Tadbirkorlik faoliyati imkoniyatlarini aniqlash va baholashYüklə 21,28 Kb.
tarix27.02.2023
ölçüsü21,28 Kb.
#101559
11-12 Mavzu


Tadbirkorlik faoliyati imkoniyatlarini aniqlash va baholash

Ma'lumki, iqtisodiyotni boshqarishning ma'muriy-buyruqbozlik va rejalashtirishga asoslangan tizimi hukmronlik qilgan davrda tadbirkorlikning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy muamrnolarini hal qilishda hamda iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati inkor etib Sobiq Sho'rolar davrida kishilar ongiga kichik ishlab chiqarish, xususiy tadbirkorlik kapitalizm illati deb singdirildi. Natijada tadbirkorlik turli ma'muriy yo'llar bilan cheklandi. Xususiy ishlab chiqarish bilan shug'ullanish faoliyati qonun orqali taqiqlandi. Ishlab chiqarishda kichik korxonalar faoliyati va afzalliklari inkor etilib, korxonalarni yiriklashtirish siyosati olib borilishi natijasida yagona davlat monopoliyalari vujudga keldi.


Jahon va O'zbekistori tajribasi shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyoti sharoitida biznesni rivojlantirmay turib, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy muammolarni, ayniqsa, ishsizlikning oldini olish, aholi daromadlarining oshishi, iste'mol bozorini mahsulotlar bilan to'ldirish va ko'paytirish mushkul. Buning tasdig'i sifatida Yevropa Ittifoqi Hamjamiyati mamlakatlarini olib ko'rish mumkin. Ularda ishlab chiqariladigan jami yalpi ichki mahsulotlarning 67 idan ko'prog'i kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tarmog'ining salmog'iga to'g'ri keladi.
Prezident I.A. Karimov ta'kidlaganidek, «....tajriba shuni ko'rsatadiki, jahonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirmay turib, iqtisodiy o'sish, ishsizlik darajasining pasayishi va aholining daromadlarini oshishiga erishgan biror mamlakat yo'q».
Muslaqillikning dastlabki yillarida respublikamizda tadbirkorlikning huquqiy asoslarini shakllantirishga e'tibor berildi. 1991-yil 16-fevralda qabul qilingan «Tadbirkorlik to'g'risida»gi Qonunga 1993-yil 2-iyulda ayrim o'zgartirishlar kiritilib, uning huquqiy asosiyaratildi. 1995-yil 21-dekabrda «Kichik va xususiy tadbirkor­likni rivojlantirishni rag'batlantirish tolg'risida»gi, 1999-yil 14-aprelda esa «Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi Qonunlar, bir qator Prezidcnt Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan ijobiy rivojlantirildi.
Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatining shakllanishi jarayoni yengil kechmadi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanishning dastlabki yillarida moddiy-texnika va xomashyo resurslarining ko'p turlarini topishdagi qiyinchiliklar, tijorat banklari tomonidan kichik biznes uchuri kredit olishning murakkabligi, mahalliy boshqarish organlari va idoralarning tadbirkorlarga ko'maklashish o'rniga, litsenziya oluvchilarga turli-tuman to'siq va g'ovlarni yuzaga keltirishlar tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'ldi. Tadbirkorlar turli uyushma, jamg'arma, birlashma va assotsiatsiyalarga majburan a'zo bo'lishga, tadbirlar o'tkazishga yo'naltirildi, natijada kichik korxonalarni ro’yxatga olish, tadbirkorlarning arizalarini ko'rib chiqish va ular bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonlari, muddatlari ko'r-ko'rona sun'iy ravishda cho'zildi.
Prezidentimizning sa'y-harakatlari tufayli keyingi yillarda tadbirkorlikning. xususan, fermer xo'jaliklarining qonunchilik hamda huquqiy-me'yoriy asoslari ancha mustahkamlandi va takomillashtirildi.
Shuningdek, tadbirkorlarni soliqqa tortish, buxgalteriya hisobi va statistika hisobotiarini topshirish tizimi soddalashtirildi. Tadbirkorlarning mahsulotlarini eksport qilish hajmini oshirishga qaratilgan qulay shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi. Imtiyozli va mikrokreditlar berish hamda boshlang'ich kapitalni shakllantirish uchun mablag' ajratish yo'li bilan kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'lami ham kengaytirib borildi.
Keyingi yillarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun Germaniya bankining 15 mln yevro, Xalqaro moliya korporatsiyasining 15 mln dollar, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot bankining 15 mln dollar miqdoridagi yangi kredit yo'nalishlari ochildi.
Statistika ma'lumotlariga qaraganda, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlar soni respublikamizning har ming fuqarosiga nisbatan 10,4 tani tashkil etgan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlarda 37—50 tani tashkil etadi. Ma'lumotlardan ijobiy bir holat ham ko'zga tashianadi. 2008-yilga kelib, respublikaning ish bilan band bo'lgan fuqarolarining 71,9 ini kichik biznes va xususiy tad­birkorlik bilan shug'ullanuvchilar tashkil etgan holda yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 45.3 ni tashkil etgan. Rivojlangan mamla­katlarda bu ko'rsatkich 50 dan 71 gachani tashkil etadi.
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kapital mablag' sarfini kam jalb qilishi, ixchamligi, zarur tamoyilga rez moslasha olishi tufayli o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotlar turini tez o'zgartira olishi, ishlab chiqarish quvvatlarini jadal modernizaisiya qilish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda.
1999-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining soni 180 mingta bolgan bo'lsa, 2008-yilga kelib. ularning soni 398490 mingdan oshib ketdi. Hozirgi kunga kelib, respublikamizda bu sohada 7,5 mln. dan ortiq kishi mehnat qilmoqda.
Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimiz iqtisodivotini rivojlantirish hamda aholini ish bilan ta'minlash, xalq farovonligini oshirish maqsadida quyidagilarga e'tiborni kuchaytirish lozim:
• jamiyatimizda tadbirkorlik va ishhilarmonlikka bo’lgan munosabatni tubdan o'zgartirish;
• tadbirkorlikni rivojlantirishga g'ov bo'lgan sun'iy to'siqlarni bartaraf etish;
• tadbirkorlik va ishbilarmonlikni rivojiantirish uchun ajratilgan xorij sarmoyasidan to'liq foydalanishni oqilona yo'lga qo'yish va lizingni yanada jalb qiluvchi mexanizmini joriy etish;
• tadbirkorlik va ishbilarmonlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat hamda mahalliy mablag'lardan samarali foydalanish;
• tadbirkodar bilan yirik korxonalar hamkorligi va faoliyatini kengaytirib borish;
• mamlakat iste'mol bozorini to'ldirish maqsadida import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishiab chiqarish hamda eksportga mo'ljallangan raqobatbardosh mahsulotlarni ko'paytira borish;
• tadbirkor va ishbilarmonlar o'z sohalarini yuqori darajada egailashlari uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimi tarmoqlarini son va sifat jihatidan oshirish;
• tadbirkorlik va ishbilarmonlik sohasidagi ilg'or tajribalarni ommaviy axborot vositalarida keng yoritish va ulardan unumli foydalanish zarur.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlamirish orqali, nafaqat ularning jamiyat uchun yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishda hal qiluvchi mavqe va rolini egallashi, balki shu bilan birga, mamlakat aholisi farovonligini oshirish, daromadlnrini ko'paytirish, ishsizlikni bartaraf etish va ijtimoiy muammolami hal qilishda ijobiy ahamiyatga ega.


Tadbirkorlarga respublikamizda shunchalik ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Tadbirkor, avvalo, o'zi yaratilgan imkoniyat, imkoniyatning o'zi nima va undan qanday foydalansa bo'ladi, degan savollarga javob topishi lozim.
Tadbirkorlik imkoniyati shunchaki, g'oya yoki taklifni amalga oshirish tavakkalini o'z ziminasiga olgan shaxsga foyda olish imkonini beradigan, diqqatni jalb etadigan inveslitsion g'oya yoki taklif sifatida talqin qilinishi mumkin. Bunday imkoniyatlar iste'molchilik xohishlarida o'zgarishlar yuz bergani tufayli ochilib, bozorda uning xaridori yoki yakuniy foydalanuvchisi uchun iste'mol qiymalini tashkil etadigan (yoki qo'shadigan) tovar, yoki xizniat paydo bo'lishiga olib keladi. Bulling uchun, avvalo, g'oyalarni imkoniyatlardan farqini bilib olish maqsadga muvofiqdir. G’oyalarning imkoniyatlardan farqi:
• Yaxshi g'oya borligi, hali, umuman, yaxshi tadbirkorlik imkoniyati borligini bildirmaydi. Misol uchun, 80 dan ortiq yangi mahsulot bozorda omadsizlikka uchrashini e'tiborga olish lozimdir.
• Shunday qilib, nima g'oyani tadbirkorlik imkoniyatiga aylantiradi?
• Sodda qilib aytganda, daromadning xarajatlardan ortib qolgani — foyda.
• Yaxshi tadbirkorlik imkoniyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish.
Yaxshi hisoblanish uchun tadbirkorlik imkoniyati quyidagi bir qator mezoniarni qoniqtirishi (yoki qoniqtirishga qodir bo'lishi) kerak:
• Amaldagi talabga mos bo'lishi.
• Investitsiya qilingan sarmoyaga foydani ta'minlashi.
• Raqobatbardosh bo'lishi.
• Qo'yilgan maqsadlarga muvofiq bo'lishi.
• Loyiq resurslar va qobiliyatlar bilan ta'minlangan bo'lishi.
Tadbirkorlik imkoniyatlarini aniqlash va baholashda juda ko'plab omillardan foydalanishimiz mumkin. Chunki haqiqiy ishbilarmon-tadbirkor har qanday sharoitda ham vaziyatdan chiqish imkoniyatini qidirib topish qobiliyatiga ega bo'ladi. Masatan, iqtisodiy qiyin sharoitda turgan tadbirkor reklama uchun yetarlicha imkoniyati bo'lmagan sharoitda pul talab qilmaydigan yoki arzon, ammo ommabop usullardan foydalanish yo'lini topishi lozim. Radiodagi turli viktorinalarda ishlirok etish bahonasida o'zi haqida ma'lumot berishi, Iniernet chatlarda tanishlarini ko'paytirishi va o'z ishi bilan ulanii do'stona tanishtirishi va shunga o'xshash yo'llarni qidirib topishi lozim.
Demak, tadbirkorni turli sharoitlarda turli qobiliyatlarini baholash mumkinligi bois tadbirkorlarning imkoniyatlari to'g'rislda tez xulosa chiqarish mumkin emasligini bildiradi.
Mohiyatini olganda, baholash quyidagilarni aks ettiruvchi, tavakkalchilikni hamda mukofot yoki foydani aniqlash bilan bog'liqdir:
• sanoat va bozorning ahvoli;
• «imkoniyatni amalga oshirish oralig'ining» davomiyligi;
• tadbirkorning shaxsiy maqsad va qobiliyatlari;
menejerjar jamoasining sifati;
• raqobat muhili;
• sarmoya, texnologiyalar va boshqa resurslarga bo'lgan ehtiyoj;
• atrofdagi (siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, me'yoriy baza, hukumat tomonidan belgilanadigan va h.k.) muhilning ahvoli.
Ochilayotgan tadbirkorlik imkoniyatlarini ko'rish, topish va ularni amalga oshirish yo'naiishida munosib harakat qilish hamma joyda va har doim muvaffaqiyatli tadbirkorning eng muhim sifatlaridan bo'lib kelgan. Sunday ko'nikma muvaffaqiyatli korxonani tashkil etish va boshqarishga ham asos bo'ladi. Bu faqatgina g'oyalarni yaratish va ochilayolgan imkoniyatlarni aniqlash bilangina emas, balki vangi g'oyalardan eng hayolga loyiq, o'ziga jalb etadigan takliflarni ajratish va shularni amalga oshirish uchun tanlash maqsadida, ularni g'alvirdan o'tkazish va baholashni bilish bilan ham bog'liqdir.
Tadbirkorlik imkoniyati tushunchasini shu o'rinda tushuntirib o'tish maqsadga muvofiqdir.
Yaxshi g'oya borligi hali umuman Tadbirkorlik imkoniyati borligini bildirmaydi. Masalan, siz texnik nuqtayi nazardan ajoyib buyumni ixtiro qildingiz, lekin bozorhali uni qabul qilishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Yoki g'oya ajoyib, ammo raqobat darajasi va resurslarga bo'lgan ehtiyoj shunday bo'lishi mumkinki, bu g'oyani hayotga tadbiq etish maqsadga muvofiq bo'lmasligi mumkin. Shunday holat ehtimoli ham borki, bozor g'oyani qabul qilishga tayyor, lekin kiritilgan sarmoyaga olinadigan foyda haddan tashqari past bo'lishi mumkin. Bu vaziyatni yanada yaqqolroq ta'kidlash uchun, kuzatishlarga ko'ra, 80 dan ortiq yangi mahsulot bozorda omadsizlikka uchrashini inobatga oling. Ixiirochilar va homiylar uchun g'oya yaxshi tuyilishini, uniuman tushunsa bo'ladi, lekin ular bozorni o'rganish uchun tadqiqot o'tkazmagani aniq.
Shunday qilib, nima g'oyani tadbirkorlik imkoniyaliga aylantiradi? Soddalashtirilgan javob; «daromad — xarajatlar = foyda» tenglamasi bajariladimi? Amaliyotda esa batafsil javob otish uchun sizga quyida sanab o'lilgan va tushuntirilgan omillarni tekshirish kerak.
Yaxshi hisoblanish uchun tadbirkorlik imkoniyati quyidagi niezonlarni qoniqtirishi (yoki qoniqtirishga qodir bo'lishi) kerak:
• Amaldagi talabga tnos bo'lishi, ya'ni sizni tovaringizni sotib olish imkoni bor va o'zining tanlash huquqini amalga oshirishni istaydigan xaridorlarning qoniqtirilmagan talablari yoki ehtiyojlariga javob berishi.
• Investitsiya qilingan sarmoyaga foydani ta'minlashi. ya'ni sarflangan harakatlar va qilingan tavakkalni munosib, o'z vaqtida, uzoq muddal davomida qoplaydigan daromad yoki taqdirlash bilan ta'minlashi.
• Raqobatbardosh bo'lishi, ya'ni iste'molchi nuqtayi nazaridan, tovar yoki xizmat bozorda mavjud bo'lgan boshqa tovarlar yoki xizmatlarga nisbatan teng yoki ulardan yaxshiroq bo'lishi.
• Qo'yilgan maqsadlarga muvofiq bo'lishi, ya'ni tavakkalni o'z zimmasiga oladigan shaxs yoki tashkilotning maqsadlariga muvofiq va istaklarini qondiradigan bo'lishi.
• Loyiq resurslar va qobiliyatlar bilan ta'minlangan bo'lishi, ya'ni resurslar bilan, imkoniyatni amalga oshirish qobiliyati bilan ta'minlangan bo'lish, huquqiy talablarga mos kelish va h.k. nuqtayi nazaridan, mazkur tadbirkor tomonidan bajariladigan bo'lishi lozim.
• «Imkoniyatni amalga oshirish oralig'i» ning davomiyligi. Siz qulay imkoniyatni yarata olasizmi yoki yangi ochilgan imkoniyatni u bor bo'lgan davrda amalga oshirishga ulgurasizmi?
• Tadbirkorning shaxsiy maqsadlari va qobiliyatlari, Siz haqiqatan ham tadbirkorlikka kirishmoqchimisiz? Sizdan bu uchun talab etilayotgan narsalarga egamisiz? Bu uchun manfaatdorligingiz yetarlimi?
• Menejerlar jamoasining sifati. Siz bilan birga yana kimlar tadbirkorlik bilan shug'ullanadi? Ular tajriba, bilim, aloqalar yoki boshqa istalgan va zarur atributlarga egami?
• Raqobat muhiti. Sizning raqobatchilaringiz kimlar? Sizda xaridorlar xohlaydigan va raqobatchilaringizda bo'lmagan biror nima bormi? Misol uchun, siz kamroq xarajat bilan tovarni ishlab chiqarish va sotishni uddalaysizmi?
• Sarmoya, texnologiyalar va boshqa resurslarga bo'lgan ehtiyoj. Qancha sarmoya, qanday muhim texnologiyalar yoki boshqa resurslar zarur? Ular sizda bormi. siz ularni ola bilasizmi?
• Atrof-muhitning holati. Siyosiy, iqtisodiy, geografik, huquqiy, me'yoriy ijodkorlik vaziyatlari sizning maqsadlaringizga erishishga ko'tnaklashadimi? Sizning korxonangiz atrof-muhitga zarar yetkazmaydimi?
Ushbu keltirilgan masalalar tadbirkor, odatda, duch keladigan muammolarni aks ettiradi. Ularga beriladigan javoblar har qanday tadbirkorlik imkoniyatini o'ziga jalb qilish darajasini belgilaydi.
G'oyalar va imkoniyatlar, aniqlangan yoki taklif etilgan paytdan boshlab, ular bayotga qodirligi romonidan tanlanishi va baholanishi lozim. Bu — oson masala emas, lekin, ayni vaqida, juda muhim. Aynan bu masalaning yechilishi (yoki yechilmasligi), muvaffaqiyat va omadsizlik, boyish va siz ega bo'lgan barcha narsani yo'qotish orasidagi farqning sababi bo'lishi mumkin. Uning yechilishi hali umuman muvaftaqryatga erishishga kafolat bermasa ham, ilohiy kuchlar aralashuvini hisobga olmasak, bu dunyoda kim ham muvaffaqiyatga kafolat bera olar edi, har qalay bu — xavfni va, binobarin, omadsizlikka uclirash imkonini kamaytirishga yordarn beradi.
Tadbirkorlik imkoniyatlarini aniqlash va baholash, mohiyati bo'yicha, tavakkalchilikni hamda taqdirlash yoki foyda miqdorini aniqlash bilan bog’liq va, shu bilan, quyidagi omillarni aks ettiradi:
• Sanoat va bozorning holati. Taqdim etilgan g'oyani qabul qila oladigan bozor mavjudmi? Tovar yoki xizmatni sotib olishni xohlaydigan va shunga qurbi yetadigan odamlar — xaridorlar bormi? Siz ularga, ular ehtiyoj sezadigan yoki ular xohlaydigan narsani ta'rninlab bera olasizmi? Ularning soni qancha?
Bu o'rinda javob topilishi kerak bo'lgan asosiy savol — bu taklif etilgan g'oyani qabul qilishga qodir bo'lgan bozor bormi, degan savoldir. Bu ma'noda bozor, mavjud va kelgusida bo'lishi mumkin bo'lgan, o'z ehtiyojlari va istaklariga, siz mo'ljallayotgan tovar yoki xizmatni sotib olish qobiliyatiga ega bo'lgan va o'z tanlash huquqlaridan foydalanish niyatida yoki shunga moyil bo'lgan xaridorlardan iborat. Shunday qilib, siz xaridorga u xoh­laydigan narsani, loyiq narxda, kerakli joyda va o'z vaqtida ta'minlab bera olasizmi yoki yo'qmi, shuni ko'rib chiqish zarur.
Bu holda yana bir muhim savol, bu bozor hajmini, sanoaming tegishli sohasini, o'sish sur'atlarini aniqlashdir. Eng ko'ngildagi vaziyat — bu hajmi ancha katta va tez o'sayotgan bozor. Bunday bozorning kichik bir ulushini egallash ham, katta va o'sib boradigan sotuvlar hajmini ta'miniashi mumkin.
Bunday ma'lumot yig'ish bilan bog'liq bo'lgan mashqni bajarish maqsadida. «Agar... bo'lsa. unda nima bo'lar edi?» degan savolni tez-tez qo'yadigan, tahliliy fikrlash uslubiga ega bo'lgan tadbirkorga murojaat qilinsa, yaxshi bo'lar edi. Agarda u, ma'lomot yig'ish — juda katta hajmda og'ir ishni bajarish bilan bog'liq, deb o'ylashni afzal ko'rsa, unda u, bozorlar to'g'risida ma'lumotlar (hajmi, ko'rsalkichlari, raqobatchilar tarkibi va h.k.) qanchalik oson topiladigan bo'lsa, ko'p hollarda, shunchalik tadbirkorlik imkoniyatini amaldagi salohiyati past bo'lishim yaxshi tushuiiadi va o'quvchilarga yetkazadi. Boshqacha qilib avtganda, agarda bozor to'g'risida ma'lumotlar oson olinadigan va bu ma'lumotlar sezilarli salohiyat mavjudligini yaqqol ko'rsatadigan bo'lsa, demak, ehtimol kattaki, ko'pgina raqobatdosh firmalar bu bozorga o'zini tashlaydi va tadbirkorlik imkoniyatining salohiyati keskin pasayadi. Axborot yig'ish uchun bir nechta nashrlar manbalaridan (ikkilamchi axborot manbalari), jumladan, katta kutubxonalar, savdo palatalari, investitsiyalarga ko'maklashish markazlari, hukumat vazirliklari, univetsitetlar, xorijiy elchixonalar, Internet, ro'znomalar va h.k.dan foydalanish mumkin.
Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib aytish lozimki, ko'pincha ma'lumotni bevosita manbaning o'zidan, odamlardan, masalan, xaridorlar va ta'minotchilar bilan internal o'tkazish orqali olishga to'g'ri keladi (bu jarayon birlamchi tadqiqot o'tkazish, deb nomlanadi). Bu holda siz tadqiqotni rejasi va uslubini ishlab chiqishingizga to'g'rt keladi.
Ochilayotgan imkoniyat qaysidir bir «vaqt oralig'ida» dolzarb bo'lib turadi, deb aytishadi. Bu degani — u mavjud bo'ladi, lekin doimo ochiq bo'lavermaydi. Bozorlar turli sur'allar bilan o'sib boradi va u yoki bu bozor ma'him darajagacha o'sib barqarorlashishi bilan, unda ishlash sharoiti unchalik qulay bo'lmay qoladi. Ya'ni o'z vaqlida bo'lishi — muhim omil. Muammo, bu vaqt oralig'ining davomiyligini aniqlash va siz qulay imkoniyatni yarata olasizmi yoki ochilgan imkoniyatni u yopilguncha, amalga oshirishga ulgurasizmi, shuni hal qilishdan iboratdir.
Tadbirkorlikka kirib kelayotgan har qanday odam uchun, u mazkur aniq korxona faoliyalini boshlash istagi bormi, degan savol muhimdir. Shaxsiy manfaatdorlik — muvaffaqiyatli tadbirkorlikning ahamiyatli omilidir. Shunday qilib, agar odamning shu tadbirkorlikda qatnashishga samimiy istagi bo'lmasa, u holda bu ishga umuman kirishmagani ma'qul.
Bo'iajak tadbirkor qobiliyatlarga (jumladan, bilim, ko'nikmalar va tajribaga) egami, yo'q bo'lsa, o'z korxonasi ehtiyojlarini qondirish uchun ularga ega bo'la oladimi, degan savol bu bilan uzviy bog'iiqdir. Ko'pgina kichik tadbirkorlik egalari va menejerlari shaxsiy ko'nikmalari tufayli tadbirkorlikka kelishgan.

Yuqorida keltirilgan jihatlarni omixtalashtirib: tadbirkorlik talablari va korxona egasining istak (xohish)lari mos keladimi, yo'qmi, degan muammoga kelamiz. Bu nafaqat muvaffaqiyatga erishish nuqtayi nazaridan, balki o'zini baxtli sezish nuqtayi nazaridan ham muhirndir. Axir maqolda aytilishicha «O'zing istagan narsaga erishsang — bu muvaffaqiyat, o'zing ega bo:lgan narsani istasang — bu baxtdir».


Tadbirkorning raqobatbardoshligini baholash hozirgi kunda biznesni muvaffaqqiyatli amalga oshishida katta ahamiyatga egadir. Chunki har qanday tadbirkor sheriklar ishlab chiqarayotgan mahsulot va xizmatlarga mavjud bozordagi raqobat holatini bilishga qiziqadi.
Jumladan, barcha turdaga biznes-rejalarda raqobatbardoshlik yuzasidan quyidagi savollar yoritilishi lozim:
• sizning biznesingiz hisoblangan mahsulotlaming asosiy qismi qaysi ishlab chiqaruvchilar tonionidan ishlab chiqariladi?
• sizning raqiblaringizni bozorda tutgan o'rai qanday?
• sotish hajmi bo'yicha;
• daromad bo'yicha;
• temologiya darajasi bo'yicha;
• tovadar yangilanishj bo'yicha;
• servis xizmati bo'yicha;
• mahsulot reklamasi bo'yicha.
Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligining sirlari nimada:
• asosiy tavsifnomada;
• sifat darajasida;
• dizaynda;
• iste'molchi ehtiyojiga mos kelishida.
Tadbirkorlarga raqobatbardoshlikni baholash o'z tadbirkorlik faoliyatini kuchli va kuchsiz tomordarini baholash imkonini beradi. Ushbu tahlil kelajakda strategiyangiz va biznesingizning muvafaqqiyatli amalga oshishining kafolati ham hisoblanadi.
Ayniqsa, katta sarmoya jalb etilishi, yuqori tavakkalchilik, murakkab bozorlarda va (yoki) kuchli raqobat sharoitida ishlashi bilan ajralib turadigan ko'pgina korxonalar uchun menejerlar jamoasi, odatda, korxonaning e'tiborga sazovorligini belgilaydigan eng muhim tarkibiy qismlaridandir. Menejerlar jamoasi a'zolarining sanoatni aynan shu yoki turdosh sohalarida, texnologiyalarda, marketingdagi tajriba va ko'nikmalari, ko'p hollarda korxonaning muvaffaqiyati yoki qulab ketishini belgilaydi. Aynan shu sababdan, venchur kapitalistlari (yoki Tavakkalchiligi yuqori bo'lgan korxonalarga pullarni investitsiya qiladigan odamlar) menejment omiliga juda katta e'libor berishadi va o'rtacha g'oya/tovar/xizmatni ishlab chiqayotgan yaxshi menejerlar jamoasini, ajoyib g'oya/ tovar/xizmaini ishlab chiqayotgan yomon menejerlar jamoasidan afzal ko'rishlarini aytishadi.
E'tiborga loyiq bo'lish uchun tadbirkorllk imkoniyati ayrim raqobat afzalliklariga ega bo'lishi kerak. Bu masalan, ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining nisbatan pastroqligi bo'lishi mumkin. Undan tashqari, jalb etiladigan katta mablag'ga ehtiyoj, patent yoki qonunchilik me'yorlari, kontrakt afzalliklari (masalan, mahsulotni tarqatishga eksklyuziv huquqlar yoki ta'minotchilarning maxsus takliflari) shakllarida namoyon bo'la oladigan mazkur bozorga kirish to'siqlari, ushbu investitsiya ycchimi “natija beradimi, yo'qmi”, degan savolga javobning hal qiluvchi omili bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aylganda, agar firma bozordagi uning bo'shlig'iga kirmoqchi bo'layotgan eng astoydil da'vogarlarni bu yo'ldan rasmiy qaytara olmasa yoki u bozorga kirishda yuqori to'siqlarigaduch kelayotgan bo'lsa, tegishli tadbirkorlik g'oyasining e'tiborga loyiq bo'lish ehtimoli oz.
Erkin sarmoya, texnologiyalar va kasbiy ko'nikmalar kabi boshqa resurslarga erishish imkoni, u yoki bu tadbirkorlik imko­niyati amalga oshirishga loyiq mi yoki yo'qmi, loyiq bo'lsa, qay darajada loyiq ekanligini belgilaydi. Umumiy qoida shundayki, uni amalga oshirish talablari qanchalik qiyin bajariladigan bo'lsa, shunchalik bu taklif e'tiborga loyiqroq bo'ladi, faqatgina bu g'oya/ tovar/xizmat uchun bozor mavjud bo'lishi sharti bilan. albatta. Masalan, patenllangan texnologiyaga asoslangan istiqbolli mahsulot hali muvaffaqiyat kafolati bo'lmasa ham, har qalay ishonchli raqobat afzalliklariga ega bo'lishi aniq.
Va nihoyal, korxona faoliyat yuritadigan alrof-muhit, har qanday tadbirkorlik imkoniyatning e'tiborli bo'lishiga yaqqol ta'sir ko'rsatadi. Atror-muhit deganda biz, nafaqat, uning «yashil» tarkibiy qismini (ya'ni sifatining holati juda muhim bo’lgan va kelajakda bu muhimligi oshib boradigan tabiiy atrof-muhit), balki shuningdek, siyosiy, iqtisodiy, geografik, huquqiy va me'yoriy mazmunda ham tushuniladi. Masalan, siyosiy beqarorlik ko'pgina mamlakatlarda tadbirkorlik imkoniyatlariga (ayniqsa, uzoq muddat davomida o'zini qoplaydigan yirik investitsiyalarni talab etadigan korxonalarni barpo etish bilan bog'liq bo’lgan) nisbatan e'liborni pasayliradi. Xuddi shunday, inflatsiya va almashtirish kursining beqarorligi, huquqiy bazaning zaifligi, hattoki, samarasi yuqori bo'lishi mumkun bo’lgan investilsiyalar uchun ham hech bir yaxshi umid bermaydi. Infratuzilma va xizmatljirning (yo'llar, elektroenergiya, suv ta'minoti, hattoki, maktablar va kasalxonalar kabi) mavjudligi yoki yo'qligi ham tadbirkorlik imkoniyatlarining, shu hududda amalga oshirilishga nomzod sifatida, e'tiborli bo'lishiga ta'sir etadi.
Demak, yaxshi tadbirkorlik g'oyasi mavjudligi — muvaffaqiyalli korxona tashkil etilishiga muhim dastlabki asos.
Yüklə 21,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə