Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuYüklə 42,42 Kb.
tarix02.12.2017
ölçüsü42,42 Kb.
#13472Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Rok akademicki 2011/2012

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:

Teoria stosunków międzynarodowych

Kod przedmiotu USOS (wypełnia Dziekanat):
08-3

Tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko prowadzącego:

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gałganek
Poziom kształcenia:
Studia drugiego stopnia

Kierunek:
Stosunki międzynarodowe

Specjalność:

Dyplomacja i stosunki konsularne;

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy;

Współpraca europejska

Rok studiów:
Rok I

Liczba punktów ECTS:Liczba godzin:

Wykład - 30

Ćwiczenia - 15

Konwersatorium - 0

Seminarium - 0

Rodzaj przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy, fakultatywny):podstawowyMetody nauczania:

Metody podające

Metody problemowe

Metody aktywizujące

Metody eksponujące


Sposób zaliczenia:

Ocena ciągła na podstawie obecności i aktywnościEgzamin pisemny i ustny
CELE KSZTAŁCENIA
 • budowanie świadomości znaczenia teorii w poznaniu naukowym, wyjaśnianiu i rozumieniu stosunków międzynarodowych

 • poznanie założeń dominujących teorii stosunków międzynarodowych i tworzenie na ich podstawie wyjaśnień najważniejszych procesów w stosunkach międzynarodowych

 • nabycie w oparciu o poznane teorie umiejętności budowania konkurencyjnych wyjaśnień stosunków międzynarodowych

 • rozpoznanie kontekstów społecznych konstruowania poszczególnych propozycji teoretycznych

 • poznanie kryteriów oceny i wybor teoriiEfekty kształcenia – WIEDZA
 • tłumaczy znaczenie teorii w poznaniu naukowym

 • objaśnia najważniejsze procesy w stosunkach międzynarodowych w oparciu o konkurencyjne teorie

 • rozróżnia konkurencyjne wyjaśnienia stosunków międzynarodowych

 • tłumaczy społeczne konteksty konstruowania konkurencyjnych teorii

 • wskazuje kryteria oceny teorii

 • wybiera teorię
Efekty kształcenia – UMIEJĘTNOŚCI
 • analizuje najważniejsze procesy w stosunkach międzynarodowych

 • formułuje problemy badawcze

 • korzysta z teorii rozwiązując problem badawczy

 • interpretuje zachowania uczestników stosunków międzynarodowych

 • krytykuje konkurencyjne objaśnienia stosunków międzynarodowych i zachowania ich uczestników
Efekty kształcenia – INNE KOMPETENCJE (PERSONALNE I SPOŁECZNE)
 • otwarty na alternatywne interpretacje stosunków międzynarodowych

 • zdolny do rozpoznawania najważniejszych procesów w stosunkach międzynarodowych

 • kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemów

 • świadomy znaczenia naukowego poznawania świata społecznego

 • zdolny do zajmowania własnego stanowiska teoretycznego


TREŚCI KSZTAŁCENIA

NR

TEMAT ZAJĘĆ

ZAKRES PREZENTOWANYCH TREŚCI

1.

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych


 1. istota poznania naukowego i podstawowe sposoby rozumienia teorii w nauce o stosunkach międzynarodowych

 2. geneza nauki o stosunkach międzynarodowych

 3. teoria stosunków międzynarodowych i teoria polityczna stosunków międzynarodowych

 4. podstawowe problemy teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

 5. instrumentalizm-konstruktywizm społeczny-naukowy realizm

 6. ekonomiczny i socjologiczny sposób konstruowania teorii

g. teorie wyjaśniające i konstytutywne

h. ogólny schemat konstruowania teorii

2.

Historia teorii stosunków międzynarodowych


O istocie stosunków międzynarodowych; o wojnie i pokoju; o państwie w stosunkach międzynarodowych; o ekspansji, podboju i imperium; o moralności w stosunkach międzynarodowych; o roli natury ludzkiej w stosunkach międzynarodowych; o normatywnej teorii stosunków międzynarodowych w oparciu o poglądy:

a. Tukidydesa

b. Machiavellego

c. Hobbesa

d. Grocjusza

e. Vattela

f. Locke’a

g. Rousseau

h. Kanta

i.Hegela


j. Burke’a

k.Marksa


l. Rawlsa


3.

Paradygmaty stosunków międzynarodowych – typologia

a. typologie teorii stosunków międzynarodowych

b. debaty paradygmatyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych4.

Metody badania stosunków międzynarodowycha. podejście historyczne

b. podejście instytucjonalne

c. podejście behawioralistyczne

d. podejście funkcjonalistyczne

e. podejście racjonalnego wyboru

f. metoda porównawcza5.

Teoria idealistyczna w stosunkach międzynarodowych
a. geneza szkoły idealistycznej

b. podstawowe założenia teorii idealistycznej

c. najważniejsi przedstawiciele szkoły idealistycznej

d. krytyka teorii idealistycznej

e. konwencjonalna i pogłębiona interpretacja teorii idealistycznej


6.

Teoria realizmu politycznego


a. geneza realizmu politycznego

b. podstawowe założenia teorii realistycznej

c. najważniejsi przedstawiciele szkoły realistycznej

d. realistyczny obraz stosunków międzynarodowych

e. debata paradygmatyczna: idealizm - realizm

f. krytyka realizmu politycznego7.

Podejście behawioralne
a. geneza behawioryzmu w Europie i Stanach Zjednoczonych

b. podstawowe założenia podejścia behawioralistycznego

c. empiryczne badania przyczyn konfliktów międzynarodowych jako przykład badań behawioralistycznych

d. teoria systemowa, teoria racjonalnego wyboru, teoria gier, teorie podejmowania decyzji

e. debata paradygmatyczna: tradycjonalizm – behawioralizm

f. krytyka behawioralizmu

8.

Teoria realizmu strukturalnego


a. geneza realizmu strukturalnego – K. Waltz

b. podstawowe założenia realizmu strukturalnego

c. problem agent – struktura w nauce o stosunkach międzynarodowych

d. redukcjonistyczne i systemowe teorie stosunków międzynarodowych

e. krytyka realizmu strukturalnego9.

Neoliberalna teoria stosunków międzynarodowych

a. konserwatyzm – liberalizm – radykalizm

b. geneza neoliberalnej teorii stosunków międzynarodowych

c. podstawowe założenia neoliberalnej teorii stosunków międzynarodowej

d. problem demokratycznego pokoju

e. neorealizm a neoliberalizm

f. krytyka neoliberalnej teorii stosunków międzynarodowych
10.

Paradygmaty systemu światowego

a. teoria systemów – światów (I. Wallerstein)

b. teoria długiego cyklu (G. Modelski)

c. teoria globalizacyjna (J. Rosenberg)11.

Teoria konstruktywizmu

a. społeczna teoria stosunków międzynarodowych

b. podstawowe założenia konstruktywizmu

c. debata paradygmatyczna: pozytywizm – postpozytywizm

d. wersje konstruktywizmu

e. krytyka konstruktywizmu


12.

Teoria stosunków międzynarodowych: jedna czy dwie logiki?

a. ekonomiczny i socjologiczny sposób konstruowania teorii w naukach społecznych

b. wyjaśnianie ekonomiczne i socjologiczne na przykładzie integracji oraz stosunków politycznych i ekonomicznych

13.

Wybrane problemy teorii stosunków międzynarodowych

a. teoria stosunków międzynarodowych: nauka amerykańska czy europejska

b. teoria stosunków międzynarodowych: teoria analityczna czy teoria normatywna

c. teorie polityczne stosunków międzynarodowych: kosmopolityzm czy komunitarianizm


Zalecana literatura:
I. Literatura podstawowa (maksymalnie 3-4 pozycje):
1. Czaputowicz, Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. PWN, Warszawa 2007.

2. Burchill, Scott (i.in), Teorie stosunków międzynarodowych. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

3. Gałganek, Andrzej, Historia teorii stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4.Wendt, Alexander, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.5. Waltz, Kenneth, Struktura teorii stosunków międzynarodowych. Scholar, Warszawa 2010.

II. Literatura uzupełniająca (maksymalnie 10 pozycji)


 1. Osiander, Andreas, Rereading Early Twentieth-Century IR Theory: Idealism Revisited. „International Studies Quarterly”, 1998, Vol. 42, s. 409-432.

 2. Morgenthau, Hans J., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Difin, Warszawa 2010.

 3. Waever, Ole, Waltz’s Theory of Theory, “International Relations”, 2009, vol. 23, nr 2, s. 201-222.

 4. Sałajczyk, Sławomir, Podejście behawioralne w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia podstawowe. „Stosunki Międzynarodowe”, 1987, tom 7, s. 9-25.

 5. Gałganek, Andrzej, Empiryczne badania przyczyn konfliktów międzynarodowych. W: Kostecki, W., (red.), Badania nad pokojem. PISM, Warszawa 1991.

 6. Gilpin, Robert, The Richness of the Tradition of Political Realism. „International Organization”, 1982, nr 2, s. 286-304.

 7. Waltz, Kenneth, Structural Realism after the Cold War. “International Security”, Summer 2000, vol. 25, nr 1, s. 5-41.

 8. Moravcsik, Andrew, O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej. “ResPublica Nowa”, lato 2004.

 9. Wallerstein, Immanuel, Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji. W: tenże, Koniec świata jaki znamy. Warszawa 2004, s. 87 – 106.

 10. Jorgensen, K,E, Continental IR Theory: The Best Keep Secret. “ European Journal of International relations”, 2000, Vol. 6, nr 1, s. 9-42.
Yüklə 42,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə