1. Ekološki faktori i ekološka valenca Šta su ekološki faktori i kako ih delimo?Yüklə 17,22 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü17,22 Kb.
#41863

1. Ekološki faktori i ekološka valenca

1. Šta su ekološki faktori i kako ih delimo?

2. Šta su akcije/reakcije/koakcije (navesti i primer)?

3. Kako grupišemo abiotičke faktore?

4. Objasniti kako orografski faktori modifikuju efekte drugih faktora

5. Kako delimo biotičke faktore (sa primerima)?

6. Šta su to imperativni, a šta neimperativni faktori?

7. Šta su to resursi?

8. Navesti primere varijabilnosti ekoloških faktora u prostoru i vremenu

9. Objasniti sinergističko i antagonističko delovanje ekoloških faktora (sa primerima)

10. Definisati termin "ekološka valenca"

11. Nacrtati grafik ekološke valence i objasniti ga

12. Šta su to stenovalenti/eurivalentni organizmi i kako , i na osnovu čega, ih delimo u podvarijante?

13a. Objasniti suštinu zadatka 1.1 i prateći grafik (imenovati grafik, šta se nalazi na apcisi i ordinati, ukratko objasniti šta se zaključuje na osnovu grafika)

13b. Objasniti suštinu zadatka 1.2

13c. Objasniti suštinu zadatka 1.3 kao i njegovu povezanost za prethodnim zadatkom2. Ekološka niša

1. Ko je uveo termin "ekološka niša"?

2. Definisati Grinelov koncept ekološke niše

3. Definisati Eltonov koncept ekološke niše

4. Definisati Odumov koncept ekološke niše

5. Definisati Hačinsonov koncept ekološke niše

6. Objasniti razliku između fundamentalne i realizovane niše

7. Objasniti Gauzeov princip kompetitivnog isključivanja

8. Šta je to gilda (navesti i primer)?

9a. Objasniti širinu niše (kao i grafik) dve vrste guštera za visinu vegetacije

9b. Objasniti širinu niše (kao i grafik) dve vrste guštera za pokrovnost

9c. Objasniti širinu niše (kao i grafik) dve vrste guštera za vreme aktivnosti

9d. Objasniti širinu niše (kao i grafik) dve vrste guštera za dužinu plena

3. Kvantitativne metode za određivanje brojnosti jedinki u populaciji

1. Šta je populacija?

2. Kako delimo metode u demekologiji?

3. Objasniti sve diskutovane apsolutne metode

4. Objasniti sve diskutovane relativne metode

5. Objasniti sve diskutove prelazne metode

6a. Objasniti suštinu i metodologiju procene veličine populacije urađene metodom kvadrata

6b. Objasniti suštinu i metodologiju procene veličine populacije urađene Linkoln-Petersenovom metodom

6c. Objasniti suštinu, metodologiju i grafik procene veličine populacije urađene Leslijevom metodom

4. Prostorni raspored jedinki u populaciji

1. Šta predstavlja prostorni raspored jedinki u populaciji

2. Objasniti slučajni prostorni raspored (kakvo je okruženje; primeri organizama sa ovim tipom rasporeda)

3. Objasniti uniformni prostorni raspored (kakvo je okruženje; primeri organizama sa ovim tipom rasporeda)

4. Objasniti grupni prostorni raspored (kakvo je okruženje; primeri organizama sa ovim tipom rasporeda)

5. Objasniti razlike između prostornih rasporeda u odnosu na skalu posmatranja

6a. Objasniti metodologiju i rezultate zadatka 4.1 (sa naglaskom na objašnjenje kolona u tabeli)

6b. Objasniti metodologiju i rezultate zadatka 4.2 (metoda najbližeg suseda)5. Tablice životnih istorija – mortalitet

1. Šta pokazuju tablice životnih istorija?

2. Objasniti horizontalne tablice

3. Objasniti vertikalne tablice

4. Koji procesi utiču na promenu brojnosti populacije?

5. Šta je to opšta a šta specifična stopa smrtnosti?

6. Šta je to minimalni a šta ekološki mortalitet?

7. Objasniti parametre lx, dx, qx, Lx, ex

8a. Objasniti tip I (konveksnu krivu) preživljavaja (šta se nalazi na apcisi i ordinati, za koje organizme je karakteristična)

8b. Objasniti tip II krivu preživljavaja i njene modifikacije (šta se nalazi na apcisi i ordinati, za koje organizme je karakteristična)

8c. Objasniti tip III (konkavnu krivu) preživljavaja (šta se nalazi na apcisi i ordinati, za koje organizme je karakteristična)

6. Tablice životnih istorija – natalitet

1. Šta pokazuju tablice životnih istorija?

2. Objasniti horizontalne tablice

3. Objasniti vertikalne tablice

4. Koji procesi utiču na promenu brojnosti populacije?

5. Šta je to opšta a šta specifična stopa nataliteta?

6. Šta je to maksimalni a šta ekološki natalitet?

7. Objasniti razliku između punktuirane i kontinuirane reprodukcije

8. Objasniti na grafiku eksponencijalni i geometrijski rast populacije (i koje su stope rasta karakteristične za ove tipove rasta)

9. Objasniti na grafiku sigmoidni rast populacije

10. Šta je bruto a šta neto stopa reprodukcije?

11. Šta je vreme generacije?

12. Šta je to reproduktivni potencijal?

7. Tablice životnih istorija – uzrasna struktura

1. Šta pokazuju tablice životnih istorija?

2. Objasniti horizontalne tablice

3. Objasniti vertikalne tablice

4. Koji procesi utiču na promenu brojnosti populacije?

5. Kako delimo uzrasne kategorije?

6. Šta je to uzrasna struktura populacije?

7. Na osnovu kojih parametara (i njihovih vrednosti) određujemo da li brojnost populacije raste, stagnira ili opada?

8. Šta su to uzrasne piramide i koji tipovi piramida postoje?

9. Šta predstavlja stabilna uzrasna struktura (i koji parametri moraju biti zadovoljeni da bi uzrasna strukura bila stabilna)?8. Diverzitet zajednice – indeksi diverziteta

1. Šta je biocenoza?

2. Definisati alfa, beta i gama diverzitet

3. Koje su komponente specijskog diverziteta?

4. Šta je to minimum areala?

5. Kako dobijamo krivu akumulacije vrsta i za šta nam ona služi?

6. Objasniti metodu razređivanja

7. Kako dobijamo krive ranga abudanci i za šta nam one služe?

8. Objasniti Šenonov indeks (H) i Indeks ekvitabilnosti (E)

9. Objasniti Simpsonov indeks (C,D) i Berger-Parkerov indeks (d)

10. Objasniti razliku između rađenih indeksa beta diverziteta

9. Matrice zajednice

1. Šta je to opšta širina niše (W)?

2. Šta predstavljaju parametri Hi(X), Hi(X) i H(X)

3. Šta je to opšti preklop niša (L)?

4. Šta predstavljaju parametri Hj(Y), Hj(Y) i H(Y)

5. Objasniti maksimalne i minimalne vrednosti parametara W i L

6. Objasniti kombinacije maksimalnih i minimalnih vrednosti parametara W i L

7. Protumačiti rezultate urađenog zadatka 9.110. Fragmentacija staništa

1. Šta je to fragmentacija staništa?

2. Šta mogu biti uzroci fragmentacije?

3. Objasniti pojmove "matriks" i "fragment"

4. Objasniti pojmove "koridor" i "ekoton"

5. Šta su to ivične vrste?

6a. Objasniti zadatak 10.1 - scenario 1 gubitka staništa i kako utiče na stopu rasta populacije istraživane vrste

6b. Objasniti zadatak 10.1 - scenario 2 gubitka staništa i kako utiče na stopu rasta populacije istraživane vrste6c. Objasniti zadatak 10.2 i prateći grafik
Yüklə 17,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə