yaş dövrünün pedaqoji-psixoloji xarakteristikası.

 14. Məktəbəqədər yaş dövrünün pedaqoji-psixoloji xarakteristikası.

 15. Kiçik məktəbli yaş dövrünün pedaqoji-psixoloji xarakteristikası.

 16. Yeniyetməlik yaş dövrünün pedaqoji-psixoloji xarakteristikası.

 17. Erkən gəncliyin pedaqoji-psixoloji xarakteristikası.

 18. Şəxsiyyətin formalaşmasında bioloji amillərin rolu

 19. Şəxsiyyətin formalaşmasında sosial amillərin rolu

 20. Şəxsiyyətin formalaşmasında mühit və irsiyyətin rolu.

 21. Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin rolu.

 22. İnkişaf ,tərbiyə və şəxsiyyətin formalaşması.

 23. Şəxsiyyətin inkişafı haqqında nəzəriyyələr.

 24. Pedaqoji proses ,əsas pedaqoji anlayışlar(təlim,tərbiyə,təhsil və psixi inkişaf)

 25. Pedaqoji proses və bu prosesdə müəllimin rolu.

 26. Müasir məktəbin müəllimi.onun şəxsiyyətinə verilən tələblər.

 27. Müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər.

 28. Pedaqogikada ziddiyyətlər məsələsi.

 29. Pedaqogikada qanunauyğunluq və qanun məsələsi.

 30. Didaktika haqqında anlayış.

 31. Didaktikanın öyrəndiyi problemlər.

 32. Təhsil sistemi anlayışı.

 33. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədlər.(tədris planı,tədris proqramı və dərsliklər)

 34. Azərbaycan Təhsil sistemi,onun əsasında duran prinsiplər.

 35. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 36. Təhsilin məzmununun əsas istiqamətləri.

 37. Fasiləsiz təhsil sistemi.

 38. Milli kurikulum və fənn kurikulumu;

 39. Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri.

 40. Təlim prosesinin mahiyyəti və vəzifələri

 41. Təlimin metodoloji və psixoloji əsasları

 42. Təlimin qanunauyğunluqları və qanunları haqqında

 43. Təlimin prinsipləri, təsnifatı.

 44. Fəal təlim haqqında ümumi məlumat.

 45. Fəal təlimin prinsiplərinin təsnifatı.

 46. Fəal təlimin psixoloji mexanizmləri.

 47. Təlim prosesinin vəzifələri.

 48. Təlim prosesinin mahiyyəti,mərhələləri

 49. Təlimin metodları,onların təsnifatı.

 50. Yeni tədris mövzusunun qavranılmasına xidmət edən təlim metodları.

 51. Pedaqoji texnologiyalar.

 52. Dərs təlimin əsas təşkili forması kimi.

 53. Təlimin təşkilinin digər .formaları.

 54. Dərsə verilən müasir tələblər.

 55. Dərsin xüsusiyyətləri;Fəal dərsin quruluşu və mərhələləri.

 56. Pedaqoji innovasiyalar.

 57. Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi(diaqnostik,formativ,summativ)

 58. Təlimdə nəzarət və qiymətləndirmə.

 59. Təlimin vasitələri .Təlimdə İKT-dən istifadə.

 60. Tərbiyədə ziddiyyətlər,qanun və qanunauyğunluq haqqında.

 61. Tərbiyənin xüsusiyyətləri.

 62. Tərbiyənin əsas mərhələləri.

 63. Tərbiyənin məzmunu ,tərkib hissələri.

 64. Tərbiyənin növləri.

 65. Tərbiyənin prinsipləri təsnifatı

 66. Tərbiyənin metodları haqqında.

 67. Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması.

 68. İdeya-siyasi tərbiyənin məzmunu,vəzifələri.

 69. Əqli tərbiyənin məzmunu,vasitə və yolları.

 70. Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti,məzmunu,vəzifələri.

 71. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu.

 72. Əmək tərbiyəsinin məzmunu,vəzifələri,

 73. Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü.

 74. Estetik tərbiyənin məzmunu,vəzifələri,mənbələri.

 75. Fiziki tərbiyənin məzmunu,vəzifələri,yolları

 76. Ekoloji tərbiyənin məzmunu,vəzifələri,yolları.

 77. İqtisadi tərbiyənin məzmunu, vəzifələri,yolları..

 78. Hüquq tərbiyəsinin məzmunu,vəzifələri ,yolları

 79. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar tərbiyə işinin məzmunu , formaları .

 80. Müəllimilərin təkmilləşdirilməsi,ixtisasartırma təhsili və attestasiyası.

 81. Məktəbdə metodiki işin təşkili.

 82. Məktəb işinin planlaşdırılması.

 83. Məktəbə rəhbərlik,məktəbdaxili rəhbərliyin prinsipləri.

 84. Dərs cədvəli,onun tərtibi qaydaları

 85. Şagird kollektivinin funksiyaları.

 86. Şagird kollektivinin təşkili şərtləri

 87. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatı

 88. Məktəblilərin təlim-tərbiyəsində məktəbin-ailə və ictimaiyyətlə birgə işi.

 89. Sinif rəhbərinin vəzifələri.

 90. Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və planlaşdırılması.

Yüklə 20,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə