Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edirYüklə 342,39 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/13
tarix03.05.2018
ölçüsü342,39 Kb.
#40948
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

34

Arteriolalarda qanın təzyiqi bərabərdir: 

A) 120/80 mm Hg st.                                                               

B) 7/5 mm Hg st.                                                                    

C) 70 mm Hg st.                                                                                       

D) 0 mm Hg st. yaxın                                                                                 

E) 40/20 mm Hg st.

35

Saya əzələlərin fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyil? A) spontan avtomatik oyanma qabiliyyətinə malik 

olması 


B) kimyəvi maddələrə həssas olmaması 

C) oyanıcılığın və labilliyin aşağı olması 

D) uzun müdətli toniki təqəllüsə malik olması 

E) kimyəvi maddələrə qarşı yüksək həssaslığı

36

. Əzələnin hər iki ucunu hərəkətsiz bağladıqda baş verən təqəllüs necə adlanır? 

A) Auksotonik          B) Pessimal         C) Izotonik       

D) İzometrik        E) Optimal 

37

Plazmadakı zülalların bufer sistemi kimi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

A) osmorik təzyiqin tənzimində 

B) turş mühitdə özlərini əsas, əsas mühitdə özlərini 

turşu kimi göstərirlər, qanda hidrogen ionlarının 

miqdarının artmasına mane olurlar

C) eritrositlərin hemolizinə mane olurlar

D) CO2-nin hidratasiyasını və H2CO3 əmələ gəlməsini 

tənzim edirlər

E) qanın yapışqanlığını və immuniteti təmin etmirlər

38

Talamusda yerləşən mərkəzlər: A) Tənəffüs            B) İstilik tənzimi , , C) Damar-

hərəki  D) Motivasiya     E) Ağrı hissiyyatı 

39

. Limfositlərin funksiyaları hansılardır? A) qanın osmotik təzyiqinin tənzimində işdirakı        B) 

oksigenin daşınmasında işdirakı 

C) faqositoz, bakterisid təsir, immun yaddaşın təmini, 

hüceyrə və humoral immunitetdə işdirakı 

D) karbon qazının daşınmasında işdirakı                                

E) qanın pH –nın saxlanılmasıda işdirakı 
40

Hüceyrənin xaricində və daxilində natriumun qatılıq 

qradienti hansı nisbətdədir? 

A) 1/20            B) 15/1           C) 20/1        D) 1/50           

E) 1/30

41

Fəaliyyət potensialının pik dovründə miokard hüceyrələrində membran potensialının mv göstəricisi nə 

qədər olur? 

A) +30dan -50mv -ə qədər            B) -60dan +15mv-ə 

qədər       C) -40dan +10mv -ə qədər 

D) -90dan +30mv-ə qədər         E) -70dən +20mv -ə 

qədər 


42

Kortikosteroidlər ürəyə necə təsir göstərirlər? 

A) Mənfi inotrop                                                                                            

B) Müsbət xronotrop                                                                     

C) Müsbət inotrop                                                                   

D) Mənfi xronotrop 

E) Müsbət dromotrop 

43

Mielinli sinir liflərində oyanmanın nəql olunmasının mexanizmi: 

A) iki tərəfli                                                                             

B) saltator                                                                                                

C) diffuz                                                                                                                         

D) fasiləsiz                                                                                

E) elektrik

44

. Insanın hansı vəziyyətində EEQ-da delta-ritm qeydə alınır? 

A) Dərin yuxuda, narkozda                                                                  

B) Emosional gərginlik zamanı                                                                                           

C) Sakitlik vəziyyətində, gözlərini yumduqda                                      

D) Ayıqlıq vəziyyətində, emosional oyanmada             

E) Səthi yuxu zamanı 

45

Ürək fəaliyyətinin reflektoru olaraq ləngiməsi nə vaxt baş verir? 

A) Dərindən seyrək nəfəs verdikdə                                            

B) Sinokarotid sahədə təzyiq azaldıqda 

C) Aorta qövsündə təzyiq azaldıqda                              

D) Günəş kələfinə təzyiq etdikdə                                                         

E) Heçvaxt baş vermir 
46

Hipotalamusun hansı nüvələri qıcıqlandırdıqda qan 

təzyiqi enir? 

A) Lateral  

B) Ön  

C) Dorso-ventral  D) Medial  

E) Arxa 


47

Insanın hansı vəziyyətində EEQ-da α-ritm qeydə alınır? 

A) Səthi yuxu və narkoz zamanı      B) Sakitlik 

vəziyyətində, gözləri yumduqda 

C) Ayıqlıq, emosional oyanmada     D) Qıcolma 

boşalmalarında   E) Dərin yuxu və narkoz zamanı 

48

Tam depolyarizasiya və membran yükünün inversiyası zamanı oyanıcılıq necə dəyişir? 

A) xeyli azalır (subnormal)                                                                                                                                                                         

B) tamamilə yox olur (mütləq refrakter dövr)                                                

C) qismən azalır

D) xeyli artır (ekzaltasiya)                                                                

E) qismən artır 

49

Simpatik sinir sisteminin preqanqlionar lifləri hansı tipə aiddir? 

A) Aβ                                                                                                  

B) Aγ                                                                                                          

C) B                                                                                              

D) Aα                                                                                                        

E) С


50

Parasimpatik sinir sistemini simpatik sinir sistemindən 

fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır? 

A) intramural qanqliona malik olması                                                  

B) yalnız adrenergik təbiətli mediatorların ifrazı

C) qıcığa qarşı cavab reaksiyasının daha gec baş 

verməsi                                                                                   

D) təsir effektinin uzun müddətli olması

E) peqanqlionar liflərin qısa, postqanqlionar liflərin 

uzun olması

51

. Laxtalanmanın qarşısını alan amillər necə adlanır? A) Anticisimlər                                                                                     

B) Hemopoetinlər                                                                                       

C) Koaqulyantlar                                                                                    

D) Plazmin                                                                                    

E) AntikoaqulyantlarYüklə 342,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə