1 Aşağıdakılardan hansı Hərbi mənşəli fövqəladə hallara aiddir? A geoloji xarakterli fövqəladə hallar b texnogen xarakterli fövqəladə hallar c dəniz hidrolojiYüklə 423,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/15
tarix21.05.2018
ölçüsü423,55 Kb.
#45154
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

133

 Konsentrasiya nədir? a) Radioaktiv 

çirklənmənin miqdarıdır b) Bakteriaların 

sıxlığıdır c) Nüfuzedici radiasiyanın 

təsiridir d)Alınan dozanın miqdarıdır e) 

Zəhərləyici maddənin qatılığıdır134

Güclü təsiredici zəhərləyici 

maddələrdən hansı əleyhiqazlar effektli 

qoruyur? a) Süzücü əleyhiqazlar b) 

Təcridedici əleyhiqazlar c) Respiratorlar 

d) Tənzifdən hazırlanmış sarğılar e) Kip-

5, kip-7, kip-8, tipli oksigen cihazları

135

Atom partlayışının əmələ gətirdiyi 

dağıntılar zəlzələ dağıntılarından nə ilə 

fərqlənir? a)Partlayışlarla b) Yanğınlarla 

c) Dağıntıların miqdarı ilə d) Radioaktiv 

çirklənmənin səviyyəsi ilə e) Zərbə 

dalğasının təsiri ilə

136

 Xlor-pikrin hansı mühafizə 

vasitələrinin nasazlığını aşkar edir? a) 

Fərdi mühafizə b)Kollektiv mühafizə 

vasitələrinin c) Fərdi tibbi mühafizə 

vasitələrinin d) Mühəndis qurğularının 

e) Təbii mühafizə vasitələrinin

137

 Maşında gedərkən atom partlayışını 

görən şəxsi heyyət nə etməlidir? a) 

Yoluna davam etməlidir b) Hərəkəti 

dayandırmalıdır c)Maşından yerə 

atılaraq uzanmalıdır d) Təbii kaha, zağa 

və mağaralarda gizlənməlidir e)Fərdi 

mühafizə vasitələrini geyinməlidir
138

Adları çəkilən partladıcı maddələrdən 

hansı “brizant”(nəhəng) partladıcı 

maddədir? a)Teneres “azid svinets” b) 

Səsli civə c) Tetril, heksogen d) İqdanit 

e) Trotil, plastit-4, dinamit, ammonit139

 Nüvə partlayışının ən güclü zərərverici 

faktoru hansıdır? a) İşıq şuası b) Zərbə 

dalğası c) Nüfuz edici radiasiya d) Yerin 

radioaktiv çirklənməsi e) Elektromaqnit 

impulsu


140

Işıq şuası neçə dərəcəli yanıq əmələ 

gətirir? a)I-dərəcəli b) II- dərəcəli c) III 

dərəcəli d) IV- dərəcəli e) Heç bir 

yanığa səbəb olmur

141

 Heyvanların veterinar təmizlənməsi 

harada aparılır? a) Fermer təsərüffatında 

b) Kimyəvi zərərləşdirmə ocağında c) 

Tövlədə d) Xüsusi təmizləmə 

məntəqələrində e) Çaylarda və göllərdə142

Dezinfeksiya üçün hansı məhlul daha 

effektlidir? a) 2-5 faizli xlor məhlulu b) 

5%-li lizol məhlulu c) 3-5 faizli 

formalın məhlulu d) 5-10 faizli suda 

hazırlanmış naftalizol məhlulu e) 5-

faizli yod məhlulu

143

 Ağır xəsarət aldıqda, orqanizmin hansı 

nahiyyələrində sınıqlar əmələ gəlir? a) 

Yuxarı ətraflarda b) Aşağı ətraflarda c) 

Kəllə beyin zədələnmələri baş verir d) 

Daxili üzvlərin zədələnməsi baş verir e) 

Qarın nahiyyəsində olan üzvlərin 

fəaliyyəti pozulur
144

Elektromaqnit impulsu hansı texniki 

vasitələr üçün təhlükəlidir? a) Maşın və 

traktörlar b)Tank və döyüş maşınları c) 

Təyyarə və vertalyotlar d) Artilleriya və 

raketlər e) Radio, televiziya 

avadanlıqları, rabitə qurğuları, elektirik 

avadanlıqları145

 Yerin radioaktiv çirklənməsi zamanı 

hansı zona daha çox təhlükəlidir? a) A-

zonası b) B-zonası c) C-zonası. d) D-

zonası e) Radiaktiv çirklənmə 

sərhəddindən kənarda146

Verilmiş düsturun köməyi ilə biz nüvə 

silahının hansı əlamətini təyin edirik? Q 

= t3 × 1000 a) Nüvə silahının kalibrini 

b) Nüfuzedici radiasiyanın miqdarını c) 

Alınan dozanın miqdarını d) Zərbə 

dalğasının gücünü e) Nüvə bombasının 

gücünü


147

 Zəhərləyici maddənin zərərsizləşdirmək 

üçün hansı tədbir həyata keçirilir? 

a)Dezaktivasiya b) Dezinfeksiya 

c)Dezinseksiya d) Deretizasiya 

e)Degazasiya148

Mülki müdafiə neçənci ildə 

yaradılmışdır ? a) 1961 b)1932 c)1992 

d) 1928 e) 1998 149

Mülki müdafiənin rəhbərlik orqanlarına 

nə daxildir? a) Səyyar epidemiya 

əleyhinə dəstələr b)Sanitar drujinaları c) 

Ilk tibbi yardım dəstələri d) 

Ixtisaslaşdırılmış tibbi dəstəsi e) Tibbi 

xidmətin qərargahları, xəstəxana 

bazasının operativ idarələri 
150

 Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri 

məqsədinə görə hansı dəstələrə bölünür? 

a)Tabeliyinə və məqsədinə görə, 

dəstələrə b) Ərazi və obyekt dəstələrinə 

c)Ümumi məqsədli və ixtisaslı dəstələrə 

d) Mülki müdafiənin yiğma dəstələrinə 

e) Xilasedici dəstələrə 151

Birləşmələr hansı qruplara ayrılır? a) 

Ümumi təyinatlı və xidməti birləşmələr 

b) Tibbi birləşmələr c) Mühafizə 

birləşmələri d) Çeşidləmə birləşmələri 

e) İxtisaslı birləşmələr 152

Mülki müdafiədə “qüvvə” nədir? a) 

Mülki müdafiə dəstələrinin 

xidmətlərinin tərkibindəki şəxsi heyət b) 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin 

şagirdləri c) Ali məktəb tələbələri d) 

Ticarət müəssisələrinin işçiləri e) Uşaq 

müəssisələrinin işçiləri 153

Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş 

dəstələri hansı qruplara bölünür? 

a)Sanitariya qaydalarının təmin 

olunmasına görə b) Ərazi istehsalat 

prinsipinə görə c) Fövqəladə hadisələrin 

zədələyici amillərindən mühafizəyə 

qabaqcadan hazırlığına görə d) 

Məqsədinə və tabeliyinə görə e) Tibb 

müəssisələrinin normal işi üçün şərait 

yaratmağa görə 

154

Fövqəladə Hallar Nazirliyi neçənci ildə 

yaradılıb? a) 2003 b) 2001 c) 2005 d) 

2006 e) 2008 
Yüklə 423,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə