Osnovne karakteristike životne zajednice (Ricklefs & Miller 2000): Osnovne karakteristike životne zajedniceYüklə 469 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü469 b.
#41882Osnovne karakteristike životne zajednice (Ricklefs & Miller 2000):

 • Osnovne karakteristike životne zajednice (Ricklefs & Miller 2000):

 • a) biocenoza je uvijek određena kombinacija različitih biljnih i

 • životinjskih populacija koja se uspostavlja i održava pod danim

 • ekološkim uvjetima biotopa

 • b) biocenoza nije jednostavan skup određenih biljnih i životinjskih

 • vrsta, već predstavlja integrirani funkcionalni sustav

 • c) biocenoza ima svoju strukturu (kvalitativni sastav, prostorni i

 • vremenski raspored vrsta)

 • d) biocenoza je dinamički sustav

 • e) biocenoza se razvija i održava kao dinamički sustav jer je

 • sposobna da regulira vlastite unutarnje procese i promjeneBiocenoza pustinje Kara-Kum (Turkmenistan) - pješčana pustinja

 • Biocenoza pustinje Kara-Kum (Turkmenistan) - pješčana pustinja

 • Klimatski uvjeti: godišnja variranja temperature su 68°C, maksimalna srpanj (45°C), minimalna siječanj -23°C; prisutna su i dnevna variranja temperature u podne iznosi 42°C, u noći 4,5°C, godišnji vodeni talozi iznose 75-175mm, temperatura površine tla je 64°C.

Struktura zajednice

 • Struktura zajednice

 • Zajednice su asocijacije populacija čije su značajke rezultat fizičkih čimbenika okoliša kao i interakcija između populacija. Konačni izgled zajednica određen je evolucijskom poviješću vrsta koje ulaze u sastav zajednice.

 • Struktura zajednice uključuje njen izgled (kvantitativni i kvalitativni), te njenu dinamiku koja se ogleda kroz interakcije između populacija (hranidbene interakcije itd.).

 • Kvalitativni sastav podrazumijeva popis vrsta koje sadrži zajednica, te predstavlja prvi elementarni opis zajednice .

 • Kvantitativni sastav podrazumijeva brojnost vrsta koje sadrži zajednica.1. Kvalitativni sastav

 • 1. Kvalitativni sastav

 • Biocenoza umjerenih područja (Srednja Europa):

 • Bukova šuma – 11.000 biljnih i životinjskih vrsta,

 • sisavci: 27 vrsta,

 • ptice 70 vrsta,

 • gmazovi i vodozemci 12 vrsta,

 • kukci 5300 vrsta,

 • puževi 70 vrsta,

 • praživotinje 380 vrsta,

 • biljne vrste 4000.

Primjeri voljnog i nevoljnog prenošenja organskih vrsta:

 • Primjeri voljnog i nevoljnog prenošenja organskih vrsta:

 • a) Sturnus vulgaris (Europa) - USA, Kanada

 • b) Ondatra zibetica (USA) - Češka (1905.)

 • c) Lymantria dispar (Europa) - USA

 • d) Pyrausta nubialis (Europa) -USA (1916.)

 • e) Hyphantria cunea (USA) - Mađarska (1940.)Primjeri aktivnog rasprostranjenja organskih vrsta:

 • Primjeri aktivnog rasprostranjenja organskih vrsta:

 • a) Dryobates syriacus s Balkana u Srednju Europu

 • b) Stroptopelia decaocto s Balkana u Englesku

 • c) Colias erate iz Istočne Europe u Srednju Europu2. Strukturne odlike

 • 2. Strukturne odlike

 • Brojnost (abundancija) je kvantitativna zastupljenost pojedinih

 • vrsta, važna je u određivanju raznolikosti zajednice.

 • Dominantnost

 • D1 - dominantnost vrste broj 1

 • a1 – broj jedinki vrste broj 1 na jednom lokalitetu

 • n i=1 ai - ukupni broj jedinki na jednom lokalitetu svih vrstaKonstantnost (stalnost) je stupanj s kojim se jedna vrsta susreće u

 • Konstantnost (stalnost) je stupanj s kojim se jedna vrsta susreće u

 • određenom tipu zajednice (Durbešić, 1988).

 • Ca1 - konstantnost vrste a1

 • ua1 - broj uzoraka u kojima se pojavljuje vrsta a1 na

 • jednom staništu

 • ni=1 ui - ukupni broj uzoraka

 • eukonstantne vrste 75-100% uzoraka

 • konstantne vrste 50-75% uzoraka

 • akcesorne vrste 25-50% uzoraka

 • akcidentalne vrste 0-25% uzoraka

 • - vrste kod kojih je stalnost vrlo mala nazivaju se slučajnim vrstama, dok se one sa velikom stalnošću nazivaju konstantnim vrstama ili karakterističnim vrstama. Broj karakterističnih vrsta u zajednici je mali.Frekventnost (čestoća) - % stupanj javljanja iste vrste u pojedinim

 • Frekventnost (čestoća) - % stupanj javljanja iste vrste u pojedinim

 • probnim površinama jednog istog biotopa.3. Disperzija i životni kompleksi

 • 3. Disperzija i životni kompleksi

 • Neravnomjerni i skupni raspored najčešći je u prirodnim populacijama.

 • Tip disperzije vrsta je heterogen.srušena stabla u šumi, panjevi: životni prostor za kukce

 • srušena stabla u šumi, panjevi: životni prostor za kukce

 • lišće biljaka: za ishranu, stvaranje šišarki (gusjenice mnogih leptira, kornjaši, opnokrilci)

 • cvatovi biljaka: oprašivanje (kukci)

 • šumska prostirka od opalog lišća: za ishranu (maločetinaši, dvojenoge, sitni člankonošci, beskrilni kukci, oblići, bakterije, gljive)

 • 4. Stratifikacija

 • Prostorni gradijent pojedinih vrsta i njihovih životnih kompleksa u

 • vertikalnom pravcu:

 • Neosvijetljeni - ispod zemlje (kopnene zajednice), na većim dubinama (vodene zajednice) karakterizira ih izostanak primarnih producenata

 • Osvijetljeni sloj - karakteriziraju autotrofni članovi zajednice (primarni producenti)Analiza vertikalne stratifikacije na primjeru hrastove šume:

 • Analiza vertikalne stratifikacije na primjeru hrastove šume:

 • 1. sloj krune visokog drveća (hrast)

 • 2. sloj krune nižeg drveća (grab)

 • 3. sloj visokog grmlja (glog )

 • 4. sloj nižeg grmlja (svib)

 • 5. sloj viših zeljastih biljaka

 • 6. sloj nižih zeljastih biljaka

 • 7. sloj mahovina i šumske prostirke

 • 8. sloj korijena zeljastih biljaka

 • 9. sloj korijena grmolikih biljaka

 • 10. sloj korijena hrasta

 • - Slojeviti raspored biljnih vrsta

 • Svaki sloj ima mikroklimu, koja omogućuje maksimalno korištenje šumskog prostora u pogledu svjetlosti, temperature, vlažnosti, hranjivih soli, vode, ekoloških niša, zaklona, ishrane.Vertikalni raspored šumskih vrsta ptica u vrijeme gniježđenja u hrastovoj šumi:

 • Vertikalni raspored šumskih vrsta ptica u vrijeme gniježđenja u hrastovoj šumi:Vertikalni raspored u hrastovoj šumi u pogledu ishrane i zaklona:

 • Vertikalni raspored u hrastovoj šumi u pogledu ishrane i zaklona:

 • 1. životinjsko naselje sloja krošnje čine biljojedni kukci.

 • 2. životinjsko naselje stabala čine dendrobionti: kukci (Cerambycidae, Buprestidae), ptice (Dendrocopus major, Parus major).

 • 3. životinjsko naselje duplji u stablu čine: ptice rodova (Dendrocopus, Parus, Picus, i vrsta Upupa epops, Columba oenas).Vodene zajednice :

 • Vodene zajednice :

 • slojeviti raspored: (jezero) - vertikalni, (rijeke) - horizontalni

 • karakterizira ih gradijent: svjetlosti, temperature, otopljenih soli, plinova O2, CO2

 • b) pojas plivajuće vegetacije (Nuphar luteum i Nymphea alba)■ zajednice na pješčanom dnu:

 • ■ zajednice na pješčanom dnu:

Sublitoralna zona od 30 do 180 m dubine, ona je bez svjetla, prisutni su konzumenti (životinje), reducenti (bakterije), (Kerovec 1988).

 • Sublitoralna zona od 30 do 180 m dubine, ona je bez svjetla, prisutni su konzumenti (životinje), reducenti (bakterije), (Kerovec 1988).

 • na dnu se nalaze zajednice slične kao na muljevitom dnu litoralne zone s ličinkama trzalaca, maločetinaši, spužve, rakušci (Amphipoda).

 • Profundal je prostor ispod 180 m dubine

 • dno se sastoji od finog mulja, stalna niska temperatura, visok tlak, malo kisika i puno ugljik dioksida

 • nalazimo zajednice maločetinaša, puževa, rakušaca (Kerovec 1988).oceani i mora: - neritičko područje i oceansko područje

 • oceani i mora: - neritičko područje i oceansko područje

 • a) eufotična zona 500-600 m dubine (osvijetljeni dio)

 • b) afotična zona (neosvijetljeni dio), (Glavač 1999).

 • - bental je područje morskog dna: a) litoral do 200 m

 • b) batijal 200 - 3000 m

 • c) abisal 3000 - 6000 m

 • d) hadal ispod 6000 m

 • - pelagijal je morska pučina, pojas otvorenog mora:

 • a) epipelagijal

 • b) batipelagijal

 • c) abisopelagijal

 • d) hadopelagijal

 • kratkovalne zrake plavog spektra od 460 do 480 nm prodiru do 150m dubine a dugovalne od 10 do 20m.

 • planktonom, organskim i mineralnim tvarima bogate vode poprimaju radi jače apsorpcije Sunčevih zraka plavog spektra zelenu boju.

 • planktonom siromašna kao npr. Jadransko more poprima plavu boju.

Ekoton i koncept rubnog efekta

 • Ekoton i koncept rubnog efekta

 • - ekoton predstavlja prijelaz između dvije ili više različitih zajednica (šuma-livada, livada-močvara), može imati znatnu dužinu ali je širina puno manja od okolnih zajednica.

 • - zajednice sadrže puno organizama, a i organizme koji su karakteristični samo za ekoton, često su broj vrsta i njihove gustoće veće u ekotonu nego u okolnim zajednicama

 • - porast raznolikosti i gustoće na spojevima zajednica naziva se i rubni efekt

 • - ekotoni se javljaju tamo gdje je ispunjen jedan od dva uvjeta:

 • a) ako se fizički okoliš mijenja drastično (prijelaz iz terestrične u akvatičnu zajednicu, između sjeverno i južno eksponirane padine, između različitih tipova tala).

 • b) ako jedna vrsta toliko dominira u okolišu da bitno mijenja ekološke čimbenike kojima su druge vrste izložene, pa granica njenog areala postaje i granica rasprostranjenosti ovih vrsta.- ako je ekoton uzak neka staništa i vrste mogu se naći samo u pojasu preklapanja.

 • - ako je ekoton uzak neka staništa i vrste mogu se naći samo u pojasu preklapanja.

 • - u pojasu tranzicije često se nalazi zajednica sa dodatnim karakteristikama kojih nema u susjednim zajednicama.

 • - ekotonalne zajednice sadrže organizme iz preklapajućih zajednica i svoje, te su radi toga raznolikost i gustoća veći (rubni efekt).

 • - nekim vrstama za dovršetak životnog ciklusa neophodne su dvije bliske zajednice s različitom strukturom.

 • - rubne vrste: su organizmi koji se javljaju u ekotonima primarno ili u najvećoj gustoći ili najveći dio vremena provode ovdje, te se nazivaju rubnim vrstama.

 • - rubni efekt se najčešće javlja kod ptica i lovne divljači (srna, jelen, divlji zec), (Krpo-Četković 2011).Yüklə 469 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə