Yeni bir şeyler yaratma,ortaya koyma sürecidir. Yeni bir şeyler yaratma,ortaya koyma sürecidirYüklə 1,74 Mb.
tarix17.11.2018
ölçüsü1,74 Mb.
#80908Yeni bir şeyler yaratma,ortaya koyma sürecidir.

 • Yeni bir şeyler yaratma,ortaya koyma sürecidir.

 • Yaratıcılık bireyin ulaşmayı amaçladığı bir istasyon değil sürekli yolculuk etmesi olarak düşünülebilir.

 • Yaratıcı süreç araştırmayı,keşfetmeyi ve bireysel incelemeyi gerektirir.Yaratıcı insan meraklıdır.Sürekli araştırır,soru sorar,kurcalar.

 • Yaratıcı insan meraklıdır.Sürekli araştırır,soru sorar,kurcalar.

 • Yaratıcı insan özgün ürünler vermelidir.

 • Yaratıcılık her bireyde varolan ve insan yaşamının her alanında gerekebilecek bir yetidir.

 • Yaratıcılık geliştirilebilir ve engellenebilir.

Okul başarısızlığı öğrencinin okuldaki başarısının gerçek yeteneğinin altında olmasıdır.

 • Okul başarısızlığı öğrencinin okuldaki başarısının gerçek yeteneğinin altında olmasıdır.

 • Okul yıllarının ilk dönemlerinde fark edilen başarısızlık ilköğretim süresince düzeltilmezse çocuğun tüm okul yaşamını etkileyebilir.

 • Okul başarısızlığını üç faktör etkiler

 • Ev ve aile ortamı

 • Bireysel özellikler

 • Okul ve öğretmen • Aileler çocuklarının başarılı olması için şu noktalara dikkat etmelidirler:

 • Evde huzurlu ve mutlu bir ortam yaratılmalıdır

 • Çalışmak için ortam hazırlanmalıdır.

 • Anne-baba teşvik edici olmalıdır.

 • Çocuktan beklentiler gerçekçi olmalıdır.

 • Ev ödevinin önemi bilinmelidir.

 • Öğretmenlerle sık sık konuşulmalıdır.

 • Çocuklarını başarılarını överken gerçekçi olunmalıdır .

Çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran ve onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur.

 • Çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran ve onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur.

 • Bu aile modelinde;

 • Çocuğa söz hakkı tanınmaz.

 • Kararları büyükler verir.

 • Çocuk bu karar ve kurallara uymak zorundadır.Bu yüzden çocuğun karar alma becerisi gelişemez.Uygulanan kuralların mantıklı bir açıklaması yoktur veya olsa da çocuğa açıklanmaz.

 • Uygulanan kuralların mantıklı bir açıklaması yoktur veya olsa da çocuğa açıklanmaz.

 • Kurala uymayanlar cezalandırılmalıdır görüşü hakimdir.

 • Çocuk hangi davranışı yaptığında ceza göreceğini bilemez.

 • Yanlış yapma korkusu yüzünden sürekli tedirgin ve kaygılıdır.

 • Sık sık ağlama nöbetleri görülür.

 • Eleştiri ve aşağılama çok sık görülür.

 • Sürekli çocukların yanlışları vurgulanır.olumlu hareketleri görmezden gelinir. • Çocuğun kendine güven duygusu oluşmaz.

 • Yaratıcılık engellenir.

 • Kişilik gelişimi ;

 • Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır görüşünü benimserler.

 • Rutin ve sınırları belli olan iş ve meslekleri seçerler.

 • En küçük bir hatada bile hoşgörüleri olmayabilir.Okul yaşamlarında fazla başarılı olamazlar.

 • Okul yaşamlarında fazla başarılı olamazlar.

 • Anne-babalarının (veya bir otoritenin)olmadığı ortamlarda kendilerini boşlukta hissederler ve bir otorite bulma arayışı içine girerler.

 • Bu durumda kendilerinin buldukları otorite her zaman olumlu kişi yada kişiler olmayabilir.

 • Arkadaş gruplarında lider olamazlar ve olmak da istemezler.Aksine bir liderin denetiminde daha mutlu olurlar.Karar verme becerileri gelişmediği için kriz durumlarıyla mücadelede yetersizdirler.Başkalarının aldığı karaları uygulamayı tercih ederler.

 • Karar verme becerileri gelişmediği için kriz durumlarıyla mücadelede yetersizdirler.Başkalarının aldığı karaları uygulamayı tercih ederler.

 • Hayatları boyunca pasif ve edilgen bir kişilik sergilerler.Bu tutumda yetişen çocuklar yaratıcı olamazlar.

 • Bu tutumda yetişen çocuklar yaratıcı olamazlar.

 • İlgi ve sevgi açlığı yaşarlar.

 • Sık sık suça eğilim gösterirler.

 • İnsanlarla sağlıklı iletişim kuramazlar.

 • Okul ortamında ve oyun gruplarında açlığını çektiği ilgiyi ve önemsenmeyi arkadaşlarından beklerler.

 • Okulda başarı sağlayamayabilirler.Çevresindeki insanlar tarafından aşırı önemsenmek isterler.

 • Çevresindeki insanlar tarafından aşırı önemsenmek isterler.

 • Dikkat çekme eğilimleri vardır.

 • İlgi odağı olmak isterler.Gerekirse bunu karşılamak için yasa dışı yollara başvurabilirler.

 • Genellikle kendinden küçük çocuklarla arkadaşlık kurma eğilimleri vardır.Çocuk eğitiminde tutarsızlık çok yönlüdür.

 • Çocuk eğitiminde tutarsızlık çok yönlüdür.

 • Anne-babanın içinde bulunduğu duruma göre çocuğa farklı şekillerde davranması

 • Anne-baba arasındaki tutarsız eğitim görüşleri

 • Anne yada babanın birinin kendi şahıslarında yaşanan tutarsızlık

 • Kardeşlere farklı davranılmasında kaynaklana tutarsızlık

 • Çocuğa verilen eğitim türünde oluşan tutarsızlıkKişilik gelişimi

 • Kişilik gelişimi

 • Çocuk hangi davranışın nerde ve ne zaman yapılmayacağını kestiremez.Ayrıca yaptığı davranışın doğru olup olmamasından daha çok “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulabilirim “ düşüncesiyle ilgilenir.

 • Dengesiz ve tutarsız anne-baba tutumu çocuğun kişilik gelişimini baltalar.Bu aile ortamında;

 • Bu aile ortamında;

 • Kurallar yoktur.

 • Çocuklarda aşırı şımarık davranışlar görülür.

 • Çocukların her istedikleri yapılır.

 • Çocuklar ailenin merkezi durumundadır.

 • Dengesiz ve ne istediğini bilmeyen çocuklara sıklıkla rastlanır.Çocuklar nerede,ne zaman ve nasıl davranacaklarını öğrenemezler.

 • Çocuklar nerede,ne zaman ve nasıl davranacaklarını öğrenemezler.

 • Kuralsız bir aile ortamında yetiştikleri için sağlıklı iletişim kuramazlar.

 • Çevresindeki insanlardan da aileden gördükleri hoşgörüyü beklerler.

 • Arkadaşları tarafından dışlanırlar.

 • İş yaşamının gerektirdiği kuralları ve disiplini uygulamakta zorlanırlar.

 • Sürekli ilgi odağı olma istekleri vardır.Bu tutumda yetişen çocuklar;

 • Bu tutumda yetişen çocuklar;

 • Çevrelerinde sürekli kendilerini koruyacak birilerini ararlar.

 • Yapmaları gereken görevleri başkalarının yapmalarını beklerler.

 • Sık sık oyun gruplarından dışlanırlar.

 • Deneme-yanılma yoluyla kazanılan becerileri kazanamazlar.Yaratıcılıkları gelişmez.

 • Yaratıcılıkları gelişmez.

 • Okulda başarısız olurlar.

 • Çocuğunuzun küçük yaşlardan itibaren kendi yapabileceği işleri başkalarının yapmalarına izin vermeyin ve sizlerde yapmayın.Özellikleri:

 • Özellikleri:

 • Ailede uyulması gereken kurallar önceden belirlenmiş ve sınırları çizilmiştir.

 • Çocuk hangi davranışı yaptığında ödül,hangi davranışı yaptığında ceza alacağını bilir.

 • Aile üyeleri birbirine saygı ve sevgi gösterir.Çocuklara anne-babanın bir uzantısı olarak değil,evde yaşayan ve anne-baba ile eşit haklara sahip bireyler olarak bakılır.

 • Çocuklara anne-babanın bir uzantısı olarak değil,evde yaşayan ve anne-baba ile eşit haklara sahip bireyler olarak bakılır.

 • Çocuğa güven duyulur ve desteklenir.

 • Çocuğun yeni bir şeyler denemesine ve yaratıcılığının gelişmesine destek verilir.

 • Karalar tüm aile üyelerinin katılımı ile alınır.Bu aile ortamında yetişen çocuklar;

 • Bu aile ortamında yetişen çocuklar;

 • Yaratıcıdırlar

 • Dengeli ve uyumludurlar

 • Karar alma becerileri gelişmiştir.

 • Seçenekli düşünmeyi bilirler,yeni durumlara uymada zorluk yaşamazlar.

 • Kendilerine güvenirler.

 • Başkalarının özgürlüklerine saygılıdırlar,kendi özgürlüklerinin sınırlarını bilirler.Kendi haklarını korurlar,başkalarının haklarına saygı gösterirler.

 • Kendi haklarını korurlar,başkalarının haklarına saygı gösterirler.

 • Arkadaş gruplarına rahatlıkla uyum sağlarlar.

 • Bir gruba dahil olmada ,grup içinde aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirmede zorlanmazlar.

 • Çevrelerindeki akran ve yetişkinlerle sağlıklı iletişim kurarlar.

 • Okul başarıları yüksektir. • Doğru olmayan bir şeyin doğru olmadığının bilinerek söylenmesidir.Yalan çeşitleri:

 • Yalan çeşitleri:

 • Sözde Yalanlar: Küçük çocuklarda(genelde 3-4 yaş) görülür. Çocuk anlattığı olay yada kişilere ince ayrıntılar katarak bunları süsler.

 • Alışkanlık Haline Gelen Yalan: Bu tür yalan, birtakım bencilce sonuçları elde etmek amacıyla bilerek ve isteyerek başkalarını aldatmaktır.

 • Patolojik Yalan: Duygulanım bozukluğunun bir belirtisi olarak görülür. Çocuk inanılmak için yalan söyler ve bu amaçla önlemler alır.

Ellerle yapılan jestler azalır.

 • Ellerle yapılan jestler azalır.

 • Elin yüze götürülmesi ve yüz çevresine değdirilmesinde artış gözlenir.

 • Konuşurken beden hareketlerinde artış olur.

 • El sallama hareketi artar

 • Yüz ifadesi büyük çoğunlukla normale yakındır.

Saygılı, Sefa. Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Elit Yayınları

 • Saygılı, Sefa. Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Elit Yayınları

 • Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi

 • Tuzcuoğlu, Necla. Anne-Baba Olmanın Altın Kuralları, Morpa Kültür Yayınları

 • Turla, Ayşe. Çocuğum Daha Yaratıcı Olabilir mi?, Morpa Kültür Yayınları

 • Abacı,Oya. Görsel Sanat Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları

 • Baltaş,Zuhal-Acar. Bedenin Dili, Remzi Kitabevi

 • Aydın,Hülya Bilgin. Çocuk Ruh Sağlığı, Morpa Kültür Yayınları

 • Darıca,Nilüfer. Yaratıcı Etkinlikler, Morpa Kültür Yayınları
Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə