Profesora Ojāra Spārīša publikāciju izstādes bibliogrāfiskais saraksts Profesora Ojāra Spārīša monogrāfijasYüklə 27,26 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.12.2017
ölçüsü27,26 Kb.
#18237


Profesora Ojāra Spārīša publikāciju izstādes bibliogrāfiskais saraksts 

Profesora Ojāra Spārīša monogrāfijas 

 

1. 

Rīgas Doma vitrāžas = The Riga Dom Cathedral stained glass / [teksta autors 

Ojārs Spārītis ; fotografs Indriķis Stūrmanis ; redaktore Māra Siliņa ; tulkotaja 

Rasma Mozere ; sastādītāja un atbildīgā par izdevumu Maija Stefane ; Rīgas 

Doms Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskapa katedrāle]. - [Rīga : 

b.i.], 1997. -  102, [2] lpp. : il. - ISBN 9984509850. 

2.

 Spārītis Ojārs,  Bornes baznīca = The Borne Church / Ojārs Spārītis ; [autora 

fotogrāfijas ; māksliniece Maija Avota ; [angļu valodā] tulkojusi Inta Caune]. -  

Rīga : Autorizdevums, 2000. -  54 lpp. : il.  

3.

 Spārītis Ojārs,  Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojārs Spārītis [teksts un 

foto]  ;  [atbildīgā  redaktore  Ieva  Heimane  ;  zinātniskais  redaktors  Andris 

Priede  ;  literārā  redaktore  Brigita  Šoriņa  ;  Ingus  Feldmaņa  mākslinieciskais 

noformējums ; pēcvārds: Lia Guļevska]. - Rīga : Jumava, 2015. - 213, [2] lpp. 

: il., faksimili. - ISBN 9789934118494. 

4.

 Spārītis  Ojārs,    Florence-Rīga  :  kultūras  paralēles  /  Ojārs  Spārītis  ; 

[māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; tulkotāji: Jānis Frišvalds un Pietro Trillo ; 

atbildīgā  redaktore  Iveta  Šalkeviča].  -  Rīga  :  Jumava,  2004.  -    221 lpp.  :  il., 

karte. - ISBN 9984058336. 

5.

 

Spārītis Ojārs,  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa stāsts / Ojārs Spārītis ; [fotogrāfiju autori: Ivars Veiliņš, Kaspars Rezgalis, Jānis Kupčs]. - [Jelgava : 

Jelgavas Dome, 2010]. - 44 lpp. : il. 

6.

 

Spārītis  Ojārs,    Latvijas  cietokšņi,  pilis  un  muižas  /  Ojārs  Spārītis.  -  Rīga  : Jumava, 2007. - 95, [1] lpp. : il., karte. - ISBN 9789984382647. 

7.

 Spārītis  Ojārs,    Latvijas  luterāņu  dievnamu  šodiena  =  Lutheran  church  in 

Latvia  today  =  Die  Gegenwart  der  Lutherischen  Kirche  Lettlands  /  Ojārs 

Spārītis  ;  [sastādītāji  Ojārs  Spārītis  un  Vilnis  Auziņš  ;  mākslinieks  Aigars 

Ozoliņš ; tulkojums: Uldis Ābeltiņš ... [u.c.]]. - Rīga : Nordik, 1999. - 290 lpp. 

: il. -  ISBN 9984510638. 

8.

 Spārītis Ojārs,  Renesanses stilistiskais diapazons vizuālajās mākslās Latvijā 

XVI-XVII  gadsimtā  :  uz  publikāciju  bāzes  veidotā  habilitācijas  darba 

kopsavilkums / Ojārs Spārītis. - Rīga, 1998. - 58, [2] lpp. 

9.

 Spārītis Ojārs,  Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī / 

Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš. - [Rīga] : Nacionālais apgāds, 2005. - 179 lpp. : 

il. - ISBN 9789984262048. 

10.


 

Spārītis Ojārs,  Rīgas pieminekļi un dekoratīvā tēlniecība / Ojārs Spārītis.  [2. 

izd.].  -  Rīga  :  Nacionālais  apgāds,  2007.  -  199,  [4]  lpp.  :  il.  -    ISBN 

9789984263069. 11.

 

Spārītis  Ojārs,    Ugāles  evaņģēliski  luteriskā  baznīca  /  Ojārs  Spārītis  ; 

[tulkojusi  Dana  Heiberga].  -  [Ugāle]  :  Ugāles  evaņģēliski  luteriskā  draudze, 

2005. -  24 lpp. : il. -  ISBN 998419793X. 

12.

 

Spārītis Ojārs,  Usmas baznīca Rīgā, Latvijā, pasaulē / Ojārs Spārītis ; [autora krāsu fotogrāfijas ;  māksliniece Maija Avota ;  redaktore Vija Stabulniece]. -  

[Rīga] : Zinātne, 1999. - 166, [3] lpp. : il., karte, sh. -  ISBN 5796612107. 

13.

 

Spārītis Ojārs,  Versija par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcu / Ojārs Spārītis. - Jelgava : Jelgavas pilsētas pašvaldība, [2011]. -  335 lpp. : il., faks., kartes  - 

ISBN 9789984808949. 

14.

 

Spārītis  Ojārs,    Zlēku  baznīcai  -  370  /  Ojārs  Spārītis  ;  [mākslinieks  Andris Nikolajevs ; redaktore Ināra Stašulāne]. - [Rīga] : Zinātne, 2015. - 31, [1] lpp. 

: il. -  ISBN 9789984879888. 

15.

 

Vārpiņa  Rita.    Jaunpils  baznīca  /  Rita  Vārpiņa,  Ojārs  Spārītis.  -  [b.v.  :  b.i., 1993]. -  26, [1] lpp., [28] lpp. il. 

 

Profesora Ojāra Spārīša zinātniskie raksti 

16.

 

Spārītis  Ojārs.  Joris  Joriszons  Freze  (?–1602):  renesanses  sakrālās arhitektūras sākotne Livonijā = Jorris Jorriszn Frese (?–1602): die Entstehung 

der sakralen Baukunst der Renaissance in Kurland und Livland / Ojārs Spārītis 

//  Vācu  arhitekti  Latvijā  :  Vācu  kultūra  Latvijā  =  Deutsche  Architekten  in 

Lettland  :  Deutsche  Kultur  in  Lettland  /  [autori:  Jānis  Krastiņš  ...  [u.c.]  ; 

Latvijas Vācu savienība].   - Rīga : Latvijas Vācu savienība, 2013. -  249, [2] 

lpp. : il. -  ISBN 9789984496719. 

17.

 

Spārītis  Ojārs.  Latvijas  kristīgās  sakrālās  kultūrainavas  veidošanās  = Formation of the Latvian Christian sacral cultural landscape / Ojārs Spārītis // 

Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava: krājums / Latvijas Zinātņu akadēmija, 

LU Akadēmiskā bibliotēka; sast., red. S. Cimermanis. – Rīga: Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, 2011. – (Letonikas bibliotēka). – 306.–345. lpp.: il.  

 

18.


 

Spārītis  Ojārs.  Pēcgotika  Latvijas  sakrālajā  arhitektūrā  16.–17.  gadsimtā  / 

Ojārs Spārītis // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / [sast. Silvija 

Grosa  ;  māksl.  Juris  Petraškevičs].  -  Rīga  :  Neputns,  2000.  -  196  lpp.  :  il.  -  

Materiāli Latvijas mākslas vēsturei. -  ISBN 998494722X. 

 

19.


 

Spārītis  Ojārs.  Reformācijas  laika  māksla  Livonijā  politiskā  spiediena  un 

konfesionalizācijas apstākļos / Ojārs Spārītis, V. Mašnovska, O. Spārīša foto // 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. – 

63. sēj., Nr.1/2 (2009), 70.–90. lpp.: il. 

 

20.


 

Spārītis  Ojārs.  Renesanses  humānisma  ikonogrāfijas  transkripcija  Rīgas 

agrīnā protestantisma perioda mākslā – Bibliogr.: 88. lpp. (23 nos.). – Kopsav. 

angïu  val.:  Transcription  of  iconography  of  Renaissance  humanism  in  early 

protestantism  art  of  Riga  /  Ojārs  Spārītis  //  Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas 
Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. – 67. sēj., Nr. 3/5 (2013), 75.–

89. lpp. 

 

21.


 

Spārītis  Ojārs.  Rīgas  Evaņģēliski  luterisko  baznīcu  kultūras  aspekti.  Svētā 

Jāņa  Evaņģēliski  luteriskā  baznīca:  Skārņu  iela  24  /  Ojārs  Spārītis  //  Rīgas 

dievnami : arhitektūra un māksla = Die Kirchen Rigas : Architektur und Kunst 

=  Riga's  churches  :  architecture  and  art  =  Храмы  Риги  :  архитектура  и 

искусство /  [autori: Vita Banga ... Marina  Levina (darba  grupas vadītāja) ... 

[u.c.]]. - Rīga: Zinātne: 2007. – 48.-63. lpp. : il. - ISBN 9789984823003. 

 

22.


 

Sparitis  Ojars.  Kirchliche  Kunst  und  Architektur  in  den  lettischsprachigen 

Regionen  der  Baltischen  Lande  im  Zeitalter  von  Reformation  und 

Konfessionalisierung  /  Ojārs  Spārītis,  Aut.  Foto  //  Die  Baltischen  Lande  im 

Zeit-alter  der  Reformation  und  Konfessionalisierung:  Livland,  Estland,  Ösel, 

Ingermanland,  Kurland  und  Lettgallen.  Stadt,  Land  und  Konfession  1500–

1721  /  Hrsg.:  M.  Asche,  W.  Buchholz,  A.  Schind  -  ling.  –  Münster: 

Aschendorff,  2010.  –  Teil  2,  S.[11]–13:  Ill.  –  (Katholisches  Leben  und 

Kirchen -reform im Zeitalter der  Glaubensspaltung; 70).  

Yüklə 27,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə