Sakarya üNİversitesiYüklə 240,55 Kb.
səhifə4/4
tarix13.11.2017
ölçüsü240,55 Kb.
#10022
1   2   3   4


63- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Fatih KICIR’ın 07.10.2010 tarihli, Nermin KICIR’ın 07.10.2010 tarihli ve Murat ÖKTEM’in 07.10.2010 tarihli dilekçesi okundu.


EYK-399/16

14.10.2010
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencilerin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldıkları ve başarısız oldukları zorunlu ‘Finansal Yönetim’ dersinin yerine, 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programından ‘Finansal Yönetim’ dersini almalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
64- Enstitümüz örgün öğretim programları öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Programlarından ders alma talepleri görüşmeye açıldı.
                Yapılan görüşmeler sonunda; Enstitümüz örgün öğretim programları öğrencilerinin, alacakları ders/derslerin “zorunlu” olması kaydı ile eğitimleri süresince Uzaktan Eğitim Programlarından en fazla iki ders alabilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
65-Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez konularının aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Felsefe ve Din Bilimleri

ŞEREF ÇİFCİ

DOÇ.DR.FUAT AYDIN

İncillerde ve Kur’an’da İnsan Özgürlüğü Meselesine Bir Bakış

MEHMET EKİCİ

DOÇ.DR.FUAT AYDIN

Pavlus’un İsa Anlayışı

AİŞE AVCI

Prof.Dr.Suat CEBECİ

Günümüzde Yetişkinlerin Dini Danışma ve Rehberlik İhtiyaçları

MERVE LİKOĞLU

Prof.Dr.Suat CEBECİ

Türkiye’de 1980 Sonrası Muhafazakar Kesimde Değişim Süreci

Temel İslam Bilimleri

HALİL ÇAKMAK

Doç.Dr.Ramazan MUSLU

Haririzade Muhammed Kemaleddin’in Kenzü’l-feyz Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri

FATİH SEYHAN

Yrd.Doç.Dr.M.Kasım Abdüssamet BAKKALOĞLU

SKitab’l-Mebsut Çerçevesinde İmam Serahsi’nin Elfaz Bahisleri Hakkındaki Görüşleri

SADİ YILDIRIR

Doç.Dr.Murteza BEDİR

El-Baberti’nin En-Nüketü’z-Zarife Adlı Risalesine Ebu’l-İzz El-Hanfi’nin Reddiyesinin Değerlendirilmesi

AYŞEGÜL METE

Yrd.Doç.Dr.Sezayi KÜÇÜK

Taceddin b.Zekeriyya el-Hindi el-Osmani’nin “Abdu’l-Meşayih ve’l-Müridin”Adlı Eseri


FATMA ADSOY


Yrd.Doç.Dr.Sezayi KÜÇÜK

Mustafa b.Abdurrahman Başterzi’nin “El-Minahu’r-rabbaniyyeéadlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri

Türkçe Eğitimi

SEVDA AVCI

Doç.Dr.Engin YILMAZ

İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Dersinde Sözcükte Yapının Öğretiminde Reklam Filmlerinin Etkililiği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

MUSTAFA DURSUN

Yrd.Doç.Dr.Çetin BAYTEKİN

İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersinde Moodle ile Bir Ders Uygulama Örneği

AHMET POLATYrd.Doç.Dr.Özcan Erkan AKGÜN

Temel Soru Yönteminin Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Dersi Başarısı Üzerindeki Etkisi

Türk Dili ve Edebiyatı

TUĞBA BİRDAL

Yrd.Doç.Dr.MEHMET EMİN ERTAN

Divan-ı Kamil’in Transkiribi,İncelenmesi ve Tanıtımı

HÜLYA AYDIN

PROF.DR.ZİKRİ TURAN

13.YY Anadolu Türkçesinde Sıfat Fiiller

ŞENGÜL KARAASLAN


YRD.DOÇ.DR.PAKİ KÜÇÜKER

Kşanti Kılguluk Nom Örneğinde Eski Uygarca Ekler


Folklor ve Müzikoloji

ELA GÜRTUNCA

Yrd.Doç.Dr.Yavuz KÖKTAN

Bolu Müziği

FATMA MÜNEVVER İTİL


Yrd.Doç.Dr.Türker EROĞLU

Türkiye’de Solist kavramı

HAMDİ İTİL


Yrd.Doç.Dr.Erol EROĞLU

Lisans Eğitiminde Ud Eğitimi ile İlgili Mevcut Yaklaşımların Mukayesesi

BURCU ÖNAL


DOÇ.H.SELEN TEKİN

İlköğretim Okullarında Müzik Sınıfları (Kocaeli İli Örneği)

İşletme

YUSUF ÇESTENECİ

PROF.DR.RECAİ COŞKUN

Göçmenlik Olgusunun Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkileri

Yasin BEKAROĞLU


Yrd.Doç.Dr.MEHMET SARAÇ

Bonoya Alternatif Olarak Bir İslami Finans Enstürmanı:Sukuk

NURHAN TAHİRLİ


Prof.Dr.Remzi ALTUNIŞIK

Marka Sadakatını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

MERVE TUTKUN

Prof.Dr.Remzi ALTUNIŞIK

Açıkhava Reklamcılığı ve Etkinliğinin Ölçülmesi

Tarih

NİLGÜN MALAY

YRD.DOÇ.DR.SAFİYE KIRANLAR

İkdam Gazetesine Göre Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadın Hakları İle İlgili Gelişmeler (1923-1938)

SİNAN DİMEZ

PROF.DR.MUSTAFA DEMİR

Türkiye Selçuklu Devrinde Amasya Şehrinin Kültürel Yapısı

RAŞİT GÖKHAN SUCU

YRD.DOÇ.DR.ÜMİT EKİN

1612 Numaralı Rodoscuk(Tekirdağ) Şeriyye Sicili’nin Transkripsiyonu

FATMA KOÇAK

PROF.DR.MEHMET ALPARGU

Türk Tarihi Açısından De Administrando Imperio’nun Değerlendirilmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

RUHİ GÜL

YRD.DOÇ.DR.CANAN DİNÇER ALBAYRAK

Okul Öncesi Kız ve Erkek Çocuklarda Egzersizin Esneklik ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi

ÖZGE ERDOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Kürşad SERTBAŞ

Marmara Bölgesi İzci Liderlerinin İzcilik faaliyetlerine katılım Nedenleri ve Motivasyonel Faktörlerin Analizi

Mustafa YILMAZ


Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYER

GSGM ve Taşra Teşkilatı Çalışanlarının, Yöneticilerine İlişkin Etik Liderlik Davranış Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Açısından İncelenmesi

İNANÇ ÇİNKILIÇ


Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYER

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ŞENER SOYLU


Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul GELEN

Titreşim Uygulamalarının Sıçrama Performansına Akut Etkisi

FATMA TİLKİ


YRD.DOÇ.DR.GÜLTEN HERGÜNER

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Topğluma Hizmet Uygulamalrı Dersini Algılama Düzeyleri (Sakarya İli Örneği)

ÇAĞLA AKIN


YRD.DOÇ.DR.GÜLTEN HERGÜNER

Amerika İle Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarında Kullanılan Özel Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

AYŞE TARHAN


YRD.DOÇ.DR.HAKAN KOLAYİŞ

Farklı Branştaki Öğretmen Adayların Eleştirel Düşünce Eğitimi ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması

REMZİYE KÜBRA KIYAR


YRD.DOÇ.DR.FİKRET RAMAZANOĞLU

15-17 Yaş Grubu Teniçilere,Hazırlık Döneminde Yaptırılan 8 Haftalık Dayanıklılık Antremankarının MaxVO2 Üzerine Etkisi


Seramik

ELMAS CAN

Yrd.Doç.Dr.N.GÜLGÜN ELİTEZ

Anadolu Seramik Sanatında Şamanizmin Etkisi

Geleneksel Türk El Sanatları

YASEMİN DÜZCAN

Yrd.Doç.Dr.M.Hülya DOĞRU

Klasik Devir Minyatürlerinde Çiçek

Maliye

ADİL İŞERİ


DOÇ.DR.TEMEL GÜRDAL

İç Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

NECMİ OCAK


DOÇ.DR.TEMEL GÜRDAL

Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansal Sorunları ve Buna Yönelik Çözüm Arayışları

Eğitim Bilimleri

ÇAĞATAY AKKAYA

Prof.Dr.Ramazan ABACI

Ergenlerde Benlik Sunumu İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

BETÜL ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr.ÖMER FARUK TUTKUN

Dinamik Geometri Yazılımları Geogebra ve Cabri Geometri III’ün İlköğretim 7.Sınıf Geometri Alanında Öğrenci Erişisine Etkisi

Gökçe Pınar AKSOY

Yrd.Doç.Dr.Neşe GÜLER

Hayat Bilgisi Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

İlköğretim

Zeynep İLERİ


Yrd.Doç.Dr.Ergün ÖZTÜRK

Bilgisayar Destekli Okuma Metinlerinin İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Motivasyon ve Kalıcılığa Etkisi

ASLIHAN AKGÜL


Yrd.Doç.Dr.Ergün ÖZTÜRK

Otantik Öğrenmenin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Çözme Başarısına Kalıcılığa ve Motivasyona Etkisi

BEKİR ÖĞRETİCİ


YRD.DOÇ.DR.ÖNDER DUMAN

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Öğretiminde Etkinlikler Yoluyla,Ders İşlenmesinin Başarıya Etkisi

İktisat

GÖKAY KARADUMAN

YRD.DOÇ.DR.ŞÜKRÜ CİCİOĞLU

Çevresel Dışsallıklar Bağlamında Nükleer Enerji Sektörü

ÖZLEM SEKMEN


DOÇ.DR.FUAT SEKMEN

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi

Coğrafya

NEJLA KANDEMİR


YRD.DOÇ.DR.AKİF KARATEPE

Uzaktan Algılama ve CBS İle İstanbul-Tuzla(Akfırat) Arazi Kullanımındaki Değişimleri


66- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD yüksek lisans programı öğrencisi İsmail TAŞ’ın tez öneri formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencinin tez konusu değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

İSMAİL TAŞ

YRD.DOÇ.DR.HAKAN KOLAYİŞ

Engelli Tenisçilerin Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarının Sportif Performansları ile ilişkisi


67- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez konularının aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

Tez Konusu

Felsefe ve Din Bilimleri

İBRAHİM ÇETİN

Doç.Dr.A.Faruk KILIÇ

İttihat ve Terakki Partisinin din Politikaları (1908-1918)

İSMAİL AKYÜZ

Doç.Dr.A.Faruk KILIÇ

Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Dini Hayata Etkileri

Nuh YILMAZ

Prof.Dr.Ali ERBAŞ

Tertüllianın Kristolojisi

Hasan DARCAN

Prof.Dr.Ali ERBAŞ

IV.Yüzyıl Kilise Babalarından Athanasius ve onun İsa Anlayışı

EYK-399/19

14.10.2010
68- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 08.10.2010 tarihli ve 79 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencisi Reşit YENİAY’ın 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında alamadığı dersi bulunması nedeniyle Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığı tarafından 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılması teklif edilen ‘Din Psikolojisinde Farklı Yaklaşımlar’ dersinin Güz Yarıyılının 4. haftasında bulunulması ve (2004) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının 5. Maddesi uyarınca söz konusu öğrencinin %75 devam zorunluluğu şartını sağlayamayacağı gerekçesiyle dersin açılması talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
68- Enstitümüz 2010 Yılı Öğrenci Konseyi Temsilci Seçimi için Seçim Kurulu oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinin 5.maddesi uyarınca, Enstitümüzü temsil edecek öğrencinin seçilebilmesi için Seçim Kurulunun oluşturulmasının ve kurulun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasının uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.             
Enstitü Seçim Kurulu

Doç.Dr.Erman COŞKUN (Başkan)

Vildan YÜZDAĞ (Üye)

Uzm.Ahmet Erhan TANYERİ (Üye)

Arş.Gör.Samet GÜNER (Üye)

Bülent TÜRKMEN (Üye)


69- İşletme EABD Başkanlığının 18.10.2010 tarihli ve 122 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD doktora programı öğrencisi Emine ÇETİNEL’in Tez İzleme Komitesinde yer alan Prof.Dr.Engin YILDIRIM yerine zorunluluk nedeni ile Prof.Dr.Adem UĞUR’un atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
70- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 07.10.2010 tarihli ve 257 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24/d maddesi uyarınca; aşağıda isimleri belirtilen Türk Dili ve Edebiyatı EABD doktora programı öğrencilerinin Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin ve sınav takviminin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Özlem DÜZLÜ

DOKTORA YETERLİLİK jÜRİSİ

Yrd.Doç.Dr.M. Emin ERTAN (Danışman)

Prof.Dr.Süreyya Ali BEYZADEOĞLU (Jüri Üyesi) (Trakya Üni.Edebiyat Fak.)

Prof.Dr.Mahmut KAPLAN (Jüri Üyesi) (Fatih Üniv.)

Doç.Dr.B.Ali KAYA (Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YORULMAZ (Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜNEŞ (Yedek Jüri Üyesi) (Dumlupınar Üniv. Fen Edb.Fak.)

Yrd.Doç.Dr.Nuran ALTUNER (Yedek Jüri Üyesi) (Kıbrıs Yakındoğu Üniv.)


Vildan ÖZMEN

DOKTORA YETERLİLİK jÜRİSİ

Yrd.Doç.Dr.M. Emin ERTAN (Danışman)

Prof.Dr.Süreyya Ali BEYZADEOĞLU (Jüri Üyesi) (Trakya Üni.Edebiyat Fak.)

Prof.Dr.Mahmut KAPLAN (Jüri Üyesi) (Fatih Üniv.)

Doç.Dr.B.Ali KAYA (Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YORULMAZ (Jüri Üyesi)

Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜNEŞ (Yedek Jüri Üyesi) (Dumlupınar Üniv. Fen Edb.Fak.)

Yrd.Doç.Dr.Nuran ALTUNER (Yedek Jüri Üyesi) (Kıbrıs Yakındoğu Üniv.)


EYK-399/20

14.10.2010

71- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Prof.Dr.Recai COŞKUN Doç.Dr. N. Tolga SARUÇ

Başkan Üye

Prof. Dr. Vahit TÜRK Doç.Dr.Erman COŞKUN

Üye Üye

(katılmadı)


Doç. Dr. Ömer ANAYURT Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİRÜye Üye
Kataloq: sites -> sbe.sakarya.edu.tr -> file
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 06. 10. 2015 toplanti no : 643
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 27/06/2013 toplanti no : 533
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 14/11/2013 toplanti no : 551
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 21/11/2013 toplanti no : 552
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 12/09/2013 toplanti no : 543
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 20. 06. 2017 toplanti no : 731

Yüklə 240,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə