Axloqiy tafakkur taraqqiyotining asosiy bosqichlari


Temur va temuriylar davri axloqshunosligiYüklə 30,84 Kb.
səhifə3/5
tarix26.10.2023
ölçüsü30,84 Kb.
#131178
1   2   3   4   5
axloqiy tafakkur taraqqiyotining aso

2.3. Temur va temuriylar davri axloqshunosligi.

O’rta asr mutaffakkirlarining axloqiy ta‘limotlarida islom dini muhim ahamiyat kasb etadi. Islom dini, uning muqaddas kitobi «Qur‘on» da va Hadislarda Allohga, uning payg’ambari bo’lmish Muhammad alayhissalomga e‘tiqod qilish bilan birga ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, ilmga intilish, ahillik, mehr-oqibat, ehson, sabr-toqat, kamtarlik, vafo, sadoqatlilik, odob-axloqli bo’lish haqida ko’plab axloqiy fikrlar aytilgan.


Qur‘oni Karim, Hadislar va shariat ko’rsatmalari inson ma‘naviy-ma‘rifiy kamolotining asosi bo’lgan axloq-odob tarbiyasining barcha qirralarini o’z ichiga olgan. Ularda axloqiy kamolot, halollik va poklik, imon va vijdon bilan bog’liq bo’lgan masalalar o’z ifodasini topgan. Markaziy Osiyoda yuzlab qomusiy olimlar buyuk shoirlar va san‘atkorlar yetishib chiqdi. Ular orasida ulug’ o’zbek shoiri Alisher Navoiy (1441-1501) alohida ahamiyat ga molik. U insonni butun borliqning ko’rki va sharafidir, deb ta‘kidlaydi. Inson yuksak darajada ulug’lanadi, oliy mavjudot deb ta‘riflanadi. Alisher Navoiyning asarlarida, axloqiy qarashlarida bosh masala- inson, xalq, Vatan, uning gullab yashnashi, istiqboli haqidagi muammolar turadi. Adolat, sadoqat, burch, muhabbat, rahm-shafqat, kamtarlik, mardlik singari fazilatlar madh etiladi.
Alisher Navoiy Naqshbandiya sulukiga mansub yirik shaxs sifatida axloqshunoslik nazariyasi va taraqqiyotiga o’lkan hissa qo’shgan mutafakkirdir. U Naqshbandiya tariqatining asosiy tamoyili bo’lmish, diling Xudo bilan, quling ish bilan band bo’lsin, degan shioriga amal qilgan. U inson qadr-qimmatini birinchi o’ringa qo’ydi, nomus, oriyat va insoniy g’urur tushunchalarini o’ziga xos talqinini berdi.
Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» asari, ayniqsa, Temuriylar davri axloqshunosligi taraqqiyotida katta hissa qo’shdi. Asar uch qismdan iborat bo’lib, nafaqat tasavvuf axloqshunosligi va axloqining, balki butun musulmon Sharqi axloq ilmining nazariy muammolari ko’tarildi. Shuning uchun undan pandnoma sifatida foydalanib kelindi. Navoiy Suqrot izidan borib, qonunni adolat bilan uyg’unlashtiradi.
Asarda komil inson masalasi o’ziga xos tarzda o’rtaga tashlanadi. Temuriylar davri axloqshunosligida Abduraxmon Jomiy (1414-1492) ning o’rni benihoya kattadir. Abduraxmon Jomiy A. Navoiy bilan do’st edi. XV asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-madaniy va adabiy hayotda yuz bergan ibratli hodisalardan biri Navoiy va Jomiy munosabatlaridir. Bu ikki buyuk zot ijod sohasi bilan birga xalq, davlat ishlarida inson va adolatni yoqlar edilar.
Jomiy o’z faoliyatida Naqshbandiya g’oyalarini qo’llab-quvvatlar edi. U Xoja Ahror Valiy bilan yaqin munosabatda bo’lgan. Ijtimoiy – siyosiy, falsafiy-axloqiy masalalarda Jomiy xalqparvarlik va insonparvarlik, adolat va insof masalalariga zulmni, zolimlarni qoralashga keng o’rin berdi. Shox odil bo’lsa, - deb ta‘kidlaydi A. Jomiy, - u bexavf, bexatar yashaydi. Demak, A. Jomiyning axloqiy qarashlari Temuriylar davri axloqshunosligida muhim rol o’ynaydi.
Temuriylar davri axloqshunosligida Navoiyning nazari tushgan alloma, uning zamondoshi xusayn Voiz Koshifiy (1440-1505) dir. O’zining «Axloqi Muxsiniy» degan kitobida yaxshilik va yomonlik haqida fikr yuritib, yaxshilik, ezgulikdir, deydi. Ezgulikning ibtidosi xushhulqlilikdir deb tushunadi. Halollik, rostgo`ylik, mehnatsevarlik, insonparvarlik kabi axloqiy me‘yorlar tamoyillar ezgulikning poydevori sifatida olib qaraladi. U adolat, burch tushunchalariga batafsil to’xtaladi. Uningcha, adolat insoniy jamiyatni baxt-saodatga olib boruvchi yo’l, deb tushuntiradi.
Koshifiy kiyinish odobi, muomala odobi, mehmondo’stlik va tanovul etikasi borasida ham fikr yuritadi. Kasbiy odobga to’xtaladi.
Temuriylar davri axloqshunosligida Jaloliddin Devoniy (1427-1502) ning faoliyati muhim ahamiyatga egadir. Axloqshunoslik muammosiga bag’ishlangan yirik asari «Axloqi Jaloliy» risolasi bo’lib, unda axloqiy ta‘limotlar aks ettirilgan. Asar uch qismdan iborat. Birinchi qismida axloq tushunchalari bo’lmish adolat, shijoat, donishmandlik, iffat singari fazilatlar tahlil va talqin qilinadi. Ikkinchi qismida oilaviy hayot, bolalar tarbiyasi, muomala odobi haqida fikr yuritiladi.
Kitobning uchinchi qismida, shahar madaniyati, podsholarning siyosat yurgizishi, fuqarolarning shahar (davlat) boshliqlari bilan bo’lgan munosabati aks ettiriladi.
Demak, temuriylar davri axloqshunosligida ham asosiy o’rinni inson muammosi, uning axloqi, odobi, hulqi kabilarga e‘tibor qaratildi.
O’rta asr musulmon Sharqida mashhur pandnomalar yaratilib, xalq ichida keng tarqalgan. Ularning eng mashhurlaridan biri taxminan III-IV asrlarda yaratilgan qadimgi Hind adabiy-didaktik yodgorligi «Panchatantra» dir. U bizda «Kalila va Dimna» nomi bilan ataladigan asar bo’lib, unda ikki dunyo namoyon bo’ladi: biri-insof, adolat, diyonat, halollik, ezgulik dunyosi, ikkinchisi-yolg’onni, qalloblikni, munofiqlikni, xudbinlikni kasb qilib olgan illatlar tajassumi bo’lgan odamlar dunyosi, yovuzlik dunyosi.
Yusuf Xos Xojibning «Qutadg’u bilig» (Yaxshilik keltiruvchi bilimlar) asari bo’lib, 13000 misradan iborat bo’lgan turk xalqlarining qomusiy asaridir. Kitobda ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, olijanoblik va tubanlik, halollik va haromlik singari tushunchalar haqida fikr yuritiladi.
Kaykovusning «Qobusnoma» asarida inson hayoti va faoliyatiga doir o`git-ko’rsatmalar aks ettirilgan. Unda mehmonga borish, mehmon kutish, savdogarlik odobidan tortib, chavgon uyini odobigacha qalamga olinadi.
Sharq pandnomalarning eng mashhuri Shayx Muslixiddin Sa‘diyning (1184-1292) «Guliston» asaridir. Asarda muallif, ezgulik va yovuzlikning o’zaro munosabati ochib beriladi. Uningcha, inson inson uchun vosita emas, maqsad degan g’oyani ilgari suradi. Yovuzliklar ichida ayniqsa yolg’onni qattiq qoralaydi. Sa‘diy juda ko’p hikmatlar kashf etdi.
Bu asarga taqlid qilinib, juda ko’p asarlar yaratildi. Jomiyning «Bahoriston», Poshshaxo’janing turk tilida bitilgan «Miftox ul-adl» va «Gulzor» asarlari shular jumlasidandir.
Temuriylar davridagi pandnomalardan biri Xondamirning (1481-1535) «Makorim ul-axloq» (Yaxshi hulqlar) asari bo’lib, unda insondagi barcha fazilatlar – Alisher Navoiy qiyofasida ko’rsatiladi.
O’rta asrlardan keyin ham Pandnomalar yaratish davom etdi. O’zbek mumtoz shoiri Gulxaniy (XVIII asrning II – yarmi - XIX asrning boshlari) «Zarbulmasal» asarini yozdi, bu asarda hikoya ichida masal-hikoyatlar, yuzlab xalq maqolalari joy olgan
Bu hikoyatlar va maqollar orqali insonlarni insof, adolat, diyonat, halollik va soflikka chorlaydi.
Bugunda kelib, yozib qoldirilgan pandnomalarni ta‘limda, tarbiyada ahamiyat i beqiyosdir.
Inson o’z o’tmish tarixini bilishi kerak. «O’zlikni anglash, - deb ta‘kidlaydi Prezident Islom Karimov, - tarixni bilishdan boshlanadi». Bugunda talaba yoshlar har bir jarayon, voqealarni o’tmish tarixi bilan solishtirgan holda faoliyat ko’rsatishlari kerak.Yüklə 30,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə