Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edirYüklə 342,39 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/13
tarix03.05.2018
ölçüsü342,39 Kb.
#40948
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

83

Aağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) Cərəyan təsiri etdikidə zaman keçdikcə qıcıq 

qapısının dəyişməsi akkomadasiya adlanır

B) İkiqat rebaza zamanı qüvvəsində cərəyan təsir 

edərkən oyanma sərf olunan müddətə xronokosiya 

deyilir

C) Cərəyan gərginliyinin toxunmadan oyanma törədə blicək minimum qüvvəsi reobaza adlanır

D) Toxunmanın müəyyən bir qıcıq tezliyinə qarşı həmin 

tezliyi transformasıya etmədən ona cavab vermək 

qabiliyyətinə funkusional labillik adlanır

E) Əgər növbəti impulus əvvəlki impulusdan yaranmış 

oyanmanın supernormal oyanıcılıq dövürünə düşərsə 

cavab reaksiyası yaranmır   

84

c(Na+) =c(K+) olan hüceyrədə ,aşağıdakılardan hansı doğrudur?(c  ionların qatılığıdır).

A) Məhv olan hüceyrədir

B) Qidalanan hüceyrədir

C) Tempereturun dəyişkənliyinə cavab verən hüceyrədir

D) Yeni yaranan hüceyrədir

E) Hamısı

85

Hansı məhlulu qana yeritdikdə plazmanın osmotik təzyiqi dəyişmir? 

A) 40% qlükoza     B) 0,2% natrium xlor    C) 0,9% 

natrium xlor  D) 20% kalsium xlor    E) 0,5% natrium 

xlor


86

Qayıdan ləngimə: 

A) Sinaps boşluğuna mediatorun tökülməsinin qarşısını 

alır


B) Oyanmanın diffuz irradiasiyasını aradan götürür

C) Antaqonist funksiyalara malik sinirin oyanmasını 

ləngidir

D) Renşou hüceyrələri vasitəsilə motoneyronlardakı 

oyanmanı zəiflədir

E) Davamlı hiperpolyarizasiya yaradır 

87

Fəaliyyət potensialının plato fazası nə vaxt formalaşır?A. Ca ionları seli yavaş-yavaş 

kardiomiositlərin membranından sitoplazmaya axdıqda
88

Qulaqcıqlara qan çox gələn zaman hansı hormon sintez 

olunur?                                                             

Qlikokortikoidlər                                                                           

B. AKTH                                                                                                      

C. Renin                                                                                                

D.vazopressin                                                                                    

E  QNUP


89

. Aşağıdakılardan hansını Seçenov aşkar etmişdir ?

A) Beynin sükunət cərəyanının funksional vəziyyətdən 

asılılğını

B) Baş beyin potensialları mənşəyində kimyəvi 

proseslərin rolunu

C) Kəllə qapağı zədələnmədən elektroensefaloqrafiya 

aparmağın mümkün olduğunu 

D) « Spontan elektrik potensiallarını »

E) « Elektromotor molekulyar » nəzəriyyəsini                

90

Retikulumda Ca++ionlarının toplanmasını hansı nəqliyyat sistemi həyata keçirir? 

A) Ca ++ dan asılı ATFaza     B) mioplazma   C) 

sekvestrasiya   D) aktin monomeri   E) aktinomiozin

133. Neytrofillərin funksiyaları hansılardır? 

A) karbon qazının daşınması     B) onkotik təzyiqin 

saxlanması 

C) bioloji aktiv maddələrin sekresiyası, limfositlərin 

aktivləşdirilməsi, faqositoz

91

Çəkisi 70 kq olan kişidə Na+ionlarının toxuma arası mayedə ümumi miqdarı nə qədərdir? 

A) 230 mmol  

B) 500 mmol  

C) 1500 mmol  

D) 2850 mmol 

E) 2500 mmol                         

92

əzələ lifində təqəllüsə səbəb olan zülalA)miozin,mioqlobin

B)troponin,mioqlobin

C)mioqlobin,troponinC

D)aktin ,miozin

E)mioqlobin,tropomiozin93

. Metasimpatik sinir liflərinin xüsusiyyətləri: 

1.Orqanlarda qırılır                                                                                                                             

2.İmpulsların ötürülməsində ATF rol oynamır     

3.Preqanqlionar liflər uzundur 

4.Postqanqlionar liflər uzundur                                              

5.Postqanqlionar liflər qısadır                                                        

6.Preqanqlionar liflər qısadır 

A) 2, 3, 5    B) 1, 3, 5    C) 2, 5, 6   D) 1, 3, 4     E) 1, 5, 

94. Qanın osmotik təzyiqi artdıqda funksional sistemin 

işinin dinamikası necə dəyişir? 

A) AKTH-nın sekresiyası artır                                                                 

B) vazopressin ifrazı azalır                                                                       

C) vazopressin ifrazı artır                                                                                              

D) aldosteronun sekresiyası artır                                                      

E) duz motivasiyası formalaşır             

95

Mikroelektrodun ucunun diametri neçə  mk-na bərabərdir  ?

A) 0,5 mk

B) 2 mk

C) 1 mk


D) 1,5 mk

E) 2.5 mk                    C

96

. Veys-Lapikin “qüvvə-zaman” əyrisi nəyi əks etdirir? A) Qıcığın tezliyi ilə qıcıqlanma müddəti arasındakı 

asılılığı 

B) Qıcıq qüvvəsi ilə qıcıqlanma müddəti arasındakı 

asılılığı 

C) Qıcıq qüvvəsi ilə qıcıqlanma tezliyi arasındakı 

asılılığı 

D) Qıcıq tezliyi və qüvvəsi ilə qıcıqlanma müddəti 

97

Yuxu mərkəzi harada yerləşir?                                                                                A. Talamusda                                                                                             

B  Talamusda və hipotalamusda                                                                      

C   hipotalamusda                                                                                     

D. Orta beyin və  hipotalamusda                                                                                 

E.Uzunsov beyin və  hipotalamusda Yüklə 342,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə