TəSDİq ediRƏm təhsil işləri üzrə prorektor dos. Məmmədov Q.Ə


III. Mövzular və onların məzmunuYüklə 27,18 Kb.
səhifə3/6
tarix14.03.2022
ölçüsü27,18 Kb.
#84491
1   2   3   4   5   6
Sillabus
Hidravlika (latin grafikasi ile)
III. Mövzular və onların məzmunu.

1. Fənnin tədrisində məqsəd və onun qısa məzmunu.

2. Dağ əmələ gəlmə prosesi. Neft və qaz laylarının yaranma mexanizmi və çökmə süxurların laylanması. Yerin daxilində baş verən tektonik proseslər. Geoloji tələlərin yaranması.

3. Neft-qaz yataqlarının sənaye əhəmiyyətlini müəyyən edən əsas amillər .

4. Təbii neft və qaz kollektorları.

5. Dağ süxurlarının məsaməliyi.

6. Dağ süxurlarının qranulometrik (mexaniki) tərkibi.

7. Dağ süxurlarının keçiriciliyi.

8. Dağ süxurlarının xüsusi səthi.

9. Çatlı süxurların kollektorluq xassələrı.

10.Dağ süxurlarının mexaniki xassələrı. Süxurların gərginlikli vəziyyəti və ona təsir edən amillər.

11.Lay təztiqi və temperaturu.

12.Neft-qaz yataqlarında neftin, qazın və suyun yatım şəraiti.

13.Dağ süxurlarının istilik xassələrı: istilik tutumu, istilik keçirmə və istilik ötürmə.

14.Neftin və təbii qazın tərkibi. Mayelərin lay şəraitində fiziki xassələrı

15.Qazların fiziki xassələrı. Real qazların hal tənliyi. Qazın sıxılma əmsalı.

16.Qazın və neftin məsaməli mühitdə xətti-paralel və radial süzülməsi. Darsi qanunu.

17.Qeyri-Nyuton mayelərin əsas reoloji parametrləri və onların müəyyən edilməsi.

18.Qazın neftdə və lay suyunda həll olunması. Doyma təzyiqi.

19.Lay sularının fiziki xassələri və onlara təzyiq və temperaturun təsiri.

20.Karbohidrogen sistemlərinin faza halları. Bir, iki və çox komponentli sistemlərin faza çevrilmələrinin diaqramı və onların kritik (böhran) temperaturu və təzyiqi. Retroqrad hadisələr. Krikondenterm və krikondenbar.

21.Təbii qaz və kondensat sistemlərinin nəmliyi. Mütləq və nisbi nəmlilik. Qaz hidratları və onların yaranma mexanizmi.

22.Qazkondensat yataqlarının xassələri. Qazkondensat qarışıqlarının faza vəziyyəti və yatağın işlənilməsində kondensat itğisi.

23.Neft-qaz-su süxur sisteminin molekulyar-səthi xassələri. Səthi gərilmə və səthi enerjisi. İslanma hadisəsi. Adgeziya və kogeziya.

24.Neftin məsaməli mühitdən su və qaz ilə sıxışdırılması prosesində baş verən səth və kapilyar hadisələr.

25.Neft və yataqlarına təsir edən qüvvələr və lay enerjisi. Neft və qaz yataqlarının işlənmə rejimləri.

26.Neft və qaz yataqlarının quyularla işlənməsi və istismarı zamanı məhsuldar laylarda baş verən proseslər. Yataqların müxtəlif işlənmə rejimlərində neft vermə əmsalı.

27.İstismar quyuları. Məhsuldar laydan maye və qazın quyu dibinə axmasının süzülməsinin şərtləri. Axın tənliyi.

28.Məhsuldar laylardan istismar quyularına neftin su ilə sıxışdırılması prosesində yaranan zonalar. Fazalar üçün kəsilməzlik tənlikləri və hərəkət qanunları.

29.İstismar quyularının debitlərinin müəyyən edilməsi.

30.Layların və quyuların qarşılıqlı təsiri və birgə işi.


Yüklə 27,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə