8d sinif şagirdi Baxşəliyev Sahilin fizikadan hazırladığı iş. Salam!!!Sizi hazırladığım bu işə baxmağa dəvət edirəm. Buyurun!Yüklə 506 b.
tarix26.11.2017
ölçüsü506 b.


8d sinif şagirdi Baxşəliyev Sahilin fizikadan hazırladığı iş.

 • Salam!!!Sizi hazırladığım bu işə baxmağa dəvət edirəm.Buyurun!


Cisimlərin sərbəst düşməsi.

 • Havasız fəzada ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında cisimlərin düşməsi sərbəstdüşmə adlanır.Sərbəstdüşmə hərəkətinin qanunlarını italyan alimi Qalileo Qaliley kəşf etmişdir.O,müəyyən etmişdir ki,sərbəstdüşmə bərabərtəcilli hərəkətdir.Eyni bir qravitasiya sahəsində cisimlərin sərbəst düşməsi onların formasından,kütləsindən və sıxlığından asılı olmayaraq eyni təcillə baş verir.

 • Eyni bir qravitasiya sahəsində cisimlərin sərbəst düşməsi onların formasından,kütləsindən və sıxlığından asılı olmayaraq eyni təcillə baş verir.

 • Havada düşən cismin təcili onun kütləsindən asılıdır.

 • Cisim vakuumda düşərsə,havanın müqavimət qüvvəsi olmur.Deməli,sərbəst düşən cismin təcili kütlədən asılı deyildir və bütün cisimlər üçün eynidir.Bunun səbəbi,ağırlıq qüvvəsinin cismin kütləsi ilə düz mütənasib olmasıdır.Təcillə hərəkət edən cismin çəkisi.

 • Şaquli yuxarı yönəlmiş təcillə hərəkət edən cisimin çəkisi onun ağırlıq qüvvəsindən ma hasili qədər böyükdür.

 • P=m(g+a)

 • Şaquli aşağı yönəlmiş a

 • P=m(g-a)

 • Cismin çəkisinin sıfra bərabər olduğu hala çəkisizlik halı deyilir.Yalnız Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən istənilən cisim çəkisizlik halındadır.

 • Yalnız Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən istənilən cisim çəkisizlik halındadır.Qravitasiya sahəsi və kainat.

 • Kainat genişlənir.Qalaktikaların bir-birindən uzaqlaşma sürəti onlar arasındakı məsafə ilə düz mütənasibdir.Bu Habbl qanunudur.Riyazi olaraq bele yazılır.

 • v=HRMexanikada saxlanma qanunları

 • Cismin implusu.

 • Qüvvə ilə onun təsir müddəti hasilinə bərabər olan vektorial fiziki kəmiyyətə qüvvə implusu deyilir.BS-də qüvvə implusunun vahidi nyuton saniyədir.

 • Cismin kütləsi ilə sürəti hasilinə bərabər olan vektorial fiziki kəmiyyətə impuls deyilir.

 • p=mv

 • İmpulsun vahidi BS-də saniyədə kiloqram metr-dir.Reaktiv hərəkət

 • Cisimdən bir hissə ayrılaraq hərəkət etdiyi zaman cismin özünün əks istiqamətdə hərəkət alması reaktiv hərəkət adlanır.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə