Rezus uyğunsuzluq nə zaman baş verir? A atanın qanı mənfi,ananın qanı müsbət olduqdaYüklə 208,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/7
tarix05.06.2018
ölçüsü208,02 Kb.
#47596
1   2   3   4   5   6   7

149

Ürək qüsurları zamanı planlı şəkildə keysar kəsiyinə göstərişlər 

hansılardır?

A) Aortanın koarktasiyası

B) Mitral stenoz II-III mərhələ

C) Kombinə olunmuş aortal və mitral qapaq çatışmamazlığı

D) Ürəyin çox saylı qapaq protezləri

E) Bütün sayılanlar

150

Epiziotomiya əməliyyatı hansı ağırlaşmanın profilaktikası məqsədilə icra olunur?

A) Aralıq əzələsinin cırılması

B) Rektosele və sistoselenin əmələ gəlməsi

C) Aralığın yaxşı sağalması

D) Bütün hallarda

E) Anusu qaldıran əzələlərin yığılması

151

Şəkərli diabetin əsas əlamətlərinə hansı aiddir?A) Dəri qaşınması

B) Ağızda quruluq

C) Bütün sadalananlar

D) Poliuriya

E) Su yanğısı

152


Çanaq gəlişində planlı şəkildə kesar kəsiyinə  göstərişlər 

hansılardır?

A) Bütün sayılanlar

B) Anatomik dar çanaq

C) 35 yaşdan yuxarı ilk doğan qadın

D) Adəti düşüklər, anamnezdə ölü döl

E) Müxtəlif etiologiyalı hipotrotik döl

153


Vaxtından əvvəl doğuşların yaranmasının risk faktorlarına 

hansılar aiddir?

A) Yaş faktoru

B) Bütün sadalananlar

C) Çoxdöllü hamiləlik

D) Sosial status

E) Uşaqlığın patologiyası

154


Qadının həyatı təhlükədə olduqda ölü döllü  hamiləlikdə 

doğuşu başa çatdırmaq üçün aparılan əməliyyat hansıdır?

a) kleydotomiya     b) krayniyotomiya     c) qeysəriyə kəsiyi   d) 

periniotomiya   e) hamısı
155

Vaxtından əvvəl doğuşların risk faktorlarına nə aid deyildir?

A) Anamnezdə vaxtından əvvəl doğuşlar

B) Uşaqlığın fibromioması

C) 38-həftəlik hamiləlik diri döl

D) Amnion qişasının  iltihabı-  amnionit

E) Çoxdöllü hamiləlik

156


Adi yastı çanaqda doğuşun mexanizminin xüsusiyyətləri:

A) Kiçik çanaq girəcəyində dölün başının açılması

B) Dölün başının asinklitik duruşu

C) Sagital tikişin çanağın girişində köndələn ölçüdə durması

D) sagital tikişin alçaq köndələn duruşu

E) Bütün sayılanlar doğrudur

157

Adi yastı çanaqda dölün başı kiçik çanaq girişinə hansı ölçüsü ilə daxil olur?

A) Orta çəp ölçü       B) Şaquli ölçü    C) Böyük çəp ölçü     D) 

Kiçik çəp ölçü     E) Düz ölçü

158


Bu ölçülər çanağın daralmasının hansı formasına uyğun gəlir 

(25-28-31-18)

A) Ümumibərabər daralmış

B) Adi yastı

C) Yuxarıda sadalananlardan heç biri

D) ümumi daralmış yastı

E) Yastı raxitik

159


Fizioloji gedişatlı hamiləliyin 40 həftəsində doğuş baş 

verməyibsə, həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Doğuşun induksiyasına başlanılır

B) Hamilə qadın təcili hospitalizasiya olunur

C) Növbəti gəliş 1 həftədən sonraya təyin olunur+++

D) Hamiləlik cərrahi yolla başa çatdırılır

E) Sadalananların heç biri

160


İnduksiya olunmuş vaxtından əvvəl doğuşlara ana tərəfindən 

göstəriş hansıdır?

A) Hamiləliyin davam etdirilməsinin hamilə qadının 

sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu ağır ekstragenital patologiya 

zamanı

B) Dölyanı mayenin vaxtından əvvəl axması ( xorioamnionitin inkişafı ilə)

C) Heç biri

D) Hamiləliyin ağırlaşmaları: preeklampsiya, eklampsiya, 

hepatoz


E) Bütün sadalananlar


161

İnduksiya olunmuş vaxtından əvvəl doğuşlara döl tərəfindən 

göstəriş hansıdır?

A) Heç biri

B) Dölün hamiləliyin təcili başa çatdırılmasını tələb edən 

proqressivləşən hipoksiyası

C) Dölün antenatal ölümü

D) Bütün sadalananlar

E) Dölün həyatla uyğunlaşmayan inkişaf qüsurları

162


Vaxtından əvvəl doğuşların sosial risk faktorları hansıdır?

A) Heç biri

B) Aşağı sosial-iqtisadi durum

C) Aşağı çəki-boy göstəricisi

D) Bütün sadalananlar

E) Yaşı 16-dan az olan hamilələr

163

Yenidoğulmuşların hemorragik xəstəliyinin Vit. K1 ilə profilaktikası nə vaxt aparılmalıdır?

A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) Həyatlarının ilk 12 saatı ərzində

C) Həyatlarının ilk 24 saatı ərzində

D) Həyatlarının ilk 6 saatı ərzində

E) İstənilən vaxt aparıla bilər

164

Hansı yenidoğulmuşlar hemorragik xəstəliyin inkişafına görə yüksək risk qrupuna daxildirlər?

A) Yarımçıq uşaqlar

B) Anaları heparin, salisilatlar alan uşaqlar

C) Asfiksiya və doğuş travması olan uşaqlar

D) Anaları qıcolma əleyhinə preparatlar alan uşaqlar

E) Bütün sadalananlar

165

Şəkərli diabeti olan hamilələrdə Kesar əməliyyatına göstərişlər hansılardır?

A) Uşağın atasında şəkərli diabetin olması

B) Dölün kiçik ölçüləri, diabetin stabil qedişatı

C) Dölün böyük ölçüləri, diabetin labil qedişatı, hamiləlik 

toksikozu

D) Ananın gənc olması

E) Diabetik polineyropatiya

166


Dölün patoloji sarılıqla doğulması baş verir.

a-SMV-və hamiləlik

b-Dölün az çəkili olması

c-Toksoplazmoz

d-Rh uyğunsuz 2ci hamiləliı

 e-Çoxdöllü hamiləlik

A) a,c.d    B) a,b,    C) b,e,   D) c.a,   E) hamısı167

Hansı hallar hamiləlik və doğuşdan sonrakı müddət ərzində 

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə müddəti nə 14 təqvim 

günü əlavə olunmasına əsas verir ?

A) Mamalıq maşası qoyulduqda

B) Bütün sadalananlar

C) Dölün vakuum-ekstraktorla xaric edilməsi

D) Ciftin əllə ayrılması

E) Vaxtından əvvəl doğuşlarda diri uşaqla evə yazıldıqda

168


Ağır preeklampsiya əlamətləri qeyd olunduqda doğum 

şöbəsində arterial təzyiq hansı intervalla ölçülməlidir?

A) Qadının vəziyyəti stabilləşənə qədər 4 saatdan bir 

ölçülməlidir

B) Qadının vəziyyəti stabilləşənə qədər 6 saatdan bir 

ölçülməlidir.

C) Qadının vəziyyəti stabilləşənə qədər arterial təzyiq hər 30 

dəqiqədən bir ölçülməlidir

D) Qadının vəziyyəti stabilləşənə qədər hər 15 dəqiqədən bir 

ölçülməlidir

E) Qadının vəziyyəti stabilləşənə qədər saatda 1 dəfə 

ölçülməlidir

169

Qıcolmaların profilkatikası məqsədilə maqnezium sulfat istifadəsi zamanı maqnezium intoksikasiyasının hansı 

əlamətləri meydana çıxa bilər?

A) Tənəffüsün depressiyası

B) Yuxululuq

C) Bütün sadalananlar

D) Diz reflekslərinin itməsi

E) Əzələ zəifləməsi

170


Xroniki arterial hipertenziya dedikdə hansı hal nəzərdə tutulur?

A) Hamiləliyin 20-ci həftəsinə qədər mövcud olan və 

doğuşdan 6 həftə keçdikdən sonra saxlanılan hipertenziya

B) Hamiləliyin 34 həftəsindən sonra meydana çıxan 

hipertenziya

C) Hamiləliyin 26-cı həftəsindən sonra meydana çıxan 

hipertenziya

D) Hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra meydana çıxan 

hipertenziya

E) Hamiləliyin 32 həftəsindən sonra meydana çıxan 

hipertenziya171

Ağır preeklampsiya və eklampsiya zamanı təxirəsalınmaz 

yardım hansı istiqamətdə aparılmalıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Arterial təzyiqin tənzimlənməsi

C) Qıcolmaların profilaktikası və müalicəsi

D) Hamiləliyin təhlükəsiz başa çatdırılmasının təmin edilməsi

E) Fəsadların profilaktikası və müalicəsi

172

Kortikosteroidlərin təyininə nə əks-göstərişdir?A) Kəskin böyrək çatmamazlığı

B) Bütün sadalananlar

C) Şəkərli diabet

D) Vərəm


E) Kəskin infeksiya

173


Doğuşdan dərhal sonra ana və uşağın “Dəri dəriyə” təmasının 

məqsədi nədən ibarətdir?

A) Yenidoğulmuşun bədən hərarətinin saxlanılmasına imkan 

verir


B) Ana ilə uşaq arasında bilavasitə psixoloji və emosional 

təmasın yaranmasına kömək edir

C) Uşaqda iybilmə qabiliyyətinin inkişafına kömək edir

D) Döşlə əmizdirməyə və anada laktasiyanın yaxşılaşmasına 

kömək edir

E) Bütün sadalananlar

174

Əgər ana HbsAg müsbətdirsə,yenidoğulmuşda immunlaşdırılma nə vaxt aparılmalıdır?

A) Bədən kütləsindən və ümumi vəziyyətindən asılı olmayaraq 

bütün yenidoğulmuşlar həyatlarının ilk 24 saatında 

immunlaşdırılmalıdırlar

B) Bədən kütləsindən və ümumi vəziyyətindən asılı olmayaraq 

bütün yenidoğulmuşlar həyatlarının ilk 18 saatında 

immunlaşdırılmalıdırlar

C) Bədən kütləsindən və ümumi vəziyyətindən asılı olmayaraq 

bütün yenidoğulmuşlar həyatlarının ilk 12 saatında 

immunlaşdırılmalıdırlar

D) Bədən kütləsindən və ümumi vəziyyətindən asılı olmayaraq 

bütün yenidoğulmuşlar həyatlarının ilk 36 saatında 

immunlaşdırılmalıdırlar                                                             

E) İmmunlaşdırılma aparılmır
175

Ən çox görünən fetal infeksiya hansıdır ?

a) Rubella

b) Toksoplazmoz

c) SMV

d) Sifilise) Hepatit

176


Fetal eritrositlərin əsas xüsusiyyəti hansıdır ?

A)Daha uzun ömürlüdürlər    B)Turşuya davamlıdırlar

C)Nüvələri var   D) Hamısı     E)Heç biri

177


Aşağıdakılardan hansı ekstragental xəstəliklərə aiddir?

a) qadının hamiləliklə əlaqəsi olmayan xəstəlikləri

b) doğuşdan 3 ay sonra başlayan xəstəliklər

c) hamiləliyin ikinci yarısında başlayan xəstəliklər

d) hamiləliklə başlayıb doğuşla bitən xəstəliklər.

e) Qadın cinsiyyət üzvlərindən  digər orqanların xəstəlikləri

178

Şəkərli diabeti olan anadan doğulan uşaqda ilk növbədə nəyi yoxlamaq lazımdır?

A) Sidiyin miqdarını

B) Qan qrupunu və Rh

C) Qanda şəkərin miqdarın

D) Ürək və tənəffüs sisteminin vəziyyətini

E) Dərisinin rəngini

179

Rh (–) faktoru olan qadının təkrar doğuşlarında yeni doğulmuş nə vaxt döşə verilir?

A) Uşağın Rh statusundan asılı olmayaraq

B) Travma ilə doğulduqda

C) Doğuş zalında döşə qoyulur

D) Yeni doğulmuş tez uşaq xəstəxanasına göndərilir

E) Hemolitik sarılıq xəstəliyinə risk olduqda

180

Dölün bətndaxili anomaliyalarına əsasən hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

A) Difteriya

B) Kəskin rinit

C) Suçiçəyi

D) Məxmərək

E) Kəskin bronxit
181

III və IV dərəcəli dar çanaqlarda doğuş necə qurtarır?

A) Keysəriyyə kəsiyi

B) Vakuum – ekstraksiya

C) Başın perforasiyası

D) Mamalıq maşası

E) Normal doğuşla

182


Perineotomiya nə vaxt icra edilir?

A) Gücənmə vaxtı

B) Sancı arası fasilədə

C) Dölün başı çanaq çıxacağında olanda

D) Güc arası fasilədə

E) Dölün başı çanaq boşluğunda olarkən

183

Keysəriyyə əməliyyatından 30 dəqiqə əvvəl  hamiləyə nə vurulur?

A) Pitiutrin

B) Prozerin

C) Oksitosin

D) Atropin və dimedrol

E) Metilerqometrin

184

Keysəriyyə əməliyyatından sonra tikiş nə vaxt sökülür?A) 4-cü gündən tez

B) 7-cu gün

C) 5-ci gün sökülür

D) 3-cü gün

E) Sökülmür

185


Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt 

aparılır?

A) Əməliyyatdan olunan gün

B) İmalə olunmur

C) Səhər, əməliyyat olunan gün

D) Əməliyyatdan 6 saat əvvəl

E) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

186


Planlı əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?

A) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

B) İmalə olunmur

C) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl

D) əməliyat olunan gün səhər

E) Əməliyyatdan əvvəlki gün axşam və əməliyyat günü səhər

187

Əməliyyatönü dövr nə vaxt qurtarır?A) Xəstəlik başlanan andan

B) Əməliyyat başlanan andan

C) Diaqnoz dəqiqləşdirilən andan

D) Xəstəxanaya adaxil olan andan

E) Əməliyyata 30 dəqiqə qalmış188

Toxumaların tikilməsi əməliyyatın hansı dövrü sayılır?

A) Əməliyyatdan sonrakı dövr

B) Operativ gediş

C) Əməliyyatın sonu

D) Müdaxilə

E) Əməliyyatın gedişi

189


Təmizləyici imalə zamanı xəstə hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Sol böyrü üstə və ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə

B) Diz-dirsək vəziyyətində

C) Arxası üstə

D) Qarın üstə

E) Sağ böyrü üstə

190

Köçürülən qan hansı dərəcəyə qədər qızdırılmalıdır?A) 33-35o C

B) 37-38 o C 

C) 38-40 o C

D) 42-44 o C

E) 40-41 o C

191


Əməliyyatdan sonrakı gün cərrahi yaranın ilkin sarğısı necə 

aparılır?

A) Yara hidrogen peroksid H2O2 məhlulu ilə işlənməsi

B) Yara yodonatla işləndikdən sonra quru aseptik sarğı qoyulur

C) Yara üzərinə məlhəm qoyulur

D) Tikişlərin bir qisminin sökülməsi

E) Drenajla yaranın yuyulması

192


Dezinfeksiya nədir?

A) Bütün mikrobların,virusların,məhvi

B) Patogen mikrobların zərərsizləşdirilərək məhv edilməsi

C) Yarad olan mikrobların məhvi

D) Bütün mikrobların hətta sporəmələgətirənlərin məhvi

E) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alınması

193

Sterilizasiya nədir?A) Patogen mikroqanizmlərin məhvidir

B) Mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidır

C) Bütün mikrobların sporları ilə məhvidir

D) Mikrobların yarada məhvidır

E) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alımasıdır194

Antiseptika nədir?

A) Yaradakı mikrobların məhvidir

B) Patogen mikrobların məhvidır

C) Alətlərin dezinfeksiyasıdır

D) Mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidir

E) Alətlərin sterilizasiyasıdır

195


Aseptika nədir?

A)Bütün tibbi alətlərin sterilizasiyası

B) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısını alan profilaktik 

tədbirlərdir

C) Patogen mikrobların məhvi deməkdir

D) Alətlərin dezoinfeksiyası

E) Yaradakı mikrobların məhv olunması tədbirləri kompleksi

196


Qanın uyğunlaşma sınağı planlı hemotransfuziya zamanı necə 

aparılır?

A) Donorun və resipientin qan zərdabları qarışdırılır

B) Donorun qan damarına resipientin qanı vurulur

C) Donorun qanı üzərinə resipientin qanı tökülür

D) Donorun qanı üzərinə resipientin zərdabı tökülür

E) Resipientin qan zərdabı ilə donorun qanı qarışdırılır

197


Kimə universal donor deyilir?

A) IV qrup RH(-)qana mənsub şəxs

B) II qrup RH(+)qana mənsub şəxs

C) IV qrup RH(+)qana mənsub şəxs

D) I qrup RH(+) qana mənsub şəxs

E) I qrup RH (-) qana mənsub şəxs

198

Yerli anesteziyanın üstün cəhətləri hansılardır?A) Tənəffüs pozğunluqları zamanı istifadə oluna bilər.

B) Uzunmüddətli əməliyyat önü hazırlıq lazım deyil.

C) Ürəyin fəaliyyətini artırır.

D) Tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini artırır.

E) Hemodinamikaya nəzarəti asanlaşdırır.

199


Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı 

vəziyyətdə olmalıdır?

A) Yarımoturaq vəziyyətdə

B) Arxası üstə uzanmış və başı yana əyilmiş vəziyyətdə

C) Qarnı üstə uzanmışvəziyyətdə

D) Böyrüüstə uzanmış vəziyyətdə

E) Yeritməklə200

Donor kimə deyilir?

A) Qanını və ya orqanını digər insana verən şəxsə

B) Qan köçürülən şəxsə

C) İnfuzion maye köçürülən şəxsə

D) Qan azlığı olan şəxsə

E) Qanaxmaya meyilli şəxsə

201


Resipient kimə deyilir?

A) Qan və ya orqan köçürülən şəxsə

B) Qan itirməsi olan şəxsə

C) Qanaxmaya meyilli şəxsə

D) Orqan və ya qanını digər insana verən şəxsə

E) Sağalan şəxsə

202

Reinfuziya nədir?A) Auto qanın köçürülməsi

B) Konservləşdirilmiş qanın köçürülməsi

C) Util qanın köçürülməsi

D) Birbaşa qanın köçürülməsi

E) Cift qanının köçürülməsi

203


Doğuş zamanı qadın hansı   üsullarından istifadə edib ağrısını 

azalda bilər ? 

A) Yumruqla Mixaelis rombunun xarici bucaqlarını sıxmaq B) 

Hamısından C) Qalça sümüklərinin ön yuxarı tinini əlin baş 

barmağı ilə sıxmaq D) Tutmalar zamanı qarnın ön yan 

hissəsini sığallamaq E) Oma-bel nahiyəsinin dərisini 

sığallamaq 

204


Kəskin qan itirmədə nə edilmir? 

A) Oksigen

B) İsti çay, kofe

C) Ənsə nahiyyəsinə ilıq istiqac

D) Qan köçürmə

E) Çarpayının baş hissəsi yuxarı qaldırılır 

205

Doğuşdan sonra “ördək yerişi” nə vaxt baş verir? A) Qasıq sümüklərinin aralanması   B) Svişlər   C) Endometrit  

D) Uşaqlığın çevrilməsi    E) Aralığın cırılması 

206

Hemolitik xəstəliyin səbəbi nədir? A) Toksinlər B) İnfeksion xəstəliklər  C) Qusma D) Hamiləlik 

toksikozları E) Ananın və dölün rezus uyğunsuzluğu 
207

Dölün anomaliyalarına nə aid deyil? 

A) Bitişik əkizlər B) Ölü döl C) Qasıq yırtığı D) Qurd ağız, 

dovşan dodaq E) Mikrosefaliya 

208

Çanaq gəlişlərində hamilələr nə vaxt stasionara göndərilməlidir? 

A) Döğuşa 3 gün qalmış     B) Doğuşa 2 həftə qalmış            C) 

Dölyanı maye axdıqda     D) Döğuş sancıları tezləşdikdə   E) 

Doğum fəaliyyəti başladıqda . 

209

Anemiyası olan hamilələrə təyin edilən preparatların tərkibində hansı kimyəvi element üstünlük təşkil edir? 

A) Kalsium (Ca)    B) Vitamin D     C) Vitamin A                      

D) Natrium (Na)     E) Dəmir (Fe) 

210


Partoqramma nədir? 

A) Yenidoğulmuşun ürək ritminin tezliyini əks etdirən qrafik 

yazıdır

B) Yenidoğulmuşun tənəffüs hərəkətini əks etdirən qrafik yazıdır

C) Doğuş prosesinin yalnız açılma dövrünü əks etdirən qrafik 

yazıdır

D) Doğuş prosesinin yalnız qovulma dövrünü əks etdirən qrafik yazıdır

E) Doğuş prosesinin bütün dövrlərini əks etdirən qrafik yazıdır 

211

Yenidoğulmuşun erkən əmizdirilməsinin ana üçün üstün cəhətləri hansılardır? 

1. Uşaqlığın fizioloji yığılması baş verir 

2. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur 

3. Qanda oksitosinin miqdarı artır 

4. Estrogenlərin miqdarıdəyişmir 

5. Progesteronun miqdarı azalır 

A) 2,4

B) 1,4 


C) 3,5

D) 1,3 


E) 2,5 

212


Sadə yastı raxitik çanaqlarda oxabənzər tikiş çanaq girəcəyinin 

hansı ölçüsündə olur? 

A) Çanağın girəcəyinin köndələn ölçüsündə

B) Oxabənzər tikiş çanaq oxundan arxaya tərəf

C) Çanağın girəcəyinin hər hansı bir çəp ölçüsündə

D) Çanağın çıxacağının düz ölçüsündə

E) Oxabənzər tikiş çanaq oxundan önə tərəf 213

Dölyanı mayenin azlığı olduqda döldə hansı patologiya ola 

bilər? 

A) Onurğanın əyilməsiB) Əyripəncəlik

C) Dölün bətn daxili ölümü

D) Sadalananların hamısı

E) Ətrafların amputasiyası 

214

Hansı hallarda hamiləliyi başa çatdırmaq mümkün deyil? A) Vaxtı ötmüş hamiləlik B) Preeklampsiya C) İkincili doğum 

zəifliy D) İkincili doğum zəifliyi  E) Ağır ürək-damar 

xəstəliklərində

215


Hamiləlik zamanı anemiyanın qarşısını almaq üçün qadınlara 

mamanın məsləhəti nə ola bilər? 

A) Abortların sayının azaldılması B) Tərkibində  dəmir olan 

qidaların qəbulu (noxud, kartof, mərci,quru meyvələr) C) 

Dəmirlə zəngin ət məhsulları nın(qara ciyər,balıq,quş əti və s.) 

qəbulu D) Sadalananların hamısı E) Hamiləliklər arası 

müddətin uzadılması 

216


Dəmir( Fe) defisitli anemiyanın hamilənin orqanizminə mənfi 

təsiri necə ola bilər? 

A) Dölun bətn daxili ölümunə səbəb ola bilər

B) Ananın qan damarlarının trombla tutulması təhlükəsini 

artırır  C)Dölün bətndaxili hipoksiyası

D) Doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə qanaxma ana üçün 

təhlukəli ola bilər

E) Sadalananların hamısına Yüklə 208,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə