Psixologiya Aqrotexnika

Sudan istifadə planıSudan istifadə planı
Sudan istifadə — kənd təsərüfatı, sənaye və komunal-məişət ehtiyaclarının ödənilməsi uçun suyun götürülməsi, bölünməsi və itifadə olunmasını özündə cəmləşdirn kompleks tədbirlərdir. Aqrotexnika
Qaydalar 106,35 Kb. 1
oxumaq
Биткичилик елми ясасян тарла биткиляринин морфолоъи гурулушундан, биолоъи хцсусиййятляриндян вя онун бежярилмясиндян бящс едирБиткичилик елми ясасян тарла биткиляринин морфолоъи гурулушундан, биолоъи хцсусиййятляриндян вя онун бежярилмясиндян бящс едир
Aqrotexnika
15,11 Kb. 1
oxumaq
Yonca və onun becərilməsiYonca və onun becərilməsi
Orta Asiya və Cənubi Qafqaz respublikalarında bizim eradan 5 min IL əvvəl. Aqrotexnika
48,34 Kb. 1
oxumaq
Örtülü Şəraitdə Bəzi Dekorativ Lian Bitkilərinin Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və BecərilməsiÖrtülü Şəraitdə Bəzi Dekorativ Lian Bitkilərinin Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Becərilməsi
Aqrotexnika
88,82 Kb. 1
oxumaq
T. S. M əmmədov, Ş. A. GülməmmədovaT. S. M əmmədov, Ş. A. Gülməmmədova
Dendrarisində bəzi otaq bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müəyyən. Aqrotexnika
145,01 Kb. 1
oxumaq
«a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 92-93«a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 92-93
F r a n s I z ü z ü m s o r t L a r I n I n g ö y g ö L r a y o n u ş Ə r a I t I n d ə. Aqrotexnika
35,45 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə