1-mavzu. Dinning jamiyatdagi o‘rni va vazifalari (B1 soat)Yüklə 15,45 Kb.
tarix26.10.2018
ölçüsü15,45 Kb.
#75633

10-SINF. DUNYO DINLARI TARIXI

DASTUR MAZMUNI

(B1 34 soat)
1-mavzu. Dinning jamiyatdagi o‘rni va vazifalari (B1 1 soat).

Din va ijtimoiy hayot. Dinning ezgulikka chaqirish xususiyati. Dinning mohiyati va uning jamiyatdagi funksiyalari. Insonlar hayotida dinning o‘rni. Dinning madaniyat rivojidagi o‘rni. Din va jamiyat munosabatlari. Dinning ruhiy-ma'naviy tarbiyalash vazifasi. Dindan g‘arzli maqsadlarda foydalanishning zararli oqibatlari.


2-mavzu. Fan va din (B1 1 soat).

Fan va din munosabatlari tarixi. Fan va din orasidagi o‘zaro yaqin munosabatning shakllanishi. Fan sohalarining olimlar tomonidan tasnif qilinishi. Aniq fanlar va diniy ilmlarning bir-birini to‘ldirishi. Ilm-fan sohasida kashfiyot qilganlarning “din nomidan” qoralanib, quvg‘in qilinishi. Fan va dinni bir-biriga zid qo‘yishning salbiy oqibatlari. Mustaqil O‘zbekistonda dunyoviy ilm-fan va din ilmlarining uyg‘unlikda o‘rganilishi.


3-4-mavzu. Dinning paydo bo‘lishi va shakllari (B1 2 soat).

Dinning paydo bo‘lishi haqidagi ta'limotlar. Teologik ta'limotga ko‘ra diniy qarashlarning shakllanishi. Materialistik yondashuvga ko‘ra diniy qarashlarning shakllanishi. Turli tadqiqotchilarning dinning kelib chiqishi haqidagi fikrlari. Animiz, totemizm, fetishizm, shomonlik, sehrgarlikka oid qarashlarning mohiyati. Ibtidoiy mifologiyaga oid qarashlarning shakllanishi.


5-mavzu. Yahudiylik (B1 1 soat).

Yahudiylik dini ilk tarixi. Muso payg‘ambar va isroil xalqi qissalarining diniy manbalardagi talqini. Beruniy asarlarida yahudiylik haqidagi ma'lumotlar. Markaziy Osiyoga yahudiylikning kirib kelish va tarqalishi. Yahudiylik manbalari. Buxoro yahudiylari tarixi. Mustaqillik davrida yahudiy jamoalarining emin-erkin faoliyat olib borishlariga yaratilgan sharoitlar.6-7-mavzu. Yahudiylik ta'limoti (B1 2 soat).

Yahudiy xalqiga tushirilgan o‘nta amr. Tanax va Talmudda berilgan buyruqlar. Yahudiylarga buyurilgan amr va taqiqlar. Yahudiylik ibodat marosimlari. Olamning olti kunda yaratilishi haqidagi ta'limot. Yahudiylik bayramlari: “Rosh Ashona”, “Yom kipur”, “Pesax”. Yahudiylik oqimlari.8-mavzu. Buddaviylik (B1 2 soat).

Buddaviylikning Hindistondan tashqarida tarqalishi. Xitoy, Koreya, Yaponiyada buddaviylik. Siddxartxa Gautama hayoti va faoliyati. Markaziy Osiyoga buddaviylikning kirib kelishi. Buddaviylikka oid tarixiy yodgorliklar. Ayritom, Qoratepa, Fayoztepa, Dalvarzintepadagi buddaviylik yodgorliklari.9-mavzu. Buddaviylik ta'limoti (B1 2 soat).

Buddaviylik diniy manbalari. Tripitaka va uning tarkibiy qismlari. “Nirvana” va “sansara” tushunchalari. Buddaviylikda jannat va do‘zax tushunchalrining paydo bo‘lishi. “To‘rt oliy haqiqat” haqidagi ta'limot. Buddaviylik urf-odat va marosimlari. Asosiy yo‘nalishlari. Mntaqaviy ko‘rinishlari.10-mavzu. Xristianlik (B1 1 soat).

Xristianlikning vujudga kelish tarixi. Isom Masih shaxsi haqidagi ma'lumotlar. Iso Masihning shogirdlari – havoriylar faoliyati. Xristianlikning Markaziy Osiyoga kirib kelishi. Xristianlikning mintaqaviy mitropoliyalari. Sobiq ittifoq davrida xristianlikka bo‘lgan munosabat. O‘zbekistonda mustaqillik davrida xristian konfessiyalariga berilgan erkinliklar.11-12-mavzu. Xristianlik ta'limoti (B1 2 soat).

Xristianlikning muqaddas manbalari va marosimlari. Bibliyaning tarkibiy qismlari: “Qadimgi Ahd”, “Yangi Ahd”, “Zabur”. Xristian soborlarining ahamiyati. Xristianlikdagi asosiy yo‘nalishlar: pravoslavlik, katoliklik, protestantlik. Xristianlikdagi mustaqil cherkovlar.13-mavzu. Islom (B1 1 soat).

Islom dinining ilk tarixi. Muhammad (s.a.v.) hayoti va faoliyati. Ilk vahiyning nozil bo‘lishi. Makka va Madina davri. Islom dinining Markaziy Osiyoga kirib kelishi. Islom dining muqaddas manbalari. Qur'on oyatlari va hadislarning islom ta'limoti shakllanishidagi ahamiyati.14-mavzu. Islomdagi mazhablar va aqidaviy ta'limotlar (B1 1 soat).

Islom dini ta'limoti. Islomdagi fiqhiy mazhablar: hanafiylik, molikiy, shofeiylik, hanbaliylik. Mazhablarning o‘ziga xos jihatlari. Aqidaviy ta'limotlar: moturidiylik va ash'ariylik.15-mavzu. Tasavvuf va tariqatlar (B1 1 soat).

“Tasavvuf” so‘zining lug‘aviy va istilohiy ma'nolari. Yassaviylik. Kubraviylik. Naqshbandiylik. Tasavvufda komil inson g‘oyasi. “Diling Allohda qo‘ling mehnatda bo‘lsin” g‘oyasining ahamiyati. Yurtimizda yirik tasavvuf namoyandalari ilmiy-ma'naviy merosining o‘rganilishi.16-mavzu. Dinlardagi bag‘rikenglik g‘oyalari (B1 1 soat).

O‘zbekistonda diniy bag‘rikenglik ildizlari. Davlat va din munosabatlari. Mamlakatimizda turli konfessiya vakillariga nisbatan ko‘rsatilayotgan bag‘rikenglik siyosati. Diniy bag‘rikenglikka bag‘ishlangan me'yoriy hujjatlar. O‘zbekistonda millatlararo totuvlik.17-18-mavzu. Yurtimiz mutafakkirlarining jahon ilm-fani rivojiga qo‘shgan hissasi (B1 2 soat).

Aniq fanlar va diniy ilmlarning uyg‘unlikda rivojlanishi. Muhammad Xorazmiyning aniq fanlar rivojiga qo‘shgan hissasi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Burhoniddin Marg‘inoniy kabi olimlarning islom ilmlari rivojiga qo‘shgan hissalari. “Ma'mun akademiyasi”ning Xorazmdagi faoliyati. Ahmad Farg‘oniy, Abu Nasr ibn Iroq, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi olimlarning aniq fanlar rivojidagi o‘rni. Islom dinining ilm-fan taraqqiyotiga ijobiy munosabati.19-mavzu. Din va “ommaviy madaniyat” (B1 1 soat).

“Ommaviy madaniyat” tushunchasi. Axloqiy buzuqlikning balandparvoz shiorlar bilan niqoblanishi. “Ommaviy madaniyat”ni tarqatishdan manfaatdor kuchlar va ularning g‘arazli maqsadlari. “Ommaviy madaniyat”ning inson hayotiga zararli jihatlari. Dinlarning “Ommaviy madaniyat”ning soxta da'volariga munosabatlari.20-mavzu. Ksenofobiya va din (B1 1 soat).

Ksenofobiya tushunchasi. Milliy va diniy ksenofobiyaning zararli jihatlari. Ilmiy yangiliklarga nisbatan qo‘rquv va diniy inkvizitsiya jarayonlari. Islamofobiyaning zararli ko‘rinishlari. Mintaqaviy muammolarning diniy ksenofobiya ko‘rinishida namoyon bo‘lishi. Diniy ksenofobiyaning milliy va irqiy kamsitishlarga sabab bo‘lishi.21-mavzu. Dunyo dinlarida tinchlik g‘oyasi (B1 1 soat).

Dunyo dinlarining tinchlikka chaqirish mohiyati. Din nomidan faoliyat yurituvchi guruhlarning jamiyatga yetkazadigan moddiy va ma'naviy zararlari. Islom manbalarida tinchlikka chaqiruvchi g‘oyalar. Qur'onda fitnachilikning qoralanishi. Hadislarda tinchlik va xotirjamlik madh etilishi.22-mavzu. Missionerlik yoshlar kelajagiga tahdid (B1 1 soat).

Missioner tashkilotlarning asl maqsadlari. Dunyo dinlarida sektachilikning qoralanishi. Missionerlarning zamon va makonga moslashuvi. Missionerlar tomonidan yoshlarning “o‘lja” qilib olinishi. Yoshlarni aqidaviy adashtirishdan ko‘zda tutilgan maqsad. Prozelitizmning zararli oqibatlari.23-mavzu. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi Qonunning mazmun mohiyati (B1 1 soat).

Vijdon erkinligining O‘zbekiston Konstitutsiyasida eks etishi. Vijdon erkinligining xalqaro hujjatlardagi asoslari. Diniy ta'limning qonuniy asoslari. Qonunda missionerlik va prozelitizm haqida.24-mavzu. O‘zbekistonning din niqobidagi ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdagi o‘rni (B1 1 soat).

XX asrning oxirlaridagi dunyoning etno-konfessional manzarasi. O‘zbekistonning geografik katta ahamiyatga ega mintaqada joylashuvi. Markaziy Osiyodagi qo‘shni davlatlar bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda O‘zbekistonning o‘rni. O‘zbekistonning xalqaro miqyosdagi diniy ekstremizm va terrorizm haqidagi ogohlantirishi. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning qonuniy asoslari. Bu yo‘ldagi O‘zbekistonning izchil siyosati.25-mavzu. Kibermakonda din va axborot iste'moli madaniyati (B1 1 soat).

“Kibermakon” tushunchasi. Internet orqali amalga oshirilayotgan jinoyatlar va ularning salbiy oqibatlari. Kiberterrorchilarning faoliyat uslublari. Xakerlar yetkazayotgan moddiy va ma'naviy zararlar. Internet orqali buzg‘unchilik ishlarini amalga oshirishda diniy da'volardan foydalanilishi. Inson ongi uchun kurash. Internetdagi tahdidlardan himoyalanish vositalari. Virtual muloqotda dinga oid axborotlarni qabul qilish madaniyatini shakllantirishning o‘ziga xos jihatlari.26-mavzu. Dinlarda hayot qadri (B1 1 soat).

Dunyo dinlarida inson hayotining oliy qadriyat ekanligi. Jahon dinlkarida hayot qadrining ifodalanishi. Dinlarda suitsidning qoralanishi. Islom ta'limotida inson tabiatning gultoji ekanligi.


27-mavzu. Dunyoviylik – dahriylik emas (B1 1 soat).

“Dunyoviylik”ning mohiyati. Dunyoviylik va mutaassib oqimlar. Islom dini va dunyoviylik. “Dunyoviylik – dahriylik emas” g‘oyasining mohiyati.


Jami: B1 34 soat.

Umumiy mavzu: 27 ta.

Nazorat ishlari uchun – 1 soat

Takrorlash uchun – 3 soat

Manbalar bilan ishlash – 3 soat

Yüklə 15,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə