Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edirYüklə 342,39 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/13
tarix03.05.2018
ölçüsü342,39 Kb.
#40948
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

52

Simpatik sinir sistemində oyanmanın preqanqlionar 

lifdən postqanqlionar lifə keçməsi harada baş verir? 

A) İntramural qanqlionda     B) Uzunsov beyində 

C) Onurğa beyninin beş yuxarı döş seqmentinin yan 

buynuzlarında 

D) Prevertebral və paravertebral qanqlionlarda 

E) Onurğa beyninin üç aşağı boyun seqmentinin yan 

buynuzlarında 

53

Paleokorteksə aiddir: A) arxikorteks, qoxu qabarcığı     B) qoxu soğanağı, 

şəffaf arakəsmə və qoxu qabarcıqları 

C) dişli fassyia, insulyar qabıq     D) mezokorteks və 

qurşaq qırışığı 

E) insulyar qabıq, qurşaq qırışığı 

54

Vegetativ sinir sisteminin parasimpatik şöbəsinin oyanması zamanı orqanizmdə hansı reaksiyalar 

müşahidə olunur? 

A) bəbəyin genəlməsi, ürək döyünmələrinin artması, 

qan təzyiqinin yüksəlməsi, qanda şəkərin artması, nazik 

bağırsağən hərəki fəaliyyətinin zəifləməsi

B) bəbəyin genəlməsi, ürək döyünmələrinin artması, qan 

təzyiqinin yüksəlməsi, tac damarlarını daralması, nazik 

bağırsağın hərəki fəaliyyətinin zəifləməsi

C) bəbəyin daralması, ürək döyünmələrinin azalması, 

tac damarların daralması, nazik bağırsaqın hərəki 

fəaliyyətinin artması, sidik kisəsi sfinktorunun 

boşalması

D) bəbəyin genəlməsi, ürək döyünmələrinin azalması, 

arterial təzyiqin enməsi, nazik bağırsağın hərəki 

fəaliyyətinin zəifləməsi. 

E) bəbəyin daralması, ürək döyümələrinin azalması, 

arterial təzyiqin enməsi, tac damarların daralması, nazik 

bağırsağın hərəki fzaliyyətinin zəifləməsi
55

Parasimpatik sinir sisteminin mərkəzi şöbəsi harada 

yerləşir? 

A) hipotalamusun arxa payında,orta beyində,beyincikdə 

B) limbiq sitemdə,hipotalamusun arxa 

nüvələrində,onurğa beyinin I-III bel və II-IV oma 

seqmentlərində

C) hipotalamusun ön payında,orta beyində,uzunsov 

beyində və onurğa beyinin II-IV oma seqmentlərində

D) ara beyində,orta beyində,uzunsov beyində və onurğa 

beyinin II-IV oma seqmentlərində

E) visseral beyində,orta beyində,ara beyində və onurğa 

beyində

56

4  cüt  blok  sinirinin  nüvəsi  4   təpəli   cismin  harasında   yerləşir

A   aşağı   qabarlar       B  yuxarı   qabarları     Corta  

qabarlar       D təpəcik qolları

E   heç  biri        

57

Sinir  sisteminin  əsas  mexanizmindı nı dururA   neyron                                                                                                        

B  dentrit                                                                                                        

C  refleks                                                                                                   

D   akson                                                                                                                

E   heç  biri

58

Beyinin hansı şöbəsində vegetativ funksiyaların tənziminin ali qabıqaltı mərkəzi, motivasiya mərkəzləri 

yerləşir? 

A) uzunsov beyində                                                                         

B) beyincikdə

C) böyük beyin yarımkürələri qabığında                                                  

D) hipotalamusda                                                                           

E) talamusda

59

Azan sinirlərin tonusunun artması ürəyə necə təsir göstərir? 

A) Ürək təqəllüsünü qüvvəsini artırır                                      

B) Ürək təqəllüsünün ritmini azaldır 

C) Ürəyin oyanmanı nəqletmə qabiliyyətini artırır            

D) Ürək tonusunu artırır                                                            

E) Ürəyin oyanıcılıq qabiliyyətinin artırır 
60

Ataksiya nədir?

A)Hərəkətin koordinasıyasında baş verən xüsusi 

pozğunluqlara deyilir

B)Beyinciyi zədələnmis heyvanda əzələ tonusun 

pozulmasına deyilir

C)Beyinciyi zədələnənlərdə ətraflarda müşahidə olunan 

əsmə hərəkətlərinə deyilir

D)hərəkətin gücünün,sürətinin pozulmasına deyilir

61

Orta beyin haqqında deyilənlərdən hansı səhvdirA)Mesencefalon adlanır

B)Uzunsov beynin ön tərəfində yerləşir

C)Dördtəpəli nüvə burda yerləşir

D)Orta beyin nüvələri ləngidici funksiya yerinə yetirmir

E)Bütün qalxan yollar burdan keçır

62

. Qanda eritrositlərin miqdarını müəyyən edən siqnal molekulları hansılardır? 

A) leykopoetinlər                                                                                 

B) timus vəzin hormonları                                          , C) 

trombopoetinlərər                                                                                      

D) epifizin hormonları 

E) eritropoetinlər

63

 Deserebrasion qıclıq vəziyyəti baş verir beyin sütunu kəsildikdə: 

A) Qırmızı nüvədən yuxarı sıviyyədə                                        

B) Hipotalamusdan yuxarıda 

C) Hipotalamusdan aşağıda                                                             

D) Qırmızı nüvədən aşağı səviyyədə                                           

E) Talamusdan aşağıda 

64

. Parasimpatik sinir sisteminin preqanqlionar və postqanqlionar liflərinin mediatorudur: 

A) Asetilxolin, qlisin       B) Asetilxolin, noradrenalin        

C) Noradrenalin, asetilxolin

D) Dofamin, serotonin                                                                

E) Asetilxolin, asetilxolin

65

Ürəyə azan sinirin ləngidici təsiri nə zaman kimlər tərəfindən kəşf olunmuşdur? 

A) 1845-ciildə Veber qardaşları         B) 1898-ci ildə 

İ.M.Seçenov 

C) 1936-cı ildə İ.P.Pavlov         D) 1948-ci ildə 

P.K.Anoxin              E) 1845-ci ildə Sion qardaşları Yüklə 342,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə