2014 №2 (24) MÜNDƏRİcatYüklə 17,06 Kb.

tarix04.07.2018
ölçüsü17,06 Kb.


KONSERVATORİYA 

ELMİ  NƏŞR 

2014 №2 (24) 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Yubileylər, rəylər, xatirələr  Юбилеи, отзывы, воспоминания 

 

Ellada HÜSEYNOVA. Böyük alim və musiqi fədaisi  ........................ ...........6 

 

Alətşünaslıq  Органология 

 

Siyavuş  KƏRİMİ,  Məmmədəli  MƏMMƏDOV.  Musiqi  alətlərimizin 

təkmilləşdirilməsində texniki elmlərdən istifadə qaydaları  ................. ..........12  

Aşıqşünaslıq  Ашуговедение 

 

Zülfiyyə HÜSEYNOVA. Aşıq sənətində Peşrov janrı  ......................... ..........19 

 

Bəstəkarların yaradıcılığı  Творчество композиторов 

 

Nazlı  MUSTAFAYEVA.  Bəstəkar  Süleyman  Ələsgərov  yaradıcılığının  əsas 

istiqamətləri .......................................................................................... ..........25  

Nərgiz  ƏLİYEVA.  Azərbaycan  bəstəkarlarının  yaradıcılığında  fleyta  və 

orkestr üçün konsertlər  ......................................................................... .........30  

Zemfira  BABAYEVA.  Naxçıvan  bəstəkarlarının  musiqi  dünyasından 

səhifələr  ................................................................................................ .........36  

Вусаля  МАМЕДОВА.  Вокально  –  симфонический  жанр  в  творчестве 

С.В.Рахманинова («Вокально – симфоническая поэма Колокола ») ......41  

Мехрибан  КЕРИМОВА.  Исполнительская  особенность  в  клавирных 

произведений Иоганна Себастьяна Баха  ......................................... .........48  


Рубаба  МАМЕДОВА.  Основные  драматургические  принципы  опер 

азербайджанских композиторов  ....................................................... ..........54  

İctimai elmlər  Общественные науки 

 

Məleykə  HÜSEYNOVA.  S.M.Qənizadənin  "Məktubati-Şeyda  bəy  Şirvani" 

romanında lirik-psixoloji üslub  ............................................................ ..........59  

Mədəniyyətşünaslıq  Культуроведение 

 

Aytac  RƏHİMOVA.  Azərbaycan  xalq  musiqisi  ilə  dekorotiv  tədbiqi 

incəsənətin qarşiliqli əlaqələri .............................................................. ..........65  

Musiqi fəlsəfəsi  Философия музыки 

 

Nərminə ZEYNALOVA-ÖZLÜK. Tibb tarixində musiqinin rolu  ...... ..........71 

 

Musiqi folkloru  Музыкальный фольклор 

 

Dilarə  QULİYEVA.  Azərbaycan  folklor  nümunələrinə  xor  ifaçılığı 

nəzərindən baxış ................................................................................... ..........77  

Musiqi nəzəriyyəsi  Музыкальная теория 

 

Samir  MİRZƏYEV.  Corc  Krambın  “Makrokosmos”  silsiləsindəki  qrafik 

notasiya nümunələrinin şərhi  ............................................................... ..........82  

Musiqişünaslıq  Музыковедение 

 

Gövhər  HƏSƏNZADƏ.  Azərbaycanda  mahns  janrının  inkişaf  yollarının 

mərhələləri  ........................................................................................... .........91  

Muğamşünaslıq  Мугамоведение 

 

Valeh RƏHİMOV. “Rast” muğam dəstgahında “Mücrü” guşəsinin semantik-

irfani cəhətdən açıqlanması  .................................................................. ..........97 
 

Ariz  ABDULƏLİYEV.  Elmira  Abasobanın  elmi  yaradıcılığında  müasir 

muğamşünaslıq problemləri  ................................................................. ........106  

Зейнал  БАБИР.  Суфизм  как  особое  явление  в  развитии  мугамной 

традиции  ............................................................................................. ........119  

Musiqiçilərin portreti  Портрет музыкантов 

 

Tahirə MUSTAFAYEVA. Musiqi məftunu  ........................................ ........122 

 

İfaçılıq sənəti  Искусство исполнения 

 

Abbasqulu  NƏCƏFZADƏ.  Həsrət  Hüseynov  sənətinin  həsrətindəyik 

............................................................................................................... ........129 

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə