Axloqiy tafakkur taraqqiyotining asosiy bosqichlariYüklə 30,84 Kb.
səhifə1/5
tarix26.10.2023
ölçüsü30,84 Kb.
#131178
  1   2   3   4   5
axloqiy tafakkur taraqqiyotining aso


Aim.Uz

Axloqiy tafakkur taraqqiyotining asosiy bosqichlari

Reja:


 • Qadimgi Hindiston va Xitoyda, Yunoniston va Rimda axloqiy ta‘limotlar.

 • 2.O’rta asrlar musulmon Sharqi axloqshunosligidagi asosiy yo’nalishlar va ta‘limotlar.

 • 3.Temur va temuriylar davri axloqshunosligi.

 • 4.Turkiston ma'rifatchi-jadidlarning axloqiy qarashlari.2.1. Qadimgi Hindiston va Xitoyda, Yunoniston va Rimda
axloqiy ta‘limotlar.

Qadimgi Hindistondagi ilk axloqiy fikrlarning paydo bo’lishi eramizdan avvalgi ikki ming yillik oxiri va bir ming yillik boshlarida paydo bo’ldi. Qadimgi Hindistonda ham diniy va dunyoviy ta‘limotlar vujudga kelib, unda itoatkorlik, jasurlik, olamdagi azob – uqubatlarga bo`ysunishi, sabr-toqat bilan faoliyat ko’rsatish kabilar targ’ib qilingan.


Qadimgi Hindiston falsafasi, diniy-axloqiy qarashlarini o’rganishda “Veda” deb ataladigan diniy to’plam, ikkita katta epik dostoni – «Ramayana» va “Mahobharat” hamda Abu Rayxon Beruniyning “Hindiston” asari muhim rol o’ynaydi.
“Veda” degan muqaddas kitobda hind xalqining dini, afsonalari, urf - odatlari, poeziyasi, ilk falsafiy tasavvur va bilimlarni o’rganish uchun ko’p materiallar beradi.
“Veda” lar xudolarga, tabiatning ilohiy kuchlariga qaratib aytiladigan gimnlar (madhiyalar), duolar to’plami bo’lib, unda axloqiy qarashlar o’z aksini topgan.
Vedachilik axloqshunosligi eng qadimgi Hindistonda yashaydigan xalqlarni to’rt tabaqaga – varnaga bo’ladi: braxmanlar (kohinlar), kshatriylar (harbiylar), vayshchilar (dehqonlar, kosiblar), shchudralar (qullar). “Manu qonunlari” da yozilishicha,, braxmanlarning mashg’uloti-ta‘lim berish, Vedani o’rganish, qurbonlik qilish, sadaqa ulashish, tuhfalar olish, kshatriylar fuqarolarini qo’riqlaydilar, vayshchilar, chorva, tijorat, sudxo’rlik, dehqonchilik bilan shug’ullanadilar: shchudralar-qullar bo’lib, ularning mulki bo’lmagan.
Braxmanlar yuksak axloqqa ega bo’lgan odamlar, deb hisoblangan. Shchudralar tuban axloq egalari deb nomlangan.
Qadimgi Hindistonda buddachilik ta‘limoti muhim rol o’ynagan. Bu ta‘limotga ko’ra, inson iztiroblardan qutulish yo’lini izlash kerak. Buddachilikning qisqacha bayoni quyidagilardan iborat:

 1. Bu dunyodagi hayot iztiroblarga to’la;

 2. Bu iztiroblarning sabablari bor;

 3. Bu iztiroblarga barham berish mumkin;

 4. Iztiroblarga barham berishga olib boradigan yo’llar mavjud.

Buddxaning to’rtinchi haqiqati ayniqsa, axloqshunoslik nuqtai-nazaridan muhim. Buddxa ta‘limotida insonda sakkiz fazilat namoyon bo’lish kerak:

 1. To’g’ri qarashlar

 2. To’g’ri jur‘at

 3. To’g’ri hatti - harakat

 4. To’g’ri nutq

 5. To’g’ri hayot

 6. To’g’ri jahd-jadal

 7. Fikrni to’g’ri yo’naltirish;

 8. Diqqatni to’g’ri qaratmoq.

Sakkiz yo’l bir-birin taqozo etuvchi uch omil – bilish, hatti -harakat va diqqat birligidan iborat. Bilim va axloq yaxlitlikka ega; fazilat bilimdan (illat esa bilimsizlikdan) kelib chiqadi. Bu axloqiy komillikka yetishishning tugallangan kontseptsiyasidir.
Qadimgi Xitoyda Konfutsiyning falsafiy qarashlarida axloqiy masalalar markaziy o’rin tutadi.
“Hamma odamlar o’z tabiatiga ko’ra bir-birlariga o’xshaydilar, tarbiyaga qarab ular bir –birlaridan farqlanadilar”, “yangini bilish uchun eskini o’rganish kerak”, “mulohazasiz ta’limot foydasidir, ta’limotsiz mulohaza bo’lmaydi”, degan fikrlar Konfutsiyning axloq haqidagi ta’limotida asosiy o’rin olgan.
Konfutsiy qarashlaridan Li degan tushuncha alohida ahamiyat kasb etadi , Li- tartib, qoida degan ma’noni anglatadi. Li bo’lmasa jamiyat ravnaq topmaydi. Tartib, qonun-qoida har qanday jamiyat rivojining omilidir. Konfutsiy Li tushunchasini hatto ilohiylashtirishga borib etadi.
Qadimgi Yunon ahloqshunosligida Demokritning falsafiy qarashlarida axloqiy ta’limot muhim o’rin egallaydi. Uning ahloqiy qarashlari siyosiy qarashlari bilan champarchas bog’liqdir. Yaxshi boshqarilayotgan davlat buyuk o’rmondir. Davlat manfaatlari, qolgan barcha narsalardan ustun turmog’i lozim. Davlat yaxshi boshqarilishi uchun g’amxo’rlik qilishi kerak.
Foydalilik va unga muvofiq zararlilikka ega bo’lgan barcha narsalar go’zaldir,- deydi Demokrit. Me’yor, - deydi faylasuf,- axloqni tabiatning insonga in’om etgan kuch va qobiliyatiga mos kelishishidadir.
Demokritning axloqiy ta’limotiga ko’ra, insonning ma’naviy axloqini harakatlantiruvchi kuch aql kuchi bilan yo’l tutganda baxtga erishishi mumkin, noto’g’ri harakat baxtsizlik keltirishi mumkin. Insonning barcha ahmoqona, xato hatti- harakatini ilmsizlikdan deb biladi, xatoning sababini yaxshi bilmaslikda deb hisoblaydi.
Platon falsafasi ma’naviy- axloqiy xarakterga ega. Ezgulikka yitishish, uning inson faoliyati bilan bog’liqligi, hatto, g’oya, ruh ham mohiyatan ezgulikka yetishishi haqidagi fikrlar Platon etikasining muhim jihatini belgilaydi.
Kishining ma’naviy- axloqiy olami ijtimoiy muhitda kechadi. Platon ijtimoiy - siyosiy tizimlarni tadqiq qilganida tarbiyaning ijtimoiy ta’siri unutmaydi. Uningcha, tarbiya yakka shaxsning ishi, xohishi emas, u ijtimoiy munosabatlar natijasi hamdir. Shuning uchun tarbiya adolat va ezgulikka asoslanadigan kishilararo munosabatlar jarayonidir. Ushbu jarayon o’z- o’zidan emas, balki jamiyatdagi ma’lum bir tartib, talab va institutlar orqali amalga oshadi.
Arastu birinchi bo’lib etikani mustaqil fan sifatida ilmiy – falsafiy bilimlar safiga kiritgan. Unga insonlar o’rtasidagi munosabatlar doirasida va oqil, ijtimoiy hayvon – individning axloqini o’rganuvchi fan, deb nom berdi. Axloq – odob masalalariga bag’ishlangan asarini «Nikomax etikasi», deb atadi. Bu asar o’g’liga bag’ishlangan bo’lib, to’g’ri yurush- turush, axloq- odob xaqida amaliy nasihat sifatida yozilgan va shu bois asar «Nikomax etikasi» deb atalgan. Arastuning axloqiy ta’limoti monolog sifatida, ya’ni o’ shakli jihatidan ilmiy asar bo’lib, abadiylikdan va kundalik fikr-mulohazalardan yiroqdir. Arastu fikricha, axloq masalasi keng va atroflicha o’rganish hamda uning tizimini yaratishdan avval baxt- saodat nimaligini aniqlab berish lozim.
Arastu axloqiy fazilatlar va illatlarni shunday tasnif qiladi; Arastu etikasining ma’lum tarixiy va sinfiy xarakteri yaxshiliklarni tushuntirishga, masalalarni adolatli hal etishga bog’liq.
Axloqiy fazilatlar orqali birinchi o’rinda adolat turadi. «Adolatsiz deb qonuni buzuvchilarga, boshqalardan ortiqroq oluvchi va boshqalarga teng munosabatda bo’lmaydiganlar aytiladi».
Arastu birinchi bo’lib, qadimgi dunyo axloqida inson xulqining tizimini taqdid etadi. U amaliyotga murojat qilib, iroda erkinligi masalsini qo’yadi. Insonning barcha harakatkarini aniqlab, ular erkin, noerkin va aralashgan bo’ladi, deydi. Arastu erkin harakatning kelib chiqish tarixini o’rganadi. Harakat prinsipi insonning o’zidadir. Shunga ko’ra insonning hatti- harakatlarini maqtash yoki qoralash mumkin.
Arastuning axloqiy talimotlariga yakun yasab, shuni aytish mumkinki, unda Demokrit va Aflotungacha bo’lgan qadimgi axloqiy fikrlar umumlashgan. Yunon mutafakiri o’z axloqiy nazaryasini ishlab chiqar ekan, hayotga realistik nuqtai nazardan qarashlarning kengligi ma’lum darajada Aflotuning diniy- mistik xarakteridagi axloqiy talimotlarni, sofistlarning axloqit realizmni yengishga muvaffaq bo’ldi.
Epikurning axloqiy ta’limoti o’z zamonasiga nisbatan progressiv ahamiyatga ega bo’lgan. Uning fikricha, hatotning maqsadi rohat- farog’at xursandchilikdan iborat bo’lmog’i lozim. Rohat -farog’at, xursandchilik inson baxtining avvali va oxiridir.
Uning axloq to’g’risidagi ta’limoti individning manfaatiga qaratilgan. Uning axloqi passiv kuzatuvchan, isyonsiz kurashdan bosh tortuvchi, donishmand axloqidan iborat edi.
Lukretsiy Kap Epikurnning axloqiy qarshlarga tayangan holda o’zining axloqiy ta’limotini yaratadi. Uning fikricha inson o’lim va Xudo oldidagi qo’rquvi sababli, tabiat sirlarini bilishga qodir emasdir, chunki tabiat qonunlarini bilmaydi. O’limga, do’zaxga qarsh kurashda Xudo oldidagi qo’rquvdan xalos bo’lish uchun, diniy aqidalaening haqiqatga zid ekanligini engishda har bir kishi fan, falsafa va madaniyat bilan qurollanishi darkor, deidi.Yüklə 30,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə