6-ma’ruza grafika rejaYüklə 0,54 Mb.
səhifə6/6
tarix05.04.2023
ölçüsü0,54 Mb.
#104272
1   2   3   4   5   6
6-Mavzu

2. Oromiy yozuvi. Finikiy yozuvi asosida eramizdan oldin 1-ming yillikda oromiy davlatida shakllangan consonant yozuvdir. Uning namunalari oromiylar shohi Farasman tomonidan chiqarilgan tangalar orqali bizgacha yetib kelgan.
3. Yunon va karoshta yozuvlari. Eramizdan oldingi III-I asrlarda ishlatilgan yozuvdir.
4. So`g`d yozuvi. Hozirgi eramiz boshidan VI asrlargacha ishlatilgan yozuv.
5. Xorazm yozuvi. II asr oxiri III asr boshlarida Xorazm shohi chiqargan tangalarda uchraydigan yozuv bo`lib, oromiy yozuviga o`xshash bo`lgan.
6. O`rxun-enasoy yozuvi. Namunalari Mo`g`ulistonning O`rxun (yoki O`rxon) vodiysidan hamda Rossiyaning Enasoy (Yenisey) daryosi havzasidan topilgan yozuv.
7. Uyg`ur yozuvi. VI asrdan XV asrgacha turkiy xalqlar va mo`g`ullar tomonidan qo`llangan yozuv.
8. Arab yozuvi. VIII asr boshlaridan 1930-yilgacha O`zbekiston hududida amalda bolgan yozuv.
9. Lotin yozuvi. 1929-yildan 1940-yilgacha O`zbekistonda amal qilingan yozuv. Maktablarda bu alifboga o`tish 1927-28 o`quv yilidan boshlanib, 1929-30 o`quv yilida tugallangan. Davlat idoralarida esa 1928-1930-yillarda to`liq o`tib bo`lingan. Quyida shu yozuvga asoslangan alifbo berilgan:Aa

Bb

Cc

Ҫҫ

Dd

Ee

Əǝ

Ff

Gg

Ƣƣ

Aa

Bb

Cc

Ҫҫ

Dd

Ee

Əǝ

Ff

Gg

Ƣƣ

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Ņņ

Oo

Pp

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Ņņ

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Şş

Tt

Uu

Vv

Xx

Zz

Ƶƶ

Qq

Rr

Ss

Şş

Tt

Uu

Vv

Xx

Zz

Ƶƶ

10. Kirillyozuvi. 1940-yil 6-8-maykunlaribo`libo`tganO`zbekiston OliySovetiIIIsessiyasidaqabulqilinganqarorgabinoanjoriyqilinganyozuvbo`lib, ungato`liqo`tish 1942-yilboshlaridayakunlandi.

ҳарф

номи

ҳарф

номи

ҳарф

номи

ҳарф

номи

ҳарф

номи

ҳарф

номи

Аа

а

Ёё

ё

Лл

эл

Сс

ес

Чч

че

Яя

я

Бб

бе

Жж

же

Мм

эм

Тт

те

Шш

ше

Ўў

ў

Вв

ве

Зз

зе

Нн

эн

Уу

у

Ъъ

айириш белгиси

Ққ

қе

Гг

ге

Ии

и

Оо

о

Фф

эф

Ьь

юмшатиш белгиси

Ғғ

ғе

Дд

де

Йй

йэ

Пп

пе

Хх

хе

Ээ

э

Ҳҳ

ҳе

Ее

е

Кк

ка

Рр

эр

Цц

це

Юю

ю

11. Yangi lotin yozuvi. 1991-yil 31-avgust kuni O`zbekiston Respublikasi mustaqilligi e’lon qilingandan keyin yangi yozuvga o`tish masalasi kun tartibiga qo`yildi. Bunga quyidagilar sabab bo`ldi:
1. Dunyo tamadduniga qo`shilish zaruriyati: dunyo aholisining 30 foizi shu yozuvdan foydalanadi.
2. Hayotimizga computer texnologiyasining shiddat bilan kirib kelishi: computer dasturlari asosan shu yu yozuvda yaratiladi.
Ana shular hisobga olingan holda, ancha muhokamalardan keyin 1993-yilda maxsus qonun qabul qilindi. Mazkur Qonunni quyida to`liq keltiramiz.

O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINING QONUNI
LOTIN YOZUVIGA ASOSLANGAN O‘ZBЕK ALIFBOSINI JORIY ETISH TO‘G‘RISIDA

O‘n ikkinchi chaqiriq O‘zbеkiston Rеspublikasi Oliy Kеngashining o‘n uchinchi sеssiyasida 1993-yil 2-sеntabrda qabul qilingan.
Ushbu Qonun O‘zbеkiston Rеspublikasi Konstitutsiyasiga asoslanib va o‘zbеk yozuvining lotin alifbosiga o‘tilgan 1929-1940-yillardagi ijobiy tajribasidan kеlib chiqib, kеng jamoatchilik vakillari bildirgan istak-xohishlarni inobatga olgan holda rеspublikaning har taraflama kamol topishini va jahon kommunikatsiya tizimiga kirishni jadallashtiruvchi qulay sharoit yaratishga xizmat qiladi.
1-modda. O‘zbеkiston Rеspublikasida lotin yozuviga asoslangan quyidagi 31 harf va 1 tutuq bеlgisi (apostrof)dan iborat o‘zbеk alifbosi joriy etilsin:
2-modda. Lotin yozuvi asosidagi o‘zbеk yozuvini joriy etish bilan birga O‘zbеkiston xalqining milliy iftixori bo‘lmish bеbaho ma’naviy mеros bitilgan arab alifbosini va kirillitsani o‘rganish va ulardan foydalanish uchun zarur sharoitlar saqlab qolinadi.
O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti: I.A.KARIMOV
Toshkеnt shahri, 1993-yil 2-sеntabr


18-rasm.Lotin yozuviga asoslangan yangi alifboning birinchi varianti
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINING “LOTIN YOZUVIGA ASOSLANGAN O‘ZBЕK ALIFBOSINI JORIY ETISH TO‘G‘RISIDA”GI QONUNIGA O‘ZGARTIRISHLAR KIRITISH HAQIDA
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINING QONUNI

O‘zbеkiston Rеspublikasi Oliy Majlisi qaror qiladi:


O‘zbеkiston Rеspublikasining 1993-yil 2-sеntabrida qabul qilingan “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbеk alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi Qonuniga (O‘zbеkiston Rеspublikasi Oliy Kеngashi Axborotnomasi, 1993-yil, 9-son, 331-modda) quyidagi o‘zgartirishlar kiritilsin:
1. 1-moddadagi “31 harf va 1 tutuq bеlgisi (apostrof)dan” so‘zlari “26 harf va 3 ta harflar birikmasidan” so‘zlari bilan almashtirilsin.
2. Cc, Jjharflari mustaqil harf bеlgisi sifatida alifbodan chiqarilsin.
3. Ōō harfi O‘ o‘ shaklida, Ḡḡ harfi G‘g‘ shaklida, Şş harfi Sh sh shaklida, Çç harfi Ch ch shaklida, Ñ ñ harfi Ng ng shaklida, ǫ harf bеlgisi q shaklida ifodalansin.

4. Aa, Ii, Gg, G‘g‘, Qq, O‘o‘, Zz harflari va Ch ch harflar birikmasining yozma shakli tеgishlicha Aa Ii Gg Ğğ Qq Oo Zz Ch chtarzda ifodalansin.O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti: I. KARIMOV
Toshkеnt shahri, 1995-yil 6-may
Demak, barcha o`zgarishlardan keyin lotin yozuviga asoslangan yangi o`zbek alifbosi quyidagi shaklni oldi: Aa(1) Bb(2) Dd(3) Ee(4) Ff(5) Gg(6) Hh(7) Ii(8) Jj(9) Kk(10) Ll(11) Mm(12) Nn(13) Oo(14) Pp(15) Qq(16) Rr(17) Ss(18) Tt(19) Uu(20) Vv(21) Xx(22) Yy(23) Zz(24) O‘o‘ (25) G‘g‘ (26) Sh sh(27) Ch ch(28) Ng ng(29).


1Англо-русский словарь. Составитель В.К.Мюллер. Москва, 1971, стр.528.2М.Ирисқулов. Тилшуносликка кириш. “Ўқитувчи” нашриёти, -Т,: 1992, 218-бет

3 O`sha kitob, 219-bet.

4М.Ирисқулов. Тилшуносликка кириш. “Ўқитувчи” нашриёти, -Т,: 1992, 219-бет.

5М.Ирисқулов. Тилшуносликка кириш. “Ўқитувчи” нашриёти, -Т,: 1992, 221-бет.

6 O`sha kitob, 222-bet.

7А.А.Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 360.

Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə