Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edirYüklə 342,39 Kb.

səhifə9/13
tarix03.05.2018
ölçüsü342,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

132

Eritrositlərin bərk hissəsinin neçə faizini hemoqlobin 

adlanan maddə təşkil edir ?

A) 90%


B) 50%

C) 70%


D) 40%

E) 60%                  

133

. Sakit vəziyyətdə membran potensialı neçə mv-a bərabərdir ?

A) 50 mv


B) 70 mv

C) 80 mv


D) 60 mv

E) 40 mv          

134

. Akkomodasiya nə ilə xarakterizə olunur? A) depolyarizasiyanın minimal dərəcəsi 

B) qıcıq qapısının qıcığın təsir gücünün artma 

intensivliyindən aslılığı 

C) uzun müddətli hiperpolyarizasiya 

D) qıcıqaltı depolyarizasiyası 

E) natrium sisteminin inaktivasiyası 

135

Dişli tetanus saniyədə neçə qıcıq verdikdə qeyd olunur ? A) 50-70

B) 30-40


C) 10-20

D) 20-30


E) 60-80

136


Hansı humoral maddələr ürək fəaliyyətini artırır? 

A) Asetilxilin, kalium ionları                                         

B) Adrenalin, kalsium ionları 

C) Adrenalin, kalium ionları                                                  

D) Trioksin, asetilxolin                                                                           

E) Asetilxolin, qlükaqon 

137

. Onurğa beyninin afferent yolları: 1.Tektospinal                                                                                            

2.Piramid yol                                                                                     

3.Rubrospinal                                                                     

4.Onurğa beyni-beyincik 

5.Vestibulospinal                                                                                     

6.Spino-talamik 

A) 1,3        B) 2,4         C) 4,6          D) 5,6          E) 2,3138

Hansı sinir liflərinin oyanması qan damarlarını daraldır? 

A) Adrenalin ifraz olunan simpatik sinir lifləri, bəzi 

parasimpatik liflər 

B) Asetilxolin ifraz olunan simpatik sinir lifləri                                                                                    

C) Parsimpatik liflər                                                                                   

D) Depresor sinirin lifləri

E) Sinokariotid sinir lifləri 

139

Toxumadan sabit cərəyan keçdikdə anodda oyanmanın azalması necə adlanır? 

A) Fiziki elektroton                                                                              

B) Fizioloji elektroton                                                                                

C) Anelektroton    D) Katelektroton                                             

E) Indifferent nöqtə 

140


Hərəkətlərin ataksiyası nədir? 

A) tez yorulma                                                                

B) statik və dinamik əsmə                                                        

C) Hərəkətlərin pozulması                                                                       

D) əzələ tonusunun yenidən bölüşdürülməsi                                             

E) əzələlə tonusunun aşağı düşməsi 

141

. Ürəyin birinci tonunun əmələgəlmə səbəbləri hansılardır? 

A) Aypara qapaqların çırpılması                                                     

B) Atrioventrikulyar qapaqların açılması 

C) Atrioventrikulyar qapaqların çırpılması, vətər 

tellərinin gərginləşməsi 

D) Atrioventrikulyar qapaqların açılması, vətər tellərinin 

gərginləşməsi 

E) Aypara qapaqların açılması

142

. Sakit halda gözləri yumduqda EEQ-da hansı elektrik dalğaları meydana çıxır? 

A) α- dalğalar    B) teta-dalğalar,   C) delta dalğalar    D) 

β- dalğalar   E) epileptik formalı dalğalar

143


Apraksiya nədir?   A.Danışıq nitqinin mərkəzi hissədən 

pozulması                                                                             

B. Məqsədə doğru yönəldilmiş fəaliyyətin pozulması                                                                                                                                 

C     Məqsədə doğru yönəldilmiş fəaliyyətin 

anadangəlmə olmaması                                                                      

D.Nitqin hərəki mərkəzinin pozulması                                                                     

E.Nitqin şifahi mərkəzinin pozulması    144

İnsanın hansı vəziyyətində EEQ-da β-ritm qeydə alınır? 

A) Səthi yuxu və narkozda                                                                         

B) Ayıqlıq, emosional gərginlikdə                                                              

C) Dərin yuxu, narkozda                                                                      

D) Sakitlik vəziyyətində, gözləri yumduqda                                                                              

E) Epilepsiya, səthi yuxu zamanı

145


Hemoqlobin üçün xarakterik deyil: 

A) Oksigenin və karbon qazının daşınmasını təmin 

etməsi 

B) Ürək və skelet əzələsində mioqlobin əmələ gətirməsi                                                                            C) Qanın laxtalanmasında iştirakı

D) Qanın pH-nin saxlanmasında iştirak etməsi                                                    

E) Oksihemoqlobin və karbohemoqlobini əmələ 

gətirməsi 

146

Ranvye buğumlarında elektrik aktivliyi fərqlənir: A) mielin təbəqəsinin olmaması ilə                                    

B) hüceyrəarası sahədə müqavimətin çox olması ilə 

C) Na+kanallarının sıxlığının çox yüksək olması ilə     

D) kimyəvi mediator ifrazı ilə 

E) farmakoloji maddələrə yüksək həssas olması ilə 

147


. Qanköçürmə zamanı hemoliz hansı hallarda baş verir? 

A) II qrup resipientə 200-300 ml I qrup qan köçürdükdə                                                                                 

B) Rh (+) resipientə təkrari olaraq Rh (+) qan 

köçürdükdə                                                                              

C) Təkrari olaraq Rh (+) qanı Rh (-) resipientə 

köçürdükdə 

D) Rh (-) resipientə təkrari olaraq Rh (-) qan 

köçürdükdə                                                                                 

E) IV qrup resipientə 200-300 ml II qrup qan 

köçürdükdə 

148

. Ürəyin dördüncü tonunun əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır? 

A) qanla aktiv dolması nəticəsində mədəcik divarlarının 

titrəməsi                                                                   B) 

Aypara qapaqların bağlanması 

C) mədəcik divarlarının qanla passiv dolması 

nəticəsində titrəməsi                                                                           

D) Aypara qapaqların açılması 

E) Taylı qapaqların bağlanması


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə