Hastanesi GÖz hastaliklari kliNİĞİ GÖzyaşi yollari siLİkon entübasyonu için aydinlatilmiş onam formuYüklə 24,07 Kb.
tarix15.10.2018
ölçüsü24,07 Kb.
#74395

……………..HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GÖZYAŞI YOLLARI SİLİKON ENTÜBASYONU için AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı/Soyadı

Dosya No

Size uygulanacak tıbbi müdahaleyi ve yaşanması muhtemel riskleri(zararlı durumları) açıklayan bu form, okumanız ve formda yazanlarla ilgili sorularınızı hekiminize sormanız, hekiminizle yapacağınız aydınlatma görüşmesinde bilgilenmiş olmanız amacı ile size verilmektedir.

Size uygulanacak tıbbi müdahaleler şikayetlerinizi azaltabileceği veya yok edebileceği gibi tıp biliminin riskli yapısı nedeni ile, gereken tüm önlemler alınmasına rağmen, oluşması engellenemeyebilen bazı zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Oluşma ihtimali bulunan bu zararlı sonuçları göze alarak önerilen tıbbi müdahaleyi kabul etmeniz (formu imzalayarak onay vermeniz/ rıza göstermeniz) halinde size, tıbbi uygulama (GÖZYAŞI YOLLARI SİLİKON ENTÜBASYONU ameliyatı) yapılacaktır.

Şimdi lütfen aşağıda yazılanları okuyun, değerlendirmelerinizi yapın ve anlayamadığınız yerlerle ilgili sorularınızı not alarak hekiminizle olan aydınlatma / bilgilendirme görüşmenizde hekiminizle paylaşın.

Okuma-yazma sorunu yaşıyorsanız, hazırlanan bu form sizin bildiğiniz bir dilde değilse ya da size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır.

Aydınlatma /bilgilendirme görüşmesinden sonra uygulamanın gerçekleştirilmesini istiyorsanız; formdaki boşlukları doldurun, yazılanları okuyup anladığınızı ve kabul ederek onayladığınızı belirten şekilde formun her sayfasını imzalayın.

I-AYDINLATMA BİLGİSİ


 1. Hastalığın Tanımı Hakkında Bilgi:

Hastanemizin Göz Hastalıkları Kliniğine gözünüzdeki sulanma yakınması nedeniyle tanı ve tedavi için başvurmuş bulunmaktasınız. Çocuğunuza Sağ ……. Sol……. Göz yaşı kanal tıkanıklığı tanısı konulmuş olup tedaviye gereksinim duyulmuştur. Mevcut hastalığınızın tedavisi için Sağ (…….) Sol (…….) gözünüze SİLİKON ENTÜBASYON ameliyatı önerilmektedir.

 1. Hastalığın Muhtemel Sebepleri Ve Nasıl Seyredeceği Hakkında Bilgi:

Gözyaşı kanal tıkanıklığı sıklıkla doğuştan olmakla birlikte sonradan da olabilmektedir. Bu girişimin amacı gözyaşı kanalının açılarak sulanmadan ve oluşabilecek enfeksiyonları önlemektir.

3-Tıbbi Müdahalenin Kim Tarafından Nerede, Ne Şekilde Yapılacağı Ve Tahmini Süresi Hakkında Bilgi:

Bu hastalığın tedavisi için çocuğunuzun gözüne göz yaşı kanalı silikon entübasyon ameliyatı önerilmektedir. Bu ameliyatında amaç; göz yaşı kanalının başlangıcından buruna açılan kısmına kadar tüm sisteme silikon tüp yerleştirmek ve bu şekilde göz yaşının burun boşluğuna akmasını sağlamaktır. Bu cerrahi uygulama ameliyathane koşullarında, sıklıkla genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. İşlem süresi ortalama 60 dakikadır. Girişim hastanemiz Ameliyathanesinde Dr.…………………………. ve/veya onun gözetimi altında çalışan asistanları tarafından gerçekleştirilecektir.

4-Uygulanacak Anestezi Yöntemi Hakkında Bilgi:

İşlem sırasında çocuklarda Genel anestezi gerekmektedir. Erişkinde lokal ve topikal anestezi yeterlidir

5-Tedavi Başarı ŞansıGöz yaşı kanalı silikon entübasyon ameliyatının başarısı oldukça yüksektir. Başarılı olunamayan olgularda (lakrimal sistem dar ya da kemik ile tıkalı olabilir ve bu ancak ameliyat sırasında anlaşılabilir) işleminin bir süre sonra tekrarlanması gerekebilir. Gerekli olgularda aynı veya başka seansta dakriosistorinostomi gerekebilir.

 1. Tedavi Komplikasyonları (istenmeyen ama oluşabilen zararlı sonuçlar) ve Riskleri Hakkında Bilgi:

 1. Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar:

Burun boşluğuna açılan bölümde yer alan zarın hemen yakınında bulunan ve göz yaşının buruna akışını engelleyen kemik yapı nedeniyle bu kemiğin ameliyat sırasında kırılarak kanalın açılması gerekebilir. Göz yaşı yolları hasarlanabilir, tüp hiç takılamayabilir. Göz ve arkası görme yollarında hasar bağlı görme kaybı gelişebilir.

 1. Ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar:

Erken dönemde göz çevresinde şişlik ve morarma ve burundan sızıntı tarzında kanama olabilir. Tüp erken dönemde yerinden çıkabilir, göz yaşarması ve enfeksiyon devam edebilir. Ek cerrahi ve medikal tedavi ihtiyacı olabilir.

 1. Anestezi tekniği ve buna ait gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi

Uygulanacak işlem genel/lokal/sedasyon/topikal anestezi altında uygulanabilir. Genel anestezi uygulamalarında daha sık olmakla beraber her tıbbi müdahale sırasında kalp, akciğer ve beyin fonksiyonlarında bozulma ve hayati tehlike ve ölüm izlenebilir. Genel vücut sağlığı ile görme duyusu ve gözü ve tehdit eden önemli zararlar çok nadir de olsa görülebilir.

 1. Reddetme Durumunda Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Fayda Ve Riskleri Hakkında Bilgi:

Size önerilen cerrahi tedaviyi kabul etmemeniz durumunda karşılaşacağınız riskler şunlardır: Uzun süre devam eden ve tedavi edilmemiş olgularda göz yaşı kesesi içerinde göllenme nedeniyle enfeksiyon gelişebilir ve enfeksiyonu göz çevresi dokulara yayılabilir. Nadiren de olsa oluşan enfeksiyon gözü içine alabilir ve görme kaybına neden olabilir. Uzun süre ertelenmiş ve tedavi edilmemiş olgularda silikon entübasyon işlemi ile sonuç alınması imkansızlaşır ve daha ileri cerrahi yöntemlerin uygulanması gerekebilir.

 1. Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri Hakkında Bilgi:

Her ilaç kullanımında genel vücut sağlığı olumsuz etkilenebilir ve ciddi alerji gibi yan etkiler görülebilir. Kullanılan ilaçlarda görülecek yan etkiler ilaç kullanma prospektüslerinde belirtilmiştir.

 1. Sağlığı İçin Kritik Olacak Yaşam Tarzı Özellikleri Hakkında Bilgi:

Silikon tüp konulan olgularda gözü ovuşturmak ya da burun ucundan silikon tüpün ucunu çekmek tüpün çıkmasına,kanalikül ve punktumların zedelenmesine neden olabilir. Bu durumda doktorunuza ulaşınız. Tüp takılması sonrası göz sulanması haftalar içinde düzelme gösterir. Bu nedenle sulanmanın erken dönemde devam etmesi beklenen bir bulgudur. Burunda kanama olabilir, ancak aşırı olması durumunda doktorunuza başvurunuz.

 1. Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği Hakkında Bilgi:

Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Hastalığınızı oluşturan konuda, sosyal güvenceniz kapsamında resmi veya özel sağlık kuruluşlarında tıbbi yardıma ulaşabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat bizzat hastanemize baş vurabileceğiniz gibi hastanemiz santrali (Tel: ……………………….) aracılığıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor veya başka bir uzman doktor ile irtibat kurup tıbbi destek alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

BİREYSEL RİSKLER:

Örn: Zonül diyalızi, DM,vb……………………………………………………

II-ONAM (RIZA/İZİN)

Yapılacak müdahaleye ilişkin; 1. Doktorum tarafıma hastalığımın açıkça tanımını yaptı.

 2. Hastalığımın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği konusunda bilgilendim.

 3. Tıbbi müdahalenin tarafıma kim tarafından nerede, ne şekilde yapılacağı ve tahmini süresi ve maliyeti açıkça anlatıldı.

 4. Hastalığımın diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile bu uygulamaların sağlığım üzerine muhtemel etkileri konusunda bilgilendirildim.

 5. Bu tıbbi uygulama sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ayrıntıları ile anlatıldı.

 6. Bana önerilen tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve olası riskler konusunda bilgilendirildim.

 7. Tıbbi müdahale ve tedavim sırasında kullanılacak ilaçların önemli özellikleri bana açıkça anlatıldı.

 8. Tedavide istenen başarıya ulaşmak için sağlığım için kritik olacak yaşam tarzı özelliklerinin neler olduğu, ve yine tedaviyi tamamlayacak uygulamalar konusunda açıkça bilgilendirildim.

 9. Doktorlarımın planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğim tarafıma ayrıntıları ile anlatıldı.

 10. Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceği anlatıldı.

 11. Anestezi alacak hastalar için: Durumum aciliyet göstermediği sürece, işlemden önce anestezinin ayrıntılarını bir anestezi uzmanı ile tartışma fırsatım olduğu ve bunun için ayrı bir belge düzenleneceği konusunda bilgilendirildim.

 12. Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğim açısından bilgi sahibi oldum.

Tarafıma yapılacak …………………………………….ameliyatı sırasında ve sonucunda oluşabilecek yukarıda anlatılan zararlı sonuçları da göze alarak, başkaca açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu okudum, anladım ve Sağ (…….) Sol (…….) gözüme uygulanması planlanan ………………………………. ameliyatının Dr. …………………………………………… ve/veya onun gözetimi altında çalışan asistanları tarafından gerçekleştirilmesine …………………………………………………..(hastanın el yazısı ile: kendi rızamla izin veriyorum).

Doktorumun işlem sırasında durum tespit etmek amacı ile fotoğraf ve/veya video tarzında görüntü kayıtları yapma gereği duyması halinde hastalığımla ilgili bilgiler, fotoğraflar ve dökümanların gerektiğinde eğitim ve bilimsel araştırma (bilimsel yayınlar da dahil) amaçlı olarak da kullanılmak üzere doktorum tarafından saklanmasını kabul ediyorum.

Bu doküman …. Sayfadır.

……………OKUDUM ANLADIM SORUM YOK……………

Tarih : ..…..………………………...........................

HASTANIN


Adı-Soyadı : ..…..………………………...........................

İmza : ..…..………………………...........................

HASTANIN VELİSİ / YASAL VASİSİNİN / ÇEVİRMENİN

Adı-Soyadı : ..…..………………………...........................

İmza : ..…..………………………...........................

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hastanın ve yakınlarının anlatılanları anladığına (aydınlandığına) kanaat getirilmiştir. Hasta/hasta yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu okumuş ve imzalayarak onaylamıştır.

DOKTORUN

Adı-Soyadı : .……………………………………..…………

İmzası : …………….……………………………..…...

Tarih : ………………………………………………..

ŞAHİT (tıbbi Sekreter-hemşire-personel vb. sağlık çalışanı)

Adı-Soyadı : …………………………………………………

İmzası : …………………………………………………

Tarih : …………………………………………………
Yüklə 24,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə