Academic Research in Educational Sciences volume 2Yüklə 241,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix22.08.2023
ölçüsü241,06 Kb.
#120817
  1   2   3   4
voleybol-sport-turida-o-yin-texnikasi-va-uning-tasnifi (1)Academic Research in Educational Sciences 
VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 
ISSN: 2181-1385 
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-690-693 
Google Scholar 
Scientific Library of Uzbekistan 
Academic Research, Uzbekistan 690 www.ares.uz 
VOLEYBOL SPORT TURIDA O‘YIN TEXNIKASI VA UNING TASNIFI 
Qudratillo Nematulayevich O‘rinboyev
Andijon davlat universiteti o„qituvchisi 
ANNOTATSIYA 
Maqolada voleybol sport turiga oid ba‟zi ma‟lumtolar keltirib o„tilgan. Ya‟ni 
ushbu sport turning texnikasi, tasnifi o„ziga xos xususiyatlar bayon etilgan. 
Kalit so‘zlar: 
voleybol, o„yin, texnika, xususiyat, sport, mahorat, burchak, 
tezlik, malaka 
 
ABSTRACT 
The article provides some identities related to volleyball type. That is, the 
technique, classification of this sport is described in specific features. 
Keywords:
volleyball, game, technique, features, sports, skills, angles, speed, 
qualification. 
KIRISH 
Voleybol o„z mohiyati, mazmuni va xususiyati bilan boshqa sport o„yinlaridan 
farq qiladi. Voleybol o„yini nisbatan kichik bo„lgan, ya‟ni o„rtasidan teng ikkiga 
bo„lingan 18x9 metrli to„g„ri burchakli to„rtburchak shaklidagi maydonchada amalga 
oshiriladi. Zamonaviy voleybol turli o„yin malakalari va taktik kombinatsiyalarga 
nihoyatda boy bo„lib, o„ta katta shiddat va tezlikda o„tadi. Binobarin, voleybolning 
yuqorida aytilgan o„ziga xos xususiyatlari o„yinchilardan mukammal takomillashgan 
texnik mahorat talab qiladi. Musobaqa o„yinlarida texnik mahorat qanchalik keng va 
tashqi ta‟sirlarga nisbatan mukammal shakllangan bo„lsa, shunchalik g„alabani qo„lga 
kiritish imkoni ko„p bo„ladi. 
O„yin texnikasi – bu bir vaqtning o„zida ketma-ket va muayyan maqsadli 
tartibda ijro etiladigan ixtisoslashgan harakat yoki harakatlar majmuasidir. O„yin 
texnikasi – harakatni aniq, tez, engil, vaziyatga muvofiq, kam kuch sarf etib yuqori 
samarada bajarishga mo„ljallangan bo„lishi lozim. 

Yüklə 241,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə