1. Yer yuzida ikki urug`pallali o`simliklarning qancha oila va turi mavjud?Yüklə 42,11 Kb.
tarix11.12.2023
ölçüsü42,11 Kb.
#148333
2ta oila


1. Yer yuzida ikki urug`pallali o`simliklarning qancha oila va turi mavjud?
A 120; 3000 B 920; 19000
C 138; 3700 D 340; 175000
2. Ra’nodoshlarning gul formulasini toping
A Gk(5) Gt 5 Ch~U~ B Gk(5) Gt (5) Ch~U1
C Gk(5) Gt 5 Ch~U1-(5)- ~ D barchasi
3. Ra’nodoshlarning yer yuzida qancha turi mavjud?
A 35; 153 B 350; 3000
C 3000 D 120; 3000
4. Ra’nodoshlar oilasida qanday hayotiy shakllar uchraydi?
A daraxt, buta B daraxt, buta, o`tlar C daraxt, buta, yarim buta D daraxt, buta, ko`p yillik o`tlar
5. Quyidagi qaysi oilaning barglari yonbargga ega
A Ra’nodoshlar B tokdoshlar
C burchoqdoshlar D barchasi
6. Ra’nodoshlar oilasi bargi uchun xos javoblarni belgilang
1.oddiy 2. yonbargchali 3. panjasimon 4. murakkab 5. patsimon 6. murakkab toq patsimon
7. poyada qarama-qarshi joylashgan 8. poyada navbatma-navbat joylashgan
A 1,2,3,5,8 B 1,2,4,5,7
C 1,2,3,4,5,6,8 D 1,2,3,4,5,7
7.Ra’nodoshlarning gullari qanday to`pgulda joylashgan
A shingil va qalqon B soyabon C yakka-yakka barg qo`ltig`ida joylashgan D barchasi
8. Ra’nodoshlarning gullari uchun xos xususiyatlarni aniqlang
1. yakka-yakka barg qo`ltig`ida joylashgan 2. to`pgulda joylashgan 3. to`pguli ro`vak 4.to`pguli shingil 5. to`pguli kallakcha 6.to`pguli soyabon yoki qalqon 7. 1 jinsli 8.2 jinsli 9.shamol yordamida changlanadi 10. hasharotlar yordamida changlanadi 11. gulqo`rg`on bo`laklari qo`shilgan 12. gulqo`rg`on bo`laklari qo`shilmagan
A 1,2,3,4,5,8,10,12 B 1,7,8,10,12
C 1,2,4,5,6,8,9,10,11 D 1,2,4,6,8,10,11
9. Ra’no qanday changlanadi
A Chetdan B hasharotlar orqali C shamol yordamida D A,B
10. Ra’no uchun xos bo`lmagan javobni belgilang
A gullari 1 jinsli B gullari soyabon, shingil, qalqon to`pgulda joylashgan
C hasharotlar yordamida changlanadi D A,B
11. Ra’nodoshlarning gulqo`rg`oni qanday tuzilgan
A to`g`ri, oddiy B qiyshiq, murakkab
C to`g`ri, murakkab D qiyshiq, oddiy
12. Ra’nodoshlarning gulqo`rg`oniga tegishli javoblarni belgilang
1. gultojbarglari 5 ta, qo`shilmagan 2. gulqo`rg`oni ko`pincha 5 a’zolari 3. changchilari 5 ta 4. changchilari ko`p 5. urug`chisi 5 ta va undan ko`p 6. tugunchasi 1-5 uyli
A barchasi B 1,2,4,5,6 C 1,2,3,6 D 1,2,3,4,5
13. Ra’nodoshlarning mevasi uchun xos javobni belgilang
1.yong`oqcha 2.to`pbargak 3.danakli meva 4.soxta meva
A 1,2 B 4 C 1,2,3,4 D 1,2,4,
14. Ra’nodoshlar oilasiga kiruvchi turkumlarni belgilang
1. maymunjon 2.olxo`ri 3. nok 4. na’matak 5. shaftoli 6. bodom 7. gilos 8. kamxastak 9.olcha
A 1,2,4,6,8 B 1,2,3,4,6,7,8 C barchasi D 1,2,3,5,6,7,8,9
15. Na’matakka xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang
1. bo`yi 2-3 m 2. bo`yi 3-4 m 3. tog`da uchraydi 4.to`qayda uchraydi 5. poyasi tikanli 6.poyasi silliq 7. bargi oddiy 8. bargi murakkab 9. bargi toq patsimon 10. bargi juft patsimon 11. bargi 5-7 yaproqchali 12. bargi 5-9yaproqchali 13. bargi 8-9 yaproqchali 14.guli mayda 15. guli yirik eni 8-9 sm 16. guli och pushti 17 iyulda gullaydi 18. iyunda gullaydi 19. changchilari ko`p, urug`chisi 5 ta 20. changchi va urug`chilari ko`p
A2,3,5,8,9,11,15,17,18
B 1,4,6,7,8,10,11,14,16,18,19
C 2,3,4,5,8,9,12,15,16,17,18,20
D 1,3,4,5,6,7,9,13,15,17,19
15.
16. Na’matakni bargi qanday tuzilgan
A oddiy patsimon;5-7 yaproqchali B toq patsimon; 5-9 yaproqchali C juft patsimon; 5-9 yaproqchali D toq patsimon; 8-9 yaproqchali
17. Na’matak guli uchun xos bo`lmagan belgi
Aeni 8-9 sm, och pushti
B gulkosacha va gultoji 5tadan C urug`chilari 5 ta Dformulasi Gk(5)Gt5Ch~U~
18. Na’matakning soxta mevasi uchun xos belgilarni toping
1.to`q sariq 2. etdor 3. to`q qizil 4.etsiz 5.uzunchoq 6. tuxumsimon 7.uzunligi 2-3 sm
8.uzunligi 3-4 sm 9. darmondori, limon kislota, oshlovchi moddalarga boy
A 1,2,5,6,8,9 B 2,3,5,6,7,9 C 1,4,6,7,9 D 2,3,6,8,9
19. Tabobatda na’matakning nimaga ishlatiladi ?
A yo`talga B qon ketishni to`xtatishga
C vitamin juda kamayib ketganda D t.j.yo`q
20.Na’matakning qaysi qismi tabobatda ishlatiladi
A ildizi B urug`I C guli D mevasi
21. O`zbekistonda na’matak turkumiga oid nechta tur o`sadi
A 340 B 10 ming C 13 tur D 7 tur
22. Yer yuzida atirgullarning qancha navi bor
A 340 B 10 ming C 13 tur D 7 tur
23. O`zbekistonda atirgullarning qancha navi bor
A 340 B 10 ming C 13 tur D 7 tur
24. a-olmaga b- nokka xos xususiyatlarni aniqlang
1. mevasi soxta meva 2. mevasi yong`oqcha 3.gulqo`rg`oni qo`shilgan 4.gulqo`rg`oni
qo`shilmagan 5. 7 ta turi bor 6. 5 ta turi bor 7. mevasi etida tosh hujayralar bor
A a-1,3,5; b-1,3,6,7 B a-1,4,6; b-1,4,5,7
C a-2,3,5; b-2,3,5,7 D a-1,3,6; b- 1,3,5,7
25.Nok nimasi bilan olmaga o`xshaydi(1) va farq qiladi(2)
A 1-guli va mevasi; 2- bargi va tosh hujayralari B 1-guli va mevasi; 2- bargi
C 1-guli va mevasi; 2- tosh hujayralari D t.j.yo`q
26. Ra’nodoshlar oilasining qaysi vakillari yangi navlar yaratish, payvantag qilish va chatishtirishda muhim ahamiyatga ega
A yovvoyi olma, nok, shaftoli B yovvoyi olma, nok, gilos C yovvoyi olma, olcha, nok D t..j.yo`q
27. Yangi navlar yaratish, payvantag qilish va chatishtirish uchun tanlanadigan daraxtlar qanaqa xususiyatlarga ega bo`lishi kerak
1. sovuqqa chidamli 2. qurg`oqchilikka chidamli 3. zararkunandalarga chidamli 4. namga chidamli
A 1,2 B 1,2,3 C barchasi D 2,3
28. Ra’nodoshlarning nechtasi Qizil Kitobga kiritilgan
A 1 ta B 2 ta C 3 ta D 4 ta
29. Ra’nodoshlarning qaysi vakillari Qizil Kitobga kiritilgan?
A otostegiya, O`rta Osiyo noki
B Olga sorbariyasi, O`rta Osiyo noki
C Otostegiya,Olga sorbariyasi D barchasi
30. Ra’nodoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, shingil, qalqon, soyabon to'pgulda joylashgan
B) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada to’rttadan
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari beshta
D) gullari qiyshiq va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
31.Ra’nodoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada beshtadan
joylashgan
B) gullari to ‘g ‘ri va biri jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari beshta
D) gullari qiyshiq va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
32Ra’nodoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari cheksiz
B) gullari to ‘g ‘ri va bir jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada to’rttadan
joylashgan
D) gullari qiyshiq va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
33.Ra’nodoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, urug’chisi ikkita urug’chibargning qo’shilishidan hosil bo’lgan
B) gullari to ‘g ‘ri va bir jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada beshtadan
joylashgan
D) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari beshta


Karamdoshlar oilasi
1.Karamdoshlarning gul formulasi aniqlang
A Gk4Gt4Ch4+2U1 B Gk(4)Gt4Ch4+2U~
C Gk4Gt4Ch4+2U(1) D t.j.yo`q
2.Qaysi oila vakillari yer sharining deyarli barcha qit`asida uchraydi
A ra’nodoshlar B karamdoshlar
C burchoqdoshlar D B,C
3. Karamdoshlarning yer yuzida qancha turi mavjud?
A 100;1500 B 350;3000 C 80;3000 D 3000
4. Karamdoshlar oilasida qanday hayotiy shakllar uchraydi?
A daraxt, buta, ko`p yillik o`tlar
B1 yillik va ko`p yillik o`tlar
C 1,2 yillik va ko`p yillik o`tlar D barchasi
5.Karamdoshlar oilasining poyasi qanday tuzilgan
A tik o`suvchi B ko`tarilib o`suvchi
C o`raluvchi D t.j.yo`q
6. Karamdoshlar oilasining barglari uchun xos belgilarni ko`rsating
1.oddiy 2. murakkab 3. butun 4. qirqilgan 5. ketma-ket joylashgan 6.qarama-qarshi joylashgan
A 1,3,4,5 B 2,4,6 C 1,3,5 D 2,3,4,5
7. Karamdoshlar oilasi gullari uchun xos bo`lmagan belgini aniqlang
A gullari to`g`ri B gullari 2 jinsli C shingil to`pgulda joylashgan D gulqo`rg`oni oddiy
8. Karamdoshlarning mevasi –
A yong`oqcha yoki to`pbargak B qo`zoq yoki qo`zoqcha C yong`oqcha D soxta meva
9. qo`zoq –
A bo`yi enidan 3 marta, undan ham uzun
B eni bo`yidan 3 marta, undan ham uzun
C bo`yi eni bilan bir xil yoki 2 marta uzun
D eni bo`yi bilan bir xil yoki 2 marta uzun
10. qo`zoqcha –
A bo`yi enidan 3 marta, undan ham uzun
B eni bo`yidan 3 marta, undan ham uzun
C bo`yi eni bilan bir xil yoki 2 marta uzun
D eni bo`yi bilan bir xil yoki 2 marta uzun
11.
12. Jag`-jag`ga xos bo`lmagan xususiyatlarni
aniqlang
1. bo`yi 10-30 sm 2. bo`yi 10-40 sm 3. barglari ildiz bo`g`zida joylashgan 4. barglari poyada joylashgan 5. barglari ildiz bo`g`zida bandsiz 6. barglari ildiz bo`g`zida bandli 7. barglari poyada bandsiz 8. barglari poyada bandli 9. 1 yillik 10. ko`p yillik 11.to`pgul hosil qilmaydi 12.to`pguli shingil 13.Gulkosachasi gultojidan 1,5 marta uzun 14. gultoji gulkosachadan 1,5 marta uzun 15. mevasi qo`zoq 16. mevasi qo`zoqcha 17. iyun-iyulda gullaydi 18.martdan- maygacha gullaydi
A 1,3,4,6,7,9,12,14,16,18 B 2,5,8,10,11,13,15,17
C1,3,4,5,8,9,11,14,16,17 D2,3,4,6,7,10,12,13,15,18
13. Yaxshi o`sgan 1 tup jag`-jag` qancha urug` hosil bo`ladi
A 60000 B 700000 C 80000 D 70000
14.Jag`-jag`ning mevasi –
A qo`zoq Byong`oqcha C soxta meva D qo`zoqcha
15.O`zbekistonda jag`-jag` turkumining qancha turi o`sadi
A 1ta B 2 ta C 10 ta D t.j.yo`q
16. Jag`-jag`ning qaysi qismidan tabobatda foydalaniladi
A bargi B urug`I C mevasi D yer ustki qismidan
17. Jag`-jag`dan tabobatda nima maqsadda foydalaniladi
A yo`talga B qon ketishni to`xtatishga C vitamin juda kamayib ketganda D t.j.yo`q
18. O`zbekistonda karamdoshlarga mansub qaysi sabzavot ekinlari ekiladi
A sholg`om, rediska, turp B sabzi, karam, rediska
C lavlagi, karam, turp D barchasi
19. Karamdoshlarning bo`yoq beradigan vakilini aniqlang
A karam B rediska C xina D o`sma
20. Karamdoshlar oilasidan nechta tur Qizil Kitobga kiritilgan
A 1ta B 2ta C 8 ta D 10 ta
21. Karamdoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
B) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada beshtadan
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari cheksiz
D) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
22. Karamdoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada to’rttadan
joylashgan
B) gullari to ‘g ‘ri va biri jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari cheksiz
D) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
23. Karamdoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari oltita
B) gullari to ‘g ‘ri va bir jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada beshtadan
joylashgan
D) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, soyabon yoki
shingil to ‘pgulda joylashgan
24. Karamdoshlar oilasiga mansub o‘simliklarning
gullariga xos bo'lgan to‘g‘ri ma’lumotni
aniqlang.
A) gullari to ‘g ‘ri va ikki jinsli, urug’chisi ikkita urug’chibargning qo’shilishidan hosil bo’lgan
B) gullari to ‘g ‘ri va bir jinsli, shingil to'pgulda
joylashgan
C) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, halqada beshtadan
joylashgan
D) gulqo‘rg‘oni murakkab, gulkosacha va
gultojiga ajralgan, changchilari cheksizYüklə 42,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə