Rezus uyğunsuzluq nə zaman baş verir? A atanın qanı mənfi,ananın qanı müsbət olduqdaYüklə 208,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/7
tarix05.06.2018
ölçüsü208,02 Kb.
#47596
1   2   3   4   5   6   7

45

Hemolitik xəstəliyin hansı Klinikia baş  vermə vaxtına görə 

tipləri var? A) ödemli forma B) anemik forma C) sarılıqlı 

forma D) bətndaxili postnatal     E) ödemli sarılıqlı forma

46

Hemolitik xəstəliyin fəsadlarına hansılar aiddir? A) DDL sindromu B) hipoqlikemiya C) bilirubin ensefalopatiyası D) 

Qaraciyər, ürək, böyrək patologiyası  E) hamısı

47

Uyğunsuzluğu müəyyən edin: I dərəcə anemiya,      II dərəcə anemiya,     III dərəcə anemiya                                                  a 

- qanda 90-70 vahid hb,      b - qanda 70-dən aşağı hb,         c - 

90 vahid hb                                                                       A) I-c, 

II-b, III-a       B) I-c, II-a, III-b      C) I-a, II-b, III-c D) I-b, II-a, 

III-c      E) I-a, II-c, III-b

48

Uyğunsuzluğu müəyyən edin: Əgər göbək venasının qanında bilirubin:     A) 3-4 mq\dl olarsa - I dərəcə   B) 5-9 mq\dl - II 

dərəcə     C) 17 mq\dl - III dərəcə   D) 10 mq\dl - III dərəcə  E) 

8 mq\dl - III dərəcə

49

Uyğunluğu müəyyən edin:  DYD hemolitik xəstəliyi təsnif et:       I. Ağırlıq dərəcəsinə görə    II. Klinik şəklinə görə    III. Baş 

vermə zamanına görə                                                                 a-

postnatal yenidoğulmuşlarda    b-yüngül      c-anemik forma A) 

1-b, 2-a, 3-c  B) 1-b, 2-c, 3-a  C) 1-a, 2-b, 3-c  D) 1-c, 2-a, 3-b  

E) 1-a, 2-c, 3-b

50

DYDHX  klinik gedişinə görə uyğunsuzluğu müəyyən edin:       I kəskin       II yarım/kəskin      III subxronik                             

a-doğuşdan əvvəl 1-3 gündə        b-antitellər dölə doğuş 

prosesində keçir        c-antitellər dölə bətndaxili dövrdə keçib 

A) I-a, II-c, III-a      B) I-c, II-a, III-b     C) I-b, II-a, III-c D) I-a, 

II-b, III-c      E) I-b, II-c, III-a

51

Sadalananlardan hansı 1-ci DYDHX-in fəsadlarına aid deyil? A) DDL sindromu  B) Hiperqlikemiya  C) Bilirubin 

ensefalopatiyası  D) Qara ciyər, ürək, böyrəklərin zədələnməsi  

E) hipoqlikemiya

52

Sadalananlardan biri hamiləlik zamanı antitellərin dölə keçməsini asanlaşdırmır?  A) Hamiləlik toksikozları  B) Cift 

yetməzliyi  C) Qadının ekstragenital patologiyası  D) 

Fetoflasen tor patologiya  E) İlk 28-ci həftədə anaya regan 

vurulması

53

Aşağıda göstərilənlərdən hansı qan sistemi deyil?                     A) Vernşteyn     B) Kidd     C) Lyvis Daffu     D) Kell-rezus  E) 

Lyutteran

54

Avropoid irqində RH neqativ insanlar nece % təşkil edir?       A) 10 %      B) 15 %     C) 25 %     D) 30 %      E) 80 %


55

Göstərilənlərdən biri DYD hemolitik xəstəliyinin klinik 

formasına aid deyil?    A) Universal ödem forma     B) anemik 

forma     C) Anemik sarılıqsız forma       D) Ödemli sarılıqlı 

forma       E) Ödemsiz sarılıqsız forma

56

Göbək venasının qanında bilirubinin miqdarı nə qədər olduqda II dərəcə ödem sayılır? A) 1-2 mq/dl  B) 3-4 mq/dl  C) 5-9 

mq/dl  D) 10-14 mq/dl  E) 15-19 mq/dl

57

Qanda hemoqlobinin miqdarı neçə vahiddən aşağı olduqda anemiya III dərəcə hesab olunur?

A) 90     B) 80    C) 60    D) 40     E) 70

58

DYDHX müalicəsi invaziv metodlara aid deyil: A) Bətndaxili kordosentoz müayinəsi B) Bətndaxili amneosentez müayinəsi 

C) Bətndaxili dölə eritrositar kütlənin köçürülməsi D) Hamısı 

doğrudur E) Postnatal dövrdə qan qrupu təyini

59

ABO uyğunsuzluq zamanı hemolitik xəstəliyinin klinik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

A) Nüvə sarılığı      B) Normoblastoz qeydə alınır                         

C) Retikulositoz aşkarlanır         D) DDL sindromu                E) 

hiperbuminemiya

60

32 həftəlik R uyğunsuzluğu olan hamiləlik kordosentezdən alınan qandan götürülmüş testlərin hansı məlumatlandırıcı 

deyil?


A) Bilirubin səviyyəsi     B) Retikuloitin sayı      C) Qan qrupu 

təyini     D) Hb səviyyəsi     E) İndirekt Coombs testi 

61

Anada fetal eritrosit autiel təyini hansıdır?                               A)  Heç biri      B) Vasa previa      C) Plasenta circum vallata 

D) Plasenta previa     E) indirekt coombs testi

62

Rh uyğunsuzluğu fetusun anemik olaraq aşkarlanmasının ən dəqiq metodu:     A) Amniosentez       B) Anada Rh antitelə  

baxmaq     C) Kordosentez     D) USM    E) Xorion villus

63

Qan sistemi uyuşmazlığı qeydə alınan hamiləlikdə antitellərin dölə keçməsini asanlaşdıran faktor deyil: A) Fetoplasentar 

patologiya     B) Ciftin hamiləlik müddətinə nəzərən qocalması 

C) Döl hipoksiyası      D) Hamiləlik toksikozları                                   

E) Hamiləliyin pozulması təhlükəsi

64

DYD hemolitik xəstəliyinin dərəcəsi bunlardan asılı deyil:                1. Ciftin keçiriciliyindən          2. Antitellərin zədələnməsindən 

3. Neytrofillərin sayından       4. Hemoqlobinin miqdarından

A) 1, 4     B) 1,3     C) 1, 2     D) 1     E) 3, 465

Hemolitik xəstəliyinin hansı klinik forması yoxdur?                 

A) Ödemsiz və sarılıqsız hemolitik anemiya      B) Ödemsiz və 

sarılıqlı      C) yalnız ödemli     D) Sarılıqlı və ödemli   E) 

hamısı düzdür

66

Yenidoğulmuşlarda  hiperbilirubinemiyanın əmələ gəlmə səbəblərinə aid deyil:       A) Eritrosit enzim defekti                 

B) Ana südü sarılığı      C) Hemoqlobinopatiya    D) Hipotiroid 

xəstəliyi zamanı     E)Qlükuroniltransferaza sisteminin normal 

sintezi


67

DYDHX qeyri-invaziv metodla müalicə haqda hansı yanlışdır?  

A) İmmunoqlobulinin təyini B) İmmunoqlobulinin hamiləlik 

baş verməmişdən əvvəl təyini C) Fototerapiya  D) donor qanı 

köçürmə müayinə E) Histamin təyini

68

Dölün ana qanı ilə izoimmunizasiyası zamanı baş verən hemolitik xəstəliyinin belə qrupu mövcud deyil: A) ABO qrup 

sistem üzrə uyğunsuzluq      B) Daffi, Kell  C) MNSS, Kugg 

D) Rh sistemi üzrə       E) Eritrositar kütləyə görə

69

S. Volkov təsnifatı ilə DYD hemolitik xəstəliyin klinik forması deyil: A) Universal ödem B) Anemik sarılıqlı C) Anemik 

forma D) ödemsiz sarılıqlı E) Ödemli fermentopatiyalı

70

DYD hemolitik x-nin klinik morfoloji forması deyil:                    A) Masserasiyası     B) ödemli forma     C) sarılıqlı forma      

D) Anemik forma     E) İltihablı forma

71

DYD HX fəsadlarına aid deyil:      A) DDL sindrom                B) Hipoqlikemiya    C) bilirubin ensefalopatiya                              

D) qaraciyər, ürək və böyrəklərin zədələnməsi                               

E) hiperqlikemiya

72

RH (-) ata və RH (-) ana Rh uyğunsuzluğuna görə döldə və yenidoğulmuşda rast gəlmə halı:  A) 75% B) 50%  C) yoxdur 

D) 15%  E) 30%

73

Nadir rast gəlinən qan sistemləri üzrə uyğunsuzluğa hansı aid deyildir? A) Kell  B) Daff C) Kugg D) Rh  qrup sistemi üzrə 

ana və döl arasındakı uyğunsuzluq    E) hamısı düzdür

74

Ahti Rezus immunoqlobulin   neçənci həftədə vurular?             A) 28-ci   B) 20-ci    C) 10-cu    D) 23-cü   E) 19-cu


Yüklə 208,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə