Talabaning shaxsiy ta’lim traektoriyasiYüklə 27,99 Kb.
tarix15.04.2023
ölçüsü27,99 Kb.
#105581
2-KURS


2-ilova
Talabaning shaxsiy ta’lim traektoriyasi

Ta’lim oluvchining shaxsiy kodi
Familiyasi
Ismi
Sharifi
Ta’lim yo‘nalishi/ mutaxassisligi
O‘quv yili

2023-2024

Uy manzili
Telefon raqami
Mutaxassisining F.I.Sh.
Kafedra
Telefon raqami
Majburiy fanlar

Tanlov fanlari

E’lon qilingani

Muqobili
Mahsulot sifati va xavfsizligini baxolash va nazorat

Mahsulot sifati va sifatni boshqarish
O’lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash
Ixtisoslikka kirishIshlab - chiqarish va qurilish sohasida sifat menejment tizimi

Qonunlashtiruvchi metrologiya
Qurilishda intelektual o’lchash vositalari
Amaliy metrologiya
Ishlab - chiqarishda metrologik ta’minot

Nazariy metrologiya
Chiziqli-burchakli va akustik o’lchashlar
Qurilishda elektr o’lchash vositalariT/r

Fanning kodi*

Fanning nomi

Fanning qisqa tasnifi

Kredit miqdori

Semestr

Professor-o‘qituvchilar: F.I.Sh., ilmiy unvoni va darajasi

Tanlov fanlari

1

MSXBN

Mahsulot sifati va xavfsizligini baxolash va nazorat

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarda kelajakda talabalarga maxsulot sifatini hamda ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, ularni sinash, sifatini ta’minlash usullarini o`rganishdan iboratdir. Bu esa bozor iqtisodiyoti sharoitida maxsulot sifati va raqobatbardoshligini ta’minlash va eksportbop maxsulot ishlab chiqarishda maxsulot sifatini aniqlash, tekshirish, sinash, baxolash hamda maxsulotning sifat ko`rsatkichlarini aniqlashda ishlatiladigan uskuna va qurilmalarini muayyan sharoitlarga mos xolda tanlash bo`yicha yo`nalish xususiyatigi xos bilim, ko`nikma va malakani shakllantirishdir.
Fanning vazifasi talabalarni qurilish materiallarini ishlab chiqarish jarayoni bilan chuqurroq tanishish, ularni asosiy sifat ko`rsatkichlarini va tavsiflarini o`rgatish hamda ularning sifat ko`rsatkichlari tavsiflari, mahsulotni sinash va sinov qurilmalari bilan tanishtirishdan iborat.


2

MSSB

Mahsulot sifati va sifatni boshqarish

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarda kelajakda talabalarga maxsulot sifatini hamda ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, ularni sinash, sifatini ta’minlash usullarini o`rganishdan iboratdir. Sifatini ta’minlash va nazorat qilish hamda ichki va tashqi bozorlarda mahsulot hamda xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish, istemolchilarga sifatli va havfsiz bo‘lgan mahsulotlar bilan ta’minlash, bundan tashqari bu soxada uchraydigan xalqaro muammolar va me’yoriy hujjatlar bilan ta’minlanish masalalarini qamrab oladi.
Fanning vazifasi talabalarni qurilish materiallarini ishlab chiqarish jarayoni bilan chuqurroq tanishish, ularni asosiy sifat ko`rsatkichlarini va tavsiflarini o`rgatish hamda ularning sifat ko`rsatkichlari tavsiflari, mahsulotni sinash va sinov qurilmalari bilan tanishtirishdan iborat. Qurilish industriyasining texnologik uskunalarining turlari, tuzilishi, ishlatilish ko‘lami, hisoblash asoslari va ularni muayyan sharoitlarga mos holda tanlashni


3

O`VQK

O’lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash

Fanni o‘qitishdan maqsad – ishlab chiqarish korxonalarida, sanoat korxonalarida, ilmiy-tadqiqot ishlarida ishlatiladigan elektr o‘lchash usullari, o‘lchash vositalari, ularning xususiyatlari, modda va materiallarning fizikaviy-kimyoviy xususiyatlari, O’lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash tartibi haqida tasavvurga ega bo‘lishi
Fanning vazifasi – nazorat-o‘lchash asboblaridan foydalanish sohasida hisoblash texnikasi hamda dasturiy ta’minot imkoniyatlaridan foydalanish va programmalashtirish bo‘yicha malakalariga ega bo‘lishi kerak.


4

IK

Ixtisoslikka kirish

Fani o‘qitishdan maqsad - talabalarda qurilishda metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish soxasida yunalish profiliga mos bilim, ko`nikma va malaka shakllantirishdir va shu soxa buyicha yetuk mutaxassislar tayyorlashdir.
Fanning vazifasi - o‘lchashlarning umumiy nazariyasi, o‘lchash usullari va vositalari, o`lchashlarni yagonaligini ta’minlash yo`llari, o`lchash vositalarini attestatlash, korxonalarda metrologik xizmatni tashkil etish qoidalari, metrologik ta’minotining asoslari, davlat etaloni va qiyoslash chizmasining mazmuni, sertifikatlashtirish jarayonlari, sertifikatlashtirish sxemalari, standart me’yoriy xujjatlar ularning kurinishi qo`llash bo`yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.


5

ICHQSSMT

Ishlab - chiqarish va qurilish sohasida sifat menejment tizimi

Fanning maqsadi- bu, mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish yoki keng tarmoqlararo kesimda xizmatlar taqdim etishni oiganuvchi fandir. Mazkur fan doirasida biror-bir alohida tarmoq uchun emas, balki ishlab chiqarishning barcha sohalari uchun birdek tegishli boigan ishlab chiqarishni boshqarishning umumiy jihatlari ajratib ko'rsatiladi
Fanning vazifasi- ishlab chiqarish va boshqaruv faoliyatinmg qarorlar qabul qilish, bashorallash, ishlab chiqarish korxonasi yoki ma’muriy binoni joylashtirish, buyum va xizmatlarni loyihalashtirish, resurslami taqsimlash, rejalashtirish, sifatni kafolatlash va sha kabi turlari har qanday biznes- tashkilotda muhim ko‘nikmalarini shakllantirish.


6

QM

Qonunlashtiruvchi metrologiya

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga o‘lchashlar birliligini ta’minlashga yo‘naltirilgan va davlat tomonidan reglamentlanadigan va nazorat qilinadigan, o‘zaro bog‘langan va o‘zaro kelishilgan umumiy qoidalar, talablar va me’yorlar majmuini qamrab oluvchi qonunlashtiruvchi metrologiya asosiy fizik kattaliklarni tanlash tartibi, hosilaviy kattaliklarning tuzilish qoidalari, shakllanish qoidalari va birliklar tizimini tanlash, o‘lchash vositalari aniqligining me’yorlarini belgilash, o‘lchash vositalarining me’yorlanadigan metrologik tavsifnomalarini tanlash, o‘lchashlar usullarini tanlash kabi masalalarga yichim berishni o‘rgatish va amalyotda bu bilimlarni qo‘llay olish kunikmasini hosil qilishdan iborat.
Fanning vazifalari nazorat-o‘lchash asboblaridan foydalanish sohasida hisoblash texnikasi hamda dasturiy ta’minot imkoniyatlaridan foydalanish va programmalashtirish bo‘yicha malakalariga ega bo‘lishi kerak..

QIO`V

Qurilishda intelektual o’lchash vositalari

Fanning maqsadi - talabalarga qurilishda intellektual oʻlchash vositalarining nazariy asoslari, ularning tuzilishi, prinsiplari, tarkibiy qismlari va ishlatish texnologiyalari, texnik, dasturiy, informatsion va metrologik taʼminotlari, hamda loyihalash asoslari, mahsulotlarni tekshirish, sinash, sifatini baholash, nazorat qilish haqida asosiy tushunchalar va bilimlarni berishdan iborat.
Fanning vazifasi-qurilishda intellektual oʻlchash vositalarining nazariy asoslari, ularning tuzilishi, prinsiplari, tarkibiy qismlari va ishlatish texnologiyalari, texnik, dasturiy, informatsion va metrologik taʼminotlari, sifatni oʻlchashni va mahsulot, hamda jarayonlar sifatini boshqarish sohasida amaliy ishlashga tayyorlash hamda loyihalash asoslari haqida asosiy tushunchalar va bilimlarni berishdan iborat.

AM

Amaliy metrologiya

Fanni o‘qtishdan maqsad o`lchash­larning umumiy nazariyasi, o‘lchash usullari va vositalari, o‘lchashlarni yagonaligini ta’minlash yo‘llari, o‘lchash vositalarini attestatlash, korxonalarda metrologik xizmatni tashkil etish qoidalari, metrologik ta’minotining asoslari, Davlat etaloni va qiyoslash chizmasining mazmuni, sertifikatlashtirish jarayonlari, sertifikatlashtirish sxemalari, standart me’yoriy xujjatlar ularning ko‘rinishi qo‘llash bo‘yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.
Fanning vazifasi metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohasida yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirishdir va shu soha bo‘yicha yetuk mutaxassislar tayyorlash.

ICHMT

Ishlab - chiqarishda metrologik ta’minot

Fanni o‘qtishdan maqsad o`lchash­larning umumiy nazariyasi, o‘lchash usullari va vositalari, o‘lchashlarni yagonaligini ta’minlash yo‘llari, o‘lchash vositalarini attestatlash, korxonalarda metrologik xizmatni tashkil etish qoidalari, metrologik ta’minotining asoslari, Davlat etaloni va qiyoslash chizmasining mazmuni, sertifikatlashtirish jarayonlari, sertifikatlashtirish sxemalari, standart me’yoriy xujjatlar ularning ko‘rinishi qo‘llash bo‘yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.
Fanning vazifasi o‘lchash vositalarining ishga yaroqliligini tashkil etish, ta’minlash va tadbiq etish o‘lchashlarni amalga oshirish, uning natijalarini qayta ishlash va tavsiya etish borasidagi me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va tadbiq etish; hujjatlarni ekspertizadan o‘tkazish o‘lchash vositalarining davlat sinovlari o‘lchash vositalarining va uslublarining metrologik attestatsiyasi va hokazolar.

NM

Nazariy metrologiya

Fanni o‘qtishdan maqsad o`lchash­larning umumiy nazariyasi, o‘lchash usullari va vositalari, o‘lchashlarni yagonaligini ta’minlash yo‘llari, o‘lchash vositalarini attestatlash, korxonalarda metrologik xizmatni tashkil etish qoidalari, metrologik ta’minotining asoslari, Davlat etaloni va qiyoslash chizmasining mazmuni, sertifikatlashtirish jarayonlari, sertifikatlashtirish sxemalari, standart me’yoriy xujjatlar ularning ko‘rinishi qo‘llash bo‘yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.
Fanning vazifasi metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohasida yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirishdir va shu soha bo‘yicha yetuk mutaxassislar tayyorlash.

CHBAO`

Chiziqli-burchakli va akustik o’lchashlar

Fanni o‘qtishdan maqsad asosiy akustik kattaliklar, tovush nurlantirgichlari, bosimini o‘lchash vostialari va quvvatini, qarshiligini o‘lchash, materiallarning tovush izolyatsiyasi yutilishi, solishtirma va aktiv qarshiliklarni o‘lchash va fiziologik akustikaning muhim hossalarini o‘rganish bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos, ta’lim standartida talab qilingan bilimlar, ko‘nikmalar va tajribalar darajasini ta’minlashdir.
Fanning vazifasi talabalarga akustik o‘lchashning muhim vositalari va elementlarining tuzilishi va asosiy hossalarini o‘rgatishdan iborat.

QEO`V

Qurilishda elektr o’lchash vositalari

Fanni o‘qtishdan maqsad tаlаbаlаrdа elеktr o‘lchаshlаr, o‘lchаsh usullаri, o‘lchаsh vоsitаlаri, ulаrning ish prinsiplаri, hаr xil elеktr, mаgnit kаttаliklаrini hаmdа elеktr zаnjir pаrаmеtrlаrini o‘lchаsh bo‘yichа, o‘lchаsh nаtijаlаrini qаytа ishlаsh bo‘yichа, yo‘nаlish prоfiligа mоs tа’lim stаndаrtidа tаlаb qilingаn bilim, ko‘nikmа vа mаlаkаlаrini shаkllаntirishdir.
Fanning vazifasi tаlаbаlаrgа elеkgr zаnjir pаrаmеtr­lаrini o‘lchаsh usullаrini, elеktr o‘lchаsh vоsitаlаrining turlаri, tuzilishi, umumiy nаzаriyasi, hаr xil kаttаliklаrni o‘lchаsh usullаri­ni, o‘lchаsh nаtijаlаrini bаhоlаsh yo‘llаrini o‘rgаtishdаn ibоrаt.Yüklə 27,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə