Tézy na štátne skúšky: Didaktika nemeckého jazyka a literatúryYüklə 13,64 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü13,64 Kb.
#14496

Tézy na štátne skúšky: Didaktika nemeckého jazyka a literatúry
1. Čítanie ako sprostredkovateľská a cieľová aktivita: Pozícia čítania a porozumenia v koncepciách výučby cudzích jazykov; Realizačné formy čítania s porozumením vo vzťahu k intencii čitateľa. Možnosti testovania zručnosti čítania s porozumením.Rozvoj zručnosti čítania s porozumením: Porovnajte počúvanie a čítanie s porozumením ako receptívne jazykové aktivity; Predpoklady relevantnej interpretácie obsahu prečítaného textu; Metodika nácviku zručnosti čítania s porozumením – návrh výučbovej jednotky.
2. Počúvanie a porozumenie ako sprostredkovateľská a cieľová činnosť: Pozícia počúvania s porozumením v koncepciách výučby cudzích jazykov; Realizačné formy počúvania s porozumením vo vzťahu k intencii poslucháča. Možnosti testovania zručnosti počúvania s porozumením.Rozvoj zručnosti počúvania s porozumením: Funkcia počúvania s porozumením v komunikácii, Komponenty procesu počúvania s porozumením; Predpoklady porozumenia hovorených textov; Metodika nácviku zručnosti počúvania s porozumením – návrh výučbovej jednotky.
3. Rozvoj zručnosti hovorenia. Podstatné znaky dialogickej a monologickej formy hovorenia;

Psycholingvistický model produkcie hovoreného textu; Vplyv externých a interných činiteľov na ústny prejav. Metodika nácviku diskurznej zručnosti – návrh výučbovej jednotky.

Rozvoj monologickej formy hovorenia: Typy monologických textov a ich charakteristika;

Metodika nácviku zručnosti - návrh výučbovej jednotky; Možnosti testovania zručnosti hovorenia.


4. Písanie ako sprostredkovateľská a cieľová činnosť: Pozícia písania v koncepciách výučby cudzích jazykov; Funkcia písania v komunikácii. Porovnanie hovorenia a písania ako komunikatívnych jazykových aktivít; Možnosti testovania zručnosti písania; písanie ako kognitívna jazyková aktivita: Vzťah čítania s porozumením a písania; omponenty procesu písania; Metodika nácviku zručnosti písania – typológia cvičení a úloh.
9. Skúšanie a testovanie vo výučbe cudzieho jazyka: Úloha skúšania a testovania; Druhy skúšania a testovania; Typy testových úloh na preskúšanie poznatkov v oblasti jazykových prostriedkov a zručností; Kritériá hodnotenia výkonu žiakov.
10. Krajinoveda a literatúra ako súčasť učebného obsahu: Socio-kultúrne poznatky ako súčasť komunikatívnej kompetencie. Didaktické koncepcie sprostredkovania krajinovedných informácií. Krajinoveda online
11. Literárne žánre a ich sprístupnenie vo vyučovaní. Metodický postup pri práci s literárnymi textami – návrh výučbovej jednotky.
12. Hodnotenie učebníc/učebnicových súborov: Vymedzenie pojmu ‘Učebnicový súbor’;

Funkcia učebnice pri osvojovaní cudzieho jazyka; Kritériá posúdenia a hodnotenia;

Posúdenie predložených učebníc z hľadiska interných daností žiaka a z osobného hľadiska.
13. Rozvoj foneticko-intonačných mikrozručností: Cieľ a princípy nácviku normatívnej výslovnosti; Metodický postup nácviku komponentov normatívnej výslovnosti - konkretizácia pri návrhu učebnej sekvencie; Pôvod ‘fonetických’ chýb a možnosť ich korektúry.
14. Osvojovanie lexiky: Lexikálne jednotky a techniky sémantizácie prostredníctvom kontextu; Úloha pamäti pri pochopení u a podržaní významu novej lexiky; Výber relevantných cvičení a úloh – návrh výučbovej jednotky. Štruktúra slovnej zásoby: lingvistické a didaktického hľadisko; Učebné ciele; Typy cvičení a úloh na upevnenie a použitie novej lexiky – návrh výučbovej jednotky; Možnosti testovania lexikálnych poznatkov.
15. Osvojenie gramatických poznatkov: Vymedzenie pojmu ‘Gramatika’; Úloha gramatiky pri osvojovaní cudzieho jazyka – výučbové ciele a princípy; Spôsoby sprístupnenie gramatického učiva - model deduktívneho metodického postupu – návrh výučbovej jednotky.

Základy didaktickej gramatiky: Sprístupnenie gramatického učiva pri komunikatívnom vyučovaní.- model induktívneho metodického postupu; Typy cvičení a úloh na upevnenie a použitie novej gramatiky – návrh výučbovej jednotky; Možnosti testovania gramatických poznatkov.


16. Neurofyziologické a psychologické základy osvojovania cudzieho jazyka: Vnímanie a spracovanie učebného materiálu – dominancia mozgových hemisfér; Neuro-pedagogické typy žiakov. Funkcia motívov, motivácie a motivovania;

Literatúra:

 1. G. Storch: Deutsh als Fremdsprache – Eine Didaktik. München: Fink Verlag 2001.

 2. Učebné osnovy dostupné na www.statpedu.sk

 3. Európsky referenčný rámec na www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm

 4. G.Henrici/C.Riemer: Einführung in die Didaktik des Unterrichts - DaF, Band 1,2 (1994)

 5. G.Heyd: Deutsch lehren (1990)

 6. G.Desselmann/H.Hellmich: Didaktik des DaF-Unterrichts (1986)

 7. B.Dahlhaus: Fertigkeit Hören (1994)

 8. G.Westhof: Leseverstehen (1992)

 9. G.N-Münkel/R.Roland: Sprechen (1991)

 10. B.Kast: Schreiben (1993)

 11. Häusermann/Phiepho: Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache (1996)

 12. H.Wicke: Kontakte knüpfen, 1995.

 13. Albers/Bolton: Testen und Prüfen, 1995.

 14. M.Duzenko: Lehrwerkanalyse, 1995.

 15. H. Hunfeld: Literatur als Sprachlehre, 1990.

 16. M.Lüger: Routinen und Rituale, 1993.

 17. Kron, W. F.: Grundwissen Didaktik, Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2004

 18. Krumm, H. J. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag Tübingen und Basel, 2003


Yüklə 13,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə