1. Oila psixologiyasining psixologik bilimlar tizimida tutgan о‘гniYüklə 147,76 Kb.
tarix06.02.2023
ölçüsü147,76 Kb.
#100269
YAKUNIY YOZMA 1-SEM


1.Oila psixologiyasining psixologik bilimlar tizimida tutgan о‘гni.
2. Muloqot madaniyati oilaviy hayotga tayyorlikning bir yo‘nalishi sifatida
3. Muhabbat borasidagi nazariyalar.
4.Oila psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi.
5.Yoshlarda psixologik yetuklikning hal qiluvchi ahamiyatga egaligi.
1.Oila psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi.
2. Oilaning kommunikativ vazifasi
3. Nikoh motivlari va er-xotin munosabatlari
4.Oilaviy hayotga tayyorlik jihatlari.
2.Muhabbat turlari.
1.Oila psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
2.Oilaning tarbiyaviy vazifalari: jamiyatning komil fuqarosini shakllantirish.
3. Oila hayotiy siklini davrlashtirish muammosi.
4.Oilaning regulyativ vazifasi.
5. Yosh va etuk oilada oilaviy munosabatlarning rivojlanishidagi asosiy
vazifalar.
1.Oila psixologik tadqiqot birligi sifatida.
2.Ibn Sinoning oilaviy munosabatlar haqida qarashlari.
3.Sevgi - er-xotin munosabatlarini qurishda asos sifatida
4.Oila qurish motivlari.
5.Oilaning kafolotlovchi manbalari.
1.”Oila” tushunchasining psixologik mazmuni.
2. Oilaning iqtisodiy vazifalari.
3.Psixologik yetuklikning shaxs hulqining turli yashash sharoitlariga moslashuvchanligida ifodalanishi.
4.Oila psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi.
5. Oilaning kafolotlovchi manbalari.
1.Oilaviy psixologiyaning tadqiqot metodlari: kuzatish, konkret,vaziyatlarni tahlil qilish,suhbat,eksperiment,statistik metodlar.
2. «Avesto»da oila haqida bayon etilgan fikrlar.
3.Oilaning rekreativ vazifasi.
4.Oilaviy hayotga tayyorlik jihatlari.
5.Muhabbat turlari.
1.Oilaviy munosabatlami tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari.
2. Oilaning ijtimoiy vazifalari va ularning o‘zaro bogliqligi.
3.Oila qurishdan avvalgi davrning o‘ziga xos xususiyatlari.
4.Oilaning reproduktiv vazifasi.
5. Er-xotin juftligining shakllanishi Tanishish shartlari va sharoitlari
1.Oilaviy munosabatlarni o‘rganishdagi qiyinchiliklar.
2. Alisher Navoiy va boshqa mutafakkirlarning oila va oilaviy
munosabatlar xususidagi qarashlari.
3. Nikohning yuzaga kelishiga asos bo‘ladigan omillar kompleksi.
4. Muloqot madaniyati oilaviy hayotga tayyorlikning bir yo‘nalishi sifatida
5. Muhabbat borasidagi nazariyalar

1.Shaxs rivojlanishida oilaning roli.


2.Abu Nasr Forobiy oila va oilaviy munosabatlar xususidagi qarashlari.
3.Oila qurish haqidagi ustanovkalami shakllanishi.
4.Oila qurish motivlari.
5.Oilaning kafolotlovchi manbalari.
1.Oila ijtimoiylashuvning muhim instituti sifatida.
2.Yu.Toslaviyning “Xikmatlar xazinasi”dagi nasihatlari.
3.Oilaning xo‘jalik ishlarini olib borishda, byudjet yuritishda, iste’molchilik faoliyatini tashkil etishdagi ishtiroki.
4.Oilaning regulyativ vazifasi.
5. Yosh va etuk oilada oilaviy munosabatlarning rivojlanishidagi asosiy
vazifalar.
1.Oila institutining rivojlanish tarixi.
2.Oilada rollar taqsimoti va oilaning rolli tuzilishi.
3.Sevgining xissiyot sifatidа rivojlanishi.
4.Oila hayotiy siklining asosiy bosqichlari.
5. Oilada dam olishni tashkil etish.
1.Oila va nikoh institutining rivojlanish tarixi.
2.Oilada o‘zaro munosabatlami tashkil etish.
3.Oila qurishdan avvalgi davming o‘ziga xos xususiyatlari.
4.Oilaning reproduktiv vazifasi.
5. Er-xotin juftligining shakllanishi Tanishish shartlari va sharoitlari
1.Islomda oilaviy munosabatlar masalalari.
2.Turli mualliflar nuqtai-nazaridan oila bosqichlari tahlili.
3.Muhabbat turlari, bosqichlari, belgilari.
4.Oilada rollar taqsimoti va oilaning rolli tuzilishi.
5.Umr yo‘ldosh tanlash nazariyalari.
1.Mutafakkirlarining oila haqidagi qarashlari.
2.Oila qurish haqidagi ustanovkalami shakllanishi.
3. Nikoh yoshi xususiyatlari.
4.Oila psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi.
5. Oilaning kommunikativ vazifasi
1.Abu Rayhon Beruniyning oila va oilaviy munosabatlar xususidagi qarashlari.
2. Oilada rollar taqsimoti va oilaning rolli tuzilishi.
3.Umr yo‘ldosh tanlash nazariyalari.
4.”Oila” tushunchasining psixologik mazmuni.
5. Oilaning iqtisodiy vazifalari.
1.Oila vazifalarining o‘ziga xos xususiyatlari.
2. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash zarurati.
3. Oila rivojlanishining normativ inqirozlari.
4.Oilaviy munosabatlami tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari.
5. Mutafakkirlarining oila haqidagi qarashlari
1.Oila vazifalari klassifikatsiyasi.
2.Oila hayotiy siklining asosiy bosqichlari.
3. Oilada dam olishni tashkil etish.
4.Oilaviy munosabatlami tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari.
5. «Avesto»da oila haqida bayon etilgan fikrlar.
1.Ota-ona munosabatlarining bolaga ta’siri.: oila a’zolarining atrof - muhitni idrok qilishiga oilaning ta’siri.
2. Oilaning hayotiy sikli.
3.Oilaning relaksatsiya vazifasi.
4.Mutafakkirlarining oila haqidagi qarashlari.
5.Oila qurish haqidagi ustanovkalami shakllanishi.
1.Oilada o‘zaro munosabatlami tashkil etish.
2.Oilaning reproduktiv vazifasi.
3. Er-xotin juftligining shakllanishi Tanishish shartlari va sharoitlari.
4.Oilaviy psixologiyaning tadqiqot metodlari: kuzatish, konkret,vaziyatlarni tahlil qilish,suhbat,eksperiment,statistik metodlar.
5. «Avesto»da oila haqida bayon etilgan fikrlar.
1.Oila psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
2. An’anaviy va egalitar oilaning bir-biridan farqi.
3.Oilaning felesitologik vazifasi.
4.Shaxs rivojlanishida oilaning roli.
5.Abu Nasr Forobiy oila va oilaviy munosabatlar xususidagi qarashlari.
1.”Oila” tushunchasining psixologik mazmuni.
2. Oilaning rekreativ vazifasi
3. Oila hayotiy siklini davrlashtirish muammosi.
4.Islomda oilaviy munosabatlar masalalari.
5.Turli mualliflar nutai-nazaridan oila bosqichlari tahlili.
1.Oilaviy rollar tushunchasi. 2.Oilaning regulyativ vazifasi.
3 Yosh va etuk oilada oilaviy munosabatlarning rivojlanishidagi asosiy vazifalar.
4.Oila va nikoh institutining rivojlanish tarixi.
5.Oilada o‘zaro munosabatlami tashkil etish.
1.Oilada rollar taqsimoti va oilaning rolli tuzilishi.
2.Oila qurish motivlari.
3.Oilaning kafolotlovchi manbalari.
4. Shaxs rivojlanishida oilaning roli.
5.Abu Nasr Forobiy oila va oilaviy munosabatlar xususidagi qarashlari.
1.Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash zarurati.
2.Oilaning tarbiyaviy vazifasi.
3. Oila dinamikasi hayotiy sikli doirasida yuzaga keluvchi asosiy oilaviy
hodisalarning o‘ziga xosligi
4.Oila vazifalarining o‘ziga xos xususiyatlari.
5. Islomda oilaviy munosabatlar masalalari
1.Oilaviy hayotga tayyorlik jihatlari.
2.Muhabbat turlari. 3.Oila butun bir tizim sifatida.
4.Ibn Sinoning oilaviy munosabatlar haqida qarashlari. 5.Oila qurish motivlari.
1.Oila psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi.
2.Yoshlarda psixologik yetuklikning hal qiluvchi ahamiyatga egaligi.
3.Yosh va etuk oilada oilaviy munosabatlarning rivojlanishidagi asosiy
vazifalar.
4.Oilaning reproduktiv vazifasi.
5.Er-xotin juftligining shakllanishi Tanishish shartlari va sharoitlari
Yüklə 147,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə