Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva abş iqtisadiyyatıYüklə 214,92 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü214,92 Kb.

Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva

ABŞ iqtisadiyyatı

 1. ABŞ iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və formalaşması.

 2. ABŞ-ın yeni dövlətinin iqtisadiyyatı dövrü (1787-ci il)

 3. II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ iqtisadiyyatının təşəkkülü.

 4. ABŞ-ın iqtisadi inkişaf dövrləri (XX əsrin əvvəllərindən)

 5. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatına təsir amilləri.

 6. Dünya iqtisadiyyatında ABŞ-ın mövqeyi.

 7. ABŞ-ın ikinci iqtisadiyyatı.

 8. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında liderliyi.

 9. ABŞ-ın sənayesi.

 10. ABŞ-ın kənd təsərrüfatı.

 11. ABŞ-da turizmin inkişafı.

 12. ABŞ-ın maliyyə sistemi və onun xüsusiyyətləri.

 13. ABŞ-da bank sistemi.

 14. ABŞ-ın vergi sistemi və onun tərkib hissələri.

 15. ABŞ-ın federal ehtiyat sistemi.

 16. ABŞ-da büdcə prosesi və onun icrası.

 17. ABŞ-da pul-kredit sistemi və onun formalaşması.

 18. ABŞ-ın Avropa İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri.

 19. Kanada iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 20. Şimali Amerika Azad Ticarət zonası. (NAFTA)

 21. ABŞ-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

İsrail və Yaxın Şərq iqtisadiyyatı

 1. Yaxın Şərq ölkələri iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 2. Bəhreyn dövlətinin istiqsadiyyatı.

 3. Türkiyənin iqtisadiyyatı.

 4. Misir Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı.

 5. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının iqtisadiyyatı.

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) iqtisadiyyatı.

 7. Küveyt dövlətinin iqtisadiyyatı.

 8. İsrail iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 9. İsrail dövlətinin tarixi inkişaf mərhələləri.

 10. İsrail dövlətinin sənayesi.

 11. İsrail dövlətinin maliyyə sistemi.

 12. İsrailin dövlət büdcəsi.

 13. İsrailin bank sistemi.

 14. İsraildə turizmin inkişafı.

 15. İsrailin xarici iqtsadi əlaqələri.

 16. Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə sistemi.

 17. Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

 18. İsrailin dünya iqtisadiyyatında əsas mövqeyi.

 19. İsrailin makroiqtisadiyyatı.

 20. İsrail-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

AFR iqtisadiyyatı

 1. AFR iqtisadi inkişafının ümumi xarakteristikası.

 2. AFR iqtisadiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri.

 3. II Dünya müharibəsindən sonra AFR-in iqtisadi siyasəti.

 4. AFR-in Sənayesi.

 5. AFR-in kənd təsərrüfatı.

 6. AFR-in Trans Milli Şirkətləri.

 7. AFR-in maliyyə sistemi.

 8. AFR-in bank-kredit sistemi.

 9. AFR-in vergi sistemi.

 10. AFR-in büdcə sistemi.

 11. AFR-in makroiqtisadi göstəriciləri.

 12. AFR-in Federal Bankı.

 13. AFR-in sosial xidmətlər sferası.

 14. AFR-in turizm sektoru.

 15. AFR-in infrastrukturu.

 16. AFR-in valyuta sistemi.

 17. AFR-in sosial-iqtisadi problemləri.

 18. AFR-in dünya iqtisadiyyatına təsiri istiqamətləri.

 19. AFR-in Beynəlxalq İqtisadi münasibətlər sistemində yeri.

 20. AFR-də sahibkarlığın inkişafı.

 21. AFR-in xarici iqtisadi siyasətinin mahiyyəti.

 22. AFR-in dövlət borcu.

 23. AFR-in Avropa İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri.

 24. AFR-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi

Yusifova Kəmalə Xəlil qızı


 1. Hindistan iqtisadiyyatı

 2. Fransa iqtisadiyyatı

 3. Yaponiya iqtisadiyyatı

 4. Çin iqtisadiyyatı

 5. Ərəb iqtisadiyyatı

 6. Qafqaz iqtisadiyyatıHindistan iqtisadiyyatı


 1. Hindistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Hindistan sənayesi

 3. Hindistanın kənd təsərrüfatı

 4. Hindistan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 5. Hindistanın maliyyə-kredit sistemi

 6. Hindistanın müasir bank sistemi

 7. Hindistanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 8. Hindistanın vergi və büdcə sistemi

 9. Hindistanın əsas sosial problemləri

 10. Hindistanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

 11. Hindistan mədəniyyətinin iqtisadiyyata təsiri

 12. Hindistanın turizm sektoru

 13. Hindistanın nəqliyyat sistemi

 14. Hindistanın təhsil və səhiyyə sisteminin iqtisadiyyata təsiri

 15. Hindistanın enerji resursları

 16. Hindistanın hərbi qüvvələri və onun iqtisadiyyata təsiri

 17. Hindistanın xarici bazarda rolu

 18. Hindistanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 19. Hindistanın dünya iqtisadiyyatına təsiri

 20. Hindistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr


Fransa iqtisadiyyatı


 1. Fransa iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Fransa sənayesi

 3. Fransanın kənd təsərrüfatı

 4. Fransa iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 5. Fransanın maliyyə-kredit sistemi

 6. Fransanın müasir bank fəaliyyəti

 7. Fransanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 8. Fransanın büdcə və vergi sistemi

 9. Fransa iqtisadiyyatında sahibkarlıq fəaliyyəti

 10. Fransanın əsas sosial problemləri

 11. Fransa mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 12. Fransanın təhsil və səhiyyə sisteminın iqtisadiyyata təsiri

 13. Fransanın xidmət sahələri

 14. Fransanın turizm sektoru

 15. Fransanın nəqliyyat sistemi

 16. Fransanın enerji resursları

 17. Fransanın hərbi qüvvələri və onun iqtisadiyyata təsiri

 18. Fransanın xarici bazarda rolu

 19. Fransa iqtisadiyyatının dünya və Avropa Birliyi ölkələri iqtisadiyyatı arasında yeri

 20. Fransa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri


Yaponiya iqtisadiyyatı


 1. Yaponiya iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Yaponiya iqtisadiyyatının tarixi

 3. Yaponiya iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 4. Yaponiya sənayesi

 5. Yaponiya kənd təsərrüfatı

 6. Yaponiyanın maliyyə-kredit sistemi

 7. Yaponiyanın müasir bank fəaliyyəti

 8. Yaponiyanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 9. Yaponiyanın vergi və büdcə sistemi

 10. Yaponiyada sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları.

 11. Yaponiyanın əsas sosial problemləri.

 12. Yaponiya mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 13. Yaponiyanın təhsil və səhiyyə sisteminin iqtisadiyyata təsiri

 14. Yaponiyanın xidmət sahələri

 15. Yaponiyanın turizm sektoru

 16. Yaponiyanın nəqliyyat sistemi

 17. Yaponiyanın enerji resursları

 18. Yaponiyanın xarici bazarda rolu

 19. Yaponiyanın dünya iqtisadiyyatına təsiri.

 20. Yaponiya Respublikası ilə AzərbaycanRespublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.


Çin iqtisadiyyatı


 1. Çin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Çin iqtisadiyyatının tarixi

 3. Çin iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 4. Çin sənayesi

 5. Çin kənd təsərrüfatı

 6. Çinin maliyyə-kredit sistemi

 7. Çinin müasir bank fəaliyyəti

 8. Çinin pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 9. Çində vergi və büdcə sistemi

 10. Çin iqtisadiyyatında sahibkarlıq fəaliyyəti

 11. Çinin əsas sosial problemləri.

 12. Çin mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 13. Çinin təhsil və səhiyyə sistemi

 14. Çinin xidmət sahələri

 15. Çinin turizm sektoru

 16. Çinin nəqliyyat sistemi

 17. Çinin enerji resursları

 18. Çinin xarici bazarda rolu

 19. Çinin dünya iqtisadiyyatına təsiri

 20. Çin Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı


 1. Misir Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı

 2. Səudiyyə Ərəbistanı Məlikliyinin iqtisadiyyatı

 3. İraq Respublikasının iqtisadiyyatı

 4. Mərakeş Krallığının iqtisadiyyatı

 5. Suriya Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin iqtisadiyyatı

 7. İordaniya Krallığının iqtisadiyyatı

 8. Bəhreyn Krallığının iqtisadiyyatı

 9. Qətər Əmirliyinin iqtisadiyyatı

 10. Küveyt Dövlətinin iqtisadiyyatı

 11. Oman Dövlətinin iqtisadiyyatı

 12. Liviya Respublikasının iqtisadiyyatı

 13. Əlcazair Xalq Demokratik Respublikasının iqtisadiyyatı

 14. Tunis Respublikasının iqtisadiyyatı

 15. Sudan Respublikasının iqtisadiyyatı

 16. Mavritaniya İslam Respublikasının iqtisadiyyatı

 17. Livan Dövlətinin iqtisadiyyatı

 18. Yəmən Respublikasının iqtisadiyyatı

 19. Somali Respublikasının iqtisadiyyatı

 20. Fələstin Dövlətinin iqtisadiyyatı

 21. Cibuti Respublikasının iqtisadiyyatı

 22. Komor Adaları İttifaqının iqtisadiyyatı

 23. Ərəb ölkələrində “neft erasının” başlanması

 24. Ərəb ölkələrinə “Ərəb baharının” nəticələri

 25. Ərəb ölkələri ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr


Qafqaz iqtisadiyyatı


 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Azərbaycan sənayesi

 3. Azərbaycan kənd təsərrüfatı

 4. Azərbaycanın maliyyə-kredit sistemi

 5. Azərbaycanın müasir bank fəaliyyəti

 6. Azərbaycanın vergi və büdcə sistemi

 7. Azərbaycanın əsas sosial problemləri

 8. Azərbaycanın xidmət sahələri

 9. Azərbaycanın turizm sektoru

 10. Azərbaycanın nəqliyyat sistemi

 11. Azərbaycanın enerji resursları

 12. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

 13. Gürgüstan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 14. Gürgüstan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 15. Gürgüstanın maliyyə, bank-kredit, büdcə və pul sistemi

 16. Gürgüstanda sosial-iqtisadi problemlər

 17. Gürgüstanın infrastrukturu

 18. Gürgüstanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

 19. Ermənistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 20. Ermənistan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 21. Ermənistanın maliyyə, bank-kredit, büdcə və pul sistemi

 22. Ermənistanda sosial-iqtisadi problemlər

 23. Ermənistanın infrastrukturu

 24. Ermənistanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

  B/m Sevda Məhərrəmova


Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatı

1. İqtisadiyatın əsasları

2.İqtisadiyyat və cəmiyyətin həyatında onun rolu

3.Dünya Təsərrüfati

4.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

5.Beynəlxalq əmək bölgüsü

6.Dünya təsərrüfatında inkişaf etmiş sənaye ölkələrin yeri və rolu

7.BB və Aİ –nın əlagələri.Brexit

8.Regional iqtisai inteqrasiya təşkilatları

9.Avrop ittifaqın inkişaf mərhəllələri

10.Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları: Dünya bankı

11.Dünya təsərrüfatı və inkişaf etmiş sənaye ölkələri (İEO)

12. Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

13. Böyük Britaniyanın maliyyə-kredit sistemi, bankların fəaliyyəti

14.London birjası

15. Böyük Britaniyanın sənayesi

16. Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatı

17. Böyük Britaniyanın nəqliyyatın inkişafı

18. Böyük Britaniyanın xarici-iqtisadi əlaqələri

19. Böyük Britaniyanın turizm inkişafı

20. Böyük Britaniyada təhsilin rolu

Cənub-Şərqi Asiya regionu, İndoneziya iqtisadiyyatı

1.İqtisadiyyatin əsasları

2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

3. İqtisadiyyat və onun cəmiyyətin həyatında onun rolu

4. Vahid Dünya Təsərrüfatı

5. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı

6.Regional iqdisadiyyat inteqrasiya.

7. Сənubi-Şərqi Asiya dövlətlərinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

8.Azad iqdissadi zonaların anlayışı

9. İndoneziya Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

10. İndoneziya Respublikasının kənd təsərrüfatı

11. Beynəlxalq valüta- maliyyə sistemı .BVF və DB

12.İndoneziyanın maliyyə sistemı.

13. Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində dövlətin iqtisadi siyasəti

14. Regionda həyata keçirilən sosil-iqtisadi inkişaf proqramı, islahatlar
15.İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məşqulluq
16.İndoneziyada turizm inkişafl
17.İndoneziyanın nəqliyyat sistemi
18.Dünya neft və gaz inkişafı
19.İndoneziyanın dövlət sosial iqdisadi siyasəti.


 1. İndoneziyanın sənayə inkişafı

 2. Beynəlxalq əmək bölgüsü.

Norveç iqtisadiyyatı

1. İqtisadiyatın əsasları

2.İqtisadiyyat və cəmiyyətin həyatında onun rolu

3.Dünya Təsərrüfati

4.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

5.Beynəlxalq əmək bölgüsü

6.Dünya təsərrüfatında inkişaf etmiş sənaye ölkələrin yeri və rolu

7 Regional iqdisadi inteqrasiya

8.Norveçdə nəqliyyət sisteın inkişafı və rolu

9.Avrop ittifaqın inkişaf mərhəllələri

10.Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları: Dünya bankı,BVF

11.Dünya təsərrüfatı və inkişaf etmiş sənaye ölkələri (İEO)

12.Şimali Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı

13. Norveçin inkişaf mərhələləri

14. Norveçdə kənd təsərrüfatının inkişafı

15. Norveçin soisal-iqtisadi siyasəti

16. Norveçin maliyyə sistemi

17. Norveç sənaye inkişafı

18. Norveçın neft sənayəsinin inkişafı.Statoil şirkəti

19. Norveçin turizm sektorunun inkişafı

20.Norveçdə təhsil sistemi

Kafedra müdiri: dos. Ə.Abdiyeva

Dövlət imtahanı ilə bağlı imtahan mövzuları

Regionşünaslıq üzrə Rus bölməsi

Мировая экономика

1.Современное мировое хозяйство и его сущность

2.Содержание процесса глобализации экономики

3.МРТ материальная основа развития мирового хозяйства

4.Международная миграция рабочей силы

5.Современный мировой рынок, его структура и конъюктура

6.Международная торговля

7.Meждународные торговые организации

8.Международная торговля услугами

9.Международное движение факторов производства

10.Международная валютно- кредитная система

11.Международная экономическая интеграция

12.США в системе современной мировой экономике

13.Япония в мировом хозяйстве в начале 21 века

14.Европейский Союз в мировой экономике

15.Международные корпорации в мировой экономике 21в

16.Транснациональные банки и их роль в мировой экономике

17.Теория развития мирового хозяйства

18.Международные экономические организации.ООН и ее специализированные организации

19.Проблемы национальной экономической безопасности в мировой экономике

20.Международная конкурентоспособность и методы ее оценки

Экономика в США

1.Основны экономики

2.Международная валютно-кредитная система. МВФ, МБРР

3.Мировая экономика-этапы ее развития

4.Международные экономические отношения

5.Международное разделение труда

6.Международная экономическая интеграция

7. Состояние послевоенной экономике в США

8.Особенности развития экономики США

9.Региональная экономическая политика США

10.Особенности развития сельского хозяйства США

11 Промышленность США

12.Свободные экономические зоны.

13Международные транснациональные корпорации и ТНБ США

14.Транспорная система США

15.Роль США в международной торговле

16.Северо-американская зона свободной торговли как лидер американской экономической интеграции

17.Основные причины финансового кризиса США 2007 года

18.Федерально резервная система в США

19.Роль туризма в экономике США

20.Система образования СШАЭкономика Великобритании

1.Основны экономики

2.Международная валютно-кредитная система МВФ и МБРР

3.Развитие мирового хозяйства, понятие и сущность.

4.Международные экономические отношения

5.Международное разделение труда

6.Международная экономическая интеграция

7. Место и роль промышленно развитых стран в мировом хозяйстве

8.Основные этапы становления Евросоюза

9.Роль международных организаций в международных отношениях

10. Великобритания-общая экономическая характеристика

11. Валютные отношения и валютная система

12..Банковская система Великобритании.

13.Развитие экономики Великобритании в послевоенный период

14.Этапы развития валютно- денежной системы

15. Структура промышленности Великобритании

16.Экономическая политика в период правления М,Тэтчер.

17.Сельское хозяйство Великобритании

18.Международные экономические связи Великобритании

19.Роль туризма Великобритании

20.Система образования Великобритании

21.Отношения ЕС и Великобритании на современном этапе"Beynəlxalq Münasibətlər" kafedrasının "14" noyabr "3" saylı iclas protokolu ilə təsdiq edilmiş dövlət imtahanı mövzuları

Regionşünaslıq ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsi

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

Mövzu 1. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi elminin təşəkkülü, obyekti və predmeti

Mövzu 2. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində metod problemi

Mövzu 3. Beynəlxalq münasibətlərdə aktorların davranış nəzəriyyələri

Mövzu 4. Beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsinə dair əsas nəzəri yanaşmalar və Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində böyük debatlar

Mövzu 5. İdealizmin mahiyyəti və əsas müddəaları

Mövzu 6. Siyasi realizm nəzəriyyəsi

Mövzu 7. Struktur realizm və onun realizmdən fərqli cəhətləri

Mövzu 8. Konstruktivizmin siyasi nəzəriyyəsi

Mövzu 9. Qeyri ənənəvi nəzəri məktəblər və istiqamətlər

Mövzu 10. Beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları , onların məqsədləri, vasitələri və strategiyaları

Mövzu 11. Milli maraqlar və xarici siyasət

Mövzu 12. Beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr və onların tənzimlənməsi problemi

Mövzu 13. Beynəlxalq əməkdaşlıq və inteqrasiya

Ədəbiyyat siyahısı

 1. Ağalar Abbasbəyli, Etibar Nəcəfov. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (Dərslik), Bakı, 2007. 208 səh.

 2. Baxışov M.Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. Bakı, 2002.

 3. Introduction to international relations. Theories and approaches./ Robert Jackson and Georg Sorensen.Oxford, 2007

 4. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003

Regionşünaslıq ixtisası üzrə Rus bölməsi

Теория международных отношений

Тема 1. Формирование науки теории международных отношений (ТМО), объект и предмет науки.

Тема 2. Проблема метода в ТМО.

Тема 3. Теории поведения акторов в международных отношениях.

Тема 4. Основные теоретические подходы к изучению международных отношений. "Большие споры" в ТМО.

Тема 5. Сущность и основные пункты теории идеализма.

Тема 6. Теория политического реализма.

Тема 7. Струтурный реализм и его отличия от реализма.

Тема 8. Политическая теория конструктивизма.

Тема 9. Нетрадиционные теоретические школы в ТМО.

Тема 10. Участник международных отношений, их цели, средства и стратегии.

Тема 11. Национальные интересы и внешняя политика.

Тема 12. Конфликты в международных отношениях и проблема их урегулирование.

Тема 13. Международное сотрудничество и интеграция.

Список литературы

 1. Ağalar Abbasbəyli, Etibar Nəcəfov. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (Dərslik), Bakı, 2007. 208 səh.

 2. Introduction to international relations. Theories and approaches./ Robert Jackson and Georg Sorensen.Oxford, 2007

 3. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003

Ixtisas ölkəsinin siyasi sistemi

Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

ABŞ-ın siyasi sistemi

Əsgərova Nigar

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. ABŞ siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. ABŞ Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. ABŞ-ın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ABŞ-ın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. ABŞ seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və ABŞ-da keçirilən seçkilər

10. ABŞ Qanunverici orqanı- Konqres: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. ABŞ İcraedici orqan: ABŞ prezidenti və vitse-prezidenti, onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası 1. ABŞ-da icraedici departamentlər, müstəqil agentlik və federal bürokratiya

 2. ABŞ-da Məhkəmə hakimiyyəti: Federal məhkəmə sistemi, Ali məhkəmə və digər məhkəmələrin iş mexanizmi.

 3. ABŞ-da ştat hakimiyyəti, ştatların qanunverici, icraedici və məhkəmə qolu

 4. ABŞ –da yerli idarəetmə orqanları: şəhər, əyalət, dairə hakimiyyəti, onların işinin təşkili, səlahiyyətləri və fəaliyyətləri.

Almaniyanın siyasi sistemi

Tajdehibonab Mehparə 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. AFR siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

 7. AFR Konstitusiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

 8. AFR-in siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və AFR-in siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

 9. AFR seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və AFR-də keçirilən seçkilər

 10. AFR Qanunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

 11. AFR İcraedici orqanı: Federal hökumət və Federal kansler, onların səlahiyyətləri

 12. Federal prezident, onun seçilməsi və səlahiyyətləri

 13. AFR – də Məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə orqanı, Federal Konstitusiya Məhkəməsi və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

 14. AFR siyasi sistemində özünü idarəetmə orqanları: onların yaranması, seçilməsi və fəaliyyəti

 15. AFR federalizmi: Federal inkişaf mərhələləri, torpaqların səlahiyyətləri

Ərəb ölkələrinin siyasi sistemi”
 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.
 1. Səudiyyə Ərəbistan Məlikliyinin siyasi sistemi

 2. Oman Sultanlığının siyasi sistemi

 3. Qətər Əmirliyinin siyasi sistemi

 4. Bəhreyn Əmirliyinin siyasi sistemi

 5. Küveyt Əmirliyinin siyasi sistemi

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin siyasi sistemi

 7. İordaniya Haşimilər Krallığının siyasi sistemi

 8. Mərakeş Krallığının siyasi sistemi

 9. Livan Respublikasının siyasi sistemi

 10. İraq Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 11. Suriya Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 12. Əlcəzair Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 13. Tunis Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 14. Misir Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 15. Liviya Xalq Cəmahirriyəsinin siyasi sistemi

Dünyamalıyeva Zemfira

Böyük Britaniyanın siyasi sitemi

1,Siyasi sistem: onların təsnifatı və tipologiyası.

2,Siyasi rejim anlayışı və onun formajarı

3. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

4. Siyasi sistemdə seçki sistemi.

5. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

6. Böyük Britaniya siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Böyük Britaniyanin siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – qanunlar toplusu və monarxın statusu

8. Böyük Britaniyada siyasi partiyalar: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında oynadıqları rol

9. Böyük Britaniya seçki sistemi, onu şərtləndirən amillər və növləri . Aktiv və passiv secki huququ

10. Böyük Britaniyanın qaqnunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

11. Britaniyanın İcraedici orqanı : onun təşkil olunması, səlahiyyətləri və fəaliyyətləri

12. Böyük Britaniyanın Məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr

13. Böyük Britaniya siyasi sistemində yerli idarəetmə orqanları və onların fəaliyyəti

14. Böyük Britaniya siyasi sistemində siyasi institutların idarə edilməsində dövlət xidməti

Prof., Ə. S. Məmmədov

Çinin siyasi sistemi

Ələsgərova Fidan

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Çin siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Çin Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

8.Çinin siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Çinin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9.Çində seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Çində keçirilən seçkilər

10.Çində Yuxarı Dövlət Hakimiyyəti Orqanları- Ümumçin Xalq Nümayəndələri Şurası (ÜXNM), onun Daimi komitəsi, Respublika Sədarəti: onların işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. Çində Yuxarı Dövlət İdarəetmə Orqanları: Çin Xalq Respublikası Sədri və baş nazir onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası. Çin Dövlət Şurası və onun fəaliyyəti

12.Çində Məhkəmə hakimiyyəti: Ali Xalq Məhkəməsi və digər məhkəmələrin iş mexanizmi.Çində ümumi və xüsusi məhkəmələr. Çində prokurorluq sistemi

13.Çin Xalq Respublikasında milli ərazi muxtariyyəti, muxtar rayonlar, muxtar dairələr, muxtar qəzalar. Çində muxtar qurumların hüquqi statusu.Fransanın siyasi sistemi


 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı.

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər.

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları.

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. Fransa siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri.

 7. Fransa siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – Fransa konstitusiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

 8. Fransanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Fransanın siyasi həyatında partiyaların rolu.

 9. Fransanın seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Fransada keçirilən seçkilər.

 10. Fransa qanunverici orqanı – parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri.

 11. Fransanın icraedici orqanı: Fransa prezidenti və baş nazir (hökumət), onların səlahiyyətləri və administrasiyası.

 12. Fransanın məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr.

 13. Fransa siyasi sistemində yerli idarəetmə və özünüidarəetmə orqanları, onların fəaliyyəti.

 14. Fransa siyasi sistemində siyasi institutların idarə edilməsində dövlət xidməti.

Hindistan Respublikasının siyasi sistemi


Əsgərova Nigar
1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Hindistan Respublikasının siyasi sistemin tarixi inkişaf mərhələləri.

7. Hindistan Respublikasının Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. Hindistan Respublikasının siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Hindistanın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. Hindistan Respublikasının seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Hindistanda federal və ştat səviyyəsində keçirilən seçkilər

10. Hindistan Respublikasının qanunverici orqanı: onun yaranması, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. Hindistan Respublikasının icraedici orqan: Hindistan prezidenti və vitse-prezidenti, prezidentin səlahiyyətləri və onun adminstrasiyası, baş nazir və nazirlər kabineti

12. Hindistan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti: Federal məhkəmə sistemi, Ali məhkəmə və Lok adalat məhkəməsi və mövcud məhkəmələrin iş mexanizmi

13. Hindistan Respublikasında ştat hakimiyyəti, ştatların qanunverici, icraedici və məhkəmə qolu

14. Hindistan Respublikasında yerli idarəetmə orqanı: bələdiyyələr, onlarının işinin təşkili, səlahiyyətləri, verdikləri qərarlar və müstəqilliklərinin təminatı

İndoneziyanın siyasi sistemi

Ələsgərova Fidan

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Indoneziya siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri.

7. Indoneziya Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

8. Indoneziya siyasi sistemində Pançasila fəlsəfəsinin rolu.

9.İndoneziyanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və İndoneziyanın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol.

10.İndoneziyada seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və İndoneziyada keçirilən seçkilər.

11. Indoneziyada Qanunverici hakimiyyət- Xalq Məşvərət Məclisi (MPR), onun palataları: Xalq Nümayəndələr Şurası (DPR), Regional Nümayəndələr Şurası (DPD) onların işinin təşkili, sessiya və iclasları, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər.

12. Indoneziyada İcraedici hakimiyyət: İndoneziya Respublikası prezidenti və vitse-prezidenti, Nazirlər Kabineti, onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası.

13.İndoneziyada Məhkəmə hakimiyyəti: İndoneziya Konstitutsiya Məhkəməsi, İndoneziya Ali Məhkəməsi. İndoneziyada dini məhkəmələr. İndoneziya Məhkəmə Komissiyası.

14.İndoneziyada yerli hakimiyyət orqanları bölgə və əyalət bələdiyyələrinin, naibliklərin (kabupten) fəaliyyəti.

İsrailin siyasi sistemi

Abbasova Hökümə

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətlər

6. İsrail siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. İsrail siyasi sisteminin xüsusiyyətləri- Əsas Qanunlar, onların qəbulu və dəyişdirilməsi formaları və İsraildə hakimiyyət bölgüsü.

8. İsrailin siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və İsrailin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. İsrail seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və İsraildə keçirilən seçkilər

10. İsrail Qanunverici orqanı- Knesset: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. İsrail prezidenti onun seçilməsi və səlahiyyətləri

12. İsrail İcraedici orqanı: Baş nazir və hökumət, onların səlahiyyətləri

13. İsraildə Məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə, Bölgə məhkəmələri, dini məhkəmələr və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

14. İsraildə yerli özünü idarəetmə orqanları: onların yaranması, seçilməsi və fəaliyyəti

Norveç Krallığının siyasi sistemi
Əsgərova Nigar
1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə krallıq, prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Norveç Krallığının siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Norveç Krallığının Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. Norveç Krallığının siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. Norveç Krallığının seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və ABŞ-da keçirilən seçkilər

10. Norveç Krallığının Qanunverici orqanı- Stortinq: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər 1. Norveç Kralı, onun konstitutsional hüquq və imtiyazları. Kral Şurası və onun iş prinsipi

 2. Norveç hökuməti: baş nazir, onun səlahiyyəti, digər nazirlər və onları vəzifəyə təyinatı mexanizmi.

 3. Norveç Krallığında məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə, Appelasiya məhkəməsi, əyalət məhkəmələri, ümumi və xüsusi məhkəmələr. Hakimlərin təyinatı

 4. Norveç Krallığının yerli idarəetmə hakimiyyətı: əyalət hakimiyyəti, kənd və şəhər bələdiyyəsi. Oslo və Bergen Kommunaları. Sami birlikləri və bələdiyyələri.

Qafqazın siyasi sistemi fənninin mövzuları

Abbasova Hökümə 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri

 6. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın Konstitusiyası, onun meydana gəlmə tarixi, başlıca prinsipləri və hakimiyyət bölgüsü

 7. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

 8. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və keçirilən seçkilər

 9. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Ali Qanunverici orqanları: meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

 10. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda İcraedici orqan: prezident və hökuməti, onların səlahiyyətləri və administrasiyası

 11. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda Məhkəmə hakimiyyəti: Konstitusiya məhkəməsi, Ali məhkəmə və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

 12. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yerli idarəetmə orqanları: onların səlahiyyətləri və seçkiləri

Yaponiyanın siyasi sistemi 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. Yaponiyanın siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

 7. Yaponiyanın siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – qanunlar toplusu və imperatorun statusu

 8. Yaponiyada siyasi partiyalar: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında oynadıqları rol

 9. Yaponiyada seçki sistemi, səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və növləri

 10. Yaponiyanın qanunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

 11. Yaponiyanın İcraedici orqanı : onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası

 12. Yaponiyanın Məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr

 13. Yaponiya siyasi sistemində yerli idarəetmə orqanları və onların fəaliyyəti

Sadıqlı Harun

Regionşünaslıq üzrə Rus bölməsi

Темы по политической системе США 1. Понятие политическая система и политический режим : их типология и классификация.

 2. Теория политической партии и их форма классификации.

 3. Избирательная система, процесс голосования.

 4. Парламент политической системы. Образование парламента и их формы.

 5. Понятие государства и президент в политической системе. Типы президентства и их полномочия.

 6. Исторический период развития политической системы в США.

 7. Разделение властей в политической системе и главные принципы образования Конституции США.

 8. Образование и структура политических партий США. Роль партии в политической жизни страны.

 9. Процесс голосования в избирательной системе США.

 10. Законодательный орган США – Конгресс. Принципы формирования, полномочие и прерогативы Конгресса.

 11. Исполнительная власть США. Полномочия американского президента и вице- президента.

 12. Исполнительные департаменты США. Независимые агентства и федеральная бюрократия.

 13. Судебная власть США. Структура верховного и федерального суда.

 14. Власть штатов США. Роль штатов в исполнительном, законодательном и в судебном процессе.

 15. Местное самоуправление США. Органы самоуправления в штатах США.

Həyatova Firuze

İxtisas ölkəsinin tarixiRegionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

ABŞ tarixi

1. Şimali Amerika Avropa işğallarına qədər olan dövrdə

2. Şimali Amerikada müstəmləkə dövrü (XVI-XVIII əsrlər)

3. Azadlıq mübarizəsi və ABŞ dövlətinin yaranması (1775-1783)

4. ABŞ XVIII əsrin sonlarında (1787-1800)

5. ABŞ XIX əsrin birinci yarısında

6. ABŞ-da vətəndaş müharibəsi (1861-1865)

7. ABŞ XIX əsrin son onilliklərində (1865-1900)

8. ABŞ T.Ruzveltin prezidentliyi dövründə

9. ABŞ I Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində

10. ABŞ 1919-1939-cu illərdə

11. ABŞ II Dünya müharibəsi illərində

12. Trumen doktrinası

13. ABŞ XX əsrin 50-70-ci illərində

14. ABŞ R.Reyganın prezidentliyi dövründə

15. Prezident C.Buşun (ata) daxili və xarici siyasəti

16. Prezident B. Klintonun daxili və xarici siyasəti

17. Prezident C.Buşun (oğul) daxili və xarici siyasəti

18. Prezident B. Obamanın daxili və xarici siyasəti

Sevinc İsmayılova

Almaniyanın tarixi

1. Almaniya ərazisində kelt tayfaları

2. Almaniya tarixində Roma dövrü

3. Xalqların böyük köçü və german tayfaları

4. Böyük Karl və karolinglər

5. Otton imperiyası (919 -1024).

6. Almaniyada Salierlər sülaləsinin hakimiyyəti (1024 - 1125)

7. Ştaufenlər və Velfenlər sülaləsi

8. Almaniya 1495 -1648-ci illərdə

9. Almaniya 1648 –1806 –cı illərdə

10. Almaniya 1871 –1914-cü illərdə

11. Almaniya I Dünya müharibəsi illərində

12. Veymar respublikası (1918 -1933).

13. Almaniya 1933-1939-cu illərdə

14. Almaniya II Dünya müharibəsi illərində

15. Almaniya 1945-1949-cu illərdə

16. AFR 1949 -1989-cu illərdə

17. ADR 1949 -1989-cu illərdə

18. Almaniyanın birləşdirilməsi

Mehparə Tajdehibonab

Fransa tarixi

1. Fransa qədim dövrdə (ən qədim dövrlərdən – b.e. V əsrinədək).

2. Frank dövləti (V-X əsrlər).

3. Fransa X-XIV əsrlərdə

4. Fransa XIV-XVI əsrlərdə. Yüzillik müharibə

5. Fransada mütləqiyyət (1515-1715)

6. XVIII əsrin ortalarında Fransada sosial-iqtisadi vəziyyət, inqilabi şərait.

7. Böyük Fransa burjua inqilabı və I Respublikanın elan edilməsi.

8. Fransa konsulluq və I imperiya dövründə.

9. Fransa XIX əsrin 30-40-cı illərində.

10. Fransa XIX əsrin II yarısında

11. Fransa XX əsrin əvvəllərində

12. Fransa I dünya müharibəsi illərində

13. Fransa 1918-39-cu illərdə.

14. Fransa II dünya müharibəsi illərində

15. Fransada müvəqqəti rejim (1944-1946).

16. Fransa IV Respublika dövründə

17. Fransa V Respublika dövründə

18. Fransa Nikola Sarkozinin prezidentliyi dövründə

19. Fransa Fransua Ollandın hakimiyyəti illərində

Şəfa Əbdürrəhimova

Hindistanın tarixi

1. Hindistan qədim dövrdə (e.ə. III-II minilliklər)

2. Hindistan e.ə. I minillikdə

3. Hindistan Kuş-Qupt dövründə

4. Dehli sultanlığı

5. Baburşahlar imperiyası

6. Hindistanın ingilislər tərəfindən işğalı və müstəmləkə rejimi (XVIII əsr - XIX əsrin birinci yarısı)

7. Hindistan XIX əsrin ikinci yarısında

8. Hindistan Birinci dünya müharibəsi ərəfəsi və illərində

9. Hindistanda milli-azadlıq hərəkatı və vahid cəbhə uğrunda mübarizə (1918-1939)

10. Hindistan İkinci dünya müharibəsi illərində

11. Müstəqillik uğrunda mübarizə (1945-1947)

12. Hindistan Cəvahirləl Nehrunun hakimiyyəti illərində

13. Hindistan İndira Qandinin hakimiyyəti illərində

14. Hindistan – Pakistan müharibələri

15. Müasir dövrdə Hindistanın daxili və xarici siyasəti

Nigar Hüseynova

İndoneziya tarixi

1. İndoneziya ibtidai icma quruluşu dövründə

2. İndoneziya I-VI əsrlərdə

3. İndoneziya Şrivicaya-Mataram dövründə (VII-XII əsrlər)

4. İndoneziya Yava imperiyaları və müsəlman dövlətlərinin yaranması dövründə (XIII-XVII əsrlər)

5. İndoneziya erkən müstəmləkələr dövründə (XVI-XVIII əsrlər)

6. İndoneziya 1800-1870-ci illərdə

7. İndoneziya 1870-1918-ci illərdə

8. İndoneziya 1918-1938-ci illərdə

9. İndoneziya İkinci dünya müharibəsi illərində

10. İndoneziya 1945-1956-cı illərdə

11. “İdarə olunan demokratiya” dövrü (1957-1965)

12. İndoneziya yeni rejim (Orba) dövründə (1965-1998)

13. İndoneziya XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəllərində

Prof.H.Zərbəliyev

Çin tarixi Aqil Şahmuradov

1. Çin ərazisində ibtidai icma quruluşu. Dövlətin yaranması

2. Cjou dövləti: Qərbi və Şərqi Çjou

3. Sin imperiyası

4. Xan imperiyası

5. Çində “Üç padşahlıq” dövrü

6. Çinin birləşdirilməsi. Tan imperiyası

7. Çin X- XIII əsrlərdə

8. Çin monqol ağalığı dövründə

9. Min imperiyası

10. Çin XVII əsrdə

11. Çin XVIII əsrdə

12. Çin XIX əsrin I yarısında

13. Çin XIX əsrin II yarısında

14. Çin XX əsrin əvvəllərində və Birinci dünya müharibəsi illərində

15. Çin XX əsrin 20-30-cu illərində

16. Yaponiya-Çin müharibəsi. Çin İkinci dünya müharibəsi illərində

17. Çin 1946-1976-cı illərdə

18. Çində islahatlar dövrü (1976-XXI əsrin əvvəlləri)

“Ərəb ölkələri tarixi ” fənninin mövzuları

1. Ərəblər qədim və antik dövrlərdə.

2. İslam dininin meydana gəlməsi. Xəlifələr dövrü.

3. Əməvilər Xilafəti, Abbasilər Xilafəti, Kordova Əmirliyi.

4. Xilafətin süqutu

5. İraq, Suriya və Misir XI-XIV əsrlərdə.

6. Fatimilər, Əyyubilər dövləti və Məmlük dövləti.

7. Ərəb ölkələri Osmanlı İmperiyasının tərkibində (XVI əsr – XVIII əsrin birinci yarısı)

8. Suriya, Livan və Fələstin XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

9. İraq XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

10. Misir XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

11. Sudanda Mehdiçilərin hakimiyyəti və Sudanın ingilislər tərəfindən işğalı

12. Əlcəzair, Mərakeş və Tunisin Fransa tərəfindən işğalı (XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərində)

13. Liviyanın İtaliya müstəmləkəsinə çevrilməsi (1911-1912)

14. Ərəb ölkələri I Dünya müharibəsi illərində

15. Ərəb ölkələri I I Dünya müharibəsi illərində

16. Ərəb ölkələri (Misir, Liviya, İraq, Suriya, Livan, Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəb körfəzi əmirlikləri) 1945- 2010-cu illərdə

Zemfira Dünyamalıyeva

Böyük Britaniya tarixi

1. Britaniya Roma hakimiyyəti dövründə

2. İngiltərə V-XI əsrlərdə

3. İngiltərə XII-XIII əsrlərdə

4. Uot Tayler üsyanı

5. Yüzillik müharibə

6. Azadlıqların böyük xartiyası

7. İngiltərə XV-XVI əsrlərdə

8. XVII əsr İngiltərə burjua inqilabı. İngiltərədə kapitalizmin qələbəsi

9. İngiltərədə sənaye inqilabı

10. XIX əsrdə İngiltərədə kapitalizmin inkişafı

11. Böyük Britaniya XX əsrin əvvəllərində

12. Böyük Britaniya Birinci Dünya müharibəsi illərində

13. Böyük Britaniya 1918-1939-cu illərdə

14. Böyük Britaniya İkinci Dünya müharibəsi illərində

15. Böyük Britaniya 1945-1979-cu illərdə

16. M Tetçer və C. Meycorun mühafizəkar kabinetlərinin daxili və xarici siyasəti

17. Entoni Bleyer hökumətinin daxili və xarici siyasəti

Nigar Hüseynova

İsrail tarixi Aqil Şahmuradov

1. Yəhudilər qədim və orta əsrlərdə

2. Yəhudilər XIX əsrdə. Siyasi sionizmin meydana gəlməsi

3. Birinci dünya müharibəsi illərində və müharibələrarası dövrdə yəhudi məsələsi

4. İsrail dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə (1939-1948)

5. İsrail dövlətinin elan olunması. 1948-1949-cu illər ərəb-İsrail müharibəsi

6. İsrail 1950-ci illərin əvvəllərində. 1956-cı il Sinay müharibəsi

7. 50-ci illərin ikinci yarısı – 60-cı illərin birinci yarısında İsrailin daxili vəziyyəti

8. 50-ci illərin ikinci yarısı – 60-cı illərin əvvəllərində İsrailin xarici siyasəti

9. “Altıgünlük müharibə”nin səbəbləri, gedişi və nəticələri

10. İsrail 60-cı illərin sonu – 70-ci illərin ortalarında. “Məhşər günü” müharibəsi

11. M. Begin hökuməti və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri (1977-1983)

12. İsraildə Birinci (1984-1988) və İkinci (1988-1989) milli birlik hökumətləri

13. İsrail 90-cı illərin birinci yarısında

14. İsrail B. Netanyahonun hakimiyyəti illərində (1996-1999)

15. İsrail Ehud Barakın hakimiyyəti illərində (1999-2001)

16. İsrail A. Şaronun hakimiyyəti illərində (2001-2006)

17. İsrail 2006-cı ildən sonrakı dövrdə

Norveç tarixi

1. Norveç ərazisində ibtidai icma quruluşu

2. Norveç tarixində vikinqlər dövrü

3. Norveçin birləşdirilməsi və xristianlığın qəbul edilməsi

4. Norveç Krallığı orta əsrlərdə

5. Norveçdə vətəndaş müharibəsi (1130-1217) və Qızıl Dövr

6. Böyük Demoqrafik Böhran və onun nəticələri. Qara Ölüm (1347-51)

7. Kalmar İttifaqı

8. Norveç-Danimarka İttifaqı

9. Norveç Reformasiya dövründə

10. Norveç XVII-XVIII əsrlərdə

11. Norveç-Danimarka Napoleon müharibələri dövründə

12. Norveç Konstitusiyasının qəbul olunması

13. Norveç - İsveç ittifaqı (1814-1905)

14. Norveç I Dünya müharibəsi ərəfəsi və illərində

15. Norveç müharibələrarası dövrdə (I və II Dünya müharibələri)

16. Norveç II Dünya müharibəsi illərində

17. Norveç II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə

18. Norveçdə neft sənayesinin inkişafı

19. Norveçdə milli azlıqlar: Samilər

20. Norveç-Azərbaycan əlaqələri

Vüsalə Əfəndiyeva

Qafqaz tarixi

1. Qafqaz qədim dövrlərdə

2. Qafqaz erkən feodalizm dövründə

3. Ərəb işğalları və Qafqazda islamın yayılması

4. Qafqazda feodal münasibətlərin inkişafı

5. Qafqaz türk-səlcuq imperiyasının işğalları dövründə

6. Qafqaz monqol əsarəti altında (XIII-XVI əsrlər)

7. Qafqaz XVI-XVII əsrlərdə

8. Qafqaz XVIII əsrin I yarısında

9. Qafqaz XVIII əsrin II yarısında

10. Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı

11. XIX əsrin ikinci yarısında Qafqazda burjua islahatları

12. XIX - XX əsrin əvvəlllərində Qafqaz xalqlarının milli azadlıq mübarizəsi

13. Rusiya imperiyasının tərkibində

14. Qafqaz I Dünya müharibəsi illərində

15. I Dünya müharibəsindən sonra Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması

16. Qafqaz XX əsrin 20-30-cı illərində

17. Qafqaz II Dünya müharibəsi illərində

18. 1946-85-ci illərdə Qafqaz regionunda sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət

19. Qafqaz SSRİ-nin süqutundan sonrakı dövrdə

20. Qafqaz müasir mərhələdə. Regionda mövcud olan münaqişələr

Ülviyyə Hüseynova

Yaponiya tarixi

1. Yaponiya qədim dövrdə. Yayoy dövrü

2. Yamato dövləti - Yapon dövlətinin formalaşması

3. Yaponiyada feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi

4. Yaponiya Nara dövründə

5. Yaponiya dövləti VII-VIII əsrlərdə

6. Yaponiyada Heyan dövrü

7. Yaponiya Minamato şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

8. Yaponiya Aşikaqa şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

9. Yaponiyada feodal dağınıqlıq dövrü. Knyazlıqların formalaşması

10. Yaponiyada mərkəzləşmiş dövlətin yaranması

11. Toyotemi Hideyosi fəaliyyəti

12. Yaponiya XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində

13. Yaponiya Tokuqava şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

14. Uzaq Şərq XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində

15. Yaponiya XIX əsrin ikinci yarısında. Meyci inqilabı

16. Yaponiya XX əsrin əvvəllərində

17. Yaponiya I Dünya müharibəsi illərində

18. Yaponiya 1918-1939-cu illərdə

19. Yaponiya II Dünya müharibəsi illərində

20. Yaponiya II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə

Rübabə ƏliyevaRegionşünaslıq üzrə Rusbölməsi

История Великобритании

1. Римская Британия

2. Англия в V-XI вв.

3. Англия в XII-XIII вв.

4. Восстание Уота Тайлера

5. Столетняя война

6. Великая хартия вольностей

7. Англия в XV-XVI вв.

8. Английская буржуазная революция XVII вв. Победа капитализма в Англии

9. Промышленная революция в Англии

10. Развитие капитализма в XIX в.

11. Великобритания в начале XX в.

12. Великобритания в годы Первой мировой войны

13. Великобритания в 1918-1939 гг.

14. Великобритания в годы Второй мировой войны

15. Великобритания в 1945-1979 гг.

16. Внутренняя и внешняя политика консервативных кабинетов М. Тетчер и Дж. Мейджора

17. Внутренняя и внешняя политика правительства Т. Блэр

Həyətova Firuzə

История США

1. Северная Америка в период до европейской колонизации

2. Северная Америка в период колониализма (XVI-XVIII вв.)

3. Борьба за независимость и образование США (1775-1783)

4. США в конце XVIII в. (1787-1800)

5. США в первой половине XIX в.

6. Гражданская война в США (1861-1865)

7. США в последние десятилетия XIX в. (1865-1900)

8. США в период президентства Т. Рузвельта

9. США накануне и в годы Первой мировой войны

10. США в 1919-1939 гг.

11. США в годы Второй мировой войны

12. Доктрина Трумена

13. США в 50-70 годы XX в.

14. Внутренняя и внешняя политика президента Р. Рейгана

15. Внутренняя и внешняя политика президента Дж. Буша (старший)

16. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Клинтона

17. Внутренняя и внешняя политика президента Дж. Буша (младший)18. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Обамы

Məcidov Elşən


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə