Tarix” kafedrasi “manbashunoslik va tarixshunoslik”


Manbashunoslik fanidan baholashYüklə 0,99 Mb.
səhifə144/144
tarix17.04.2022
ölçüsü0,99 Mb.
#85561
növüReferat
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144
Tarix” kafedrasi “manbashunoslik va tarixshunoslik”

Manbashunoslik fanidan baholash

MEZONLARI
SEMINAR - 18 SOAT MUSTAQIL - 30 SOAT


Т\R


Nazorat turlari


Sоni


Ball


Jаmi ball

1

О.B

1.1. Yozma ish (3 savol)


1

1 savol - 10 ball

2 savol – 10 ball

2 savol – 10 ball30

2

J. B
Haftalar


J. B 1


J. B 3


J. B 4


J. B 5
VI

XI

XIII

XVI

2.1.Seminar mashg’ulotlarini bajarish


3

3х5=15

3х5=1530


2.2. Mustaqil ish tayyorlash


11х10=1010

Jаmi:


40

3

YA.В3.1. Yozma ish (3 savol)


1

1 savol - 10 ball

2 savol – 10 ball

2 savol – 10 ball30


Jаmi:


100


1 “Тафсират ул-мубтадин” – “Қуръон” шарҳларидан бирининг номи.2 Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдулланома. 1 жилд.-Тошкент. 1966, 148 бет.3 1601-1757 йиллари Бухоро хонлиги тепасида турган сулола.4 “Равзат ус-сафо” (“Жаннат боғи”) саккиз жилдли умумий тарихга оид Муҳаммад Мирхонд асари (ХУ аср).5 “Cирож ул-мулк” (“Подшоҳлар чироғи”) Абу Абдулла Муҳаммад ат-Тартусий (1126 ёки 1131 йили вафот этган) асари. Подшоҳлар ва олий табақадаги мансабдорларнинг хулқ-атвори кодекси.6 Сосонийлардан Хусрав Анушираон (531-579).7 “Убайдулланома”.-Тошкент. 1957. 220 бет.8 Ўша асар. 221 бет.9 Магнесия – Лидиянинг қадимий шаҳарларидан, Туркиянинг ҳозирги Манисия шаҳри ўрнида бўлган.10 Е.Э.Бертельс. История персидско-таджикской литературы.- Москва. 1960. С. 52.11 Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари.-Т.: “Ўқитувчи”, 2001, 33-34 бетлар.12 Юқ. асар. 34-41 бетлар.13 Амир гвардияси турк ғуломларидан ташкил топган ва давлатни идора қилишда катта роль ўйнаган.14 Ямин (араб) - ўнг қўл, Султон Маҳмудга Бағдод халифаси ал-Қодир (991-1031 йй.) томонидан берилган лақаб, фахрий ном.15 Зиёрийлар – 927-тахминан 1090 йилларда Эроннинг Табаристон ҳамда Журжон вилоятларида ҳукмронлик қилган сулола.16 Ғазнавийлар – Хуросон, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистон устидан 977-1186 йиллари ҳукмронлик қилган сулола.17 Гарчистон – Мурғоб дарёсининг юқори оқимида жойлашган тарихий вилоят. Жанубда Ғазни, шимолда Марварруд, шарқда Ғур ва ғарбда Бодҳиз, Ҳирот вилояти билан туташ.18 Ганж рустак – Бодҳизнинг шарқий қисмида жойлашган вилоят.19 Ас-Саолибий. Ятимат ад-даҳр. Араб тилидан И.Абдуллаев таржимаси.-Тошкент: 1976.-95 бет.20 Динори адлия – Мирзо Улуғбек даврида зарб этилган олтин танга пул, вазни 4,4 гр.га тенг.21 Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари, 74-75 бетлар.22 Ғурийлар – 1000-1215 йиллари Хуросоннинг шарқий қисми, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган сулола.23 Ансорлар – ёрдамчи, сафдош; Муҳаммад пайғамбар 622 йили Маккадан Мадинага кўчиб кетишга мажбур бўлганида уни қўллаб қувватлаган Авс ва Ҳазраж қабилаларининг аъзолари.24 Саҳоба - ҳамроҳлар, дўстлар. Муҳаммад пайғамбарнинг ҳамроҳлари, яқин дўстлари.25 Шамсуддин Элтутмиш (1211-1236 йй.) –Х111 асрда Шимолий Ҳиндистонни идора қилган Муъиззийлар сулоласидан.26 Аламут қалъаси - Қазвиннинг шимоли-ғарбий тарафида, Эльбурс тоғида жойлашган мустаҳкам қалъа, Исмоилийларнинг муҳим қароргоҳларидан.27 Стори Ч.А. Персидская литература. 1 қисм. 339 бет.28 Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкират уш-шуаро.Э.Браун нашри. Лейден-Лондон.: 1901. 371 бет.29 1313-1393 йиллари Форс, Кирмон ва Курдистонни идора қилган сулола. Асосчиси Муборизиддин ибн Музаффар (1313-1359 йй.)30 Орадан бир йил чамаси вақт ўтгач, 1447 йили Султон Муҳаммад яна Форсни эгаллади, Шоҳруҳ вафотидан сўнг (1447 йил 12 март) Хуросонни қўлга киритди, лекин 1451 йили иниси Абулқосим Бобурдан енгилди ва унинг амри билан қатл этилди.31 Шомий Низомиддин. Зафарнома. Форс тилидан ўгирувчи Ю. Ҳакимжонов.-Т.: “Ўзбекистон”, 1996, 23 бет.32 Қора қўюнлу – 1380-1468 йиллари Ироқи Ажам ва Озарбайжонни идора қилган сулола, асосчиси Қора Муҳаммад Турмуш (1380-1389 йй.).33 Алишер Навоий. Асарлар. 12 жилд.-Т.: 1966.-125 бет.34 Мамлюклар – турк ва черкас қулларидан чиққан сулола, 922-1217 йиллари Мисрни идора қилган.35 Умняков И.И. “Абдулла-наме” Хафиза Таниша и ее исслеователи//Записки коллегии востоковедов, У том.-Ленинград, 1930, стр. 322.36 Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор. 2 часть. Стр.117; Собрание восточных рукописей АН УзССР.-Т.: 1 том.1952. стр. 80.37 Раис – ХVII-ХIХ асрларда мусулмонлар томонидан шариат кўрсатмаларини қандай бажарилишини назорат қилиб турувчи мансабдор. Х-ХVI асрларда муҳтасиб деб аталган.38 Лекин, Испания элчиси Луи Гонсалес де Клавихонинг сўзларига қараганда бу ерда қурилиш ишлари 1404 йилда ҳам давои этган.39 Иқтоъ(араб. кесим)- ўрта асрларда Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида олий ҳукмдор тарафидан шаҳзода ва йирик амирларга катта хизматлари эвазига инъом қилинган ер-сув, мулк.40 Оталиқ - ўрта асрларда Ўрта Осиё хонликларида амалда бўлган олий мансаб эгаси, шаҳзодаларнинг тарбиячиси ва валийси.41 Рофизийлар - ғайридинлар. Сунна мазҳабидаги мусулмонлар шиаларни шу ном билан атаганлар.42 Буюк Татаристон – европаликлар Дашти қипчоқ (Иртиш дарёсининг бошланишидан Днепр дарёсигача бўлган ерлар)ни ХI . асрдан юошлаб шундай атаганлар.43 Веселовский Н.И. Иван Данилович Хохлов (русский посланник в Персии и Бухаре в ХУ111 веке)/ЖМНП, ч. 273. – Москва; 1891.-с. 48-72.44 Автобиография В.А.Даудова/Русский архив, год 27, 1889, кн.2, с.5-20.45 Верста – масофа ўлчови, 1,6 км.га тенг бўлган.46 Қўнғиротлар сулоласидан, ҳукмронлик йиллари аниқ эмас.47 Бу воқеа Араб Муҳаммадхон (1602-1623 йй.) ва Абулғозихон (1643-1663 йй.) замонида содир бўлган. Хива эса 2500 йил муқаддам бунёд этилган.48 Сартлар - ўтроқ савдогар халқ.49 Хива хони Муҳаммад Раҳим аввал (1806-1825 йй.).50 Аршин – Россияда амалда бўлган узунлик ўлчов бирлиги, 0,711 метрга тенг бўлган.51 Сажен – 2,13 м.га баробар бўлган узунлик ўлчови.

http://fayllar.org
Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə