Seyir ve gemi İdaresi kursu asgari gerekleriYüklə 87,61 Kb.
tarix11.01.2018
ölçüsü87,61 Kb.
#20163


EK-25

SEYİR VE GEMİ İDARESİ KURSU ASGARİ GEREKLERİ
  1. MÜFREDATSEYİR VE GEMİ İDARESİ KURSU ASGARİ EĞİTİM MÜFREDATI

GEMİCİLİK

Yükleme-boşaltma donanımları

– Vinçler, bumbalarKreynler (sahil – gemi)

– Maçunalar

– Sapanlar, paletler, ağ palet, zincir ve tel paletler, hayvan sandıkları vs.

– Makaralar, palangalar, ceraskallar, güç hesaplarıGemide Çalışma Düzeni

– Gemi mürettebatı

– Zabitan ve tayfanın görevleri

– Yönetim şeması

– Gemide yaşamın kural ve gelenekleri

Gemide Bakım – Tutum

– Bakım-tutumun planlanması

– Güvertede günlük, seferlik, ve yıllık bakım-tutumlar

– Periyodik ve gerektiğinde yapılan bakım-tutum ve onarımlar

– Denizde, limanda ve gemi havuzlandığında yapılabilecek bakım ve tutumlar

– Havuzda yapılacak bakım-tutum ve onarımların planlanması ve uygulanması

– Bakım-tutumda kullanılacak malzeme ve ekipmanın tespiti ve stoklanması

– Geminin paslanmaya karşı bakım-tutumu

– Paslanma ve paslanmanın nedenleri

– Boya öncesi yüzey hazırlığı, pastan arındırma

– El aletleriyle, mekanik aletlerle raspa, kum – grit raspası

– Boyalar ve boyama teknikleri

– Gemide boya stokunun ve boyama işlerinin planlanması, boyaların muhafazası

– Ahşap bölümlerin bakım-tutumu

– Alüminyum aksamın bakım tutumu

– Otkun, sentetik ve tel halatların bakım-tutum ve onarımları

– Güvenlik donanımının bakım-tutumu

– Yaşam mahallinin içinde bakım-tutum

– Demir donanımı ve zincirliğin bakım-tutumu

– Ambarların ve ambar kapaklarının bakım tutumu

– Balast tanklarının bakım-tutumu

– Tatlı su tanklarının bakım-tutumu

– Gemi hareketli donanımının bakım-tutumu, yağlama işleri

– Yükleme–boşaltma donanımının bakım-tutumu

– Sac kalınlıklarının ölçülmesi

– Sac değiştirme, kesme ve kaynak işleri

– Sıcak çalışmaların planlanması ve uygulanması

– Irgat, vinç gibi güverte makinelerinin bakım tutumu

– Borda iskelesinin, mataforaların, kaporta ve menhol kapaklarının bakım-tutumu

– Bakım-tutum ve malzeme planlamasında güverte ve makine bölümleri işbirliği
DENİZDE EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Bu Yönergenin 21. Maddesinde belirtilen eğitimler ile 22 nci maddesinde belirtilen Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi, Güvenlik Farkındalık Eğitimi ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi müfredatlarını içerecektir1) İleri Yangınla Mücadele Eğitimi

(Gemide Yangını Önleme , Kontrol Ve Yangınla Mücadele)

gemilerde Yangınla Mücadele Çalışmalarının Denetlenmesi

– Yangın sınıfları ve yangın kimyası

– Yangından korunma ve yangınla mücadele ekipmanları

– Yangından korunma tedbirleri

Özellikle organizasyon, taktikler ve kumandanın üzerinde durularak limanda ve denizde

yangınla mücadele usulleri

– Su kullanılarak yangın söndürülmesi, gemi dengesi üzerine etkisi, önlemler ve düzeltme

usulleri


– Yangınla mücadele çalışmaları sırasında muhabere ve koordinasyon

– Duman gidericiler dahil, havalandırmanın kontrolü

– Yakıt ve elektrik sistemlerinin kontrolü

– Yangınla mücadele sürecinde oluşan tehlikeler (kuru damıtma, kimyasal tepkimeler,

kazan upteyk yangınları vb.)

– Tehlikeli maddelerle ilgili yangınla mücadele

– Malzemenin (boya vs.) depolanması ve elleçlenmesine ilişkin yangın önlemleri ve

tehlikeleri

– Yaralı kişilerin idare ve kontrolü

– Kara itfaiyesiyle koordinasyon usulleriYangın Ekiplerinin Organizasyonu ve eğitimi

– Beklenmedik durum planlarının hazırlanması

– Yangın ekiplerindeki personelin yapısı ve yerlerinin belirlenmesi

– Yangın talimlerinin organizasyonu

Yangın Tespit ve Yangın Söndürme Sistemleri ve Teçhizatının Denetim ve Kullanımı

– Yangınla mücadele sistemleri

– Yangın tespit sistemleri

– Sabit yangın sistemleri

– Taşınabilir ve hareketli yangın söndürme teçhizatı (cihazlar, pompalar, can kurtarma,

kurtarma, yaşam desteği, kişisel koruyucu ve muhabere teçhizatı dahil)

– Akaryakıt yangınları dahil tüm yangın türleri için yangınla mücadele teknikleri

Yangınla İlgili Kazalarda Araştırma ve Raporların Düzenlenmesi

– Yangınla ilgili kazaların nedenlerinin değerlendirilmesi

2) Tıbbi İlk Yardım Eğitimi

(Gemide Tıbbi İlk Yardımın Uygulanması)

Gemide Bir Kaza Veya Hastalık Durumunda Derhal İlk Yardım Uygulanması

– İlk yardım takımı

– İnsan vücudunun yapısı ve işlevleri

– “Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi”

(Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods “MFAG”) veya onun Türkiye’de yayınlanan eşdeğerinin kullanımı dahil gemide zehirlilikle ilgili tehlikeler

– Hasta veya kazazedenin muayenesi

– Belkemiği yaralanmaları

– Yanıklar, haşlanmalar, sıcak ve soğuğun etkileri

– Kırıklar, çıkıklar ve adale yaralanmaları

– Kurtarılan kişilere tıbbi bakım

– Telsizle tıbbi öneri

– Eczacılık (Farmakoloji)  • Sterilizasyon

  • Kalp sektesi, boğulma ve asfiksi

Acil Durumlara Müdahalede Yolcuların ve Mürettebatın Korunması ve Güvenliği İçin Önlemler

– Acil durumlara karşılık vermek için beklenmedik durum planları

– Acil durumlarda yolcuların korunması ve güvenliği için önlemler

Çatışma ve Oturmayı Takiben İlk Yapılacaklar

– Gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak önlemler

– Karaya oturmada yapılması gerekenler

– Çatışma sonrası yapılması gerekenler

– Yangın veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları

– Gemiyi terk yöntemleri

–Yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin donatılması

– Yedekleme ve yedeklenme için düzenlemelerDenizden İnsanları Kurtarmak, Tehlikedeki Gemiye Yardım Etmek ve Limanda Acil Durumlar

– Tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması

– Limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler

– Tehlikedeki gemiye yardım için hazırlıklarDenizde Bir Tehlike İşaretine Karşılık Verme

– Arama ve kurtarma

– MERSAR


SEYİR

Seyrin Tanımı, Dünyanın Şekli ve Koordinatları Hakkında Temel Bilgiler

– Seyrin Tanımı

– Evren, Güneş sistemi ve Dünya

– Dünyanın şekli, ekvator, kutuplar, enlem, boylam

– Enlem ve boylam farkları

Seyirde Kullanılan Araç – gereç, Harita ve Neşriyat

– Seyirde kullanılan araç gereç, harita ve neşriyat hakkında genel bilgi

– Harita projeksiyon sistemleri

– Deniz haritalarının özellikleri

– Markator haritasının çizimi

Denizde Mesafe ve Yön Kavramı

– Mesafe ve yön

– Seyirde ve harita üzerinde mesafe ölçmek ve mesafe hesaplamak

– Kerte hattı ve büyük daire yayı

– Rota ve kerteriz (nispi, hakiki)

– Denizde yön bulmaPusulalar

– Pusulalar

– Manyetik pusula, pusula okuma, derece ve kerte sistemleri

– Dünyanın manyetik alanı

– Doğal ve yapay manyetik sapma

– Manyetik puslanın yapısı, hataları, düzeltmeleri

– Cayro pusula, yapısı, çalışması ve hataları, düzeltmeleri

– Pusula hatasının bulunması, rota ve kerterizlere uygulanmasıKıyı Seyri, Mevki koyma Yöntem ve Çeşitleri, Matematiksel Seyir Yöntemleri

– Mevki hatları ve mevkiler

– Kıyı seyrinde mevki bulma yöntemleri

– Matematiksel SeyirlerHarita ve Neşriyatın düzenlenmesi, düzeltilmesi ve kullanılması

– Haritalardan, fener kitaplarından ve diğer neşriyattan edinilen bilgiler

– Haritalarda kullanılan sembol ve kısaltmalar

– Harita ve neşriyatın düzenlenmesi, harita folyo sistemleri

– Denizcilere ilanlar, harita ve neşriyatın düzeltilmesi

– Harita katalogları ve kullanımı

– Elektronik haritalar ve ECDIS sistemi

Seyir Yardımcıları, Fenerler ve Şamandıralar

– Denizde ve kıyılarda bulunan seyir yardımcıları ve kullanılmaları

– Fenerler ve sis işaretleri

– Fener kitaplarının kullanılması

– Fenerler ve şamandıraların tanınması, karakteristikleri

– Telsiz seyir yardımcıları, sembolleri, harita ve kitaplarıDerinlik ve derinlik ölçümü

– Haritalarda derinliklerin gösterilmesi

– Derinlik ölçümü

– İskandiller

– El iskandili

– Elektronik iskandiller (echo-sounders)

– İskandil kullanarak seyir

Hız ve Hız Ölçümü

– Hız ve hızın hesaplanması

– Suya ve toprağa göre hız

– ParaketelerAkıntı Seyri ve Gel-Git Hesapları

– Akıntı ve akıntı seyri

– Dünya üzerindeki akıntı sistemleri

– Gel-git ve gel-git akıntısı

– Akıntı cetvelleri ve akıntı atlaslarının kullanılmaları

– Gel-git cetvelleri

– Akıntı cetvellerini kullanarak alçak ve yüksek su zamanlarını hesaplamak

– Akıntı cetvellerini kullanarak belli bir zaman için derinlik hesabı yapmak

– Durgun su zamanlarını ve belli bir zaman için akıntının hızını hesaplamak

– Amerikan ve İngiliz gel-git cetvellerinin kullanılması

– Gel-git ve gel-git akıntısı dikkate alınarak seferin planlanması

– Akıntı, düşme, düşmeye karşılık rota düzeltmesi ve uygulanmasıBüyük daire seyri

– Büyük daire yayı

– Büyük daire seyri planlama ve hesaplama yöntemleri

–  Haritayla, formüllerle, matematik cetvelleri, çeşitli cetvel ve tablolar kullanarak büyük

daire seyri

– Bileşik seyirGöksel Seyir

Güneş sistemi

– Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi

– Saat açısı

– Koordinatların günlük hareketi ve ufuksal sistemi

– Gök cisimlerinin ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi

– Sekstant, yapısı ve kullanılması

– Sekstant ve açısal yükseklik (altitüd) düzeltmeleri

– Amplitüd

– Zaman ve zaman denklemi

– Notik almanak

– Yıldız ve gezegen bulma

– Meridyen geçişinde enlem bulma

– Gök cisimlerinin ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi

– Astronomik seyir cetvellerinin kullanılması

– Astronomik fiks mevki bulmaGÖKSEL seyir

– Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması

– Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri

– Uydu seyir sistemleri

– GPS ve DGPS

– Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı

– Radar gözleme ve plotlama

– Manevra levhası veya radar üzerinde elle plotlama

– Otomatik plotlama

– Radar ve ARPA kullanarak güvenli seyir yöntemleriKöprüüstü donanımları – seyir cihazları

– Köprüüstü kontrol sistemleri

– Dümen ve dümen donanımları

– Otopilot ve emercensi dümen donanımlarıKöprüüstü seyir kayıtları ve jurnal tutma

– Seyir kayıtları

– Jurnal tutma

– Köprüüstü jurnalinin dışındaki diğer kayıt defterleri

Otomatik kaydediciler
METEOROLOJİ

– Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar

– Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri

– Atmosfer basıncı

– Rüzgâr

– Bulut ve yağış

– Görüş

– Okyanus üstündeki rüzgâr ve basınç sistemleri– Alçak basınç bölgelerinin yapısı

– Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri

– Denizcilik için hava durumu hizmetleri

– Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi

– Hava tahmini


GEMİ İNŞA

Gemi Yapısı

– Gemi boyutları ve biçimi

– Gemi gerilimleri

– Tekne yapısı

– Baş ve kıç

– Donanımlar

– Dümenler ve Pervaneler

– Yükleme hatları markası ve kana (draft) rakamlarıGemi Dengesi

– Deplasman

– Yüzebilirlik (sepiye)

– Tatlı su payı

– Durağan denge

– Başlangıç dengesi

– Meyil açısı

– Durağan denge eğrileri

– Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi

– Meyil ve düzeltilmesi

– Tam dolu olmayan tankların etkisi

– Trim


– Tam yüzebilirliğin kaybı

VARDİYA STANDARTLARI

Güvenli Seyir Vardiyasının Sürdürülmesi

– Seyir vardiyasını oluşturan zabit ve mürettebatın görev, yetki ve sorumluluklarıÇatışmayı Önleme Kuralları Bilgisi

– COLGREG 72’nin içeriği, uygulanması ve amacıSeyir Vardiyası Tutma Kuralları

– Seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar

– Liman vardiyası tutmak

Etkin Köprüüstü Takım Çalışması Yöntemleri

– Köprüüstü takım çalışması yöntemleriRotalamanın Kullanılması

– Meteorolojik rotalama

– Gemi rotalanmasının genel koşullara uygun olarak rotalamanın kullanımı

Deniz Çevresinin Korunması ve Kirliliğin Önlenmesi

– MARPOL 73/78

– Kirliliği karşı yöntemler ve yardımcı donanım


YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ

Gemilerde Yük Taşıma için Ayrılmış bölümler ve yük donanımları

– Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi

– Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler

– Ambar kapakları

– Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin istif ve bağlanması

– Yükleme ve boşaltmaya hazırlık ve nezaretYüklerin Geminin Denize elverişliliğine ve dengesine etkisi

– Draft, trim ve stabilite

– Yüklerin korunması

– Güverte yükü

– Konteynır yükü

– Dökme yük

– Dökme tahıl yükü

Yüklerin Güvenli Elleçlenmesi, istifi ve Korunması

–Yükün gözetimi

–Yükleme ve boşaltma süresince etkili iletişimin sağlanması

–Yükleme ve boşaltma operasyonları, korozyon ve ağır hava koşullarından kaynaklanan hasar ve zararların tespiti için nerelere bakılacağı

–Verilen zaman periyodu içerisinde, geminin tüm kısımlarının tamamını içerecek şekilde her bir sefer hangi kısmın denetimden geçmesi gerektiğini düzenleyebilmek

–Geminin güvenliği için kritik önem arz eden yapısal elemanlarını tanımak

–Kargo bölmeleri ve balast tanklarda korozyonun nedenlerini ve korozyonun belirlenmesi ve önlenmesinin nasıl mümkün olacağının belirtilmesi

–Denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren prosedürler hakkında bilgi

–Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceğinin anlatımı

– “Genişletilmiş (Geliştirilmiş) Sörvey Programı” nın amaçlarının anlatımı

– Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler

– Yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik

– Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri

– Kapalı bölümlere giriş

– Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları

Gemi Trim, Stabilite ve Stres hesapları

– Deplasman hesabı

– Draft sörvey

– Trim hesabı

– GM hesabı

– Stres hesabı
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler

– Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi, 1966

– SOLAS, 1974 ve düzeltmeleri

– SOLAS- Bölmeler ve denge

– SOLAS- Yangın önleme, ihbar ve söndürme

– SOLAS- Can-kurtarma araçları ve düzenlenmeleri

– SOLAS- Telsiz-telgraf ve telsiz telefon

– SOLAS- Telsiz haberleşmeleri

– SOLAS- Tahıl taşınması

– SOLAS- Tehlikeli yüklerin taşınması ve ISM

– STCW, 1995

– ITU Telsiz Kuralları

– STP Sözleşmesi, 1971

– SPACE STP, 1973

– PAL, 1974 ve Tonilato 1969

– MARPOL 73/78

– LDC-1972

– INTERVENTION-1969  • CLC-1969


GEMİ MANEVRASI

Gemi Manevrası ve Kullanımı

– Dönme çemberleri ve durma mesafeleri

– Gemi kullanmada rüzgâr ve akıntının etkileri

– Denize düşen kişiyi kurtarma manevraları

– Çökme, sığ su etkisi ve benzeri etkiler

– Demirleme ve bağlama için uygun yöntemlerDENİZ HUKUKU

Temel Hukuk

– Hukukun tanımı ve kaynakları ve türleri

– Hukukun temel ilkeleri

– Temel tanımlar

– Uluslararası Hukuk, Ulusal Hukuk, uygulama ve yaptırımlar

Deniz Hukuku

– Deniz Hukukunun tanımı ve sınıflandırılması

– Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri

– Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları

– Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri

– Deniz iş yasası

– Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları

– Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği

– Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar

– Deniz kazaları ve çatma

– Avaryalar

–Kurtarma yardım


DENİZ İŞLETMECİLİĞİ

Deniz Ticari İşletmeciliği

– Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları, sefer talimatları

– Yükleme ve tahliyede zaman sayımı (Statement of facts and Time sheet)

Deniz Teknik İşletmeciLiği

– Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi

– Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi

– Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları

– Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi


  • Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması
GÜVENLİK VE KALİTE YÖNETİMİ

Güvenlik, Deniz Çevresinin Korunması ve Kalite kavramları

Güvenlik

– Çevre Koruma

–  KaliteGüvenlik ve Kalite Yönetimi için Yasal ve Ticari Gereklilikler

– ISM Kodu

– Kalite konusunda Standartlar

Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Hazırlanması ve Uygulanması

– Güvenlik Yönetimi Sisteminin oluşturulması ve uygulanması

–  Kalite Yönetimi Sisteminin oluşturulması ve uygulanması

– İç ve dış denetleme, denetleme teknikleri ve uygulamalarıDENİZDE HABERLEŞME

– Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri

– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)

– Uluslar arası İşaret Kodu kitabının kullanılması

– VHF haberleşmesi

– Radyo telefon haberleşmesi
Yukarıda belirtilen kurs eğitimleri 480 saatten ve 4 aydan az olamaz.

Not: Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay güverte sınıf okulları Porsun branşı mezunları “Gemicilik” ve “Denizde Güvenlik” derslerinden, Telsiz branşı mezunları “Denizde Haberleşme” dersinden, Radar branşı mezunları ise; “Seyir” ve “Elektronik Seyir” derslerinden muaf tutulabilir.


2 ARAÇ GEREÇ

Sınırlı İşletim düzeyi eğitimleri asgari gereklerinde belirtilen araç gereç ve donanımlar bulunması gereklidir.
Yüklə 87,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə