1 Aşağıdakılardan hansı Hərbi mənşəli fövqəladə hallara aiddir? A geoloji xarakterli fövqəladə hallar b texnogen xarakterli fövqəladə hallar c dəniz hidrolojiYüklə 423,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/15
tarix21.05.2018
ölçüsü423,55 Kb.
#45154
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

108

Köçürmə maşrutlarını kim təyin edir. 

a)Nazirlər kabineti b) Mülki müdafiə 

rəisi c)Köcürmə komissiyasının sədri d) 

Fövqaladə hallar komissiyasının sədri e) 

Mülki müdafiə qərərgahı109

 Mülki müdafiə qərərgahı hansı 

kəşfiyyata rəhbərlik edir? a) Texniki 

kəşfiyyata b) Hərbi kəşfiyyata c) Strateji 

kəşfiyyata d) Taktiki kəşfiyyata e) 

Radioaktiv, kimyəvi, bakterioloji 

kəşfiyyata

110

Alfa betta və qamma şualarının 

xsusiyyətlərini tədqiq edən alim kimdir? 

a) Akademik Karalyov, Pyer Kyuri b) 

Akademik Saxarov, Mari Kyuri c) 

General Kərimov, Qusyev d)Enriko 

Fermi e) Ernest Rezerford

111

Alfa hissəcikləri haradan yaranır? a) 

Nüvənin müsbət yüklü hissəciklərindən 

b) Protonların axınından c) Neytronların 

axınından d)Radioaktiv maddələrin, 

uranın partlayışda iştirak etməyən 

hissəciklərindən e) Atom bombasının, 

top mərmisinin qabığından112

 Mülki müdafiə hansı prinsipə 

əsaslanaraq təşkil olunur? a) Ərazi 

istehsalat prinsipinə b)Əhalinin say 

prinsipinə c) Ərazinin hərbi-siyasi 

cəhətdən üstünlüyü prinsipinə d) Hərbi 

obyektlərin sıxlığı prinsipinə e) 

Köçürmə tədbirlərinin mümkünsüzlüyü 

prinsipinə113

Adları çəkilən qəzalardan hansı 

antropgen-texnogen qəzalara aiddir? a) 

Yanğınlar, partlayışlar, katostrofik su 

basma b) Üsyanlar, terorçuluq c) Dünya 

müharibələri d) Vulkanlar, zəlzələlər e) 

Yoluxucu xəstəliklər (epidemiya)

114

 “Neytron silahlar” hansı silah qrupuna 

aiddir? a) Soyuq silahlar b) Odlu 

silahlar c) Ovcu silahları d) İdman 

silahları e) İstilik nüvə silahları

115

Neytron silahlarının partlayışı zamanı 

sığınacaq və daldanacaqların 

divarlarının qalınlığı nə qədər olmalıdır? 

a) 100-120 sm b) 130-150 sm c) 160-

170 sm d) 175-185 sm e) 190-200 sm116

 Verilmiş zəhərləyici maddələrdən hansı 

davamiyyətsiz zəhərləyici maddədir? a) 

Zarin, zoman, iprit, lyuzit b) Fosgen, 

difosgen c)Xlorsian, sianit turşusu“V” 

qazları d)Adamsit, bi-iks, bi-zed e) 

Dixloretan, xlor-pikrin

117

 Insanların sanitar təmizlənməsi harada 

aparılır? a) Xəstəxanalarda b) Çaylarda, 

göllərdə c) Sanitar təmizləmə 

məntəqələrində (Puso) d) Hamamlarda 

e) Zavod və fabrikalarda
118

 Bakterioloji silahların təsirindən azad 

olmaq üçün hansı zərərsizləşdirmə 

tədbirindən istifadə edilir? a) 

Deqazasiya b) Dezaktivasiya c) 

Dezinfeksiya d) Dezinseksiya və 

deretizasiya e) Bioloji zədələnmə 

ocağını təcrid etmə119

 Ən güclü sualandırıcı silah hansı 

silahdır? a)Kütləvi qırğın silahları b) 

Lazer silahları c)Vakkum silahları d) 

Yandırıcı silahlar e)Tektonik silahlar

120

Adamların aldığı dozalar harada qeyid 

olunur? a) Döyüş xəritəsində b) 

Kəşfiyyat xəritəsində c)Əməliyyat 

xəritəsində d) Dozaalama jurnalında, 

tibbi kitabçada e) Hər bir şəxsin şəxsi 

vərəqəsində

121

Apteçka Ai-2 fərdi tibbi mühafizə 

vasitəsi hansı kütləvi silahların 

təsirindən qoruyur? a)Yandırıcı 

silahların b) Bütün kütləvi qırğın 

vasitələrinin təsirindən c) Bakterioloji 

vasitələrin d) Yalnız kimyəvi silahların 

e) Yalnız nüvə silahlarının122

 Sanitar dəsitələrinin tərkib heyyəti necə 

nəfərdən ibarət olmalıdır? a) 20 nəfər, 

(2+18) b)96 nəfər, (2+94) c) 60 nəfər, 

(2+58) d) 140 nəfər (4+136) e) 124 

nəfər (2+122)
123

 Mülki müdafiə qərargahı kəşfiyyat 

dozorunu nə üçün təşkil edir? a) Mülki 

müdafiə qüvvələrinin marşrutunu təyin 

etmək üçün b)Yolların, körpülərin, 

tunellərin vəziyyətini öyrənmək üçün c) 

Xilasetmə işlərinə tələb olunan qüvvə və 

vasitələrin miqdarını təyin etmək üçün 

d) Yerli materialların miqdarını təyin 

etmək üçün e) Vacib obyektlərin (su, 

istilik, işıq, kanalizasiya, qaz, rabitə 

sisteminin qısamüddətli, təcili, daimi 

bərpasını təyin etmək üçün

124

 Kəşfiyyat dozorunun tərkibində hansı 

mütəxəssislər olmalıdır? a) 

Buldozercilər b)Kranovşiklər c) 

Kinoloqlar d) Sürücülər e)Santexniklər, 

elektiriklər, minaçılar, qaz xətti üzrə 

mühəndislər, tikinti mühəndisi

125

Texniki kəşfiyyat dəstələri hansı 

mütəxəssislərdən təşkil olunur? a) 

Tikinti mühəndisləri, santexnik 

mühəndisi, yol mühəndisləri, elektirik 

mühəndisi, rabitə mühəndisi, dəmir yol 

mühəndisi, laborantlar b) Kinoloqlar, 

minaçılar, hərbiçilər 

c)Partladıcılar,geodezistlər, qaynaqçılar 

d)Kranovşiklər, buldozerçilər e) 

Sanitarlar, həkimlər, epidemioloqlar

126

 Verilənlərdən hansı kütləvi mühafizə 

vasitələrinə aiddir? a) Əleyhiqazlar b) 

Əlcəklər, corablar c) Plaşlar d) 

Respiratorlar e) R.Ə.D-lər kaha, zağa, 

mağaralar, yeraltı keçidlər, metrolar.
127

 Adları çəkilən qəzalardan hansı siyası 

qəzalardır? a) Kütləvi aclıq b) Quraqlıq 

c)Nəqliyyat qəzaları d) Müharibələr, 

üsyanlar e) Epidemiyalar

128

 Verilmis düsturun köməyi ilə biz atom 

partlayışının hansı əlamətini təyin 

edirik? R=V x T; a) Partlayış 

mərkəzindən durduğumuz məsafəni b) 

Zərbə dalğasının gücünü c) Atom 

bombasının cəkisini d) Alınan dozanın 

miqdarını e) Radioaktiv çirklənmənin 

səviyyəsini

129

 Partlayış mərkəzində təzyiq 0,3-0,5 kq 

sm2 olarsa hansı növ dağıntıya səbəb 

ola bilər? a)Zəif dağıntıy b) Orta 

dağıntıya c) Güclü dağıntıya d) Tam 

dağıntıya e) Heç bir dağıntıya130

 Hansı partlayış növündə işıq şuası zərər 

vurmur? a) Hava partlayışında b) 

Torpağın üstündə c) Torpağın altında d) 

Suyun altında e)Suyun üstündə

131

 Qida maddələri üçün icazə verilən 

radiasiyanın miqdarı neçə rentgendir? a) 

0,1 rentgen b) 0,5 rentgen c) 0,8 rentgen 

d) 1 rentgen e) 5 rentgen

132

 Neytron bombasının “atası” kimdir? 

a)Akademik Karalyov b) Akademik 

Saxarov c)General Kərimov d) Enriko 

Fermi e) Samiel KoenYüklə 423,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə