Reja: O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishYüklə 38,6 Kb.
tarix23.12.2023
ölçüsü38,6 Kb.
#154719
Soha iqtisodiyoti va menjmenti

Mavzu: Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish.


Reja:

  1. O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish.

  2. Jamiyat va davlat qurilishi sohasida parlament tizimini rivojlantirish.

  3. Fuqarolarning davlat boshqaruviga keng jalb etilishi.

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati tizimini, davlat boshqaruvini markazlashtirishdan chiqarish, davlat xizmatchilarining kasbiy tayyorgarlik, moddiy va ijtimoiy ta’minoti darajasini oshirish hamda iktisodiyotni boshqarishda davlat ishtirokini bosqichmabosqich qisqartirish orqali isloh qilish.
Globallashuv va tezkor rivojlanish sharoitida davlat kurilishini takomillashtirish, davlat boshqaruvini jamiyat taraqqiyotining bugungi ehtiyojlariga mos ravishda modernizatsiya qilish o‘ta dolzarb vazifa sifatida maydonga chiqmoqda. Mamlakatimiz ravnaqini ta’minlash, jamiyatni ijtimoiy-siyosiy boshqarish, shu jumladan, unga davlat hokimiyati vositasida ko‘maklashuv mexanizmlarini takomillashtirish yangi-yangi imkoniyatlarni izlashni taqozo etadi.
Mustaqillikka erishgach, jamiyat va davlat hayotining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash yo‘lidan borib, mamlakatimiz o‘z Konstitutsiyasini qabul qildi, uning zamirida milliy qonunchilik tizimi shakllandi. Konstitutsiya va qonunlar davlat va jamiyat qurilishini demokratlashtirish va liberallashtirishning huquqiy asoslarini tashkil etdi. Avvalo, davlat organlarini shakllantirish va faoliyat yuritishi sohasiga hokimiyatlar taqsimlanishi prinsipi joriy etildi: hokimiyat tuzilmalarining vakolatlari samarali konstitutsiyaviy mexanizm asosida mutanosib holga keltirilib, ularning faoliyati inson huquq va erkinliklarini ta’minlashga yo‘naltirildi.
Amalga oshirayotgan konstitutsiyaviy modernizatsiya qilish va davlat qurilishi sohasidagi izchil islohotlar natijasida ratsional davlat boshqaruvi tizimi shakllandi, hokimiyat tuzilmalari o‘rtasida vakolatlarning mutanosib taqsimlanishiga erishildi.
Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida ta’kidlanganidek, mustaqillik yillarida yurtimizda davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish sohasida salmoqli islohotlar amalga oshirildi. «Bu jarayonda markaziy ijro etuvchi hokimiyatning boshqaruv tuzilmalari va ma’muriy organlarning vazifalarini o‘zgartirishga, ularning boshqarish, tartibga solish va taqsimlash borasidagi vakolatlarini, xo‘jalik tuzilmalari faoliyatiga bevosita aralashuvini keskin qisqartirishga katta e’tibor berildi».
Davlat boshqaruvida jamiyatgarahbarlik qilish bilan bog‘liq siyosiy qarorlar qabul qilish va ularni haetga jorii etishga io‘naltirilgan ma’murii-tashkilii faoliyat muhim o‘rin tutadi. Bu davlat boshqaruviga siyosiy mazmun baxt etadi.

Konsepsiyada jamiyatimizning istiqboldagi taraqqiyotini ta’minlovchi ustuvor yo‘nalishlarni belgilash barobarida, bu boradagi muhim vazifalarni hal etishda davlat hokimiyati tarmoqlarini, xususan, parlamentni yanada rivojlantirish va mustahkamlash, siyosiy partiyalarning rolini oshirish, mamlakatimiz fuqarolik jamiyati institutlarini, sud-huquq tizimini, saylov qonunchiligini takomillashtirish, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan bir qator qonunchilik tashabbuslari ilgari surildi.


Jamiyat va davlat qurilishi sohasida parlament tizimini rivojlantirish, kuchli ijro hokimiyati, mustaqil sudni shakllantirish, ko‘ppartiyaviylikni vujudga keltirish, mustaqil fuqarolik jamiyati institutlarini va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish hamda ular faoliyatining kafolatlarini kuchaytirish borasida tub demokratik o‘zgarishlar qilindi.
Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotini va davlat hokimiyati tizimini demokratlashtirish hamda zamonaviy asoslarda modernizatsiya qilish bugungi taraqqiyotimizning ustuvor yo‘nalishini tashkil etmokda. Davlatchilik tizimi, hokimiyatning mazmuni, faoliyat shakllari jamiyatning ob’ektiv taraqqiyot qonuniyatlariga muvofiq belgilanadi. Bu qonuniyat jamiyat hayoti, ijtimoiy boshqaruv shakllarining tobora yangilanib, rivojlanib, ilgarilash yo‘lidan borishidir.
Davlat hokimiyati institutlarini yanada xalqqa yaqinlashtirish, ularning faoliyatida xalq manfaatlarini izchil tarzda to‘liq ifodalash mexanizmlarini yaratish vazifasi mamlakatimiz taraqqiyotidagi hozirgi modernizatsiya bosqichining markaziy yo‘nalishini belgilab bermoqda.
Ta’kidlash muhimki, Konstitutsiya vositasida davlat hokimiyati bilan inson o‘rtasidagi munosabatlar o‘zining oqilona huquqiy echimini topayotganini kundalik hayotimiz isbotlab turibdi. Davlat hokimiyatining demokratikligi, avvalo, Konstitutsiyada inson (fuqaro) huquqlari nechog‘lik mukammal aks ettirilgani hamda kafolatlangani bilan izohlanadi. Konstitutsiya davlat hokimiyati faoliyatini boshqaruvchi, tartibga soluvchi, me’yorlovchi, demokratik normalar vositasida cheklovchi siyosiy-huquqiy vosita sanaladi.
Zamonaviy sharoitda o‘zbek davlatchiligini yanada takomillashtirish mamlakatimizda demokratik taraqqiyotni ta’minlash va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning asosiy prinsiplarini belgilab bergan Konstitutsiyamizning qoida va normalariga tayanish ( asosida amalga oshirilmoqda.
Yurtimizda bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarning asosiy maqsadi va mazmuni davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishdan iborat bo‘lib kelmoqda. Ana shunday dastlabki muhim islohotlardan biri parlament tizimini takomillashtirish uchun 2002 yil 27 yanvarda o‘tkazilgan referendum natijalari bilan bog‘liq. Umumxalq referendumiga milliy parlamentimizni ikki palatali qilib tashkil etish masalasi qo‘yilib, unga ijobiy javob olindi. «Referendum yakunlari va davlat hokimiyatini tashkil etishning asosiy prinsiplari to‘g‘risida»gi konstitutsiyaviy qonun (2002 yil 4 aprel) davlat hokimiyati tizimini parlament roliga ustuvor o‘rin bergan holda chuqur isloh etishga poydevor yaratib berdi. Uning asosida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalarini shakllantirish, ularning vakolatlarini belgilashga yo‘naltirilgan konstitutsiyaviy qonunlar qabul qilindi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 7 fevralda qabul qilgan «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmonida davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo‘naltirilgan demokratik islohotlar va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning rolini yanada kuchaytirishga, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratilgani ayniqsa e’tiborga molik.1 Bu tarixiy hujjatda mamlakatning yaqin istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari belgilab berildi. «Iqtisodiyotda davlat ishtirokini strategik asoslangan darajada qisqartirish, xususiy mulkni yanada rivojlantirish va uni himoya qilishga doir kompleks masalalarni hal etish, hukumat, davlat boshqaruvi organlari va barcha darajadagi hokimliklar uchun eng muhim ustuvor vazifa sifatida belgilanadi».
Davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirishda, davlat hokimiyati tuzilmalari (parlament, prezident, hukumat) o‘rtasidagi munosabatlarning samarali tashkiliy va huquqiy mexanizmlarini yaratishda so‘nggi yillarda konstitutsiyaviy qonunchilikka joriy qilingan yangi institutlar muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan, 2011 yil 18 aprelda qabul qilingan «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida (78,80,93,96 va 98-moddalariga)»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni davlat hokimiyati tizimini yanada demokratlashtirishning muhim huquqiy asosi bo‘ldi.
Hokimiyat sub’ektlari o‘rtasida vakolatlar mutanosib taqsimlanishiga erishishda islohotlarning avvalgi bosqichida Asosiy qonunimiz 98-moddasiga kiritilgan tuzatishlar jiddiy ahamiyat kasb etdi. Konstitutsiyaviy konunchilikni takomillashtirishga yo‘naltirilgan bu tuzatishlar, birinchidan, hokimiyat tarmoqlari mustaqilligining oshishiga xizmat qilsa, ikkinchidan, davlat hokimiyati tizimida o‘zaro bir-birini tiyib turish mexanizmida yangi bo‘g‘inlarni nazarda tutadi. Masalan
Vazirlar Mahkamasi vakolatiga taalluqli masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilish, ijro etuvchi hokimiyat devonini tuzish va unga rahbarlik qilish huquqi Prezident vakolatlari doirasidan chiqarildi. Bosh vazirning Prezidentga viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimlarini tayinlash va lavozimdan ozod etish uchun taqdim qilish huqukining berilishi Bosh vazir boshchiligidagi ijro etuvchi hokimiyat mustaqilligini va ta’sirini oshirishga xizmat qilsa, Bosh vazir nomzodini taklif etish va tasdiqlash tartibi, shuningdek, uning hisobotini tinglash va muhokama silish tartib takomilining kiritilishi Parlament rolini yanada kuchaytirishga ko‘maklashuvchi institut bo‘ldi.

Hokimiyatlar tizimidagi yana bir demokratik institutning mazmuni quyidagicha: O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi o‘rtasida ziddiyatlar doimiy tus olgan taqdirda Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan bir qismi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nomiga rasman yo‘naltirilgan taklif bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining majlisi b’lgan. Jumladan, Konstitutsiyaning 78-moddasi 15-bandida Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlari sifatida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining dolzarb masalalari yuzasidan Bosh vazirning hisobotlarini eshitish va muhokama qilish vakolati nazarda tutildi. Bu holat ham siyosiy partiyalar, ham parlament roli va ta’sirining oshirilishiga, Oliy Majlisning qonunlar ijro etilishi ustidan amalga oshiradigan nazorat faoliyatining yanada takomillashtirilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, konstitutsiyaviy islohotlarning avvalgi bosqichida Hukumatni shakllantirish tartibi yanada demokratlashtirildi. Konstitutsiyaning 98moddasiga kiritilgan qoidaga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovlarda eng ko‘p deputatlik o‘rnini olgan siyosiy partiya yoki teng miqsordagi deputatlik o‘rinlarini qo‘lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan taklif etiladi.


Yangi Bosh vazir nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasidagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan tegishli maslahatlashuvlar o‘tkazilganidan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalariga ko‘rib chiqish va tasdiqlashga taqsim qilish uchun taklif etiladi. Oliy Majlis tomonidan Bosh vazir lavozimiga nomzod ikki marta rad etilgan takdirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazir vazifasini bajaruvchini tayinlaydi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini tarqatib yuboradi. Ushbu norma davlat hokimiyati tarmokdari o‘rtasida o‘zaro tiyib turish va ta’sir etish mexanizmini yanada takomillashtirdi.
Davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirishga qaratilgan yangiliklarning ahamiyati yana shundan iboratki, ular davlat hokimiyatining sub’ektlari, ya’ni, davlat boshlig‘i bo‘lgan Prezident, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar o‘rtasidagi vakolatlarning yanada oqilona taqsimlanishini ta’minlashga qaratilgandir. Davlat hokimiyati taqsimlanishi to‘g‘risidagi ta’limotga ko‘ra, hokimiyat tarmoqlari vakolatlarining to‘g‘ri taqsimlanishi davlat idoralari faoliyatining barqarorligini, ular o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yilishini kafolatlaydi. Qolaversa, davlat hokimiyatining konstitutsiyaviy tarzda mutanosib va adolatli taqsimlanishi pirovardida davlatning tom ma’noda demokratik tabiatga ega bo‘lishi va inson huquqlari izchil ta’minlanishining garovidir.
O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishning keyingi bosqichi Asosiy qonunimizga 2014 yil 16 aprelda «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida (32,78,93,98,103 va 117moddalariga)»gi qonun vositasida kiritilgan yangiliklar bilan bog‘liq. Ushbu konstitutsiyaviy islohotlar mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy hayotni va davlat boshqaruvini izchil demokratlashtirish borasida amalga oshirilayotgan siyosatning mantiqiy davomi bo‘ldi. Mazkur islohotning mazmuni quyidagi muhim sohalarni o‘z qamroviga oldi: 1) jamoat va parlament nazorati; 2) Prezident va parlament vakolatlari; 3) Hukumatning konstitutsiyaviy maqomi; 4) saylov tizimi. Ularning ma’no-mohiyatiga qisqacha izoh berib o‘tamiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim vakolatlarini Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasiga o‘tkazish bo‘yicha Asosiy Qonunimiz moddalariga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar Prezidentning davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini, davlat hokimiyati tarmoqlari o‘rtasida vakolatlarning oqilona qayta taqsimlanishini, shuningdek, ular o‘rtasida o‘zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tizimining samarali ishlashini ta’minlashning konstitutsiyaviy mexanizmlarini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi shubhasiz.


Konstitutsiyaning 32-moddasi mamlakat hayotida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirishga qaratilgan muhim qoida bilan to‘ldirildi. Ya’ni, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan ham amalga oshirilishi haqidagi norma bilan to‘ldirildi.
Konstitutsiyaning 78-moddasiga yangi 21band kiritilib, unda parlament nazorati instituti nazarda tutildi. Mahalliy ijro etuvchi xokimiyat organlarining mustaqilligini va ayni vaqtda vakillik organi oldidagi mas’uliyatini kuchaytirish maqsadida Konstitutsiyaning 103-moddasi viloyat, tuman va shahar hokimining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan hisobotlar tatsdim etish majburiyatini belgilaydigan norma bilan to‘ldirildi. Ushbu hisobotlar bo‘yicha xalq deputatlari kengashlari tegishli qarorlar qabul qilishi orqali bu konstitutsiyaviy institut yuridik jihatdan rasmiylashtiriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev Konstitutsiya kabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasida milliy saylov qonunchiligimizga tamomila yangi institutni viloyat, tuman va shahar hokimlarini tegishli hududlardagi aholi tomonidan bevosita saylash g‘oyasini ilgari surdi. Bu ham hokimlarning xalq oldida hisobdorligini kuchaytiradi.
Shuningdek, Konstitutsiyaning 117-moddasiga asosiy prinsiplari mustaqillik, konuniylik, kollegiallik, oshkoralik va adolatlilikdan iborat bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining faoliyatini tashkil etishning konstitutsiyaviy asoslarini belgilaydigan tuzatishlar kiritildi.

Konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar davlat hokimiyatining yanada demokratlashuvi, uning mustaqil tarmoqlari o‘rtasida vakolatlarning qayta taqsimlanishi, o‘zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tizimi rivojlanishi, shuningdek, saylov tizimining yanada takomillashuvining muhim omiliga aylanishi tabiiy.


Shuningdek, Konstitutsiyaga o‘zgartirish kiritish to‘g‘risidagi Qonun bilan 98-modda Bosh vazir lavozimiga nomzod O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida uning nomzodi k^fib chiqilayotgan va tasdiqlanayotgan paytda Vazirlar Mahkamasining yaqin va uzoq istiqbolga muljallangan harakat dastursht taqdim etishini nazarda tutadigan yangi qoidalar bilan to‘ldirildi. Konstitutsiyaga kiritilgan ushbu norma konstitutsiyaviy rivojlanishning xalqaro amaliyotiga to‘liq mos keladi. Hukumatning faoliyat (harakat) dasturini taxdil qilish ko‘plab demokratik davlatlar tajribasidan o‘rin olgan konstitutsiyaviy institut hisoblanadi. Xususan, Germaniya Asosiy qonuniga binoan, parlament a’zolari nafaqat hukumat rahbari va a’zolarini tasdiqlaydilar, balki hukumat dasturi loyihasi bo‘yicha o‘z munosabatlarini ham bildiradilar. Ushbu dastur qonun chiqaruvchi idora a’zolari tomonidan tasdiqlanishi yoki rad etilishi mumkin. Dasturning rad etilishi bir vaqtning o‘zida hukumatga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirilishini anglatadi. Finlyandiya Konstitutsiyasiga muvofiq, deputatlar Bosh vazir nomzodi tasdiqlangunga qadar hukumat dasturi loyihasini ko‘rib chiqadilar hamda uning mazmunini o‘rganganlaridan so‘ng Prezidentga Bosh vazir lavozimiga nomzodni qo‘llab-quvvatlash mumkinligi borasida o‘z fikrlarini bildiradilar.Darhaqiqat, Konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar, xususan ularning parlament tomonidan hukumatning harakat dasturi ko‘rib chiqilishiga oid qismi deputatlar va siyosiy partiyalar fraksiyalari uchun yangi shakllanayotgan Vazirlar Mahkamasining mamlakatni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni ta’minlash bo‘yicha kelgusi faoliyatining barcha jihatlaridan xabardor bo‘lishlari, Bosh vazir nomzodi, hukumatning tutgan yo‘li bo‘yicha o‘z yondashuvini belgilab olishlariga imkon yaratadi.Yana bir demokratik normaga ko‘ra, Vazirlar Mahkamasiga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga har yili mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari yuzasidan ma’ruzalar tatsdim etish vazifasi yuklanmokda. Asosiy Qonunimizning avvalgi tahririga ko‘ra, bunday ma’ruzalarni parlamentning ko‘rib chiqishi uchun takdim etish O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatiga kirar edi.Mamlakat davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida barqarorlik, izchillikni ta’minlash, ijro etuvchi hokimiyatning mustaqil faoliyat ko‘rsatish kafolatlarini kuchaytirish maqsadida amaldagi Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida o‘z vakolatlarini zimmasidan soqit qilishi bo‘yicha Konstitutsiyaning 98-moddasida belgilangan normalar mamlakat Prezidentining qaroriga ko‘ra, hukumat ayni shu davrda, Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibi shakllantirilgunga sadar o‘z faoliyatini davom ettirib turishi haqidagi qoidalar bilan to‘ldirildi. Bu jiddiy norma bo‘lib, davlat boshqaruvida izchillik, uzviylik hamda davomiylikni ta’minlaydi.Konstitutsiyaga kiritilgan yana bir yangi normaga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti endi mamlakat ichki va tashqi siyosatini amalga oshirishning eng muhim masalalari bo‘yicha Respublika Oliy Majlisiga murojaat etish huquqiga ega bo‘ldi. Ko‘pgina rivojlangan davlatlarning konstitutsiyalarida Prezident mamlakat hayotining muhim masalalari bo‘yicha parlamentga murojaat («poslanie») qilish huquqiga ega. Odatda, bunday murojaat bir yilda bir marta amalga oshirilib, unda Prezident davlatning ichki va tashqi siyosatining ustuvor masalalari yuzasidan asosiy vazifalarni bayon etadi, o‘z yondashuvi va munosabatini bildiradi. U ushbu muhim masalalarga deputatlar (senatorlar), siyosiy partiyalar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda keng jamoatchilik e’tiborini tortadi; o‘z siyosiy yo‘lini sinovdan o‘tkazadi; davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni hal etishga davlat tuzilmalari hamda fuqarolik jamiyati institutlarini safarbar etadi.Hozirgi globallashuv va shiddatli rivojlanish sharoitida davlat boshqaruvini zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda modernizatsiya qilish o‘ta dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Harakatlar strategiyasida «Davlat boshqaruvi asoslari to‘g‘risida»gi qonun loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish nazarda tutilgani e’tiborga molikdir.Mamlakatning davlat boshqaruv tizimi uning siyosiy, ijtimoiy, huquqiy va ma’muriy madaniyatining uzviy qismidir. Boshqaruv madaniyati bir qator tarixiy, milliy, jo‘g‘rofiy, ma’naviy va boshqa omillar ta’sirida shakllanadi. Boshqaruv madaniyati davlat boshqaruvi tuzilmalariga nisbatan birmuncha barqaror va turg‘undir. Shu tufayli siyosiy (davlat) boshqaruv madaniyatini tarixan qisqa vaqt ichida o‘zgartirish birmuncha mushkul. Masalan, davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimini qonunchilik islohoti vositasida tarixan qisqa muddatda o‘zgartirish (yangilash) mumkin, ammo boshqaruvga bog‘liq mafkurani, mentalitetni, ongni va madaniyatni darhol o‘zgartirishning iloji yo‘q.Tabiiyki, davlat boshqaruvini isloh etish va modernizatsiya qilish Konstitutsiya va konunlarda mustahkamlangan prinsiplar hamda talablar asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, bu borada fuqarolarning yana bir muhim huquqiga e’tibor qaratish lozim. 2005 yilda Evropa Ittifoqiga tasdiqlash uchun taqdim etilgan Evropa Konstitutsiyasi loyihasida inson va fuqarolarning ijobiy boshsaruvga bo‘lgan hutsutsi nazarda tutilgan. Unga ko‘ra, hokimiyat organlari fuqaroning murojaatlarini xolis va adolatli, paysalga solmay mohiyati bo‘yicha ko‘rib chiqishi, saylab qo‘yilgan vakillar va ma’muriyat aholi manfaatlari yo‘lida faoliyat yuritishi lozim.Fuqarolarning davlat boshqaruviga keng jalb etilishi, demokratik davlat boshqaruvi g‘oyalari bir qator xalqaro huquqiy hujjatlarda o‘z ifodasini topgan. Jumladan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida quyidagi qoida e’tirof etilgan: «Har bir inson bevosita yoki erkin saylangan vakillar vositasi orqali o‘z mamlakatini boshqarishda qatnashish huquqiga ega… Xalq irodasi hukumat hokimiyatining asosi bo‘lishi lozim» (21-modda). Yangi Evropa uchun Parij xartiyasi EXHKning 1990 yil 21 noyabrdagi Sammiti hujjatida shunday satrlar bor: «Demokratik boshqaruv erkin va adolatli saylovlar paytida muntazam ravishda ifodalanadigan xalq xohishirodasiga asoslanadi. Demokratiyaning asosini inson shaxsiga bo‘lgan hurmat va qopun ustuvorligi tashkil etadi».
Jamiyatni erkinlashtirishning hozirgi bosqichida davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishning bir qator yo‘nalishlari va vazifalari Harakatlar strategiyasida belgilab berilgan. Birinchidan, demokratik davlat boshqaruv mezonlarini belgilovchi prinsiplarni hayotga sobitqadamlik va jadallik bilan joriy etib borish. Bular boshqaruvda inson huquq va manfaatlarining ustuvorligi, hokimiyatlar taqsimlanishi (shu jumladan, davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi organlar o‘rtasida vakolatlarning oqilona taqsimlanishi), qonun ustuvorligi, davlat boshqaruviga xalq ommasi hamda fuqarolik jamiyati institutlarini keng jalb etish, davlat boshqaruvi organlari faoliyatining oshkoraligi va ochiqligi kabi tamoyillardir.
Ikkinchidan, davlat boshqaruv apparati faoliyatining qonunchilik, huquqiy bazasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirib borish nazarda tutiladi.
Uchinchidan, ijroiya hokimiyati tizimidagi boshqaruv bilan shug‘ullanuvchi organlarning tarkibiy tuzilmasi va funksiyalarini ratsionallashtirish ma’muriy islohotning muhim vazifasi hisoblanadi. Bunda davlat boshqaruvida muvoziy tuzilmalarning bo‘lishi va bir-birining vazifalarini takrorlashning mavjud bo‘lishini bartaraf etib borish talab etiladi.
To‘rtinchidan, davlat boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligini ta’minlash, ularning fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligini ta’minlovchi samarali mexanizmlarni yaratish, ular faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini faollashtirish zurur.
Beshinchidan, davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish va ma’muriy islohotlar samarasini oshirishda tegishli vakolatli organlar faoliyatining huquqiy asoslarini (reglamentlarini) izchil takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday huquqiy hujjatlar qatorida Ma’muriy protsessual kodeksning, «Ma’muriy protseduralar to‘g‘risida»gi va «Davlat xizmati to‘g‘risida»gi qonunlarning qabul qilinishi Harakatlar strategiyasida aytib o‘tiladi.Davlat xizmati davlat organlari tomonidan boshqaruvning kadrlar funksiyasini amalga oshirish, davlat organlari apparatida doimiy yoki vaqtincha mansabni egallab turgan hamda davlat byudjetidan mablag bilan ta’minlanuvchi shaxslarning faoliyatidir. Davlat xizmati davlat apparatini boshqarishni tashkil etish va huquqiy tartibga solish bo‘yicha davlat faoliyatining asosiy turlaridan biri bo‘lib, davlat oldida turgan vazifalarning samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi.

Mamlakatimizda davlat xizmatchilariga malaka darajalari yoki maxsus unvonlar berish tartibi alohida normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi. Shuningdek, respublikamiz qonunchiligida ham martaba darajalari ijobiy attestatsiya, malakasiga muvofiq oliy ma’lumot mavjud bo‘lgan taqdirda, egallab turgan lavozimi va ish stajiga, shuningdek, oldingi ish yoki xizmat joyida berilgan maxsus unvonlarni hisobga olgan holda izchil tartibda beriladi.

Xulosa:
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 7 fevralda qabul qilgan «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmonida davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo‘naltirilgan demokratik islohotlar va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning rolini yanada kuchaytirishga, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratilgani ayniqsa e’tiborga molik.1 Bu tarixiy hujjatda mamlakatning yaqin istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari belgilab berildi. «Iqtisodiyotda davlat ishtirokini strategik asoslangan darajada qisqartirish, xususiy mulkni yanada rivojlantirish va uni himoya qilishga doir kompleks masalalarni hal etish, hukumat, davlat boshqaruvi organlari va barcha darajadagi hokimliklar uchun eng muhim ustuvor vazifa sifatida belgilanadi».
Mamlakatimizda davlat xizmatchilariga malaka darajalari yoki maxsus unvonlar berish tartibi alohida normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi. Shuningdek, respublikamiz qonunchiligida ham martaba darajalari ijobiy attestatsiya, malakasiga muvofiq oliy ma’lumot mavjud bo‘lgan taqdirda, egallab turgan lavozimi va ish stajiga, shuningdek, oldingi ish yoki xizmat joyida berilgan maxsus unvonlarni hisobga olgan holda izchil tartibda beriladi.

Foydalanolgan adabyotlar:


1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O’zbekiston, 2008.
2. “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasining Qonuni Toshkent sh., 2012 yil 2 may, O’RQ-328-son
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 maydagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-3698- sonli Qarori
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 noyabrdagi “Tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-5583- sonli Farmoni
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik sub’ektlariga davlat xizmatlarini ko’rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi 01.02.2017 yildagi PQ-2750-sonli Qarori
Yüklə 38,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə