11. Tsk personeli Sİlah ediNİMİ : a. Şahsi Silah Sahiplenme KaynaklarıYüklə 21,59 Kb.
tarix05.10.2018
ölçüsü21,59 Kb.

11. TSK PERSONELİ SİLAH EDİNİMİ :

a. Şahsi Silah Sahiplenme Kaynakları:

(1) Teçhizat tabanca (İstihkak olarak bedelsiz)

(2) Zati demirbaş tabanca (bedelli)

(3) Zoralım silah (Can güvenliği nedeniyle verilenler dahil)

(4) MKE Kurumundan satın alınan yerli silah

(5) MKE Kurumundan satın alınan ithal silah

(6) Özel ferdi ithal silah

(7) Armağan silah

(8) Hatıra silah

(9) Antika silah

(10) Miras yolu ile edinilen silah

(11) Başkasından devir alınan silahb. MKE Kurumundan Yerli/İthal Silah Temini ve İşlemleri;

(1) Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 3 (Üç) adet tabanca satın alabilirler.

(2) MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan, bedeli mukabilinde satın almaya karar veren muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, (Jandarma Genel Komutanlığı Personeli hariç),J.Gn.K.lığı JNET sayfasında bulunan Silah Satın Alma Yetki Belgesi Talep Formunu doldurduktan sonra, dilekçe 2 (iki) adet resim, askeri kimlik kartı fotokopisi ile birlikte müracaatları Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca Şubat-Ağustos ve Kasım aylarında topluca Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlara işlem yapılmaz.

(3) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tabanca almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Asayiş Başkanlığı Silah Ruhsat ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi veya Birlik Komutanlıkları tarafından tayin edilecek mutemet belgeli personel veya noter vekaletli askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.

(4) Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları [(PBİK Nu (J.Gn.K.lığı için), Rütbe, Sicil yazılacak], Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı için personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

(5) Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan, müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara silah satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat işlemleri için;

- Dilekçe,

- Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.),

- TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi ile ilgili Komutanlıklara müracaat edilir.

(6) MKE Kurumundan yerli veya ithal silah satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin, göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, uygun görülen müracaatlar için 6’ncı madde c ve ç fıkraları hükümlerine göre işlem yapılır.

c. Miras Yoluyla Devir Alınan Silahlar;

TSK’leri personeline miras yolu ile intikal eden silahlar için 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 18'inci maddesi hükmü uygulanır.ç. Başkasından Devir Alınan Silahlar (Satış, Hibe, Devir);

Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 3 (Üç) adet silah devir alabilirler.d. Yivli Av Tüfeklerinin Satın Alma, Kayıt ve Devir İşlemleri;

(1) Yivli av tüfekleri ile ilgili satın alma, kayıt, ruhsat ve devir işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür.

(2) Bu yönerge hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Taşra Teşkilatından alınacak Avcılık Belgesi bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir. Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

(3) Personel MKE Kurumundan yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın alabilir.e. Yivsiz Av Tüfeklerinin Satın Alma, Kayıt ve Devir İşlemleri;

(1) Yivsiz av tüfekleri ile ilgili bütün işlemler ise ikamet edilen yerdeki, ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca yürütülür. Personelin; zoralım yoluyla satın aldıkları yivsiz av tüfeklerine ait faturaları, fatura tanzim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, ikamet ettikleri ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına teslim ederek, yivsiz tüfek ruhsatnamesi işlemlerini yaptırmak zorundadır.(2) Bu konuda Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlığına ikamet edilen yerin mülki amirliğine hitaben bir dilekçe, faturanın aslı Birlik Komutanlığından görev onay belgesi ve 2 (iki) adet fotoğraf ile müracaat edilir.

--Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə