Profesora Ojāra Spārīša publikāciju izstādes bibliogrāfiskais saraksts Profesora Ojāra Spārīša monogrāfijasYüklə 27,26 Kb.

tarix27.12.2017
ölçüsü27,26 Kb.


Profesora Ojāra Spārīša publikāciju izstādes bibliogrāfiskais saraksts 

Profesora Ojāra Spārīša monogrāfijas 

 

1. 

Rīgas Doma vitrāžas = The Riga Dom Cathedral stained glass / [teksta autors 

Ojārs Spārītis ; fotografs Indriķis Stūrmanis ; redaktore Māra Siliņa ; tulkotaja 

Rasma Mozere ; sastādītāja un atbildīgā par izdevumu Maija Stefane ; Rīgas 

Doms Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskapa katedrāle]. - [Rīga : 

b.i.], 1997. -  102, [2] lpp. : il. - ISBN 9984509850. 

2.

 Spārītis Ojārs,  Bornes baznīca = The Borne Church / Ojārs Spārītis ; [autora 

fotogrāfijas ; māksliniece Maija Avota ; [angļu valodā] tulkojusi Inta Caune]. -  

Rīga : Autorizdevums, 2000. -  54 lpp. : il.  

3.

 Spārītis Ojārs,  Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojārs Spārītis [teksts un 

foto]  ;  [atbildīgā  redaktore  Ieva  Heimane  ;  zinātniskais  redaktors  Andris 

Priede  ;  literārā  redaktore  Brigita  Šoriņa  ;  Ingus  Feldmaņa  mākslinieciskais 

noformējums ; pēcvārds: Lia Guļevska]. - Rīga : Jumava, 2015. - 213, [2] lpp. 

: il., faksimili. - ISBN 9789934118494. 

4.

 Spārītis  Ojārs,    Florence-Rīga  :  kultūras  paralēles  /  Ojārs  Spārītis  ; 

[māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; tulkotāji: Jānis Frišvalds un Pietro Trillo ; 

atbildīgā  redaktore  Iveta  Šalkeviča].  -  Rīga  :  Jumava,  2004.  -    221 lpp.  :  il., 

karte. - ISBN 9984058336. 

5.

 

Spārītis Ojārs,  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa stāsts / Ojārs Spārītis ; [fotogrāfiju autori: Ivars Veiliņš, Kaspars Rezgalis, Jānis Kupčs]. - [Jelgava : 

Jelgavas Dome, 2010]. - 44 lpp. : il. 

6.

 

Spārītis  Ojārs,    Latvijas  cietokšņi,  pilis  un  muižas  /  Ojārs  Spārītis.  -  Rīga  : Jumava, 2007. - 95, [1] lpp. : il., karte. - ISBN 9789984382647. 

7.

 Spārītis  Ojārs,    Latvijas  luterāņu  dievnamu  šodiena  =  Lutheran  church  in 

Latvia  today  =  Die  Gegenwart  der  Lutherischen  Kirche  Lettlands  /  Ojārs 

Spārītis  ;  [sastādītāji  Ojārs  Spārītis  un  Vilnis  Auziņš  ;  mākslinieks  Aigars 

Ozoliņš ; tulkojums: Uldis Ābeltiņš ... [u.c.]]. - Rīga : Nordik, 1999. - 290 lpp. 

: il. -  ISBN 9984510638. 

8.

 Spārītis Ojārs,  Renesanses stilistiskais diapazons vizuālajās mākslās Latvijā 

XVI-XVII  gadsimtā  :  uz  publikāciju  bāzes  veidotā  habilitācijas  darba 

kopsavilkums / Ojārs Spārītis. - Rīga, 1998. - 58, [2] lpp. 

9.

 Spārītis Ojārs,  Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī / 

Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš. - [Rīga] : Nacionālais apgāds, 2005. - 179 lpp. : 

il. - ISBN 9789984262048. 

10.


 

Spārītis Ojārs,  Rīgas pieminekļi un dekoratīvā tēlniecība / Ojārs Spārītis.  [2. 

izd.].  -  Rīga  :  Nacionālais  apgāds,  2007.  -  199,  [4]  lpp.  :  il.  -    ISBN 

9789984263069. 11.

 

Spārītis  Ojārs,    Ugāles  evaņģēliski  luteriskā  baznīca  /  Ojārs  Spārītis  ; 

[tulkojusi  Dana  Heiberga].  -  [Ugāle]  :  Ugāles  evaņģēliski  luteriskā  draudze, 

2005. -  24 lpp. : il. -  ISBN 998419793X. 

12.

 

Spārītis Ojārs,  Usmas baznīca Rīgā, Latvijā, pasaulē / Ojārs Spārītis ; [autora krāsu fotogrāfijas ;  māksliniece Maija Avota ;  redaktore Vija Stabulniece]. -  

[Rīga] : Zinātne, 1999. - 166, [3] lpp. : il., karte, sh. -  ISBN 5796612107. 

13.

 

Spārītis Ojārs,  Versija par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcu / Ojārs Spārītis. - Jelgava : Jelgavas pilsētas pašvaldība, [2011]. -  335 lpp. : il., faks., kartes  - 

ISBN 9789984808949. 

14.

 

Spārītis  Ojārs,    Zlēku  baznīcai  -  370  /  Ojārs  Spārītis  ;  [mākslinieks  Andris Nikolajevs ; redaktore Ināra Stašulāne]. - [Rīga] : Zinātne, 2015. - 31, [1] lpp. 

: il. -  ISBN 9789984879888. 

15.

 

Vārpiņa  Rita.    Jaunpils  baznīca  /  Rita  Vārpiņa,  Ojārs  Spārītis.  -  [b.v.  :  b.i., 1993]. -  26, [1] lpp., [28] lpp. il. 

 

Profesora Ojāra Spārīša zinātniskie raksti 

16.

 

Spārītis  Ojārs.  Joris  Joriszons  Freze  (?–1602):  renesanses  sakrālās arhitektūras sākotne Livonijā = Jorris Jorriszn Frese (?–1602): die Entstehung 

der sakralen Baukunst der Renaissance in Kurland und Livland / Ojārs Spārītis 

//  Vācu  arhitekti  Latvijā  :  Vācu  kultūra  Latvijā  =  Deutsche  Architekten  in 

Lettland  :  Deutsche  Kultur  in  Lettland  /  [autori:  Jānis  Krastiņš  ...  [u.c.]  ; 

Latvijas Vācu savienība].   - Rīga : Latvijas Vācu savienība, 2013. -  249, [2] 

lpp. : il. -  ISBN 9789984496719. 

17.

 

Spārītis  Ojārs.  Latvijas  kristīgās  sakrālās  kultūrainavas  veidošanās  = Formation of the Latvian Christian sacral cultural landscape / Ojārs Spārītis // 

Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava: krājums / Latvijas Zinātņu akadēmija, 

LU Akadēmiskā bibliotēka; sast., red. S. Cimermanis. – Rīga: Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, 2011. – (Letonikas bibliotēka). – 306.–345. lpp.: il.  

 

18.


 

Spārītis  Ojārs.  Pēcgotika  Latvijas  sakrālajā  arhitektūrā  16.–17.  gadsimtā  / 

Ojārs Spārītis // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / [sast. Silvija 

Grosa  ;  māksl.  Juris  Petraškevičs].  -  Rīga  :  Neputns,  2000.  -  196  lpp.  :  il.  -  

Materiāli Latvijas mākslas vēsturei. -  ISBN 998494722X. 

 

19.


 

Spārītis  Ojārs.  Reformācijas  laika  māksla  Livonijā  politiskā  spiediena  un 

konfesionalizācijas apstākļos / Ojārs Spārītis, V. Mašnovska, O. Spārīša foto // 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. – 

63. sēj., Nr.1/2 (2009), 70.–90. lpp.: il. 

 

20.


 

Spārītis  Ojārs.  Renesanses  humānisma  ikonogrāfijas  transkripcija  Rīgas 

agrīnā protestantisma perioda mākslā – Bibliogr.: 88. lpp. (23 nos.). – Kopsav. 

angïu  val.:  Transcription  of  iconography  of  Renaissance  humanism  in  early 

protestantism  art  of  Riga  /  Ojārs  Spārītis  //  Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas 
Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. – 67. sēj., Nr. 3/5 (2013), 75.–

89. lpp. 

 

21.


 

Spārītis  Ojārs.  Rīgas  Evaņģēliski  luterisko  baznīcu  kultūras  aspekti.  Svētā 

Jāņa  Evaņģēliski  luteriskā  baznīca:  Skārņu  iela  24  /  Ojārs  Spārītis  //  Rīgas 

dievnami : arhitektūra un māksla = Die Kirchen Rigas : Architektur und Kunst 

=  Riga's  churches  :  architecture  and  art  =  Храмы  Риги  :  архитектура  и 

искусство /  [autori: Vita Banga ... Marina  Levina (darba  grupas vadītāja) ... 

[u.c.]]. - Rīga: Zinātne: 2007. – 48.-63. lpp. : il. - ISBN 9789984823003. 

 

22.


 

Sparitis  Ojars.  Kirchliche  Kunst  und  Architektur  in  den  lettischsprachigen 

Regionen  der  Baltischen  Lande  im  Zeitalter  von  Reformation  und 

Konfessionalisierung  /  Ojārs  Spārītis,  Aut.  Foto  //  Die  Baltischen  Lande  im 

Zeit-alter  der  Reformation  und  Konfessionalisierung:  Livland,  Estland,  Ösel, 

Ingermanland,  Kurland  und  Lettgallen.  Stadt,  Land  und  Konfession  1500–

1721  /  Hrsg.:  M.  Asche,  W.  Buchholz,  A.  Schind  -  ling.  –  Münster: 

Aschendorff,  2010.  –  Teil  2,  S.[11]–13:  Ill.  –  (Katholisches  Leben  und 

Kirchen -reform im Zeitalter der  Glaubensspaltung; 70).  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə