Vii a grupa P. S. E. 9F- fluor 17Cl- hlor 35Br- brom 53J – jod 85At- astat ns2np5Yüklə 516 b.
tarix24.02.2018
ölçüsü516 b.
#28160


VII a grupa P.S.E. 9F- fluor 17Cl- hlor 35Br- brom 53J – jod 85At- astat

 • ns2np5
OSOBINE

 • Tipični nemetali

 • Atomski poluprečnik manji od jonskog

 • Sa porastom rednog broja rastu T.K. i T.T.

 • Veliki afinitet ka e-

 • Velika energija jonizacije

 • Velika elektronegativnost

 • Oksidaciona sredstva

 • U slobodnom stanju grade dvoatomne molekule

 • Oksidacioni brojevi : -1, +1, +3, +5 i +7

 • (fluor samo gradi jedinjenja sa o.b. -1)FLUOR

 • Fluorit CaF2 i kriolit Na3AlF6

 • Jedinjenja poznata još u 17veku, u elementarnom stanju dobijen tek 1886 god.

 • Dobija se elektrolizom rastopa KF u HF

 • F- + HF ↔ HF2-

 • Ni (+) 2HF2- → 2HF + F2(g) + 2e-

 • Cu( - )2HF + 2e- → H2(g) + 2F-

 • Gas,oštrog mirisa, bledožute boje

 • U dodiru sa kožom stvara rane

 • Najreaktivniji element

Jedini se sa skoro svim elementima

 • Jedini se sa skoro svim elementima

 • Sa vodonikom se jedini na vrlo niskoj temperaturi i u mraku

 • Sa metalima prve i druge grupe gradi soli

 • Na povišenoj temperaturi reaguje sa zlatom i platinom

 • Pri određenim uslovima gradi kompleksna jedinjenja sa ksenonom

 • XeF2, XeF4 i XeF6HLOR

 • Dobijanje:

 • Elektrolizom rastvora ili rastopa NaCl

2. Oksidacijom hlorovodonične kiseline kalijum permanganatomosobine:

 • Gas zelenozute boje, zagušljiv,teži od vazduha,otrovan,rastvara se u vodi-hlorna voda,vrlo reaktivanReaktivnost hlora je nešto manja od fluora

 • Reaktivnost hlora je nešto manja od fluora

 • F2+NaCl → Cl2 + NaF

 • Jedini se sa mnogim elementima na običnoj temperaturi,često sa pojavom svetlosti

 • Ne reaguje sa N2,C (direktnom sintezom iz elemenata) i inertnim gasovima

 • Ne deluje na Fe – zaštitni sloj

 • Na + Cl2 → NaCl

 • H2 + Cl2 ( t ili E ) →

 • NaBr + Cl2 →

 • NaCl + Br2 →

 • KJ + Cl2 → • H2O + Cl2 → HCl + HClO

 • HClO → HCl + O

 • Upotreba hlora:

 • Dobijanje hlorovodonične kiseline

 • Beljenje vune i papira

 • Hlorisanje vode

 • Dobijanje plastičnih masa (PVC)

 • Dobijanje hlornog kreča

 • Organski rastvarači CHCl3 i CCl4BROM

 • Na sobnoj tem. brom je mrkocrvena tečnost,izuzetno otrovna,neprijatnog mirisa lako isparava

 • Pare su izuzetno korozivne,izaziva oštećenje sluzokože organa za disanje

 • U dodiru sa kožom nastaju rane

 • U vodi se slabo rastvara

 • (bromna voda) • U prirodi prisutan u obliku jedinjenja

 • KBr, NaBr, KBr · MgBr2 · 6H2O- brom karnalit

 • U mrtvom moru ga ima oko 5%

 • Dobijanje:

 • 1. u laboratorijskim uslovima

 • KBr + Cl2 → KCl + Br22. Elektrolizom rastopa olovo(II) broma • Hemijsko ponašanje:

 • Brom sa vodonikom gradi bromovodonik (uz blago zagrevanje)

 • Pokazuje slaba oksidaciona svojstva

 • H2O + Br2→2HBr + O

 • Upotreba:

 • dobijanje lekova,boja,bojnih otrova

 • za dobijanje etilen bromida- dodatak benzinu

 • bromid srebra se koristi za izradu fotografijaJOD

 • Jod je čvrsta supstanca,tamnocrvene boje, metalnog sjaja, pri zagrevanju sublimuje

 • Slabo se rastvara u vodi ali odlično u organskim rastvaračima • U prirodi najmnje rasprostranjen.Ima ga u mineralnim vodama morima, u biljkama koje rastu blizu mora, algama i u vazduhu blizu mora

 • Jod se dobija elektrolizom jodida

 • jod je najslabije oksidaciono sredstvo u 7.gr. svi ostali elementi ga lako oksiduju (istiskuju iz soli)

 • Upotreba: u medicini – jodna tinktura, CHJ3-anestetik , AgJ-fotografije, jodiranje soli • Jod je važan biogeni element

 • Jod učestvuje u sintezi hormona štitne žlezde koji reguliše rast i razvoj organizma

 • Reguliše i oksidacione procese u ćelijiYüklə 516 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə