Falsafa fanidan yakuniy nazorat savollariYüklə 36,5 Kb.
tarix27.02.2023
ölçüsü36,5 Kb.
#101601
талабаларга YN savollari


FALSAFA FANIDAN YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI.
1-FALSAFА
1. Falsafaning predmeti, tuzilishi, funksiyalari, yangi sohalari
2. Sharq va G‘arb mutafakkirlari falsafaning maqomi haqida
3. Mifologiya, din, falsafa va fan dunyoqarash shakllari
4. Dunyoqarash olamni diniy, falsafiy, ilmiy bilish shakli
5. Falsafa va fanning mutanosibligi, farqi
6. Borliq falsafasi (Ontologiya)
7. Harakat tiplari va shakllari
8. Jamiyat tushunchasi va uning strukturasi
9. Jamiyat axborotlashuvining ijtimoiy falsafiy jihatlari
10. Ontologiya borliq haqidagi ta’limot
11. Borliq shakllarining tasnifi
12. Harakat borliqning mavjudlik sharti
13. Tabiat va jamiyatning o‘zaro aloqadorligi
14. Falsafa qonunlarining asosiy shakllari
15. Falsafa kategoriyalarining tasnifi
16. Metodlarning tasnifi: fan va falsafa metodlari
17. Bilish nazariyasi
18. Bilishning mazmuni va mohiyati
19. Hissiy, empirik, nazariy, mantiqiy va intuitiv bilish darajalarining o‘zaro aloqasi va farqi
20. Haqiqatning asosiy shakllari
21. Global jarayonlar va barqaror taraqqiyot
22. Umumilmiy metodlar, xususiy ilmiy metodlar, fanlararo tadqiqot metodlari
23. Dialektika rivojlanish haqidagi ta’limot
24. Barqaror taraqqiyotni ta’minlashda globallashuvning ijobiy va salbiy yo`nalishlari


(2-MANTIQ, ETIKA-ESTETIKA)
1 Mantiq bilish nazariyasining tadqiqot ob’ekti
2 Tushuncha va uning turlari
3 Hukmning fikr yo‘nalishini belgilashdagi roli
4 Xulosa chiqarishning tuzilishi va turlari
5 Argumentlash (dalillash )ning mantiqiy xulosa chiqarishdagi ahamiyati
6 Axloqiy qadriyatlar (Etika)
7 Etikaning mohiyati va ahamiyati
8 Falsafa tarixida Sharq va G‘arb mutafakkirlari ijodida axloqiy qarashlar
9 Oila shaxslararo munosabatlarni tartibga solish va hayotning
davomiyligini ta’minlash vositasi
10 Axloqiy kategoriyalar
11 Qadriyat tushunchasining ma’nosi va uning turlari
12 Estetik did
13 Estetika nazariyasi
14 Estetikaning zamonaviy yondash uvlari
15 Dunyoni estetik idrok etishning ruhiy kamolotga ta’siri
16 Estetika tushuncha
17 Estetikaning kategoriyalari

(3-DINSHUNOSLIK)


1 Din madaniyat fenomeni
2 Din, dinshunoslik, din falsafasi, teologiya, teosofiya, xudojo‘ylik
tushunchalarining ma’nosi va ularning o‘zaro aloqasi
3 Milliy dinlar tasnifi
4 Buddaviylik va xristian dini tarixi va falsafasi
7 Buddaviylik dinining paydo bo‘lishi tarixi, asosiy ta’limotlari
8 Buddaviylik manbalari
9 Xristianlikning paydo bo‘lishi va asosiy yo‘nalishlari: pravoslav dini,
katolitsizm, protestansizm
10 Islom dini tarixi va falsafasi
11 Islom dini paydo bo‘lishidagi ijtimoiy sharoit
12 Hadis tushunchasining ma’nosi, uning islom dinidagi roli va ahamiyati
13 Buyuk hadisshunoslar hayoti va ijodi
14 Tasavvuf tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarixi va asosiy
g‘oyalarining tasnifi
15 Tasavvuf tariqatlari
16 Tasavvuf tariqatlarining rivojlanish bosqichlari
17 Islom qadriyatlari
18 Islomda inson huquqlari himoyasi, ijtimoiy tenglik, adolat va
tolerantlik g‘oyalari
19 Islomda nikoh va oilaviy munosabatlar talqini, ayolning maqomi
20 Islomda axloqiy qadriyatlar
21 Islomning jahon sivilizatsiyasi rivojidagi o‘rni
22 Diniy mutaassiblik va dindorlik
23 Diniy mutaassiblik (fanatizm )ning paydo bo‘lishi, magik totemizm,
diniy fetishizm va shamanizm
24 O‘zbekistonda diniy ekstremizmning paydo bo‘lishi rivojlanish
davrlari va unga qarshi kurash vositalari
25 Terrorizm va diniy terrorizm tushunchasi, shakllari, sabablari va ularga
qarshi kurash mexanizmlari
26 O‘zbekistonda diniy ekstremizmning paydo bo‘lishi rivojlanish
davrlari va unga qarshi kurash vositalari


(4-KORRUPSIYA)
1 Global korrupsiya ijtimoiy-madaniy inqiroz oqibati
2 Korrupsiya tushunchasining ma’nosi va uning tarixiy ildizlari
3 Diniy va ilmiy manbalarda korrupsiyaga munosabat
5 Dunyo bo`yicha korrupsiya holatining tasnifi
6 Korrupsiyaning shakllari va sabablari
7 Korrupsiyaning turlari
8 Iqtisodiy korrupsiya va uning namoyon bo‘lish shakllari
9 Kadrlar korrupsiyasi va uni bartaraf etish mexanizmlari
10 Ta’lim va fan tizimidagi korrupsiyaning oqibatlari
11 Ijtimoiy hayotdagi korrupsiyaning amal qilish sohalari
12 Oq, qora va kulrang korrupsiya haqida
13 Dunyo va O‘zbekistonda korrupsiyani bartaraf etish mexanizmlari
14 O‘zbekistonda korrupsiyaga oid qonunlar va qarorlar tasnifi
15 O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning iqtisodiy-siyosiy va
ijtimoiy - huquqiy mexanizmlari
16 O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida"gi
qonuni
17 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida
korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish
chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 27-maydagi P F -5729- sonli
Farmonining ahamiyati
19 Korrupsiyaga qarshi kurash bo`yicha xalqaro qonunlar va ularning
O‘zbekistonda ratifikatsiya qilishning ahamiyati
20 O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida"gi
qonuni
22 Korrupsiyaga qarshi kurash bo`yicha xalqaro qonunlar va ularning
O‘zbekistonda ratifikatsiya qilishning ahamiyati
Yüklə 36,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə