1. dvd a. Halk oyunlari aYüklə 446,29 Kb.
səhifə1/6
tarix20.08.2018
ölçüsü446,29 Kb.
  1   2   3   4   5   6

HALK

KÜLTÜRÜ


ARŞİVİ

İçindekiler

Derleyen: Ahmet ŞENOL (Halk Kültürü Araştırmacısı-Yazar)

2011 –ANKARA

HALK KÜLTÜRÜ ARŞİVİ

1.DVD

a.HALK OYUNLARI

a.001. Adım adım Halk Oyunları (MEB Eğitim Teknolojileri)

a.002. Ağır Zeybek (Denizli) inceleme (Ramazan Tegiz) 158 sayfa-9.81

a.003. Anadolu Kültürleri ve Türk Halk dansları (Şerif Baykurt)237 sayfa-6.75 MB

a.004. Ankara (Anadolu yöresi Halk Bilim araştırması)-GSGM yayını

a.005. Ankara Seymen Ekibi- 39 sayfa - 3.6 MB

a.006. Ankara Folklor Dernekleri Eğitim Kursu Ders Notları (K.B. MİFAD)-43 sayfa-5.78 MB

a.007. Antreman Bilgisi (Yrd.Doç.Dr.Yaşar Sevim) – 228 sayfa – 30.00 MB

a.008. Atatürk ve Seymen Alayı (Enver Behnan Şapolyo)114 sayfa-5.46 MB

a.009. Azerbaycan-Anadolu Halk Oyunlarının karşılaştınılması (A.Şenol) 14 sayfa - 1.59 MB

a.010. Azerbaycan Halk Çalgı alet. (Evez Rahmetov-Hazl:A.Şenol:Çev:İ.Bozyel) 66 s.3.83 MB

a 011. Azerbaycan Halk Raks.(Azerbaycan K.B.lığı)Hazl:A.Şenol:Çev:İ.Bozyel.108 s. 5.93 MB

a.012. Azerbaycan Halk Mahnıları ve oyun havaları - Hazl:A.Şenol-Çev:İ.Bozyel 23 s. 0.87 MB

a.013. Azerbaycan Kadim Folklor Raksları - Hazl:A.Şenol:Çev:T.Atbaş.55 s. 5.35 MB

a.014.Batı Trakya Türk Folkloru (Abdullah Dede)-25 sayfa-2.2 MB

a.015. Bir Başkaldırı öyküsü Zeybekler (1.2.3.Cilt-Onur Akdoğu-1.270 sayfa, 67.71 MB

a.016. Birinci Uluslararası Atatürk Türk Halk Kültürü Sem.Bil.(6-7.Ekim.2000)-71 s.5.78 MB

-Atatürk döneminden günümüze Türk Halk Oyunları üzerine bir değerlendirme(Ahmet Çakır)

-Devlet çapında yurtiçi ve dışında, Türk milli kültürünü tanitma ilkeleri(Kemal Eker)

-Atatürk’ün sevdiği bir halk oyunu:Balıkesir Pamukçu Bengisi (Hayrettin İvgin)

-Türk Halk Oyunlarında Araştırma-Derleme ilkeleri,yayın haline dönüştürülmesi ve

değerlendirilmesi, sosyal çalışmalarda kullanılması, iletişim, bilgi, ilgi, teşkilatlanma

sorunları (Ahmet ŞENOL)

a.017. Çerkezler (Jabaghi Baj )- 6 sayfa - 0.30 MB

a.018. Dans-Müzik gösterileri üzerine (Folklora Doğru-64.Sayı)18. sayfa-0.6 MB

a.019. Dans ve Halk Dansları (M.T.Koçkar)177 sayfa-6.82 MB

a.020. Devlet Halk Dansları Topluluğu (Kültür Bakanlığı) 24 sayfa-0.94 MB

a.021. Diyarbakır H.O. ve Giysileri (I.Çetin-C.Şengül-İ. Çetin-S.Kulaksız)78. s.3.17 MB

a.022. Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları(1)(Erzurum Oyunları- K.Ülgen) 143 s.4.01MB

a.023. Doğu Karadeniz Bölgesinde oynanan Horonlar -256 sayfa-13.0 MB

a.024. Efeler “Kökenleri-Eylemleri-Töreleri-Dans (Ersal Kavi) -186 sayfa-1O.8 MB

a.025. Ege Bölgesinde Yaşayan Halk Müziği Ezgileri,zeybekler ve elli altı ezginin çeşitli

yönleriyle kataloglanması (Berrak “Arusan” Taranç) 74 sayfa-3.7 MBa.026. Ege’de Eşkiyalar (Sabri Yetkin) 241 sayfa-10.O MB

a.027. Elazığ Halk Oyunlarının Karakteristik Ozellikleri (H.Kaya-Ç.Güray) 82sayfa- 2.35 MB

a.028. Ermeni Halk Dansları (Folklora Doğru-64.Sayı)19 sayfa-0.7 MB

a.029. Elazığ yöresi Halk Oyunları ve notaları (Sebahattin Sivrikaya)56 sayfa-4.5 MB

a.030. Erzincan’da Giyim Kuşam Halk Oyunları ve Halk Türküleri (M.Uçar) 325 s.14.3 MB

a.031. Erzurum Barları ve yöresel giysileri(Ihsan Coşkun Atılcan)197 sayfa-9.05 MB a.026.

a.032. Erzurum Halk Oyunları (Barlar)

a.033. Erzurum Halk Oyunları ve Giysi (Atilla Ağrılı)93 sayfa-3.45 MB

a.034. Erzurum Millî Giysileri ve Başbar’ın Analizi (word)

a.035. Eskişehir Semahları (Muammer Uludemir) 83 sayfa - 4.42 MB

a.036. Estetik ( B.Croce- Çev:Ismail Tunalı)260 sayfa-22.1 MB

a.037. Estetik (Bediiyat: Estetik Bilimi (Osmanlıca-Z.F.Fındıkoğlu)

a.038. Gel.Köy Seyirlik Oyunları Halk Dansları ve Ezgileri ile Sivas(M.Kılıç)231 s.15.5 MB

a.039. Geleneksel Anadolu Eğlenceleri(Senaryo) 39 sayfa-1.74 MB

a.040. Göller Bölgesi İllerindeki H.O. Ile ilgili Bir Değerlendirme (A.Şenol) 38 s.2.58 MB

a.041. Halk Bilimi ve sanat açısından Halk Oyunları (Ruya Polat) 110 sayfa – 12.5 MB

a.042. Halk Oyunları

a.043. Halk Oyunları Derlemeleri 1. Cilt.(04) (Ahmet Şenol) 690 sayfa-68.1 MB

-Adıyaman oyunlarında Simsimi ve Galuç (Köksal Coşkun)

-Anadolu Dansları ve bunların ayinsel niteliği üstüne (A.Adnan Saygun)

-Anadolu Halk Dansları ve Halk Tiyatrosunun Hayvan benzetmeceleri bakımından Asya

kökenleri (Prof.Dr.Metin And)

-Artvin Folkloru (Ali Rıza Kaylan)

-Ayin, Tören ve Bayramlar: “Tarihte ve bugün Şamanizm (Materyaller ve araştırmalar)

(Abdülkadir man)

-Balanchme’ın kadını: Balede kadın (Ann Dally- Türkçesi: Fahriye Dinçer)

-Balıkesir- Pamukçu kasabası Halk Müziği ve oyunları (Murat Karabulut)

-Barak Folkloru Il (Ali Cavaz)

-Bedensel Devinim Kültürdür (Kynthia J. Novack= Türkçesi:Cemal Demircioğlu Mutlu

Oztürk)

-BFÜK Dans Birimi:iki gösteri deneyimi ve bazı sonuçlar (Taner Koçak-Mutlu Öztürk-Cemal Demircioğlu)

-Çiftetelli (Antoni Lorenc: Türkçesi:Aydın Oy)

-Dans kurumlarımız üzerine bir deneme(Arzu Oztürkmen)

-Dans yazımının(Notation) Türk Halk Danslarındaki yeri (Suna şenel)

-Dış ülkelerdeki sahne uygulamaları ve öneriler (Sabahattin Türkoğlu)

-Doğal ortamından sahneye Halk Oyunları (M.Emin Avşar)

-Düzmece ile düzenlemenin birbirinden ayrılması gerekliliği

(Mazlum Nusret Kılıçkıran)

-Elazığ Halk Oyunları Üzerinde Folklorik inceleme ve karşılaştırma denemeleri (Türker

Eroğlu)


-Eskişehir Semahları (Muammer Uludemir)

-Festivaller 1-il (A.Ahmet Emir)

-Fransız Folklorcularla bir röportaj (Mete Uygur- Mehmet Eken)

-Folklor araştırmaları açısından halk oyunlarımıza genel bir bakış ve ateş kültü ile ilgili

oyunlar (Sadi Yaver Ataman)

-Folklor Derneklerine bir bakış (B.Ü. Folklor Kolu)

-Gazne’de bulunan halk oyuncuları kabartması(Sabahattin Türkoğlu)

-Geleneksel Dansların evrimi üzerine bir deneme (Hakan Yılmaz)

-Günümüzde Halk Oyuniarımızda yapılan sahneİeme çalışmalarının değerlendirilmesi ile

doğru ve yanlış uygulamalar (Kenan Özdemir)

-Halk Dansiarının derlenmesi ve Uluslar arası halk dansları şenliklerinin düzenlenmesi (Şerif

Baykurt)


-Halk Danslarına nasıl yaklaşılmalı (Aydın Akkaya)

-Halk Danslarımız sergilenirken (Nejat Birdoğan)

-Halk Dansları ve Tarcan Zeybeği (Selim Sırrı Tarcan)

-“Halk Dansları ve Tarcan Zeybeği” ya da bir aydınlamacının düşündürdükleri (M.Öztürk)

-Halk Danslarında yozlaşma kavramı üzerine bir deneme (Haluk Levent)

-Halk Musikisinde otantiklik meselesi (Walter Wiora)

-Halk Oyunlarında algılamanın önemi (Bülent Kurtişoğlu)

-Halk Oyunları çalışmaları ve bazı sakıncalı hareketler (Sadi Yaver Ataman)

-Halk Oyunları çalıştırıcılarında öğretmenlik formasyonunun gerekliliği (Sefa İlter Yelbuğa)

-Halk Oyunları Eğitiminde Notasyon (Suna Şenel)

-Halk Oyunlarında kriz ve BFUK dans birimi: Krizden çıkış için notlar (Mutlu Öztürk)

-Halk Oyunlarının kökeni ve yaratma süreci üzerine (Haluk Levent)

-Halk Oyunlarımızda notasyon yazım sistemi (Şahin Unal)

-Halk oyuniarının öğretiminde geleneksel metottan sistematik metoda (Yener Altuntaş)

-Halk oyunlarının öğretiminde, öğretim elemanı ile ilgili problemler (Göksenin ileri)

-Halk oyunları öğretiminde öğretici- öğrenci - ortam ilişkileri (Yrd.Doç.Dr.Göktan Ay)

-Halk oyunları öğretiminde yaş gruplarının psikolojik ve motorsal özellikleri,öğretim

yöntemleri ( Orhan Çetinkaip)

-Halk Oyunlarımızın özgünlüğü (Dr.Cengiz Aydın)

-Halk Oyunları piyasası:Geçmişi ve bugünü üzerine notlar (Taner Koçak)

-Halk Oyunlarımızın son “40” yılı (Şerif Baykurt)

-Halk Oyunlarında Tavır ve yöre ilişkisi (M.Emin Avşar)

-Halk Oyunlarımızın teşkilatianma sorunları (Dr.Cengiz Aydın)

-Halk Oyunları üzerine (Fikret Değerli)

-Halk Oyunlarında sahne düzenlemesi bilimsel yapılmalıdır.(Nimet Gezmiş)

-Halk Oyunları sanatında sahnelemenin önemi (Orhan Çetinkalp)

-Halk Oyunlarının sahnelenmesinde kuramsal bir yaklaşım ve Türkiye’deki uygulamaların

karşılaştırılmalı eleştirisi (Asker Kartarı)

-Halk Oyunlarımızın sahneİenmesinde gelenekten uzaklaştırılmasının sorunları (S. Babaoğlu)

-Halk Oyunlarımızın sahnelenmesinde yapılan yanlış uygulamalar ve müzik konusunda

karşılaşılan güçlükler ile teknik ve pratik çareler (Hüseyin Yaltırık)

-Halk Oyunlarımız ve sahneye uygulanması meselesi (Sadi Yaver Ataman)

-Halk O. yarışmalarının Folklorumuzun bu dalına yaptığı olumsuz etkileri (H. Oğultürk)

-Her insan kendi öz dansını bulmalıdır (Zeynep Günsür)

-İleriye dönük bir ihtiyaç olarak geleneklerdeki Halk Dansının Milletlerarası gelişme durumu

(Kurt Peters)

-Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. Yüzyılda Türklerde oyunlar ve eğlenceler (Dr.Reşat Genç)

-Kırım Türk Halk Oyunlarının öğrenilip öğretilmesinde karşılaşılan problemler (Z.Başarslan)

-Kültürel değişme sürecinde halk oyunları öğretici ve öğrencilerde aranan özellikler, öğretim

yöntemleri (M.Emin Avşar)

-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik değişme ve gelişmede halk oyunları öğreniminin yeri

(Doç.Fikret Değerli)

-Mahmut Ragıp Gazimihal’in Halk Oyunu tarifleri ışığında Halk oyunları öğretimi

problemleri (Nail Tan)

-Müzikli ve açıklamalı Halk Dansları (Leyla Kahveci- Eşref Aykan-Lütfü Gülşen)

-Oğretim kurumlarında Halk oyunları öğretimi nasıl olmalıdır (Ahmet Çakır)

-Oğreticide olması gereken özellikler (Dr.Cengiz Aydın)

-Okullarda Halk Oyunları öğretiminin Milli Eğitim konusu olarak değerlendirilmesi (H.Çine)

-Polonya’da halk oyunları öğretim metotları (Ustün Gürtuna)

-Rize, Artvin ve Kars havalisi türkü, saz ve oyunları hakkında bazı malumat (A.A. Saygun)

-Sempozyum değerlendirme konuşması (Sabahattin Türkoğlu)

-Sahneleme üzerine (Enver Keskin)

-Sosyal- kültürel değişme ve gelişme sürecinde Halk oyunlarımız (Omer Işık)

-Sosyal- kültürel değişme ve Halk oyunları öğretimi (Türker Eroğlu)

-Taklitten oyuna (Cahit Obruk)

-Tarihte Şamanizm: Tarikte ve bugün Şamanizm (Materyaller ve araştırmalar) (A.inan)

-Tiyatro- Dans ve halk oyunlarının sanatsal etkileşimi (Suna Şenel)

-Türk Halk Dansları, ortak yanları ve yapısal özellikleri (Cahit Obruk)

-Türk Halk Dansları ve Anadolu uygarlıkları( Şerif Baykurt)

-Türk Halk Oyunları alanında Biçimsel ve Sanatsal temele dayanmadan yapılan Çalışmalar

(Suat İnce)

-Türk Halk Oyunları adları içindeki Renk ve Rakam motifi (Ahmet ŞENOL)

-Türk Halk Oyunları (1) “Barlar” (Sadi Yaver Ataman)

-Türk Halk Oyunlarının eğitimde rolü (E.Ahmet Terzioğlu)

-Türk Halk O.eğitim ve öğretimindeki problemler -yanlışlıklar ve çözümler (A.Ayter)

-Türk Halk Oyunlarının en yaygın çeşitleri “Halaylar” (Sadi Yaver Ataman)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesi ve icrası hakkında (Betül Çakmakçı)

-Türk Halk Oyunlarında hayvan motifleri üzerine bir atlas denemesi (Ahmet Çakır)

-Türk Halk Oyunları ve müziğine bilimsellik nasıl kazandırılabilir (Göktan Ay)

-Türk Halk Oyunlarının öğretiminde öğretim elemanı ile ilgili problemler (Şahin Onal)

-Türk Halk O öğretimine sınırlı sahne çalışmalarının getirdiği olumsuzluklar (A.T.Demirbağ)

-Türk Halk Oyunlarının öğretilip yaygınlaştırılması üzerine notlar (Şerif Baykurt)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesi (Suna Şenel)

-Türk Halk O. sahne düzeni uygulamasının gerekliliği ve ortaya çıkan problemler (T.Eroğlu)

-Türk Halk Danslarında sahne düzenlemelerinin dünü ve buünü (Mustafa Turan)

-Türk Halk Oyunlarınin sahnelenmesinde karşılaşılan sorunlar( Halil Oğultürk)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesinde karşılaşılan problemler ve yanlışlıklar (Adli Ayter)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenme problemler ve çözüm yolları (Doç.Fikret Değerli)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesinde temel doğrular (Köksal Coşkun)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesinde yapılan yanlışlıklar (Ahmet Çakır)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesi üzerine düşünceler (Şerif Baykurt)

-Türk Halk Oyunlarının temel figürleri (Ahmet Çakır)

-Türk Halk Oyunları ve temel sorunlarına bir bakış (Rüştü Akar)

-Türk Halk Oyunlarından zeybek oyunları (Halil Oğultürk)

-Türk Halk Oyunları uygulamalarında arabeskleşme (Ali Cavaz)

-Türk Köylü Dansları ( Metin And)

-Uygur Türklerinde oynanan hayvan motifli halk oyunları (Ahmet Çakır A.Şükür Turan)

-Zonguldak Halk Oyunları - türküleri ve oyun giysileri (Yener Altuntaş)a.044. Halk Oyunları Derlemeleri 2. Cilt.(20) (Ahmet Şenol) 1007 sayfa-141.0 MB

-Bolu ve çevresindeki Türkmenleri Halk oyunlarıyla ilgili yapılanların değerlendirilmesi

(Yrd.Doç.Dr. Ismail Hakkı Akyoloğlu)

-Türk Halk Müziği ve Halk Oyunlarının problemlerinin çözümünde ilgili kurumlara düşen

görevler (Yrd.Doç.Dr.Göktan Ay)

-Kırşehir oyunları üzerine düşünceler (Ahmet Çakır)

-Adıyaman Halk Oyunları (Hülya Sarı)

-Türk Halk Oyunları ile ilgili yayınlanmış kitap, makale ve bildiriler üzerine Bibliyografik ve

derlernelere ilişkin bir çalışma (Ahmet ŞENOL)

-Tanıtım , Festivaller , yarışmalar ve Halk oyunları (İsmail Ozboyacı)

-Uluslar arası şenliklerin Halk Oyunlarına getirdiği değişim (Dr.Cengiz Aydın)

-Kültürün tanıtılmasında Halk Oyunlarının önemi (Yrd.Do.Dr. E.Ahmet Terzioğlu)

-Uluslar arası H.O.festivallerinde kitle iletişim araçlarının değerlendirilmesi (Dr.Şinasi Unal)

-Halk Oyunlarının ulusallıktan Evrenliğe geçiş süreçleri (Fethi Karakeçili)

-Uluslar arası Halk Oyunları festivallerinin dünya kültürlerinin tanıtımına katkıları (Ş.Ünal)

-Halk Oyunlarında araştırma ve tanıtım yeterli mi? (Yrd.Doç.Dr.Göktan Ay)

-Halk Oyunlarımızın Uluslar arası Festivallerde tanıtımı yeterince yapılmamaktadır.(A.Çakır)

-Halk Oyunlarının Bilim ve sanatla ilişkisi ve uluslar arası festivallerde tanıma ve tanıtmaya

katkısı (Dr.Türker Eroğlu)

-Kaynaktan göndenime Halk Oyunları (Yener Altuntaş)

-Festivaller ve özel gösteriler açısından Halk Oyunları ( Erol Hacıbekiroğlu)

-Yerel ve Evrensel Boyutta Halk Oyunlarımızın dünü Bugünü (M.Emin Avşar)

-Halk Oyunlarının sanatsal gelişimi, gelişimi, sorunları (Ahmet ŞENOL)

-Halk Oyunlarının sosyo-ekonomik etkileri ( Aydın Yerlikaya)

-Uluslar arası Halk Oyunları Festivallerinin topluma sağladığı araştırma olanakları ve arşiv

(Sabahattin Türkoğlu)

-Halk Oyunlarının Uluslar arası Barışa katkıları (Bülent Kurtişoğlu)

-Işıklama Tasarımı (Abdullah Uyan)

-Halk oyunları ile ilgili hedefler ve öneriler (Ahmet ŞENOL)

-Kültür Bakanlığı ile Vehbi Koç Vakfı işbirliği ile düzenlenen komple nitelikli Halk

Dansları toplulukları yarışma esasları (Kültür Bakanlığı)

-Karikatür (Murat Alpay)

-Konularına göre Tokat Halk Oyunlarımız (Aziz Kılıç)

-Halk oyunları ödülleri dağıtıldı(Aslı Dumanlıoğlu)

-Halk oyunları eğitimi başıboş bırakılmamalı (Nezih Demirtepe)

-Halk Oyunlarımızın tarihçesi (Ahmet ŞENOL)

-Bar Başlıyor (şiir) (Sadi Akatay)

-Birkaç Söz (Prof.Dr.Nevzat Gözaydın)

-Elazığ’ın unutulmaya yüz tutan bir halk oyunu “Simsimi”(Prof.Dr.Melih Boydak)

-Başbakanlık makamına (Ahmet ŞENOL)

-Şu kaderin oyununa bak (Star Dergisi)

-Azerbaycan - ‘Anadolu Halk oyunlarının karşılaştırılması (Ahmet ŞENOL)

-Milli Eğitimden folklorumuza destek (Ekber Yeşilyurt)

-Türk halk oyunlarının ve Folklor hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi “2.Milli Kültür

Şurası”(Ahmet ŞENOL)

-Özbekistan’a eski bir halk oyunu “Karsak” (Ahmet Çakır)

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Oyunları (Ahmet Çakır)

-Tarsus Halk Oyunları (Içel Kültürü)

-Mazlum Nusret Kılıçkıran’ı anma gecesi (Izmir TV Bölge Müdürlüğü)

-Halk oyunları ve halk türkülerimiz (Muğla Belediye Başkanlığı)

-Sahne düzenlemesi ve sahne kullanımı (Suna Şenel)

-Müzikolojik ve toplumsal açıdan semah lar (Melih Duygulu)

-Halk oyunlarımızın tarihi ile ilgili notlar (Kamil Toygar)

-Çağdaş Tiyatro ve orta oyunu (A.Kerem Dinç)

-Diyarbakır Halk oyunlarında bir sosyal organizasyon örneği:Ekonomi (İsmail Engin)

-Aydın ilinin Folkloru (Aydın Göçer)

-Efe - zeybek ve folklor (Nedim Kaplan)

-Misket (Nazmi Oztürk)

-Hüdayda (Nazmi Öztürk)

-Ulusal oyunlar Uzerinde tanım,yarışma koşul ve kuralları açısından bir araştırma (Cemil

Demirsipahi)

-Türk Halk Oyunlarının sahnelenmesinde sahne teknikleri (Cüneyt Bekar)

-Bakanlık yazısında yozlaşma varsayılan durumların belgelenmesi (Cemil Demirsipahi)

-Türk Halk Oyunlarında tasnif şekilleri (İlknur Bektaş)

-Eski zaman kontra gerillaları (Ergün Hiçyılmaz)

-Halk oyunlarımızın yurt dışı organizasyonlardaki kültürel sosyal ve turizm

ilişkilerinin, sanatsal etkinlikleri üzerine bir değerlendirme (Ahmet ŞENOL)

-Türk Halk Oyunları (Mahmut Ragıp Kösemihalzade)

-Romen Halk Dansları Kıyafetleri

-Kültür Bakanlığı Devlet Halk dansları Topluluğu (Mustafa Turan)

-Türk Halk Oyun larının Tasavvuf içindeki yeri ve önemi (Ahmet Çakır)

-Komple nitelikli Topluluklar arası Halk Dansları yarışması fınali (Kültür Bakanlığı)

-Çin Halk Dansları (Elif Uraz)

-Pongan maske dansı - ata sanatlarının önemli masalları (Pınar Enginsu- Elif Uraz)

-Halk Oyunu çalışmalarının koroner risk faktörlerine etkisi (Mehmet Yavaş)

-Halk Oyunları öğretim yöntemi ders notları (Dr.Mehmet Yavaş)

-Halk Oyunları öğretim yöntemleri (Yüksel Sönmez)

-Sahne ve sahneleme teknikleri (Omer Tarkan Tuzcuoğulları)

-Ankara Folklor derneklerinin Federasyon olarak bir çatı altında toplanmasına dair toplantı

tutanağı-1991-( Ahmet Şenol)

-Halk oyunlarında toplumsal yapılanma (Dr.Cengiz Aydın)

-Zeybek öğrenim kursu ( Vehbi Yazıcıoğlu)

-Halk oyunları öğreticisi yetiştirme kursu (Ali Erışık)

-Halk Oyunlarımızın korunması, gençlerimizin arasında yayılıp,yaygınlaştırılması ve çağdaş

yöntemlerle geliştirilmesi için alınacak önlemler-1990 (Ahmet ŞENOL)

-Halk oyunlarında sahne teknikleri (Nafız Şengül)

-Sahne tekniği (Doç.Fikret Değerli)

-Vücudun ritmik kullanılması (Şinasi Unal)

-Bedensel performans kapasitesinin sınırları ((Dr.Ahmet Terzioğlu)

-Uzman Sağlık, Özgün değerlerimiz korunmalı (Adli Ayter)

-Ege Bölgesinin en yaygın geleneksel zeybek oyunları (Hüseyin Yaltırık)

-Makyaj (Show Dergisi)

-Türk halk oyunlarının kökeni, oluşumundaki etkenler ve sınıflandırılması (Hasan Basri

Öngel)


-Türk halk oyunları Bölümü gösterisi (Ege Üniversitesi)

-Türk Halk Dansında Seks (Pleymen Dergisi)

-Muğla Halk Oyunları (Muğla Belediye Başkanlığı)

-Duygu ve coşku dolu bir yarışmanın ardından (Ekber Yeşilyurt)

-Yörelerimiz ve Folkioru muz:Erzurum (Ekrem Akgün)

a.045.Halk Oyunları Denemeleri 3. Cilt.(24) (Ahmet Şenol) 1154 sayfa -155.0 MB

-“KKTC Halk Kültürü ve Halk Oyunları” (Oğuz Yorgancıoğlu) (13 sayfa)”1. Halk Bilimi

Paneli”-1983 Halk Bilim Sempozyumianına sunulan biİdiriİer(Lefkoşa) KKTC yayını

-“Kıbrıs suiti ve diğer kıbrıs halk dansları” Halk Bilim Sempozyumlarına sunulan bildiriler

(Il. Halk Bilimi sempozyumu-13.Nisan.1984-Lefkoşa) KKTC yayını (Ahmet An)

- “Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi irdeliyoruz” (20 sayfa) (Kani Kanol - Ali Hoca)Halk

Bilim Sempozyumlarına sunulan bildiriler (Il!. Halk Bilimi sempozyumu- 8.Şubat.1985-

Lefkoşa) KKTC yayını

-Kıbrıs Türk Halk Oyunları-1990 (Erbil Çinkayalar)

-Halk Oyunları çalışmalarının amaçları (Ahmet ŞENOL)

-Semahlarımız (Hüseyin Ozçeİik)

-Çankırı Folklorunda yaşayan Şamanizm unsurları üzerine görüşler,eski Türk İnanç

Sisteminde ağaç kültü ve Çankırı’daki izleri (Sema Barut)

-Sosyal çalışmalarda Halk Oyunlarının rolü (Ahmet ŞENOL)

-Halk oyunları araştırmalarında izlenecek yol (Ahmet ŞENOL)

-Halk Bilimi ve sanat açısından Türk Halk Oyunları (Ruya Polat)

-Halk Oyunlarının ülke tanıtımındaki işlevi (Sabahattin Türkoğlu)

-Eğitim-sanat ve ders kitaplarımız (Yrd.Doç.Dr. Göktan Ay)

-Türkiye’deki TV kuruluşlarının kültüre ve halk oyunlarına bakış açısı (Eyüp Uzunkaya)

-Uydurma ve göçmen halk oyunları (Dr.Türker Eroğlu)

-Artvin yöresi Folkioru,halk kültürü araştırması (Zeki Akalın- Zeki Şahin-Remzi Şahin)

-Halk oyuniarındaki karmaşaya karşı tarihi gelişimi bilmek (Ekber Yeşilyurt)

-Türk Halk oyunlarında hareketin notaları (Oyun Alfabesi) (Doç.Dr.Şeneİ Onaidı)

-Kırşehir Halk oyunları üzerine düşünceler (Ahmet Çakır)

-Halk Oyunları ile ilgili hedefler ve öneriler (Ahmet ŞENOL)

-Halk Oyunları öğretim yöntemleri (Hasan Basri Ongel-Erol Hacıbekiroğlu-Yüksel Sönmez)

-Halk oyunlarımızın uluslar arası yarışmalardaki başarısı (Muhammet Açıkgöz)

-Halk oyunlarının türlere göre sınıflandırılması (Yrd.Doç.Dr.Şinasi Unal)

-Mut yöresi halk oyunları ve giysilerinin oluşumunu ve gelişimini etkileyen faktörler (A. Örs)

-Türk Halk Oyunlarının akımiar içindeki yeri ve önemi (Ahmet Çakır)

-Folklor ve Milliyet Gazetesi (Milliyet Gazetesi halkla ilişkiler Müdürlüğü)

-Türk Halk Oyuniarının bireyler üzerindeki fızyolojik ve psikolojik etkileri

(Yrd.Doç.Dr.Şinasi Unal)

-Yurt dışında halk oyunları gruplarımızın temsili (Kültür işleri Genel Müdürlüğü)

-Yozgat halayı ve türküsü (Mustafa Uslu)

-Halk Bilimsel açıdan Halk Oyunlarına bir bakış (Ahmet ŞENOL)

-İnsan ve oyun (Prof.Dr. Nevzat Gözaydın)

-Dans (Adrianne Kaapler)

-Türk halk oyunları temel kavram ve terimleri üzerine (Muzaffer Sümbül)

-Mut yöresi halk türküleri ve oyunları (Süral Vural)

-Halk oyunlarında motivasyonun önemi (Yrd.Doç.Dr.Şinasi Unal)

-“Auhentic” kavramı ve otantik bir sempozyum (Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu)

-Okullarda halk oyunlarının öğretilmesinin gerekliliği (Cüneyt Bekar)

-Halk oyunlarımızda organizasyon (yapılanma ve uygulama) (Mehmet Cezayir Ekinci)

-Oyun kavramı açısından semahlar (Ilhan Cem Erseven)

-Halk oyunlarımızın derlenmesi ve değerlendirilmesi (Ahmet Çakır)

-Halk oyunlarının işlevleri (Muzaffer Sümbiil)

-Sivas halayları ve ezgilerinin incelenmesi (Uğur Kaya)

-Tanıtım ve araştırma açısından halk oyunlarının önemi (Doç.Fikret Değerli)

-Ülkemiz halk oyunlarıyla diğer ülkelerdeki oyunlar arasında ne gibi farklılıklar vardır

(Doç.Dr.Şenel Onaldı)

-Türk halk oyunları ve eğitimi(Doç.Fikret Değerli)

-Eskişehir yöresi halk oyunları (Me!tem Kapanoğlu)

-Halk oyunları üzerine (Dr. Şinasi Unal)

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Halk Oyunları yarışma kriterleri (Motif Dergisi)

-Halk kültürü olarak halk oyunlarının iç dünyası ve bu pencereden anlamı (Ahmet ŞENOL)

-Bir isyancılık kurumu:zeybeklik ve zeybekler (A.Haydar Avcı)

-Alan, zaman, kurallar ve çerçevesinde oyunun niteliği üzerine (Serpil Cengiz)

-Oyun kavramı açısından Semahlar (Ilhan Cem Erseven)

-Türkiye’de Cumhuriyet döneminde batılılaşma, kentleşme, çağdaşlaşma süreçleri içinde bir

simge olarak Tango müziği, dansı ve Tangonun günümüze gelişi (Engül Atamert)

-Oyunun kavramsal boyutu (Vural Yıldırım)

-Halk Oyunlarının derlenmesi ve değerlendirilmesi (Ahmet Çakır)

-Halk oyunlarının işlevleri (Muzaffer Sümbül)

-Halk oyunlarımızda yapılması gerekenler (Ahmet Demirbağ)

-Halk oyunlarının sosyo-ekonomik etkileri (Aydın Yerlikaya)

-Türk halk oyunlarının etkinlik kazanmasında sahnenin yeri ve önemi (Fethi Karakeçili)

-Halk oyunları bir sahne sanatı mıdır? (Cüneyt Bekar)

-Kültürümüz ve halk oyunlarımız üzerine Sabahattin Türkoğlu ile söyleşi (Derya Bartlı)

-Siirt’te mahalli oyunlar(Adem Inanlı)

-Kitle bilincinin eğitilmesinde Halk oyunlarının rolü ve önemi (Fethi Karakeçili)

-Uluslar arası halk oyunları faaliyetlerinde kitle iletişim araçlarının değerlendirilmesi

(Dr.Şinasi Unal)

-İlgili makama (Yut dışına giden gruplarla ilgili olarak)-1985

-Herkes niçin zeybek öğren mez (Milliyet Gazetesi-29.12.1997)

-Trabzon’da oynanan horonlar (Selim Cihanoğlu)

-Kaybolmakta olan bir kültür”Köçekçilik” (Yener Altuntaş)

-Halk oyunlarını, Halk Müziğini sahne sanatları olarak nasıl

değerlendirebiliriz?(Yrd.Doç.Dr.Göktan Ay)

-Ülkemizde halk oyunlarında kadrolaşma sorunu (Dr.Cengiz Aydın)

-Araçla oynanan halk oyunlarımız üzerine bir atlas denemesi (Ahmet Çakır)

-Halk oyunlarının bilim ve sanatla ilişkisi (Dr.Türker Eroğlu)

-Doğu Anadolu oyunlarına Coğrafyanın etkisi (Merdan Güven)

-Kosova’da Türk Düğün oyunları (Nimetuliah Hafız)

-Türk Halk Oyunlarının Almanya’da öğrenilmesi (Prof.Dr.Samir Kazımoğlu)

-Ritüel kökenleri ve folklorik özellikleri bakımından köçekçilik geleneğimiz ( H.B. Ongel)

-Türkiye’deki halk eğlenceleri ve kış eğlenceleri (Nebi Ozdemir)

-Türkiye’deki Dramatik köy seyirlik oyunları üzerine bir atlas denemesi (Mevlüt Ozhan)

-Türk halk oyunlarının yapısal dinamikleri üzerine düşünceler:İç yapı dinamikleri M.Sümbül)

-Sosyal çalışmalarda halk oyunlarının rolü (Ahmet ŞENOL)

-Halk oyunları oynayanlarda görülen bazı şahsiyet boyutları (Yrd.Dr.E.Ahmet Terzioğlu)

-1900-1950 yılları arasında Halk oyunları üzerine ülkemizde yapılan teorik ve pratik

çalışmalara genel bir bakış (Şahin Unal)

-Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik (Arzu Oztürkmen)

-Sanat açısından Türk Halk oyunları (Ruya Polat)

-Anadolu halk kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin yeri, önemi (Nurdane Özdemir)

-Dadaş ve Bar (Adnan Cihangir)

-Çift Beyaz Güvercin (Ihsan C. Atılcan)

-Dadaş (Ahmet Özözlü)

-Dadaşın yeri (Selçuk Kantarcıoğlu)

-Çayname (İhsan C. Atılcan)

-Erzurum Tabyalarından “Şiir” (Bekir Sıtkı Erdoğan)

-Dadaş geliyor “şiir” (Dr.Ibrahim Budak)

-Venedik’te Bar (Nimet Gezmiş)

-Turizm ve Erzurum (Hilmi Nalbantoğlu)

-Devlet Halk Dansları Topluluğundaki aksaklıklar ve Halk oyunlarımıza bir bakış

-Halk oyunlarında derleme araştırma ilkeleri ve sonuçlarının yayın haline getirilmesi.A.Şenol

-Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’ndan bir kitap “Dış tanıtımda Halk

Oyunlarının rolü” (Yeni sayfa Gazetesi)

-Seyirlik oyunların oynanışı (Prof.Dr.Nurhan Karadağ)

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə