Biologiya sinaq 7Yüklə 29,89 Kb.

tarix17.01.2018
ölçüsü29,89 Kb.


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 7 

 

 1. Bitkilərdə göstərilən hüceyrələrdən hansı öz funksiyasını yalnız hüceyrə 

möhtəviyyatı dağıldıqdan sonra yerinə yetirir? 

A) kambi hüceyrələri 

B) dəricik hüceyrələri 

C) borucuqların hüceyrələri 

D) ələyəbənzər borucuqların hüceyrələri 

E) ehtiyattoplayıcı toxumanın hüceyrələri 

 

2. Hansı orqanizmin ilk cücərtisində qametlər əmələ gələ bilər? A) sfaqnumda 

 

B) parmeliyada C) kladoniyada 

 

D) çöl qatırquyruğunda E) maya 

göbələklərində 

 

3. Qıdalanma xüsusiyyətinə görə hansı göbələklər ayırd olunur? A) saprofit və parazitlər 

B) xemosintetiklar və parazitlər      

C) heterotroflar və avtotroflar 

D) fotosintetiklər və saprofitlər        

E) parazitlər və fotoslntetiklər 

 

4. Göstərilən orqanizmlərdən hansı öz həyat tsikiini iki müxtəlif mühitdə (aerob və anaerob) keçirir? 

A) öküz soliteri 

 

B) donuz soliteri C) ağ planari 

 

D) nereid    

E) insan askaridi 

 

5. Aşağıdakı heyvanlardan hansında iybilmə qabiliyyəti daha zəif inkişaf edib? 

A) delfin      B) canavar     C) meymun      D) it      E) siçan 

 

6. Aşağıdakılardan hansılarını qarın boşluğu orqanlarına aid etmək olmaz? 1. qara ciyəri və öd kisəsini 2. 

traxeyanı və bronxlan 

3. mə'dəni və mə'dəaltı vezi  4. dalağı və onikibarmaq bağırsağı       

5. ağ ciyər qovuqcuqlarını 

A)1,3 B)3,4 C)1,4 D) 

2,5 E) 


2,4 

 

7. İnsan orqanizmində neçə qrup əzələ toxuması var? A) 1 

B) 2 


C) 3 

D) 4 


E) 5 

 

8. Əgər tnsan 70 gün tərpənmədən uzansa onun ürəyinin ölçüsündə nə dəyişiklik olar? 

A) 13-18% böyüyər   

B) 13-18% kiçilər      C) 50-55% böyüyər 

D) 50-55% kiçilər   

E) ölçüsü dəyişməz 

 

9. Yetkin insanın normal halda üst çənəsinin sağ yarısında neçə diş vardır? A)4 

B)32 


C)16 

D) 8 


E) 28 

 

10. Hansı sırada qəyd olunan qidaların hamısının tərkibində "A" vitamini və ona çevrilən maddələr daha çoxdur? 

1.yerkökü 2. 

quşüzümü       3. noxud 

4. limon 

5. kərə yağı 6. 

kələm              7. yumurta sarısı      

8. kartof 

9. çəltik              10. balıqyağı      11.qaraciyər 

A) 1,3, 5,7, 10, 11   

B)2, 4, 6, 8, 9, 11 

C) 1, 2, 4, 9, 10, 11   

D) 3, 7, 8, 9, 10, 11 

E) 1, 2, 3, 4,5, 6 

 

11. 5 dəqiqə ərzində böyrəklərdən nə qədər qan keçir? A)3litr        B)5litr        C) 7 litr        D) 8 litr        E) 10 I 

 

12. Skelet əzələlərinə daim sinir impulsları göndərən nüvələr harada yerləşir? 

A) orta beyində 

 

B) ara beyində C) körpüdə 

D) uzunsov beyində  

E)  böyük  yarımkürəlsrdə 

 

13. Angina, skarlatina və qrip nəticəsində orta qulaqda iltihab baş verərsə, eşitmə üzvünün hansı hissəsinin hərəkətliliyi itər? 

A) eşitmə sümüklərinin B) 

dairəvi pəncərənin 

C) oval pəncərənin  D) ilbizin  E) xarici qulağın keçəcəyinin 

 

14. Kişi orqanizmində normada spermatozoidlərin fəal əmələ gəlməsi hansı yaşadək davam edir? 

A) 18 yaşına qədər B) 35-40 yaşına qədər C) 

50-55 

yaşına qədər D) 70 yaşına qədər E) 90 yaşına qədər 

 

15. Əgər bitkinin kambi qatının qız hüceyrələrinin hər birində 10 xromosom varsa, deməli ana hüceyrənin: 

A) 5 xromosomu olub 

B) 10 xromosomu olub 

 

C) 15 xromosomu olub D) 20 xromosomu olub 

E) 30 xromosomu olub 

 

16.Hansı hüceyrə orqanoidləri aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizəolunuriar: ikiqat membran, daxili membranın çoxsaylı 

qırışları,bölünməklə çoxalma, ilin mövsümündən və  işıq  şəraitinden asılı 

olaraq bir formadan digərinə keçid? 

A) plastidlər   B) 

mitoxondrilər        C) nüvə 

D) hüceyrə mərkəzi  

E) Holci aparatı 

 

17.Viruslann törətdiyi xəstəliklərin verildiyi sıranı göstərin: I.Vəba 2. 

Qrip 3. 


Şəkərli diabet 

4. Qızılca  

5. Malyariya 

6. Vərəm  7. Poliomielit 

8. Skorbut 

9. Raxit  10. Çiçək 

A) 

1,2,3,4 


  B) 

3,6,7,9 


 C) 

4,5,6,8 


  

D) 


2,4,6,7 

  E) 


2,4,7,10 

 

18. Şəkildə neştərçənin rüşeyminin ox skeleti orqanlarının (ox kompleksinin) formalaşması mərhələsindəki en kəsiyi verilmişdir. Onun 

quruluşunu göstərin: 

 

A) 1-endoderma, 2- ektoderma, 3-sinir lövhəsi, 4-mezoderma, 5-xorda B) 1-bağırsaq, 2-ektoderma, 3-xorda, 4 -endoderma, 5-sinir 

borusu 


C) 1-bağırsaq, 2-ektoderma, 3-sinir lövhəsi, 4-endoderma, 

5-xorda 


D) 1-endoderma, 2- ektoderma, 3-xorda, 4-mezoderma, 5-sinir lövhəsi 

E) 1-bağırsaq, 2-ektoderma, 3-mezoderma, 4-endoderma, 

5-xorda 

 

19.Zülalların ikincili strukturu hansı rabitələrin hesabına əmələ gəlir? A) kovalent rabitələrln hesabına  

B) hidrofob rabitələrin hesabına  

C) hidrogen rabitələrinin hesabına   

D) peptid rabitələrinin hesabına   

E) ion rabitələrin hesabına 

 

20. Tərkibi karbon, hidrogen və oksigendən ibarət olan, əkseriyyəti suda yaxşı  həli olunan, əsas enerji mənbəyi hesab edilən və 1 

qramının parçalanması zamanı 17,6 kC enerji ayrılan üzvi 

maddələr hansılardır? 

A) 


zülallar 

  B) 


yağlar  

C) karbohidratlar 

D) nuklein turşuları          

E) vitaminlər 

 

21. İnsanın qametində neçə cinsiyyət xromosomu vardır? A)1 B)2 C)23 

D)46 


E) 

22 


 

22. JAJB genotipli IV qan qrupuna malik insan bu əlamətə görə neçə tip 

qamet əmələ gətirə bilər? 

A)2 B)3 C)4 D)8 E) 

 

23. Qeyri-tam dominantlıq şəraitində iki heteroziqotun monohibrid çarpazlaşması zamanı fenotip və genotiplərin sayı hansı sırada düzgün 

verilmişdir? 

A) 3 fenotip; 3 genotip 

B) 2 fenotip; 3 genotip 

C) 1 fenotip; 2 genotip 

D) 3 fenotip; 2 genotip 

E) 4 fenotip; 3 genotip 

 

24. Müxtəlif mürəkkəbliyə malik biogeosenozları birləşdirən ali ekosistem hansıdır? 

A) atmosfer 

B) okean   

C) palıdlıq 

D) biosfer  

E) aqrosenoz 

 

25.Aşağıdakı amillərdən hansı iki növün konvergensiyasına gətiribçıxarır? A) Eyni mutasiyalara malik olmaları 

B) Seçmənin oxşar istiqamətdə təsiri 

C) Hər birinin üçüncü bir növlə çarpazlaşması 

D) Növlər arası gen mübadiləsi 

E)Növlərin özünü təkmilləşdirməyə meyli 

 

  

 

  

 

  


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 7 

 

 Düz Cavablar 

1C 2D 3A 4E 5A 6D 7A  

8.B  9D  10A 11B 12A 13A 14C 

15B 16A 17E 18A 19C 20C 21A  22A 23A 24D 25B Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə