06 may 2004- cümw axşamiYüklə 133,51 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.11.2017
ölçüsü133,51 Kb.
#10075


APPLICATION of INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

3

RD

 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE 

BAKU, AZERBAIJAN, 14-16 OCTOBER 2009 

 

CONFERENCE PROGRAM 

 

(All events will take place at Qafqaz University Campus) 

 

14

th

 October 2009 

 

07.30 – 08:15 

Breakfast at the hotel 

09.00 – 10.00   

Visiting the Honorary Cemetery 

10.00 – 10.30   

Registration 

10.30 – 12.00   

Opening (Introductory Speech) 

12.00 – 12.30   

Coffee-break 

12.30 – 14.00   

Plenary Meeting   

 

 

14.00 – 15.00  

Lunch (at Qafqaz University) 

15.00 – 19.00 

Heading to the city: Sightseeing (Martyrs’ Square, Inner-city (Old-city), 

Seaside Park) 

20.30 – 22.30 

Dinner (Cag Educational Corp.) 

 

15th October 2009 

 

08.00 – 08:45 

Breakfast at the hotel 

             09:00 

Heading to the university 

10.00 – 13.00 

Meetings in sections and training - seminar  

11.20 – 11.35  

Coffee-break 

11.35 – 12.55  

Continuation of meetings in sections 

13.00 – 14.20  

Lunch (Qafqaz University) 

14.30 – 15.50  

Meetings in sections 

15.50 – 16.05 

Coffee-break 

16.05 – 18.00  

Meetings in sections 

18.30  

Banquet 

23.00 

Heading to the hotel 

 

16th October 2009 

 

08.00 – 08:45 

Breakfast at the hotel 

             09:00 

Heading to the university 

10.00 – 13.00 

Meetings in sections 

11.20 – 11.35 

Coffee-break 

11.35 – 12.55 

Continuation of meetings in sections 

13.00 – 14.00 

Lunch (Qafqaz University) 

14.00 – 15.00 

Discussions and closing of conference 

15.00 – 19.30 

Baku tour 

19.30 – 20.30 

Dinner (Qafqaz University) 

20.30 

Heading to the hotel 

 

17th October 2009 

 

Sightseeing (details are provided at the end of this booklet) 
 

14

th

 October 2009 

 

10.30-12.00  

INTRODUCTORY SPEECHES and WELCOME

 

 ANAS acad., prof. A.M. Magerramov  

Rector of Baku State University  (opening the conference and delivering an 

introductory speech) 

 

Prof. M.C. Mardanov 

Minister of Education, Republic of Azerbaijan 

(complimentary speech) 

 

ANAS acad.. prof. A.M. Abbasov 

Minister of Communication and Information 

Technologies, Republic of Azerbaijan  (congratulation remarks and keynote speech on 

“Information and Communication Technologies for 

Sustainable Development”) 

 

Ali Agan  

 

President of Azercell Telecom, Azerbaijan  

Prof. Guy Omidyar 

    Omidyar-Institute, 

USA 

 

Prof. H.A. Mammadov  

 

Rector of Azerbaijan Technical University, Azerbaijan  

ANAS a.m, prof. Rasim Aliguliyev 

Director of the Institute of Information Technologies 

of ANAS, Azerbaijan 

 

 

 

Prof.Dr.Ahmet Sanic  

 

Rector of Qafqaz University, Azerbaijan 

 

12.00 - 12.30 – Coffee-break 

 

 12.30-14.00         

KEYNOTE SPEECHES 

 

1.  Prof. Rafig Aliyev, Department of Computer-Aided Control Systems, Azerbaijan State Oil Academy, Baku, Azerbaijan 

Fundamentals of Fuzzy Economics 

 

2.   Assoc. Prof. Dag Wedelin, Computer Science Department, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden 

Higher Education in Computer Science and its Role in the Development of IT 

 

3.  Assistant Prof., Tugrul Yanik, Computer Engineering Department of Fatih University, Istanbul, Turkey 

 

Performance Evaluation of ID Based Authentication Methods in the SIP Protocol 

 
 

TUTORIALS  

 

15 October 2009 

 

Tutorial A – 10:00 – 12:30, Room 

B

 

 

WCDMA and HSPA - The way forward to 3G. 

Erman Tanin  

Solution Manager, Ericsson Telecommications, Turkey 

 

 

Tutorial B – 14:30 – 17:00, Room 

B

 

 

GSM Roaming: Some Aspects 

Kamran Aliyev 

Data Processing and Roaming Services Group Head, Azercell Telecom, Azerbaijan 

 

 

 

MEETINGS 

 

1 –ICT in 

GOVERNANCE and GOVERNMENT POLICY MAKING 

 

15th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

C11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs 

: Dr. Reha Yilmaz, Dr. Fikret Elma 

Secretary 

: Nargiz Nematova 

 

R. H. Gulməmmədov (Azerbaijan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi) 

Dovlət idarəciliyinin keyfiyyətinin artırılmasında E-hokumətin rоlu. 

 

Zərifə Cəbrayılova, M.H. Məmmədova (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 

Azerbaijan) Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri sayının hesablanması metodikası 

 

Alguliev R.M, İmamaverdiyev Y.N (Institute of Information Technology of ANAS, Azerbaijan) 

e-Government Information Security Management Research Challenges 

 

Р.А. Караев (Институт кибернетики Национальной Академии наук Азербайджана),    

Р.Х. Гюльмамедов (Министерство связи и информационных технологий), Дж.Ф. 

Терегулова (Азербайджанский Государственный Экономический университет) 

Стратегический SWOT-анализ государственного бюджета. Динамический подход 

  

Aygün Əhmədova, Rasim Əliquliyev (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) 
İnformasiya cəmiyyətində insan hüquqlarinin təmin olunmasi və qarşiya çıxan problemlər 

 

Üzeyir Qurbanlı (AMEA, İnformasiya Texnoogiyaları İnstitutu, Azerbaijan) 

Gömrük nəzarətinin avtomatlaşdırılmış sistemi və risklərin idarə olunması informasiya sisteminin 

inteqrasiya məsələsi 

 

Rasim Mahmudov (AMEA Informasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) 

İnternet xidməti provayderlərinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsi 

 

Rasim Alguliyev, Yadigar İmamverdiyev, Elçin Əliyev (AMEA Informasiya Texnologiyaları 

İnstitutu, Azerbaijan) Milli informasiya məkanının əhali və miqrasiya uzrə seqmentinin formalaşdırılması konsepsiyası 

üçün tezislər 

 

Josimovski Saso, Trenevska-Blagoeva Kalina, Mihajlov Martin (Ss. Cyril and Methodius 

University Skopje, FYR of Macedonia) Evaluation of Electronic Public Procurement Solution for the FYR of Macedonia 

 

Mustafa Bayrakci (Sakarya University, Turkey) 

E-Inclusion for Bridging the Digital Divide in Turkey 

 

DISCUSSIONS 

 

 

2- ICT in MEDICINE and HEALTH CARE 

 

15th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

E11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. Ahmet Sanic, Dr. Mehmet Rihtim, M. Fatih Yegul 

Secretary 

: Aynura Bashirova 

 

Ə.Q. Əliyev, S.İ. Ağazadə  (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) Səhiyyə sferasında müasir informasiya sistemlərinin işlənilməsi və tətbiqi məsələləri 

 

Ə.Q. Əliyev, Ə.B. Nadiri (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) 

Mədəni proseslərin inkişafına İKT və İS-in təsirinin öyrənilməsi və onun vasitəsilə həmin sahələrdə 

idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması məsələləri 

 

Namik Rashydov (Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NAS of Ukraine, Ukraine) 

Using of Extract Mixture from Red Vine Grape Seed and Selenium Content Plant for Human 

Welfare in Conditions of Chronic Irradiation 

 

Hanife Usta, Ilyas EminogluSefa Geylani, Nurettin Senyer, Gökhan Kayhan (Ondokuz Mayıs 

University, Turkey), Ali Ekber Özdemir (Ordu University, Turkey) Protez EL Tasarımı – Bölüm II: EMG İşaretinin Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması ve 

Sanal Protez Elin Sürülmesi 

 
 

Nurettin Şenyer, Sefa Geylani, Recai Oktas (Ondokuz Mayıs University, Turkey) 

Prosthesis Hand Design – Part I: Virtual Hand Simulator 

 

Alireza Kajabadi (University of Najafabad, Iran), Mohamad Hosein SaraeeSedighe Asgari 

(University of Isfahan, Iran) Data Mining Cardiovascular Risk Factors 

 

Y.N. İmamverdiyev (Institute of Information Technology of ANAS, Azerbaijan) A BioHashing Method for Fingerprint Templates Protection 

 

DISCUSSIONS 

 

 

3 - ICT in EDUCATION, RESEARCH and SCIENCE  

 

 

3.1 – SECTION 

 

 

15th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

A11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs   : Prof. N. Gojayev, Prof. N. Ahmedov

 

Secretary 

 

: Ulker Agayeva 

 

Н.М. Годжаев (Университет Гафгаз, Бакинский Государственный Университет, 

Aзeрбaйджaн), Б.М. Касумов (Университет Гафгаз, Aзeрбaйджaн)  

Об Использовании ИКТ при Изучении и Преподавании Физики на Физических Факультетах 

Университетов 

 

L. I. Veliyeva (Baku State University, Azerbaijan) 

Study of Structures of Biomolecules of Drostatin Family by Means of Computer Modelling 

 

T.И. Исмаилова, Р.М. Аббаслы, Л.И. Исмаилова (Институт физических проблем, 

Бакинский Государственный Университет, Aзeрбaйджaн) 

Пространственная структура и электронные свойства молекулы Gly-Glu-His-Phe-Pro-Gly-

Pro 

 

Ilqam Gurbanov (Guba Regional Centre of Agrarian Science, Azerbaijan) Computational Approaches to the Description of the Nitrogen Oxide Production from Various 

Compounds 

 

Nəbiyev Ə.M,  Haqverdiyeva G.Ə. (Bakı Dövlət Universiteti, Azerbaijan) 

Hemorfin peptidlərinin fəza quruluşlarının tədqiqi. 

 
Svetlana Demukhamedova (Институт Физических Проблем, Бакинский Государственный 

Университет, Aзeрбaйджaн) Роль Компьютерного Моделирования в Квантово-Химических и Спектроскопических 

Исследованиях Строения и Свойств Многоатомных Молекул 

 

С.Д. Демухамедова,  И.Н. Алиева (Институт Проблем физики, Бакинский Государственный 

Университет, Aзeрбaйджaн), Н.М. Годжаев (Университет Гафгаз, Бакинский 

Государственный Университет, Aзeрбaйджaн)      

 Влияние Атомов Переходных Металлов на Структуру Координационных Комплексов 

Карнозина 

 

И.М. Эфендиева, Ш.Г. Аскеров, Л.К. Абдуллаева,  Ш.М. Годжаева, Т.З. Кулиева (НИИ 

Проблем Физики, Бакинский Государственный Университет, Aзeрбaйджaн) Высота потенциального барьера диода шоттки Al-Ni/n-Si с аморфным металлическим 

сплавом 

 

Baba Qasimov (Университет Гафгаз, Aзeрбaйджaн) Пакет Программ для Микроскопического Моделирования Многоатомных Кристаллов из 

“Первых Принципов” 

 

U.T. Agayeva (Institute of Physical Problems, Baku State University, Azerbaijan) 

Simulation by Computer Spatial Structure of the Phe-Gly-Leu-NH2 Molecule 

 

DISCUSSIONS 

 

3.2 - SECTION 

 

 15th October 2009 

14.30-18.00 (Qafqaz University, hall 

A15.50 – 16.05 – Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. I. Aliyeva, Assoc. Prof. B. Gasimov

 

Secretary : S. Demukhammedova 

 

Н.А. Ахмедов, Р.М. Аббаслы, Л.И. Исмаилова (Институт физических проблем, Бакинский 

Государственный Университет, Aзeрбaйджaн) 

Пространственная Структура Кардиоактивных Пептидов

 

 

Gülşən Ağayeva (Institute for Physical Problems, Baku State University, Aзeрбaйджaн) Conformational Aspects of the Structure-Function Relationships ın the Biologically Active Peptides 

 

Fang Hai-guang,  Li Xue-mei (Capital Normal University China), Fang Hai-guang (Beijing 

Normal University, China), Helge Høivik (Oslo University College? Norway) Research on Improving Learning Interests for Elementary Students Based on Mental Mode by 

Using Mathematics Animations 

 

Goksu, A., Karacadag, M.C., Yılmaz M., Parlak, Z., Tasbasi N. (Sakarya Universitesi, Turkey) Türk Yüksek Öğretiminde 4 Yıllık Lisans Programları için Harmanlanmış e-Öğrenme Modeli 
 

 

Firudin Ağayev (Institute of Information Technologies of ANAS, Azerbaijan) 

The Standards of the Contents in a Subject of Informatics for General Education Schools 

 

Fatma Khanim Bunyatova, Aynur Bunyatova (Intellect School, Baku, Azerbaijan) 

Digital School 

 

Alovsat Aliyev (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) Təhsil sferasında intellektual inforrmasiya sistemlərinin işlənilməsi və tətbiqi 

 

N.S. Nabiyev, M.A. Ramazanov, F.V. Hajiyeva (Bakı Dövlət Universiteti, Azerbaijan) Kompüter modelləsdirilməsi vasitəsi ilə polimer-yarımkecirici tərkibli nanokompozitlərin elektron-

fəza  quruluşlarının və spektroskopik xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi 

 

Paşayev F.H., Həsənov A.Q. (Baku State University, Azerbaijan) Role of Overlap Integrals ın Study of Electronic Structure of Atoms and Molecules 

 

Ирада АлиеваГюльтекин АббасоваНифтали Годжаев (Бакинский Государственный 

Университет) 

Конформационно-Динамические Свойства Молекулы CREKA 

 

 DISCUSSIONS 

 

3.3 - SECTION 

 

 

15th October 2009 10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

D11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. Ajdar Agayev, Dr. Mehmet A. Eroglu

 

Secretary : Ibrahim Kurt 

 

 Ejder Agayev, İbrahim Kurt (Qafqaz University, Azerbaijan)  

Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Sosyal Pedagojiye Karşı (mı?) 

 

Erkan Taskin (University of Northern Iowa, USA) Distance Education: A Flexible Teaching and Learning Delivery Method 

 

Mehmet A. Eroglu (Fatih Üniversitesi, Turkey) 

Uluslararası Üniversiteler Birliği Akademik Dokümantasyon Paylaşım ve Uzaktan Öğretim 

Araçları (Türk Dili Örneği) 

 

Fang Hai-guang, Wang Gui-hua (Capital Normal University, China), Fang Hai-guang (Beijing 

Normal University, China), Helge Høivik (Oslo University College, Norway) Research on Interactive Interests of Pupil-Oriented Mathematics Learning Using Game-Based 

Animation 
 

 

Etibar Seyidzadə (Qafqaz Universiteti, Azerbaijan) 

Açıq sistemli kompüter təlim proqramlarının hazırlanması və istifadə mərhələləri 

 

Zaffar Ahmed Shaikh (Iqra University, Pakistan) ZPD Incidence Development Strategy for Demand of ICTs in Higher Education Institutes of 

Pakistan 

 

Alexandre Ediberidze, Michael Kantaria (Technical University of Georgia) 

Usability of the Genetic Algorithms for Solving Lectures Schedule Task 

 

Haiguang Fang, Jing Liu (Capital Normal University, China), Haiguang Fang, Ronghuai 

Huang, Yushun Li (Beijing Normal University, China) 

Research on Adaptive Mobile Learning Resources Platform Based on Learning Object Model 

 

Fatma Khanim Bunyatova, Aynur Bunyatova (Intellect School, Baku, Azerbaijan) 

Logical Integrity, Fuzzy Logic and Modeling Content of Educantion 

 

А.Г. Гаджиев, С.А. Шабанов, Ф.М. Салманов (Институт Кибернетики НАНА, 

Aзeрбaйджaн) Информационная Система Оценки Качества Научной Деятельности 

 

 

DICUSSIONS  

3.4 - SECTION 

 

 

15th October 2009 

14.30-18.00 (Qafqaz University, hall 

D15.50 – 16.05 – Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. Fedor Pashchenko, Dr. Shaig Nabiyev  

Secretary 

: Vugar Musayev 

 

 Fedor Pashchenko (Институт Проблем Управления РАН, Роccия) 

Прогнозирующие Имитационные Модели в Системах Поддержки Принятия Решений 

 

Poonam Toke, S.G. Bhirud (VJ.T.I, Mumbai, India) Interactive Web Based Learning: Image Processing 

 

Kenan Baltaci (University of Northern Iowa, USA), Faruk Yildiz (Sam Houston State University, 

USA) 

NI LabView Data Acquisition System Design using Hydrogen Fuel Cell 

 

  
Mustafa Ulutas (Ondokuz Mayis University, Turkey), Vasif V. Nabiyev (Karadeniz Technical 

University, Turkey), Guzin Ulutas (Ondokuz Mayis University, Turkey) A New Secret Image Sharing Technique Based on Asmuth Bloom`s Scheme 

 

Rəhilə Həsənova (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) Azerbaijan elmi jurnallarının vaciblik göstəricisi – milli impakt-faktorunun hesablanması 

 

Cebrail Çiflikli, A. Tuncay Özshahin (Erciyes University, Turkey), A. Turgut Tuncer (Başkent 

University, Turkey)  

A New Future Technology in Rural and Remote Education: IEEE 802.22 Cognitive Radio Based 

Wireless Regional Access Network (WRAN) 

 

Murat Demirbaş (Kırıkkale University, Turkey), Rahmi Yağbasan (Başkent University, Turkey) 

An Analysis of the Realization Rate of Affective Objectives of Science and Technology Curriculum 

 

Hamideh Rezaee, Masoud Geravanchizadeh (University of Tabriz, Iran) 

Automatic Language Identification of Bilingual English and Farsi Scripts 

 

Urfat Nuriyev (Institute of Cybernetics of ANAS, Azerbaijan), Korhan Gunel (Adnan Menderes 

University, Turkey) Relation Extraction among Learning Concepts in Intelligent Tutoring Systems 

 

DISCUSSIONS  

 

4- ICT in HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES 

 

 

15th October 2009 10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

E11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Dr. Mehmet Rihtim, M. Fatih Yegul 

Secretary 

: Aynura Bashirova 

 

 Amol Potgantwar,  S. G. Bhirud (VJTI, Mumbai) 

Face Recognition Using Partitioned Iterated Function System 

 

M. Fatih Yegul, Mustafa Yavuz, Bonwoo Koo, Paul Guild (University of Waterloo, Canada), 

Delineation of Landscapes of Emerging Sciences through Publication Data: A Case of Nanoscience 

in Canada 

 

 N.I. Nugumanov,  L. Naizabayeva,  D. Nurlanov  (International Academy of Business, Kazakh-

British Technical University, Republic of Kazakhstan), Development of a Software System with the View of Automation of Traffic Flow Management 

 

 

 
Demir Yeliussizov, A. Tuyakbayev, A. Akshabayev (IEEE Conference Publishing 

59 Tole-bi, Almaty, Kazakhstan)  Multi-Touch Sensing Using Frustrated Total Internal Reflection 

 

Roza Shahverdiyeva (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaican) 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təminində texnoparkların formalaşması vasitələri və 

mexanizmləri 

 

Muhammad Owais Mehmood (NED University of Engineering & Technology, Pakistan) 

Multi-camera Based Human Tracking with Non-Overlapping Fields of View 

 

DISCUSSIONS 

 

 5 - APPLICATIONS 

 

5.1 - SECTION 

 

15th October 2009 

14.30-18.00 (Qafqaz University, hall 

C15.50 – 16.05 – Coffee-break 

 

Cochairs 

: Prof. Novruz Allahverdi, Dr. Suleyman Tosun 

Secretary 

: Sevil Imanova 

 

 M. Fatih Talu, İ. Türkoğlu (Firat University, Turkey) 

A Novel Object Recognition Method Based on Improved Edge Tracing for Binary Images 

 

Roshanak Safavi (Multimedia University, Iran) Human/Social Factors Influencing Usability of E-commerce Websites and Systems 

 

Abzetdin Adamov, M.Murat Erguvan  (Qafqaz University, Azerbaijan

The Truth about Colud Computing as new Paradigm in IT 

 

Mustafa Simsek (International Ataturk Alatoo University, Kirgizistan) 

Perl Input-Output Files 

 

Ahmet Nayır (Fatih Üniversitesi, Turkey), Günay Karlı (University of Northern Iowa, USA) Applications of ANN and RULES-3 to DNA Sequence Analysis 

 

Suleyman Tosun, Yusuf Yavuz (Ankara University, Turkey) Parallelization of Render Engine for Global Illumination of Graphics Scenes 

 

Cengiz TepeNurettin Şenyer (Ondokuz Mayıs University, Turkey) 

Improving R-peak Detection in ECG Based On Polynomial Curve Fitting 

 

10 Vasif Nabiyev (Karadeniz Teknik Universitesi, Turkey), Telman G. Melikov (Azerbaijan 

Technological University, Azerbaijan) Profil Siluetinin Tanınması ve Kulak Biyometrisi 

 

Huang Yi (Communication Academy, China) 

Research on Internet-based Open Remote Fault Diagnosis Expert System 

  

Sevil Imanova (Qafqaz University, Azerbaijan) 

Service Quality Evaluation by Fuzzy Delphi Method 

 

Mohsen Sharifi, Nima GhaemianBehrouz Minaei (Iran University of Science and Technology), 

Ramin Orujov (Azercell Telecom LLC) 

An Algorithmic Incremental and Iterative Development Method to Parallelize Dusty-Deck Fortran 

HPC Codes in GPGPUs using CUDA 

 

5.2 - SECTION 

 

15th October 2009 

14.30-18.00 (Qafqaz University, hall 

E15.50 – 16.05 – Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. Vasif Nabiyev, Prof. Vasile Avram 

Secretary : 

Khayyam 

Masiyev 

 

 Mohammad Bagher, Akbari Haghighat, Masoud Geravanchizadeh, Ehsan Namjoo 

(University of Tabriz, Iran) A Region-Based Edge Detection Technique for Noisy Images 

 

Vasif Nabiyev (Karadeniz Teknik Universitesi, Turkey) İnsanin İdendifikasiyasinda Qraf Modelinə Görə Barmaq İzinin Taninmasi 

 

Novruz Allahverdi (Selcuk Universitesi, Turkey) 

Some Applications of Fuzzy Logic in Medical Area 

 

Vasile Avram (Academy of Economic Studies in Bucharest, Romania) 

Defining Metrics to Automate the Quantitative Analysis of Textual Information within a Web Page 

 

Vasif Nabiyev, Fuat Bölükbaş (Karadeniz Technical University, Turkey) 

Yerel İkili Örnekler Yardımıyla Irk Tanıma 

 

Gökhan Kayhan, Nurettin Senyer (Ondokuz Mayıs University. Turkey), Ali Ekber Özdemir,  Hanife Usta  (Ordu University, Turkey), İlyas Eminoglu (Ondokuz Mayıs University, Turkey) 

Protez EL Tasarımı – Bölüm III: Elektro-Mekanik Elin EMG İşaretiyle Gerçek Zamanlı Denetimi 

 

Maslin MasromFarnaz Towhidi (University of Technology, Malaysia), Arash Habibi Lashkari 

(University of Malaya, Malaysia) Pure and Cued Recall-Based Graphical User Authentication 

 

11 
S. Habibullayev, K. Ibadullayev, R. Hasanov (Bestcomp Group, Azerbaijan) 

Elektron sağlamlıq kartı sistemi 

 

DISCUSSIONS 

 

6 – ICT in BUZINESS, FINANCE and ECONOMY 

 

16th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

B11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Assoc. Prof. Cihan Bulut, Dr. Hezi Eynalov, Dr. Eyup Zengin 

Secretary 

: Nasimi Kamalov 

 

Mayis Azizov (Qafqaz Universiteti, Azerbaijan) Para Politkasınn Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojisinin Rolu 

 

Gorkhmaz Imanov (Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences, Azerbaijan

Early Warning Fuzzy System of the Financial Stability 

 

F. Pashchenko,  S.V. Zernov (Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, 

Russia) The Electronic Government of the Service State 

 

R.H. Gulmammadov (Ministry of Communication and Information Technologies, Azerbaijan)

R.A. Karayev, M. A. Nagiyev. (Institute of Cybernetics of ANAS, Azerbaijan) 

Cognitive Technologies of Support of Innovative Management of the Enterprises 

 

David Allen (Leeds University, UK) A Socio-Economic Analysis of WiMAX 

 

Nesrin Nayir (Haliç Üniversitesi, Turkey), Ali Okatan (University of Northern Iowa, USA),  Ahmet Nayir (Fatih Üniversitesi, Turkey) 

Türkiye Elektrik Sektöründe Bilgi Teknolojileri ve E-ticaret Kullanimi 

 

Alovsat Aliyev (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azerbaijan) Elektron kommersiya texnologiyalarının səciyyəvi xüsusiyyətləri 

 

Eyüp Zengin (Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan) 

İnovasyon, Bilgi Toplumu ve Türkiye 

 

Elçin Süleymanov (Qafqaz Universiteti, Azerbaijan) 

Elektronik Ticaret ve Azerbaycan Ekonomisine Beklenen Etkileri 

 

F.F. Yusifov, R.M. Alguliev (ANAS Institute of Information Technologies, Azerbaijan) 

Electronic Governance as Transformation Technology of Public Management 

 

  

12 Теймур Абдурагимов (Institute of Cybernetics of ANAS, Azerbaijan) 

Structurally-Conceptual Formalization of Cognitive Models by Methods of Experimental Psycho 

Semantics 

 

Altay İsmayilov (Qafqaz Universitesi, Azerbaycan)  Gelismekte Olan Ulkelerin Iktisadi Kalkinmasinda Bilgi Teknolojisi Yaklasimi 

 

Н. А. Абдуллаева (Институт Кибернетики, Азербайджан) Нечеткая Марковская Модель оценки и прогноза композиционного индекса устойчивости 

социальной среды в Азербайджане 

 

DISCUSSIONS 

 

 

7 – COMMUNICATIPON, NETWORKS and HARDWARE 

 

 

 

7.1 – SECTION 

 

16th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz UniversitY, hall 

C11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Assoc. Prof. Yashar Hajiyev, Assist. Prof. S. Smys 

Secretary 

: Parviz Hasanov 

 

 

Mahsa Armaghan, Abolfazl T. Haghighat, Mohammadreza Armaghan (Islamic Azad 

University, Iran) An Effective Candidate List Strategy for Tabu Search Based QoS Multicast Routing 

 

S. Smys, Jennifer S. Raj, G. Josemin Bala (Karunya University, Coimbatore, India),   

Construction of Virtual Backbone to Support Mobility ın Manet-A Less Overhead Approach 

 

Pejman Langari, M. Dousti (Islamic Azad University, Iran) A Tunable Active MMIC Recursive Filter for Communication Systems in SiGe BiCMOS 

 

Р.Р. Ибраимов, Т.Б. Сатиболдиев  (ТУИТ, Узбекистан) Беспроводная Оптическая Связь и Мобильные Сети Следующих Поколений 

 

Mahsa Armaghan, Abolfazl T. Haghighat, Mohammadreza Armaghan (Islamic Azad 

University, Iran) 

QoS Multicast Routing Algorithms Based on Tabu Search with Elite Candidate List 

 

M. S. Mohammadi, F. Lahouti, M. Soleimanipour (University of Tehran, Iran) MIMO Minimum Leakage - Physically Secure Wireless Data Transmission 

 

13 Aleksey Yevdokimov (Nevinnomyssk Technological Institute of North Caucasus State Technical 

University, Russia) Dynamic System of Proactive Security 

 

 

Ergin Eryılmaz, Ismail Ertürk, Sedat Atmaca (Kocaeli University, Turkey) 

Implementation of Skipjack Cryptology Algorithm for WSNs Using FPGA 

 

Alguliev Rasim, Derakshandeh S,  Imamverdiyev Y.N. (Institute of Information Technologies of 

ANAS, Azerbaijan) Information Security Risk Assessment using Bayesian Networks 

 

Farshad Eshghabadi (Islamic Azad University, Iran) 

An MMIC Receiver Front-end Design for 2.4 GHz Frequency Band Applications in 0.2μm GaAs 

Pseudomorphic HEMT Process 

 

Zahra Safaei (Islamic Azad University of Takestan, Iran), Masoud Sabaei (Amirkabir University 

of Technology, Iran), Fatemeh Torgheh (Islamic Azad University of Abhar, Iran) An Efficient Reputation-Based Mechanism to Enforce Cooperation in MANETs 

 

Taner Tuncer, Yetkin Tatar (Fırat Universitesi, Turkey) Programlanabilir Gömülü Sistem Tasarımı: Sniffer Üzerine Bir Çalışma 

 

F. V. Çelebi  (AnkaraUniversity, Turkey), T. Altindağ (Atılım University, Turkey),  R. Yildirim 

(Gazi University, Turkey), L. Gökrem (Gaziosmanpasa University, Turkey) Semiconductor Laser Modeling with ANFIS 

 

Safa Rahimi Movaghar (Vienna University of Technology, Institute Broadband Communications, 

Austria) Universal Vehicular Ad-hoc Network Design: The Case for Dynamic Addressing and Relative 

Positioning System 

 

F. V. Çelebi, B. Gergerli (AnkaraUniversity, Turkey), R. Yildirim (Gazi University, Turkey), L. 

Gökrem (Gaziosmanpasa University, Turkey) 

Alternative Intermodulation Frequency Components 

 

Rahim Rashidi, Mohammad Ali Jebraeil Jamali, Ali Salmasi, Reza Tati (Islamic Azad 

University, Iran)  Trust Routing Protocol Based on Congestion Control in MANET 

 

14  

7.2 – SECTION 

 

 

16th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

E11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Prof. Gungör Bal, Dr. Yadullah Babayev 

Secretary  

: Seymur Ilyasov  

 

 

Güngör Bal, Nihat DaldalNihat Öztürk (Gazi University, Turkey), 

Implementation of a Call System with Power Line Communication 

 

Mariam Zabihi, Hossein Miar Naimi (Babol University of Technology, Iran) 

Novel Nonlinear Fast Locking PLLs Based on Mathematical Models 

 

Vasif Feyziyev, Vaqif Feyziyev (Инистут Кибернетики НАН Азербайджана, Азербайджан) Расчет оптимальной стратегии включения резервных каналов в много-скоростных 

системах обслуживания с потерями    

 

Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. (Institute of Information Technologies of 

ANAS, Azerbaijan) Securing Fingerprint Template by Watermarking 

 

Reijo Savola (VTT Technical Research Centre of Finland) 

Development of Security Metrics for a Distributed Messaging System 

 

Maryam Mohammadi Avarzaman, Ahmad Salahi (Azad University South Tehran Branch, Iran) 

Increasing Performance of Authentication in Universal Mobile Telecommunication System 

 

Mohammad Ali Jabraeil Jamali (Islamic Azad University, Shabestar Branch, Iran) A New Method for Improving the Performance of Network on Chip Using DAMQ Buffer Schemes 

 

Suleyman Tosun (Ankara University, Turkey), Ozcan Ozturk (Bilkent University, Turkey), Meltem Ozen (Ankara University, Turkey) 

An ILP Formulation for Application Mapping onto Network-on-Chips 

 

Yilmaz Ar, Suleyman Tosun, Hasan Kaplan (Ankara University, Turkey) 

TopGen: A New Algorithm for Automatic Topology Generation for Network on Chip Architectures 

to Reduce Power Consumption 

 

M. Irfan Anis, Naveed Ahmed, Usman Ahmed (Sir Syed University of Engineering & 

Technology, Muhammad Ali Jinnah University, PakistanPerformance Analysis of Optical Network Based on OADM by using Different Filters 

 

Xuan Nie, Chengfu Wu, Huaimin Chen (Northwestern Polytechnic University, China), Advanced Power Calibration for Random Access in the IEEE 802.16 System 

15  

Remzi Yildirim, H. Güçlü Yavuzcan (Gazi University, Turkey), F.V. Çelebi (Ankara University, 

Turkey), Levent Gökrem (Gaziosmanpasa University, Turkey) Asymmetric Condition Computed from the Four Tone Input GaN HEMT 

 

Cebrail Çiflikli, Ali Gezer, A. Tuncay Özşahin (Erciyes University, Turkey), Öznur Özkasap 

(Koc University, Turkey) Comparison of Bittorrent Packet Traffic Characteristics over IPv6 and IPv4 

 

Narges Khatib-Astaneh (Payame Noor University of Mashhad, Iran), Vahid Salmani (University 

of California, Irvine, USA), Hamid Tabatabaee Yazdi (Islamic Azad University of Quchan, Iran),  Mahdi Salmani (Allameh Mohades Noori University, Iran) 

Investigating the Effect of Processor Affinity on Uniform Parallel Machine Scheduling 

 

F.V. Celebi, S. Tankiz (AnkaraUniversity, Turkey),  Remzi Yıldırım (Gazi University, Turkey),  L. Gökrem (Gaziosmanpasa University, Turkey) 

Modeling Quantum Cascade Lasers by Multi-layer Perceptrons 

 

7.3 – SECTION 

 

16th October 2009 

10.00-13.00 (Qafqaz University, hall 

D11.20 – 11.35 - Coffee-break 

 

Cochairs : Assoc. Prof. Nuh Aydın, Assist. Prof. Tugrul Yanik,  

Secretary 

: Dursun Chalishkan 

 

Tugrul Yanik, Yolguly Allaberdiyev (Fatih University, Turkey), H. Hakan Kilinc (Gebze 

Institute of Technology, Turkey) 

Performance Evaluation of ID Based Authentication Methods in the SIP Protocol 

 

Ali Calhan, Celal Ceken, Ismail Erturk (University of Kocaeli, Turkey) A Teaching Demo Application of Convolutional Coding Techniques for Wireless Communications 

 

Babak Abbasov (Qafqaz University, Azerbaijan) 

AHRED: A Robust AQM Algorithm for Wireless Ad hoc Networks 

 

Hamid Zargari (İnstitute of Information Technologies of ANAS, Aserbaijan), Saeid Bairami 

(Ardabil Islamic Azad University, Iran), Namat Janani (Telecommunication Corporation, Iran), 

 Manipulation the Electrical Model for Social Network as Social Circuit for Detection the 

Generating and Leaking Nodes 

 

Hamid Zargari (İnstitute of Information Technology of ANAS, Azerbaijan), Saeid Bairami 

(Ardabil Islamic Azad University, Iran), Namat Janani (Ardabil Telecommunication Corporation, 

Ardabil, Iran) Using Telecommunication Traffic Parameters in Social Network Approaches 

 

Harish Chincholi (K.L.E.S. College of Engineering & Technology, India) Wireless Controller Area Network Based Cross Channel Data Link 

16  

Süleyman Çakıcı (Düzce University, Turkey), Ismail Ertürk, Alper Karahan, Sedat Atmaca 

(Kocaeli University, Turkey)  An Integrated Approach for Analytical Modeling of WSNs 

 

Massoud Dousti, M. Yazdizadeh, F. Eshghabadi (Islamic Azad University, İran) 

A 2.4-GHz SiGe BiCMOS MMIC Active Tunable Band-Pass Filter Design using Artificial Neural 

Network 

 

Ameneh Habibzadeh, M. Dousti, H. Hajghassem (Islamic Azad University, İran) 

A Novel Algorithm to Reduce Insertion Loss and Triple Transit Echo ın SAW Filter to Improve the 

Performance of Communication Systems 

 

Maznah Kamat, Abdul Samad Ismail (Universiti Teknologi Malaysia), Stephan Olariu (Old 

Dominion University, USA) Granular Location-based Cluster in Wireless Sensor Networks 

 

 

Necla Bandirmali, Ismail Erturk (Kocaeli University, Turkey) 

Increasing the Reliability of Security Protocols for WSNs 

 

Majid Samad Zamini, Leila Zare (Azad University, Iran) 

A Reward Based Method to Wireless Sensor Network Clustering 

 

Ali Salmasi, Mohammad Ali Jabraeil Jamali, Rahim Rashidi (Islamic Azad University, Iran) 

MIGT: Novel Method for Interference aware CDS Construction in Wireless Sensor Networks 

 

Reza Tati (Islamic Azad University, Iran), Fariborz Ahmadi (Miyaneh University of Shabestar, 

Iran), Rahim Rashidy (Azad University of Boukan, Iran), Faroog Ashkoti (University of 

Mahabad, Iran) 

Designing and Simulation of a Distributed Algorithm for Quality of Service in Wireless Sensor 

Networks 

 

 

DISCUSSIONS 

 

  

17th October 2009 

 

09.00 – 10.00 Breakfast at the hotel 

             10.30   

Leaving the hotel  

11.00 – 14.30   

Sightseeing (Fire place, Mardakan Castle) 

14.30 – 16.00   

Lunch 

16.30 – 19.00 

Sightseeing (Boat tour in Caspian, Tea at sea-side) 

             19.00 

Dinner 

 

17 


Yüklə 133,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə