Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya və Jurnalistika fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasıYüklə 35,26 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü35,26 Kb.
#42097

Azərbaycan Dillər Universiteti

Filologiya və Jurnalistika fakültəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası

Psixologiya” fənni üzrə Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası SUALLARI (2016/2017 tədris ili)
 1. Müasir psixologiyanın predmeti və sahələri.

 2. Psixi hadisələr və onların xarakteristikası.

 3. Müasir psixologiyanın tədqiqat metodları və onların xarakteristikası.

 4. Fəaliyyət haqqında anlayış və fəaliyyətin növləri.

 5. Fəaliyyətin mənimsənilməsi: vərdiş, mümarisə, bacarıq və adətlər.

 6. Dilin mənimsənilməsində interferensiya hadisəsi.

 7. Tələbat fəallığın mənbəyi kimi.Motiv və motivləşmə.

 8. Ünsiyyət haqqında anlayış.

 9. Nitqin funksiyaları, xüsusiyyətləri və mexanizmləri.

 10. Nitqin növləri, formaları və onların xüsusiyyətləri.

 11. Qeyri-verbal ünsiyyət, onun formaları və xüsusiyyətləri.

 12. Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi: sosial normalar və rol gözləmələri.

 13. Ünsiyyət zamanı məna maneələri və onların xüsusiyyətləri.

 14. Ünsiyyət zamanı insanların bir-birini qavraması və anlamasının mexanizmləri.

 15. Psixologiyada şəxsiyyət nəzəriyyələri.

 16. Fərd, şəxsiyyət və fərdiyyət anlayışları və onların psixoloji mahiyyəti.

 17. Şəxsiyyətin mənlik şüuru, özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyəsi.

 18. Şəxsiyyətin fəallığını təmin edən amillər: tələbat, maraq, əqidə, ideal və həvəs.

 19. Qruplar haqqında anlayış.

 20. Qrupların təsnifi.

 21. Kiçik qruplarda qrupdaxili kommunikasiyanın tipləri və onların xüsusiyyətləri.

 22. Kiçik qruplarda psixoloji uyuşma və onun mahiyyəti.

 23. Qruplarda rəhbərlik və liderlik problemi.

 24. Diqqət haqqında ümumi anlayış.

 25. Diqqətin funksiyaları və əsas xassələri.

 26. Diqqətin növləri və əsas xassələri.

 27. Diqqətin növləri və əsas funksiyaları.

 28. Təlim prosesində diqqətin səmərəli təşkili haqqında.

 29. Duyğular haqqında anlayış.

 30. Duyğuların növləri və onların səciyyəsi.

 31. Qavrayışın təsnifatı və növləri.

 32. Qavrayış haqqında anlayış.

 33. Qavrayışın əsas xassələri.

 34. Hafizə haqqında anlayış.

 35. Hafizənin növləri və tipləri.

 36. Hafizə prosesləri və onların psixoloji xarakteristikası.

 37. Təfəkkür haqqında anlayış və onun xarakterik xüsusiyyətləri.

 38. Təfəkkürün prosesləri: təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, təsnifat.

 39. Təfəkkürün formaları: məfhum, hökm, əqli nəticə.

 40. Təfəkkürün növləri və onların psixoloji xüsusiyyətləri.

 41. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri.

 42. Təxəyyül haqqında anlayış.

 43. Təxəyyülün növləri.

 44. Təxəyyül surətlərinin yaradılması prosesi.

 45. Hiss və emosiyalar haqqında anlayış.

 46. Hisslərin funksiyaları.

 47. İnsanın idrak fəaliyyətində hisslərin rolu.

 48. Hisslərin keçirilmə formaları: əhval, affekt, stress və frusturasiya.

 49. Ali hisslər və onların psixoloji mahiyyəti.

 50. İradə haqqında anlayış.

 51. İradi iş və onun quruluşu.

 52. Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri.

 53. Xarakter haqqında anlayış və əsas xarakter əlamətləri.

 54. Qabiliyyətlərin növləri və quruluşu.

 55. Temperament haqqında ümumi anlayış.

 56. Temperamentin tipləri və onların psixoloji xarakteristikası.

 57. Yaş və pedaqoji psixologiyanın predmeti.

 58. Psixi inkişafın yaş dövrləri.

 59. Pedaqoji psixologiyanın əsas bölmələri və vəzifələri.

 60. Yaş və pedaqoji psixologiyanın tədqiqat metodları.

 61. Körpəlik və erkən uşaqlıq yaşının ümumi xarakteristikası

 62. Bağça yaşı dövründə idrak proseslərinin inkişafı.

 63. Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığının xüsusiyyətləri.

 64. Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı.

 65. Yeniyetməlik yaşında şəxsiyyətin formalaşması.

 66. Yeniyetməlik yaşında yaşlılıq hissi və meylinin formalaşması.

 67. Yeniyetmələrin ünsiyyət tələbatı, mənlik və əxlaqi şüuru.

 68. Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkişafı.

 69. İlk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı.

 70. Böyük məktəblilərin təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkişafı.

 71. Tərbiyə işinin metodları və formalarının psixoloji əsasları.

 72. Şəxsiyyətin özünütərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 73. Şagirdlərin özünütərbiyəsinin təşkili.

 74. Əxlaqi şüur və əxlaqi davranışın formalaşmasının vəhdəti.

 75. Şagirdlərin kollektivdə tərbiyəsi.

 76. “Çətin” uşaqlar, onların psixoloji xüsusiyyətləri və tipləri.

 77. “Çətin” uşaqlar və onlarla aparılan işin xüsusiyyətləri.

 78. Təlim psixologiyası haqqında anlayış.

 79. Təlim və psixi inkişaf.

 80. Təlim və psixi inkişaf haqqında L.S.Vıqotskinin konsespsiyası.

 81. Öyrənməyə qabillik problemi haqqında.

 82. Təlimdə geridə qalan şagirdlərin tipləri və onlarla aparılan işin psixoloji əsasları.

 83. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən amillər haqqında.

 84. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən daxili amillər haqqında.

 85. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən xarici amillər haqqında.

 86. Təlim prosesində motivasiya-tələbat sahəsinin formalaşması.

 87. Müasir dərsə verilən psixoloji tələblər.

 88. Dərsdə şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasında problem situasiyanın yaradılması yolları.

 89. Təlimin fərdiləşdirilməsi və differensiasiyası.

 90. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 91. Müəllimin pedaqoji funksiyaları.

 92. Müəllimin pedaqoji funksiyaları: inkişafetdirici, tərbiyəedici, konstruktiv və s.

 93. Müəllim şəxsiyyətinə verilən psixoloji tələblər.

 94. Müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə rolu.

 95. Müəllimin pedaqoji bacarıq və vərdişlərinin psixoloji xarakteristikası.

 96. Müəllimin məlumatverici və səfərbəredici bacarıq və vərdişlərininin xarakteristikası.

 97. Müəllimin inkişafetdirici və istiqamətləndirici bacarıq və vərdişlərininin xarakteristikası

 98. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri və onların psixoloji xarakteristikası.

 99. Müəllimin didaktik və şəxsi-pedaqoji qabiliyyətlərinin xarakteristikası.

 100. Pedaqoji ünsiyyətin ümumi xarakteristikası.

 101. Müəllimin rəhbəlik üslubları (avtokratik, avtoritar, demokratik, laqeyd və liberal)

 102. Avtokratik və avtoritar rəhbərlik üslubunun psixoloji xüsusiyyətləri.

 103. Demokratik və laqeyd rəhbərlik üslubunun psixoloji xüsusiyyətləri.

 104. Avtoritar və liberal rəhbərlik üslublarının müqayisəli psixoloji təhlili.

 105. Pedaoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqey modelləri (L.D.Stolyarenko)

 106. Gənc müəllimin şagirdlərlə ünsiyyətindəki əsas çətinliklər .

 107. Şagird şəxsiyyəti və sinif kollektivinin psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti .

 108. Şagird şəxsiyyətinin psixoloji-pedaqoji xarakteristikasının sxemini verin.

 109. Sinif kollektivinin psixoloji-pedaqoji xarakteristikasının sxemini verin.

 110. Dərsin psixoloji təhlilinin sxemini verin.

Suallar Psixologiya kafedrasının 19.12.2016-cı il tarixli (Protokol№ 5) iclas protokolu ilə təsdiq olunmuşdur.

Psixologiya kafedrasının müdiri: dos. Ceyhun Alıyev
Yüklə 35,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə