1 Aşağıdakılardan hansı Hərbi mənşəli fövqəladə hallara aiddir? A geoloji xarakterli fövqəladə hallar b texnogen xarakterli fövqəladə hallar c dəniz hidrolojiYüklə 423,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/15
tarix21.05.2018
ölçüsü423,55 Kb.
#45154
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

87

Verilənlərdən hansı fərdi mühafizə 

vasitəsi deyil? a) Əleyhiqaz, rezin əlcək, 

palto, rezin corablar b) Apteçka Ai-2, 

ipp-8 c) Respirator d) DDA e) Hec biri

88

Mülki müdafiə qərərgahının qarşısında 

duran vəzifələr hansılardır? a) Əhalinin 

mühafizəsini təşkil etməkdir b) Əhalini 

xəbərdar etməkdir c) Sülh və müharibə 

dövrlərinin planlarını hazırlamaqdır d) 

Əhalinin fövqəladə hallarda davranmagı 

öyrətməkdir e) Əhalinin mənəvi, 

psixoloji hazirlığını təmin etməkdir

89

 Mülki müdafiə dəstələrini kim yaradır? 

a) İdarə, müəssisə, təhsil ocağı, təşkilat 

rəhbərləri b) Ölkə başçısı c) Mülki 

müdafiə qərargahı d) Nazirlər kabineti 

e) Xidmət rəisləri90

Adları çəkilən dəsrələrdən hansı ümumi 

təyinatlı dəstədir? a) Sanitar dəstələri b) 

Qəza-bərpa dəstələri c) Xilasetmə 

dəstələri d) Birləşmiş dəstələr e) 

Mühafizə dəstələri91

Adları çəkilən dəstələrdən hansı 

hərbiləşməmiş dəstələrdir? a) Manqa b) 

Taqım,bölük c) Tabor d) Alay e) Xilas 

etmə dəstələri, sanitar dəstələri

92

 Göstərilən zəhərləyici maddələrdən 

hansı çoxşaxəli təsir göstərən 

maddələrdir? a) Sionid turşusu, zarin b) 

Adamsit, zoman c) Xlorpikrin, xlorsian 

d) İprit , lyuzit e) Fozqen, difozqen
93

 Nüvə, istilik nüvə partlayışının ən güclü 

zərərverici faktoru hansıdır? a) İsıq 

şüası b) Zərbə dalğası c) Nüfuzedici 

radiasiya d) Yerin radioaktiv 

çirklənməsi e) Elektromaqnit impuls94

 Xəstəlik törədən virusları məhv etmək 

üçün hansı zərərsizləşdirmə tədbiri 

həyata keçirilir? a) Karantin b) 

Observasiya c) Dezaktivasiya d) 

Deqazasiya e) Dezinfeksiya 95

Texniki kəşfiyyat nə üçündür? a) 

Dağıntılar həcmini öyrənmək, tələb 

olunan materialların miqdarını və 

texnikanın, işçi qüvvənin miqdarını 

təyin etmək üçündür b) Yolların 

vəziyyətini öyrənmək c) Yerli 

materilların miqdarını təyin etmək d) 

Ərazidə radioaktivliyin səviyyəsini 

öyrənmək e) Kimyəvi zəhərlənmənin 

konsentrasiyasını öyrənmək

96

Mülki müdafiə dəstələrinin miqdarı 

hansı faktordan asılıdır? a) Görüləcək 

xilas etmə və barpa işlərinin həcmindən 

b) Texniki vasitələrin miqdarından c) 

Fəhlə və qulluqçuların sayından d) 

Obyektin təhlükəli xarakterindən e) 

Xidmətlərin sayında97

 Verilən maddələrdən hansı dəridə 

irinləmə əmələ gətirir? a) Sionid turşusu 

b) Fosgen, difosgen c) Xlor - pikrin d) 

Azid – svinets e) İprit – lyuzit98

 Verilmiş düsturun köməyi ilə biz nəyi 

təyin edirik? D= Pn+Pk . Tp2 a) 

Aldığımız dozanın miqdarını b) 

Şualanmanın dərəcəsini c) İşin başlanma 

vaxtını d) İşin qurtarma vaxtını e) İşin 

davamiyyət vaxtını

99

 Bioloji zədələnmə ocağı nə zaman 

yarana bilər? a) Nüvə silahları tətbiq 

edildikdə b) Neytron silahlar tətbiq 

edildikdə c) Kimyəvi silahlar tətbiq 

edildikdə d) Bakterioloji silahlar tətbiq 

edildikdə e) Tektonik silahlar tətbiq 

edildikdə100

 Bioloji zədələnmə ocağında hansı 

tədbirlər həyata keçirilir? a) Sanitar 

təmizləmə b)Veterinar təmizləmə 

c)Deqazasiya,dezaktivasiya d) Kimyəvi 

təmizləmə e) Karantin və observasiya 

rejiminin tətbiqi

101

Verilmiş əleyhiqazlardan hansı süzücü 

əleyhiqazlardır? a) Kip – 5, Kip – 7, kip 

– 8 b) Ip – 4, ip - 5 c) PDF - 7 d) MD - 1 

e) Qp – 5, Qp – 5m, Qp – 4u, PDF – “Ş”

102

Fərdi mühafizə vasitələrinin hansı 

növləri vardır? a) Tənəffüs üzvlərini 

mühafizə edən, dərini mühafizə edən, 

dəri səthini mühafizə edən b) Yalnız 

tənəffüs üzvlərini mühafizə edən c) 

Yalnız dərini mühafizə edən d) Dəri 

səthini mühafizə edən e) Gözləri 

mühafizə edən103

Sığınacaq və daldalanacaqlarda yerləşən 

adamlara kim rəhbərlik edir? a) Xidmət 

edici manqa, manqa komandiri b) Tibb 

işçisi , hərbi komissar c) MM qərargahı 

d) Mənzil istismar rəisi e) MM rəisi104

 Köçürmə haqqında sərəncam hansı 

üsullarala əhaliyə çatdırılır? a) Kütləvi 

informasiya vasitləri ilə, telefonla, 

çaparlarla b) Qazet və jurnallarla c) 

Teleqramlarla d) Siqnallar vasitəsilə e) 

Paravozlar, paraxodlar vasitəsi ilə

105

 Köçürülən əhali nəyi bilməlidir? a) 

Toplanış köçürmə məntəqəsinin 

nömrəsini və ünvanını, oraya gəlmək 

vaxtını, nəqliyyata minmə yerini b) 

Nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini və 

vaxtını c)Araliq köçürmə məntəqəsinin 

ünvanını d)Toplanış köçürmə 

məntəqisinin rəisinin adın e) Kalon 

rəisinin adını106

 Köçürülən uşaqların adı və ünvanı 

geyimin hansı yerinə tikilir? a) Papağın 

içinə b)Pencəyin ciblərindən birinə c) 

Şalvarın cibinə d) Pencəyin kürəyin e) 

Pencəyin sol bortunun altına107

 Köçürülən əhali evdən çıxarkən nə 

etməlidir? a) Pəncərə və qapıları 

bağlamalıdır b) Elektrik, su, qaz 

mənbələrini bağlamalıdır c) Geyim 

əşyalarını götürməlidir d) Qiymətli 

əşyaları götürməlidir e) Üç günlük ərzaq 

və su ehtiyyatlı götürməlidir, şəxsi 

sənədlərini götürməlidirYüklə 423,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə