Milliy kurashning qoidalariYüklə 37,85 Kb.
səhifə1/6
tarix05.06.2023
ölçüsü37,85 Kb.
#115551
  1   2   3   4   5   6
Milliy kurashning qoidalari


Milliy kurashning qoidalari

Reja:  1. Texnik tayyorgarlik

  2. Texnik harakatlarni amalga oshirishning umumiy asoslari

3.Kurashchining texnik mahoratini oshirish yo’llari
4.Taktik tayyorgarlik maqsadi va vazifalari
5.Hujum harakatlarini tayyorlash taktikasi
6.Bellashuvni tuzish taktikasi
7.Musobaqalarda qatnashish taktikasi

Texnik tayyorgarlik


Kurashning texnik tayyorgarligi sportchi tomonidan yuqori sport natijalariga erishishni ta’minlovchi harakatlar tizimining egallaganlik darajasi bilan tavsiflanadi.
Kurashchining umumiy va maxsus texnik tayyorgarligi ajratiladi. Umumiy texnik tayyorgarlik yordamchi sport turlaridagi har xil harakat malakalari hamda ko’nikmalarini egallashga, maxsus texnik tayyorgarlik sport kurashida texnik mahoratga erishishga qaratilgan.
Sport kurashida texnik tayyorgarlik bir qator murakkab vazifalarni hal etishga yo’naltirilgan:

  • maksimal kuchlanishdan foydalanish samaradorligini oshirish;

  • ish kuchlanishini tejash;

  • musobaqa faoliyatini o’zgaruvchan holat sharoitlarida harakatlanish tezligi, aniqligini oshirish.

Sport texnikasini takomillashtirish kurashchilarning ko’p yillik tayyorgarligi davomida amalga oshiriladi va u tanlangan kurash turida texnik mahoratni oshirishga qaratiladi.
Texnik mahorat deganda keskin sport kurashi sharoitlarida eng oqilona harakat texnikasini mukammal egallash tushuniladi.

Texnik harakatlarni amalga oshirishning umumiy asoslari


Kurash texnikasi - bu musobaqa qoidalarida ruxsat etiladigan usullar, qarshi usullar va himoyalanishlar yig’indisidir.
Usullar - bu maqsadga yo’naltirilgan hujum harakatlari bo’lib, ular yordamida kurashchi raqibidan ustunlikka erishadi. Har bir usul ikki qismdan iborat. Birinchi qism - usul qo’llash uchun ushlab olish. Ushlab olishlar yuqoridan,pastdan, orqadan, oldindan, yon tomondan va boshqalarga ushlab olishlarga bo’linadi. Ushlash usulni muvaffaqiyatli bajarishda katta ahamiyatga ega. Butun usullarni bajarish sifati ushlab olishning qay darajada oqilona amalga oshirilganligiga bog’liq. Ikkinchi qismda turli xildagi harakatlar: tik turishda - o’tkazishlar, tashlashlar, ag’darishlar; parterda - o’girishlar va parterda tashlashlar bo’lishi mumkin.
Erkin kurash, sambo, dzyudo va kurashda usullarni amalga oshirish paytida bir vaktning o’zida oyoklar bilan turli harakatlar ham bajariladi, ya’ni bular - chalishlar , qoqishlar, ilishlar, oldindan ilib otishlar, chirmashlar,orqadan ilib otishlar. Bu harakatlarning ko’pchiligi orqadan, oldindan, yondan, ichkaridan, tashqaridan bajarilishi mumkin.
Bir xildagi ushlash bilan bir qator harakatlarni bajarish mumkin va, aksincha, bir xil harakatning o’zi turli ushlashlar bilan bajarilishi mumkin. Masalan, qo’ldan va gavdadan ushlab tashlashni, zarba bilan ag’darishni amalga oshirish mumkin. Lekin raqibni egilib qo’l, gavda, qo’l va bo’yindan ushlab tashlash ham mumkin.
Kurashchi har qanday usulni hujum va qarshi hujum uchun qo’llashi mumkin. Usul yoki uning bir qismini aldamchi harakat sifatida qo’llab, kurashchi haqiqiy niyatidan raqib diqqatini chalg’itish va boshqa usul bilan hujumni amalga oshirish uchun qulay sharoitlarni tayyorlashi mumkin.
Qarshi usullar - bu raqib hujumiga javob tariqasida bajariladigan maqsadli harakatlar bo’lib, ular yordamida kurashchi raqibi ustidan ustunlikka erishadi.
Qarshi usullar murakkab texnik harakatlarga kiradi. Qarshi hujum uyushtirayotgan kupashchi bir zumda to’g’ri qaror chiqarishi va raqibi usulni amalga oshirishga ulgurmasligi uchun o’z harakatlarini hujum qilayotgan raqib harakatlari bilan aniq moslashtirishi lozim.
Himoyalanishlar - bu raqibning usullarni (qarshi usullarni) bajarishiga to’sqinlik qiluvchi maqsadli harakatlardir.
Himoyalanishlar dastlabki va bevosita himoyalanishlarga ajratiladi. Dastlabki himoyalanish oldindan, ya’ni raqib usulni amalga oshirishdan avval bajariladi.
Bevosita himoyalanish raqib hujumini to’xtatishga qaratilgan. Bunday himoyalanish samaradorligi uning o’z vaqtida bajarilishiga bog’liq. Bevosita himoyalanish usul boshida, usulni bajarish davomida yoki usulni bajarish oxirida amalga oshirilishi mumkin.
Hamma texnik harakatlar kurashchilar tomonidan turli holatlardan turib bajariladi. Asosiy holatlar quyidagilar: tik turish, parter va ko’prik.
Tik turish - bu kurashchining holati bo’lib, unda u oyoqlarda tik turadi. O’ng, chap va yalpi tik turishlar ajratiladi. Ularning xar biri, o’z navbatida, baland, o’rta va past bo’lishi mumkin. Tik turishda kurashish yaqin, o’rta va uzoq masofalarda olib borilishi mumkin.
Parter - bu kurashchining dastlabki holati bo’lib, u tizzalarida turadi. Bunda tekis yozilgan qo’llarning kaftlari bilan gilamga tayanib turiladi, qo’llar tizzalardan 20-25 sm. uzoqlikda joylashadi.
Parterda baland holat va past holat farqlanadi. Baland holat - bu kurashchining parterdagi dastlabki holati, past holat esa - bu kurashchining tizzalarda turib, bilaklar bilan gilamga tayanish holatidir.
Parterda kurashish paytida kurashchilardan biri pastda, ikkinchisi yuqorida bo’ladi. Parterda yuqoridagi holatda turgan kurashchi kurash boshlanishidan oldin istagan dastlabki holatni egallashi mumkin. Faqatgina qo’l kaftlari pastdagi kurashchining yelkasida turishi lozim.
Ko’prik - bu kurashchining quyidagi holati bo’lib, ya’ni bunda u, orqaga egilib, oyoq kaftlari (ular taxminan yelka kengligida yozilgan) va bosh (istagan qismi) bilan gilamga tayanadi.
Kurashchi ushbu holatga kuragini gilamga tekkizmaslik uchun o’tadi.
Erkin va yunon-rum kurashida ko’prik bir holatda qator hujum hamda qarshi hujum harakatlarini bajarishda asosiy elementlardan biri hisoblanadi.

Yüklə 37,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə