Promoted contentYüklə 47,2 Kb.
tarix22.03.2024
ölçüsü47,2 Kb.
#184271
Psixogigiyena


fayllar.org
ma'muriyatiga murojaat qiling

Stress holatlarini aniqlash va xulq psixogigiyenasi

PROMOTED CONTENT

Ревнивый муж установил дома скрытые камеры и вот что увидел!


RadarMedia
Страсть у них в крови: самые умелые любовники по знаку зодиака
RadarMedia

Download 28.51 Kb.


Sana 16.04.2023
Hajmi 28.51 Kb.
#1358283
Bog'liq
2- мавзу
These 6 Unforgettable Beach Escapes Await You!
Inspire Dot

Ревнивый муж установил дома скрытые камеры и вот что увидел!


RadarMedia
Страсть у них в крови: самые умелые любовники по знаку зодиака
RadarMedia

ZIDDIYATLI VAZIYATLAR SHAROITINI,


STRESS HOLATLARINI ANIQLASH VA
XULQ PSIXOGIGIYENASI
Bobning qisqacha mazmuni
Ziddiyatlar va ularning emosional his qilinishi. Diagnostika va boshqarishning o’xshash usulini tanlash uchun tasniflangan ziddiyatlar.
Ziddiyatli xulq va uni his qilishning yosh va jins xususiyatlari. Yosh davri nizolari. Nevrotik va travmatik tanozillar. K.Tomas va R.Kilmennlar tomonidan ajratilgan ziddiyatli vaziyatda xulq-atvorning beshta uslubi. Ziddiyatdagi xulq-atvor ish shakllarining chizmasi.
Stress haqida tushuncha, uning ijobiy va salbiy oqibatlari. Stress tushunchasi. Stresslarni betaraflashtirish usullari.
Xulq psixogigiyenasi va maqsadga muvofiq xulqning tamoyillari. Xulq psixogigiyenasi va psxoprofilaktikasi. Maqsadga muvofiq xulq tamoyillari.
Ishlab chiqarish ziddiyatlari sharoitida shaxs xulqining o’ziga xosligi. Gorizontal o’zaro munosabatlardagi ziddiyatlar. Ish sharoiti va vertikal o’zaro munosabatlardagi ziddiyatlar.
Psixometrik ziddiyat (paradoks). Yuqori j – koeffisent. Past j – koeffisent. Fergyuson kattaligidagi funksional bog’lanish. S-paradoks. Interindividual (yakka) o’zgaruvchanlik. Psixometrik paradoksning psixologik talqini.
18.1. Ziddiyatlar va ularning emosional his qilinishi
iddiyatlar qarama-qarshi fikr, qarashlarning to’qnashuvi bo’lib, u asosan shaxslararo munosabatlar jarayonida kelib chiqadi. Ziddiyatlar motiv, qiziqish, qarashlarning mos kelmasligiga ko’ra shaxsning ichki holati ijtimoiy muhit bilan bo’ladigan munosabatlarida ushbu ko’rinishlarga ega: oilada ota-ona va farzand orasidagi qarashlar mos kelmasligidan; shaxaslarda, jamoalarda, hamkasblar orasidagi ishiga, predmetga, qiziqishlarga ko’ra yuzaga keladiganlarga; guruhlar orasidagi o’z qarashlarini amalga oshirish yuzasidan; shaxs ichidagi o’zga odamlar bilan ishlashda ularga ustunlik qilish yuzasidan amalga oshadigan.
Ixtiloflar, ya’ni kelishmovchiliklar individlarning o’zaro bir-biriga ta’sir ko’rsatishi, o’zaro muomalada bo’lishi jarayonida vujudga keladi.
Ayrim tadqiqotlarda ziddiyatlarning “ma’naviy otasi” deb Geraklitni hisoblaydilar, shuningdek Sokrat va Platonga havola qilishlar ham uchraydi. Gegelga, uning ziddiyatlar to’g’risidagi va qarama-qarshiliklarning kurashi haqidagi ta’limotiga yetarli darajada tez-tez murojaat qiilib turiladi.
XX asr boshlarida bir qator nemis, avstriyalik va amerikalik sosiologlar: G.Zimmel, L.Gumplovich, D.Smolli, U.Samner kabilarning tadqiqotlari bilan ziddiyatlar nazariyasiga asos solindi. Ulardan eng mashhuri G.Zimmel bo’lib, u ziddiyatlarni jamiyat hayotidagi muqarrar hodisa qaragan, ziddiyatlar inson hayotining xususiyatidan kelib chiqadi va shaxsga xos bo’lgan hujumkorlik instinktdan paydo bo’ladi, deb hisoblaydi.
Diagnostika va boshqarishning o’xshash usulini tanlash uchun ziddiyatlar quyidagicha tasniflangan:
antogonistik ziddiyatlar;
kelishib hal qilinadigan ziddiyatlar;
ijtimoiy ziddiyatlar;
tashkiliy ziddiyatlar;
hissiy va shaxsiy ziddiyatlar;
vertikal va gorizontal ziddiyatlar;
oshkora ziddiyatlar;
yashirin ziddiyatlar;
shaxsning ichki ziddiyatlari;
guruhlararo va shaxslararo ziddiyatlar.
Kritik vaziyatlarda shaxs va jamoalardagi muhit holatini emosional his qilish orqali ularni boshqarish mumkin. Emosional his qilish shaxs psixikasining hissiy-irodaviy, intellektual jihatlariga bog’liq.
18.2. Ziddiyatli xulq va uni his qilishning yosh va jins xususiyatlari
urli ijtimoiy vaziyatlardagi noqulayliklar, muammolar, o’ziga xos ziddiyatlarni keltirib chiqarishi ma’lum. Shunka ko’ra, inson yosh davrlarida kritik hissiy-kechinmalar kuzatiladi. Yosh davri nizolari – bu o’ziga xos, uncha uzoqqa cho’zilmaydigan ontogenez davrlari bo’lib, bu vaqtda keskin psixik o’zgarishlar ro’y
beradi.
Nevrotik va travmatik tanozillardan farqli ravishda yosh tanozillari normativ jarayon bo’lib, u shaxs rivojlanishi jarayonida albatta yuz beradi. Shaxs rivojlanishi, ijtimoiylashuvida hamda ziddiyatli xulqi namoyon bo’lishida yosh davrlarining o’ziga xos: uch yoshlilar, o’smirlik, balog’at, keksalik davridagi jins xususiyatlari yuzaga keladi. Uch yoshlilarda o’z shaxsiy “Meni”ni anglash va namoyish etish kuzatiladi. O’smirlik va keyinchalik o’spirinlik yillarida esa kattalik hissi, avtonomlikka intilish kabilar bilan bog’liq his-kechinmalar ham kritik holatlarni kuzatilishiga olib keladi. Qarilik davrida ham o’ziga xos hissiy kechinmalar va xulqda o’zgarishlar yuz beradi. Ziddiyatli vaziyatda xulqning namoyon bo’lishida nafaqat yosh, balki jins ham o’zini ko’rsatadi, ya’ni erkaklar o’zgacha xulq-atvor ko’rinishini, ayollar esa o’zgacha xulqni namoyon etadilar. Erkaklarda namoyish etish kam, ziddiyatli vaziyatlarni chuqurlashtirmaslik va mulohazalilik xususiyati ko’proq shakllangan. Ayollarda esa ko’p gapirish (verbal komponent ustunligi), o’zini ko’proq ko’rsatish, emosional holatlarini yaqqol ko’rsatish xususiyatlari rivojlangan.
K.Tomas va R.Kilmenn ziddiyatli vaziyatda xulq-atvorning quyidagi beshta asosiy uslubini ajratib ko’rsatganlar:
moslashish, yon beruvchanlik;
bosh tortish;
qarshi kurashish;
hamkorlik;
murosaga kelish.
Tasniflash asosini ikkita mustaqil o’lchov tashkil etadi:
o’z manfaatlarini amalga oshirish, o’z maqsadlariga erishish darajasi;
kooperativlik darajasi, boshqa tomonning manfaatlarini hisobga olish.
Buni grafik tarzda ko’rsatganda biz Tomas-Kilmenn turiga bo’lamiz. U muayyan ziddiyatni tahlil va xulq-atvorning oqilona shaklini tanlash imkonini beradi (18.2.1-rasm).
18.2.1-rasm. Ziddiyatdagi xulq-atvor ish shakllarining chizmasi
MUROSAGA KELISH
Hamkorlik
Qarama-qarshi turish
Yon bosuvchanlik
Bosh tortish
Kooperativlik darajasi
va boshqa kishi manfaatlarini hisobga olish
196
Har bir kishi bu xulq-atvor shakllarining hammasidan ma’lum darajada foydalanishi mumkin, lekin odatda ustivor shakl ham mavjud bo’ladi.
18.3. Stress haqida tushuncha, uning ijobiy va salbiy oqibatlari
izning hayotimizda sodir bo’lib turadagian ixtiloflarning ko’plari ko’pincha qo’shimcha asab tarangliklariga olib keladi, stressli vaziyatlarga, stresslarni boshqarish zarurligiga sabab bo’ladi.
Stress – degan tushuncha texnika sohasidan o’zlashtirib olingan bo’lib, u yerda turli jismlar va qurilmalarning zaruriy yuklanishiga qarshi tura olish qobiliyatini bildiradi. Har qanday qurilma mustahkamlik chegarasiga ega bo’lib, bu chegaradan oshib ketish uning buzilishiga olib keladi.
Stress tushunchasini ijtimoiy psixologiya soqasiga ko’chirish o’ziga shaxs holatining bir qator turlarini qamrab oladiki, ularni voqyealarning ko’poigi keltirib chiqaradi, bular mag’lubiyat yoki g’alabadan ijodiy kechinmalar va shubhalargacha bo’lgan voqyealardir. Ayrim mutaxassislarning hisoblashicha, stress – bu dunyodagi shunday bir bosimki, u hissiy diskomfort (komfortning tanqisligi). Holatiga olib keladi. Boshqalarning fikricha, hissiy diskomfort – bu stressdir, uni bosim yoki stresslar deb ataladigan shartlar keltirib chiqaradi.
Umuman olganda, stress tez-tez uchrab turadigan hodisadir. Unchalik ahamiyatga ega bo’lmagan stresslar muqarrar va zararsiz bo’lib, haddan tashqari ortib ketgan stress esa shaxs uchun ham, korxona va tashkilotlar uchun ham qiyinchiliklar, qo’yilgan maqsadlarni qo’lga kiritishda muammolar keltirib chiqaradi.
Stress deganda biz insonning atrofdagi stimullarga yoki stresslarga jismoniy, kimyoviy va psxologik reasiyalari majmuni tushunamiz. Bunda atrof-muhitdagi kuchlar insonning fiziologik va psixologik funksiyalarini muvozanatdan chiqaradi.
Stress holatini jismoniy, psixologik omillar majmui, ya’ni stressorlar keltirib chiqaradi.
Hayotimizda stresslar bo’lib turishi tufayli ularni boshqarishni, ular keltirish mumkin bo’lgan zararni kamaytirishni bilish zarur. Insonning stresslarga ko’nikish usullari bir nechadir.
Birinchi usul – tashkilot darajasidagi usul bo’lib, siyosatdagi, ishlab chiqarish tuzilmasidagi xodimlarga nisbatan qo’yiladigan aniq talablarni ishlab chiqishda, ularning faoliyatiga baho berishda o’zgarishlar ro’y berishi natijasida sodir bo’ladi. Bunday o’zgarishlar stressli vaziyatlarning manbaini barham toptiradi.
Ikkinchi usul – ayrim shaxs darajasidagi usuldir. Bu usul shundan iboratki, stresslarni betaraflash bo’yicha maxsus dasturlardan foydalanib, stresslarni boshqara bilishdir. Bunday dasturlar meditasiya, trening, mashqlar, parhyez va ba’zan ibodat qilishni ham o’z ichiga oladi (18.3.1-jadval).
B
18.3.1-jadval. Stresslarni betaraflashtirish usullari
Usulning nomi
Usulning qisqacha tavsifnomasi
Rejalashtirish
Shaxsiy yoki kasb hayotida ko’pgina muammolarni rejalashtirish usuli yordamida ham qilish mumkin. O’z shaxsiy yoki xizmat vazifalaringizni bilib olishga birmuncha vaqt ajrating. Ertangi kun faoliyatingizni rejalashtirib qo’yish uchun ishda muayyan soatlarni belgilab qo’ying. Bu faoliyat sizning shaxsiy maqsadlaringiz va butun kompaniyaning maqsadlariga qanday mos kelishini belgilang.
Jismoniy mashqlar
Muntazam bajarib boriladigan mashqlar inson sog’lig’i uchun juda foydalidir. Ular salbiy energiyaning chiqib keimshm uchun imkon tug’diradi, umumiy jismoniy holatga qulay ta’sir ko’rsatadi.
Parhyez
Davomli stress vitaminlar yetishmasligiga, organizmning zaiflashuviga, kasalliklarni kuchli idrok qilishga shart-sharoit yaratishi mumkin. Bundan tashqari, stress vaqtida normal ovqatlanish rejimi buziladi, shuning uchun to’g’ri parhyezga amal qilish muhimdir.
Psixoterapiya
Kasb mutaxassislari bilan intensiv ish olib borishda odatda ishlatiladigan texnikalar juda xilma-xildir.
Psixologik tahlil
Bu psixoterapiyaning bir shakli bo’lib, unda normal bo’lmagan xulq-atvorning ongsiz asoslari tadqiq etiladi.
Meditasiya va bo’shashi
Uzoq Sharqdan keltirilgan ko’p sonli misollar: meditasiya, yoga, dzen-buddizm va boshqa usullarni qamrab oladi.
18.4. Xulq psixogigiyenasi va maqsadga muvofiq xulqning tamoyillari
ulq psixogigiyenasi va psxoprofilaktikasi deganda, psixologik yordamning shunday yo’nalishini nazarda tutamizki, uning maqsadi normadagi mehnat sharoitlarida faoliyat ko’rsatayotgan insonlarga noo’rin ishlar qilib qo’ymaslik, agar xatti-harakatlarning salbiy ko’rinishlari yuz bergan taqdirda uni bartaraf etish, ruhan iztirob chekmaslik vositalari yordamida xizmat ko’rsatish nazarda tutiladi.
Mehnat jamolaridagi xulq psixogigiyenasi shunday shart-sharoitlar majmuni o’z ichiga oladiki, ular har bir xodimni distresslarsiz normal faoliyat ko’rsatishini ta’minlashi kerak.
Normalar va sanksiyalar tizimiga mos tarzda shaxsning o’z imkoniyatlari va iqtidori darajasini anglashi o’z zimmasiga haddan ziyod og’ir vazifalar va mas’uliyatlarni olmasligi, shaxsning jamiyat, oila va shaxslararo munosabatlar tizimidagi mavqyeini muvofiqlashtirish, aqliy va jismoniy imkoniyatlarga e’tibor berish xulq psixogigiyenasining muhim shartidir.
Maqsadga muvofiq xulq tamoyillari. Litvalik psixofiziolog K.Dineyka odamlarning o’zaro ta’sir va birgalikdagi faoliyatlari jarayonida kelib chiqadigan ziddiyatlar va ularni bartaraf etish tamoyillarini “Dvijeniya, dixaniya,
X
psixofizicheskaya trenirovka” kitobidan quyidagicha ifodalaydi:
asosiy narsadan ikkinchi darajali narsani ajrata olish;
ichki ruhiy xotirjamlikni saqlay bilish;
emosional yetuklik va barqarorlik;
voqyea-hodisalarga nisbatan ta’sir me’yorini bilish;
har qanday muammolarga turlicha nuqtai nazar bilan yondosha olish;
kutilmagan tasodifiy hodisalarni idrok etishga tayyorgarlik;
obyektiv baholay olish qobiliyatining borligi;
kuzatuvchanlikning borligi;
uzoqni ko’ra bilish;
o’zgalarni tushunish qobiliyati;
har qanday hodisa va natijadan ijobiy narsani ajrata olish.
Bundan tashqari, muallif shaxslararo munosabatlarini to’g’ri va oqilona bo’lishida “donolarcha kulish”, “chiroyli fikrlar sohibi bo’lish”, hayotga falsafiy boqish, unga nisbatan donolarcha munosabatni shakllantira olishni ham xulq “kodeksi” – xulq psixogigiyenasining asosidir.
18.5. Ishlab chiqarish ziddiyatlari sharoitida shaxs xulqining o’ziga xosligi
shlab chiqarish korxonalarida shaxslararo ziddiyatlar turli sabablarga ko’ra yuzaga keladi. Ishlab chiqarish korxonalarida xodimlar va rahbarlar orasidagi munosabatlar vertikal o’zaro munosabatlar deyiladi.
Gorizontal o’zaro munosabatlardagi ziddiyatlar quyidagi sabablarga ko’ra amalga oshishi mumkin:
jamoa xodimlari orasidagi shaxslararo .munosabatlarning o’ziga xosligi tufayli;
jamoa xodimlari orasida ish taqsimoti va ishga bo’lgan munosabat orqali.
Xodimlarning ish o’rni bilan ta’minlanishi, ish sharoiti yuzasidan va vertikal o’zaro munosabatlardagi ziddiyatlar quyidagi sabbalarga ko’ra yuzaga keladi:
rahbarning jamoa a’zolari tomonidan idrok qilinish darajasiga ko’ra;
rahbar faoliyatidan xodimning qoniqish darajasiga qarab;
xodimning ishdagi ishtiroki ulushiga ko’ra va hokazo.
Ziddiyatlarda shaxs o’z xulqini turli ko’rinishlarda namoyon etadi. Korxonadagi shaxslararo ziddiyatlar turli ko’rinishlarda yuzaga keladi: bahs, tortishuv, tanqid, o’z-o’zini tanqid, axloq normalarining buzilishi oqibatida.
Ziddiyatli vaziyatda bo’lajak ixtilofning ehtimol tutilgan qatnashchilari – subyektlar yoki muxoliflar, janjal mavzui yoki ixtilof obyekti namoyon bo’ladi.
Ziddiyatli vaziyat – yetarli darajada harakatchan beqaror holat bo’lib, tashkil etuvchi elementlardan biri o’zgarishi mumkin, bunday elementlarga muxoliflarning qarashlari, obyekt-muxolif munosabatlari kiradi. Bunda ziddiyat obyektining almashinishi, muxoliflarning o’zaro harakatini qiyinlashtiruvchi yoki yo’qqa chiqaruvchi shart-sharoitlarnign paydo bo’lishi, subyektlardan birining keyingi
hamkorlik qilishdan voz kechishi va boshqalar ta’sir qiladi.
18.6. Psixometrik ziddiyat (paradoks)
iagnostik savollarning qiymatini aniqlash uchun (shuningdek kuchlarining cheklanganligini) odatda qo’llaniladigan j – koeffisenti yordamida sinaluvchining berilgan savolga javobi va uning butun shkala buyicha natijalari o’rtasidagi bog’liqlik belgilanadi. Savolning parametri – javobning me’yori muhimdir. Yuqori j – koeffisentli (“yaxshi”) savollarga bo’lgan javoblarning bir me’yorda emasligi tadqiqot paytida aniqlandi. O’z navbatida javoblarning qayta sinovlarda o’zgarmasligi past j – koeffisentli (“yomon”) savollarda uchraydi.
Shunday qilib cheklanishning yuqori ko’rsatgichi bor savollar qaytarilayotgan natijalarga nisbatan o’zgaruvchandir, yoki javobning bir me’yordaligi past cheklanishli savollarda uchraydi. Bu hodisa psixometrik paradoks (ziddiyat) deb ataladi. (Goldberg 1963; Nowakowska 1975) Uni shaxs shkalasidagi savollarga psixologik tahlili bo’lmagan javoblar orqali tushuntirib bo’lmaydi. Ayniqsa psixometrik paradoks M.Novakovskaya ishlarida batafsil muhokama qilingan. Goldberg psixometrik paradoksni savollarga bo’lgan javoblarning o’rtasidagi doimiylik va juz’iy o’zgaruvchanlik bog’lanishlari bor deb hisoblaydi. Bu o’rinda javoblarning o’zgaruvchanligi Fergyuson kattaligidagi funksional bog’lanishda bo’ladi. (Aniq son farqi va maksimal ehtimolli son o’rtasidagi bog’lanish uchraydigan ko’rsatma). Shundan kelib chiqqan holda M.Novakovskaya bu vaziyatda S-paradoks haqida gapirish kerak deb hisoblaydi. S ko’rsatgich butun testga nisbatan savolning samarali ekanligini ko’rsatmaydi yoki j qiymati yordamida aniqlanadigan savolning cheklangan kuchlari Novakovskayaning tahlil mavzusi – j-paradoksdir. Uning hisoblashicha psixometrik paradoks gumanitar ilmlarning tekshiruv qurollariga xosdir. Savol shaklan o’zgarmas holda semantik (psixologik) o’zgarishlar inter va intraindividual rejalarda tasdiqlangan.
Interindividual (yakka) o’zgaruvchanlikning 2 xil sababi bor: turli sinaluvchilarda o’lchanadigan chiziqlardagi farqi va savollarning ma’nosini anglash farqi. Intraindividual o’zgaruvchanlik bilimlarning juz’iy o’zgarishi va javobni aytish qarori qiyinligi bilan shakllanadi.
Psixometrik paradoksning psixologik talqini uchun Novakovskaya javoblarning 3 xil aniqlovchisini farqlashni tavsiya qiladi:
kuzatiluvchi xususiyatlarini ifodalash;
savolning ahamiyati;
oson darajada savolni tanlash.
Bu shuningdek bir xil savollarni turli savollardan farklash kerakligini ta’kidlaydi.
M.Novakovskaya psixometrik paradoksning 2 xil turini ajratish kerak deb hisoblaydi va ularni tushuntirish uchun quyidagi taxminlardan kelib chiqadi:
A tipdagi paradoks turli izohlarga moyil bo’lgan savollarda uchraydi, shuningdek javobni berishda yechimga kela olmaslik hollarida ham. Bunda savol yuqori j va s ko’rsatkichlari bo’ladi.
Masalan, “Odatda sizning kayfiyatingiz yaxshimi?” (So’rovnomaning
variantlaridan birida neyro tizimni aniqlash. Neyro asab)
V tipdagi paradoks – javob oson topiladigan bir xil ma’noli savollarda uchraydi. Bunga bir tomonlama diagnostik savollar ham kiradi. (Ular uchun faqat birgina variant muhimdir). Bu savollar kam ifodalangan juz’iy o’zgarishning unchalik cheklanmagan kuchlari bilan xarakterlanadi. (s ning mohiyati uncha katta emas). Masalan: “Siz timsohning og’ziga tushib qolganligingiz ko’pincha tushingizga kiradimi?” (variantlarning birida qo’rquv darajasini aniqlash uchun). Savol diagnostik bir tomonlamadir, chunki “ha” javobidan biz qo’rquvning borligini bilamiz, “yo’q” javobidan esa hyech qanday xulosaga kela olmaymiz.
“Siz chekasizmi?” degan savol esa oz cheklanish va juz’iy o’zgarishli nolga yaqinlashadi va unga javob berish osondir.
Anikki, V tipdagi paradoksi bor savollar metodikada qanchalik ko’p bo’lsa, shunchalik ishonchli bo’ladi. Bu esa takroriy tadqiqotlarning natijalari orasida aniqlanadigan o’zaro bog’lanishning koeffisentidir. Biroq shu bilan bir vaqtda savollarning cheklanish kuchlari pasayadi. M.Novakovskaya umuman hamma savollar psixometrik paradoksni (A va B tiplari) yuzaga keltiradi deb hisoblasa ham, “mukammal” yuksak hollari ham bo’lishi mumkin. Masalan: “Ertalab siz o’zingizni tez-tez juda charchagan, holsiz, horg’in sezasizmi?” (So’rovnomaning bir variantida neyrotizimni aniqlash uchun) degan savolda juz’iy o’zgarish past j va s ma’nolari yuqori. Psixometrik paradoks paydo bo’lmaydi.
Psixometrik paradoksning mavjudligi bilgan holda tadqiqotchi javoblarning juz’iy o’zgarishini parametrlari mos kelgan savollarni tanlash yo’li bilan to’g’rilab turadi.
18.7. Rezyume
Ziddiyatlar va ularning emosional his qilinishi asosan, ziddiyatli xulq va uni his qilishning yosh va jins xususiyatlari bilan bog’liqdir. Streslarning ijobiy va salbiy oqibatlari esa xulq psixogigiyenasi va maqsadga muvofiq xulqning tamoyillari bilan xarakterlanadi. Ishlab chiqarish ziddiyatlari sharoitida shaxs xulqining o’ziga xosligi. psixodiagnostikada psixokorreksiya muammosining hal etilish darajasiga bog’liqdir.
18.8. Asosiy tushuncha va atamalar
Ziddiyatlar, xulq, psixogigiyena, stress, psikorreksiya, nizo, ixtiloflar.
18.9. Nazorat va muhokama qilish uchun savollar
1. Ziddiyatlar qanday emosional his qilinadi?
2. Ziddiyatli xulq deganda nimani tushunasiz?
3. Stressning qanday ijobiy va salbiy oqibatlari mavjud?
4. Xulq psixogigenasi nimani ifodalab beradi?
5. Qanday ishlab chiqarish ziddiyatlari farqlanadi?
6. Paradoks nima?
201
18.10 Tavsiya etilgan adabiyotlar
Burlachuk L. Psixodiagnostika. – SPb.: 2002.
Karnegi D. Kak zavoyevivat druzey i okazivat vliyaniye na lyudey / Per. s angl. – Yekaterinburg: U-Faktoriya, 2004. – 784 s.
Karimova V.M. Psixologiya. O’quv qo’llanma. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, “O’AJBNT” markazi, 2002. – 205 b.
Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot: Universitetlar va pedagogika institutlari uchun o’quv qo’llanma. – T.: “Universitet”, 1999. – 96 b.
Karimova V.M., Akramova F.A. “Psixologiya”. 1-qism. Ma’ruzalar matni. – T.: TDIU, 2005. – 208 b.
Karimova V.M., Akramova F.A. “Psixologiya”. 2-qism. Ma’ruzalar matni. – T.: TDIU, 2005. – 125 b.
Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – T.: 1994
Kvinn V. Prikladnaya psixologiya. – SPb: Izdatelstvo “Piter”, 2000. – 560 s.
Klimov Ye.A. Osnovi psixologii: Uchebnik. – M.: 1997
Mayers D. Sosialnaya psixologiya / Perev.s angl. – SPb.: Piter, 1999. – 688 s.
Maxmudov I.I. Boshqaruv psixologiyasi: O’quv qo’llanma / Mas’ul muharrir: A.Xolbekov. – T.: DJQA “Rahbar” markazi; “YUNAKS-PRINT” MChJ, 2006. – 230 b.
Meliya M. Biznes – eto psixologiya: Psixologicheskiye koordinati jizni sovremennogo delovogo cheloveka / Marina Meliya. – 3-ye izd. dop. – M.: Alpina Biznes Buks, 2005. – 352 s.
Nemov R.S. Psixologiya. Uchebnik dlya studentov vissh. ped. ucheb. zavedeniy: V 3-x t. – M.: Gumanit. izd. sentr VLADOS, 2003. – 576 [640; 608] s.
Prikladnaya sosialnaya psixologiya / Pod red. A.N.Suxova i A.A.Derkacha. – M.: Izd-vo “Institut prakticheskoy psixologii”; Voronej: Izd-vo NPO “MODEK”, 1998. – 688 s.
Psixologiya. Uchebnik / Otv. red. prof. A.A.Krilov. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M.: Izd-vo: PROSPEKT (TK Velbi). 2004. – 752 s.
G’oziyev E., Toshimov R. Menejment psixologiyasi. – T.. 2001. – 130 b.
Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Ma’ruzalar matni. – T.: TDIU, 2005. – 338 b.
Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X., Xaydarova X.R. “Psixodiagnostika va amaliy psixologiya” kursi bo’yicha ijtimoiy-psixologik tryeninglar, psixologik masalalar, topshiriqlar va tyestlar to’plami. – T., TDIU. 2005.
Internet ssilka:
http://ncdo.levsha.ru/ncdo_recr.htm
http://science-education-books.webshops.ru/g10145
http://www.alfaconsultant.ru/collection/ref-order....
http://oz.by/books/more101335.html
Download 28.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:


Страсть у них в крови: самые умелые любовники по знаку зодиака


RadarMedia

За этот купальник женщину выгнали из бассейна вместе с детьми


RadarMedia

9 Must-Know Things For A Healthy Relationship


Inspire Dot
Как сейчас выглядит та самая Анжелика - маркиза ангелов?
RadarMedia

How Can You Know If Your Woman Loves You? 8 Sure Signs


Inspire Dot

Ревнивый муж установил дома скрытые камеры и вот что увидел!


RadarMedia

Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023


ma'muriyatiga murojaat qiling


© 2023
Yüklə 47,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə